Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.26. Tudományos kutatási statisztika fogalmai

5.26. Tudományos kutatási statisztika fogalmai

Tudományos kutatás, fejlesztés: minden olyan tevékenység, amelynek célja a tudományos ismeretek gyarapítása, beleértve a természetre, az emberre, a társadalomra és a kultúrára vonatkozó ismereteket, a tudományos eredmények felhasználását, új alkalmazási lehetőségek kidolgozását. A tudományos kutatás és kísérleti fejlesztés jellemzői: az alkotás eleme, az újdonság eleme, a tudományos módszerek alkalmazása és az új ismeret létrehozása. Típusai: az alapkutatás, az alkalmazott kutatás és a kísérleti fejlesztés.

Összes létszám: ide tartoznak a tudományos kutatók, fejlesztők, valamint a kutatást, kísérleti fejlesztést munkájukkal közvetlenül elősegítő kutatási, fejlesztési segédszemélyzet, továbbá a munka technikai feltételeit biztosító egyéb fizikai és nem fizikai foglalkozásúak.

Számított létszám: a teljes munkaidejű dolgozókra átszámított létszám, azaz a foglalkoztatottak tudományos kutatásra, kísérleti fejlesztésre fordított idejének a teljes munkaidőhöz viszonyított arányával súlyozott létszáma.

Ráfordítások: a folyó költségek és a beruházások együttes összege, bármilyen hazai vagy külföldi forrásból származnak, függetlenül attól, hogy a pénzforrás eredetileg kutatásra, kísérleti fejlesztésre vagy más célra állt rendelkezésre.

A tudományos fokozattal rendelkezők: a magyar állampolgárok Magyarországon és külföldön szerzett, Magyarországon honosított fokozatait tartalmazza. Nem tartalmazza a külföldi állampolgárok Magyarországon megszerzett tudományos fokozatait, kivéve, ha a külföldi állampolgár Magyarországon letelepedett, vagy tartós munkavállalás céljából itt tartózkodik.