Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.24. Szállítási statisztika fogalmai

5.24. Szállítási statisztika fogalmai

Szállított áru tömege: a közlekedési eszközre felrakott és elszállított áru tömegének összege tonnában, ami az áru nettó tömege mellett a csomagolóanyag (göngyöleg) és a szállításhoz felhasznált szállítótartály, rakodólap tömegét is tartalmazza.

Árutonna-kilométer: egy tonna tömegű áru egy kilométer távolságra való elszállítása.

Csővezetékes szállítás: a kőolaj, földgáz és egyéb szénhidrogének vezetéken való szállítása a kőolaj- és földgázkitermelő és egyéb termelőüzemek belső csőhálózatán, valamint a fogyasztói gázvezetékeken végzett szállítások kivételével.

Átmenő (tranzit-) és az országot nem érintő forgalomban végzett áruszállítás: az ország területén áthaladó, külföldről kiinduló és külföldi végcélú áruszállítás, valamint a magyar járművek által külföldön végzett - hazánk területét nem érintő - szállítás.

Fuvardíjbevétel: a mások számára végzett árufuvarozás díjbevétele. Nem tartalmazza az árkiegészítést és az egyéb fuvarozással kapcsolatos bevételeket (pl. a kocsimosás, fertőtlenítés stb. díját).

Szállított utasok száma: a személyszállító járművekre felszállt, illetve azokkal elszállított személyek száma.

Utaskilométer: egy utas egy kilométerre való elszállítása.

Távolsági személyszállítás: a települések közötti személyszállítás, a nemzetközi forgalmat és a séta- és szórakoztató járatokat is beleértve.

Helyi személyszállítás: a teljes egészében vagy túlnyomórészt egy-egy településen belül végzett személyszállítás.

Menetdíjbevétel: a mások számára végzett személyszállítás díjbevétele. Nem tartalmazza az árkiegészítést és az egyéb fuvarozási bevételeket (pl. a poggyász szállításának díját).

Autóbuszhálózat: Vonalhálózat hossza: azoknak az útvonalaknak az együttes hossza kilométerben kifejezve, amelyeken az autóbuszok (viszonylatok) rendszeres utasforgalmat bonyolítanak le. Viszonylatok hossza: az egyes viszonylatok (menetrend szerinti járatok) teljes útvonalának együttes hossza. Viszonylatok száma: meghatározott útvonalon közlekedő menetrend szerinti járatok számának összege. Hálózatba bekapcsolt helységek száma: azoknak a városoknak és községeknek a száma, amelyekben helyi autóbusz-közlekedés bonyolódik, illetve amelyek távolsági autóbusszal (menetrend szerinti járatokkal) elérhetők.

Kötöttpályás helyi közlekedés hálózata: Építési hossz: a kiépített vonalak együttes hossza, tekintet nélkül arra, hogy hány sínpár van a vonalon lefektetve. Vágányhossz: a lefektetett sínpárok kilométerben kifejezett összes hossza. Trolibuszhálózat-hossz: a negatív felsővezeték mentén mért hossz.

Közforgalmú vasút az a vasút, amelyet bárki, bármely viszonylatban igénybe vehet teher-, illetve személyszállításra. Vasútvonalak építési hossza: a kiépített vasúti pálya hossza, függetlenül attól, hogy hány sínpár fekszik egymás mellett, és hogy üzemben van-e a pálya vagy sem. Vasútvonalak vágányhossza: a lefektetett sínpárok összes hossza. Közforgalmú vasúti járműállomány: a vasút tulajdonában lévő teljes (leltári) állomány, függetlenül attól, hogy a jármű használatban van-e vagy sem.

Nemzetközi gépjárműforgalom: az országhatárt átlépő személygépkocsi-, autóbusz-, motorkerékpár- és tehergépkocsi-forgalom.

Országos közút: a városok és községek közötti forgalmat lebonyolító úthálózat, beleértve a városokon, községeken átvezető útszakaszokat is.

Járműállomány: a forgalmi rendszámmal ellátott közúti járművek száma, a fegyveres erők és testületek, valamint a rendvédelmi szervek gépjárművei nélkül. Motorkerékpár-állomány: a forgalmi rendszámmal ellátott, 50 cm3-nél nagyobb motorkerékpárok száma. 1983-ban a 125 cm3-es és kisebb hengerűrtartalmú motorkerékpároknál új rendszámozást vezettek be. Ennek során mintegy 200 ezer, előzőleg nyilvántartott kismotorkerékpárra nem kértek új rendszámot. Különleges célú gépkocsi: olyan közúti motoros jármű, amelynek nem elsődleges és kizárólagos feladata a személy vagy áru szállítása (pl. mentőautó, tűzoltó jármű, mozgódaru, műhelykocsi, buldózer stb.).