Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.20. Ipari statisztika fogalmai

5.20. Ipari statisztika fogalmai

Ipari tevékenység nettó árbevétele: a saját termelésű, illetve az alvállalkozók bevonásával előállított ipari termékek és a teljesített ipari szolgáltatások árkiegészítéssel növelt, fogyasztási adóval csökkentett, általános forgalmi adó nélküli ellenértéke.

Ipari termelés: az iparba sorolt vállalkozások ipari tevékenységének bruttó termelési értéke. E mutatót úgy számítjuk, hogy az ipari tevékenység nettó árbevételét korrigáljuk a saját termelésű ipari készletek állományváltozásával.

Összes értékesítés: az iparba sorolt vállalkozások ipari tevékenységéből származó nettó árbevétellel azonos.

Ipari értékesítés belföldre: az ipari tevékenységből származó termékek és szolgáltatások belföldi célú értékesítésének nettó árbevétele.

Ipari értékesítés exportra: a saját termelésű, illetve az alvállalkozók bevonásával előállított ipari termékek külkereskedelmi áruforgalomban külföldre, illetve külföldön történő értékesítésének, továbbá a külföldön végzett ipari szolgáltatás nyújtásának teljesítéskori forintértékét foglalja magában, függetlenül attól, hogy azt devizában, valutában, importbeszerzéssel vagy forintban egyenlítik ki. Az exportértékesítés árbevételének elszámolása szempontjából külföldnek a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli terület minősül.

Az ipari termelés és értékesítés volumenindexei: az ipari termelési érték, illetve az értékesítés nettó árbevétele tárgyidőszaki árszinten kifejezett, összehasonlító áras adataiból, Paasche-súlyozással számított mutatók, amelyek a termelési érték, illetve az értékesítési árbevétel árváltozástól megtisztított változását tükrözik.

Egy alkalmazásban állóra jutó termelés (termelékenység): a termelési volumenindex és a létszámindex hányadosa.