Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

Statisztika online - oktatási portál

Statisztika online - oktatási portál

Vág, András

A mű digitális megjelenítése az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Tankönyv- és Szakkönyvtámogatási Pályázat keretében történt.

Minden jog fenntartva. Jelen könyvet, ill. annak részeit tilos reprodukálni, adatrögzítő rendszerben tárolni, bármilyen formában vagy eszközzel elektronikus úton vagy más módon közölni a kiadók engedélye nélkül.

www.typotex.hu


Tartalom

Bevezetés
1. 1. World in Figures
2. 2. Globális statisztikák
3. 3. Magyarországi statisztikák
4. 4. Statisztikai alapfogalmak
4.1. A gyakorisági eloszlás
4.1.1. Előrendezés: osztályba sorolás
4.1.2. Relatív gyakoriság
4.2. Az eloszlások fajtái: folytonos és diszkrét eloszlások
4.3. A diszkrét eloszlás
4.4. Az eloszlások típusai
4.4.1. Binomiális eloszlás
4.4.2. Hipergeometrikus eloszlás
4.4.3. Poisson-eloszlás
4.4.4. Exponenciális eloszlás
4.4.5. Student (t-) eloszlás
4.4.6. Lognormális eloszlás
4.5. A középérték mérőszámai
4.5.1. A medián
4.5.2. A kvantilisek
4.5.3. A mintaközép, vagy átlag (average)
4.6. Az átlag néhány fontos tulajdonsága
4.6.1. Az átlag pontossága
4.6.2. Az átlag, mint súlypont
4.6.3. Az átlag érzékenysége
4.6.4. Az átlag értelmes használata
4.7. A szóródás mérőszámai
4.7.1. A terjedelem (range)
4.7.2. Az interkvartilis félterjedelem
4.7.3. Az átlagos eltérés
4.7.4. A variancia és a szórás
4.7.5. A szabadságfok
4.7.6. A négyzetes összeg
4.7.7. A relatív szórás (variációs együttható)
4.8. Átlag és szórás „együttjárása”
4.9. A statisztikai számítások technikája
4.10. Felhasznált irodalom
5. 5. Gazdaságstatisztika
5.1. Népességstatisztikai fogalmak
5.2. Népszámlálási fogalmak
5.3. Népmozgalom statisztikájának fogalmai
5.4. Foglalkoztatottság és kereset statisztikájának fogalmai
5.5. Háztartások jövedelme és fogyasztása statisztikájának fogalmai
5.6. Lakás- és közmű- statisztika fogalmai
5.7. Környezetstatisztika fogalmai
5.8. Társadalombiztosítási statisztika fogalmai
5.9. Egészségügyi statisztika fogalmai
5.10. Baleseti és öngyilkossági statisztika fogalmai
5.11. Oktatási statisztika fogalmai
5.12. Kulturális statisztika fogalmai
5.13. Igazságszolgáltatási statisztika fogalmai
5.14. Gazdasági szervezetek statisztikájának fogalmai
5.15. Nemzeti számlák statisztikájának fogalmai
5.16. Külkereskedelmi termékforgalom statisztikájának fogalmai
5.17. Pénzügyek statisztikájának fogalmai
5.18. Energiagazdálkodás statisztikájának fogalmai
5.19. Mezőgazdasági statisztika fogalmai
5.20. Ipari statisztika fogalmai
5.21. Építőpari statisztika fogalmai
5.22. Kiskereskedelmi statisztika fogalmai
5.23. Idegenforgalmi és vendéglátási statisztika fogalmai
5.24. Szállítási statisztika fogalmai
5.25. Postai és távközlési statisztika fogalmai
5.26. Tudományos kutatási statisztika fogalmai
5.27. Számítástechnikai statisztika fogalmai
5.28. Honvédelmi, határőrség és rendőrségi statisztika fogalmai
6. 6. Letölthető tanulmányok
7. 7. Statisztikai szoftverek
7.1. Linkgyűjtemények
7.2. Letölthető statisztikai elemzők
7.3. Online statisztikai elemzők
8. 8. Tanszékek és egyéb kutatóhelyek
8.1. Tanszékek
8.2. Kutatóhelyek
Irodalomjegyzék