Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

5.3. Népmozgalom statisztikájának fogalmai

5.3. Népmozgalom statisztikájának fogalmai

Házasságkötés: a hivatalosan eljáró anyakönyvvezető előtt - két tanú jelenlétében - kötött házasság.

Házasságkötési arányszám: a házasságra lépőknek a 15 éves és idősebb, házasodásra képes (nőtlen, illetve hajadon, özvegy, elvált) népességhez viszonyított aránya. A korcsoportos adatoknál a viszonyítási alap a házasodó életkorával azonos korcsoport.

Válás: a jogerőre emelkedett bírói ítélettel felbontott és érvénytelenített házasság.

Válási arányszám: a válásoknak a házasságban élő népességhez viszonyított aránya. A korcsoportos adatoknál a viszonyítási alap az elvált életkorával azonos korcsoport.

Elvált szülők gyermekei: az elvált házaspártól származó, életben levő közös gyermekek, függetlenül a házasság jogi időtartamától. 1960-ban és 1970-ben a felbontott házasság jogi időtartama alatt született közös gyermekek száma szerepel.

Élveszületés (az ENSZ ajánlásának megfelelően): olyan magzat világrajövetele, aki az életnek valamilyen jelét adja, tekintet nélkül arra, hogy mennyi ideig volt az anya méhében és mennyi ideig élt.

Élveszületési arányszám: az élveszületéseknek a szülőképes korú (15-49 éves) női népességhez viszonyított aránya. A korcsoportos adatoknál a viszonyítási alap az anya életkorával azonos korcsoport.

Termékenységi mutatók: A teljes termékenységi arányszám azt fejezi ki, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete során hány gyermeknek adna életet. A nyers (bruttó) reprodukciós együttható azt mutatja meg, hogy az adott év kor szerinti születési gyakorisága mellett egy nő élete során hány leánygyermeknek adna életet. A tisztított (nettó) reprodukciós együttható azt fejezi ki, hogy az egy nőre jutó leánygyermekek közül az adott év halandósága mellett hányan jutnának el a szülőképes életkorba. Ha a mutató értéke 1, a népesség stagnál, az 1-nél nagyobb érték szaporodást, az 1-nél kisebb érték fogyást jelent.

Élveszületési sorrend: az a szám, amely megmutatja, hogy az újszülött az anyának sorrendben hányadik élveszülöttje. Többes (iker-)szülés esetén minden gyermeket születése sorrendjében külön kell számolni.

Koraszülött: a 2500 grammon aluli súllyal született.

Ikerszülés: azon esetek száma, amelynél egy nő egy terhességből - a magzat életképességétől függetlenül - egynél több magzatot hoz világra. Ikerszületés: az ikerszülésből származó összes magzat, életképességtől függetlenül.

Magzati veszteség: a magzati halálozás és a terhességmegszakítás együtt.

Magzati halálozás: a magzatnak a szülés (az anyából történő teljes kitolás vagy kihúzás) előtt bekövetkezett elhalása, függetlenül a terhesség tartamától. Korai- és középidős magzati halálozás: ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta, és a ha a fogamzástól számított teljes 24 hét nem telt el, vagy ha a magzat kora nem állapítható meg, a magzat hossza 30 cm-nél kevesebb, vagy ha a magzat súlya 500 grammot nem éri el. Késői magzati halálozás: ha a magzat az anya testétől történt elválasztás után az élet semmilyen jelét nem adta, és a fogamzástól számított teljes 24 hét eltelt, vagy ha a magzat kora nem állapítható meg, a magzat hossza 30 cm vagy annál nagyobb, vagy ha a magzat súlya 500 gramm vagy annál több.

Terhességmegszakítás: a terhesség szándékos beavatkozással - művi úton - történő megszakítása.

Várható átlagos élettartam: azt fejezi ki, hogy a különböző életkorúak az adott év halandósági viszonyai mellett még hány évi élettartamra számíthatnak. A születéskor várható átlagos élettartam számai a korábbiakhoz képest változtak, régebben a Becker-Zeuner módszerrel és harmadfokú függvénnyel, jelenleg a Böck módszerrel és negyedfokú függvénnyel számoltunk.

Halálozás (az ENSZ ajánlásának megfelelően): az élet minden jelének végleges elmúlása az élveszületés megtörténte után bármikor, azaz az életműködésnek a születés utáni megszűnése, a feléledés képessége nélkül. Csecsemőhalálozás: az élveszületést követően, az egyéves kor betöltése előtt bekövetkezett halálozás. A halvaszülött és a születésének évfordulóján meghalt gyermek nem csecsemőhalott.

Halálok: mindazon betegség, kóros állapot vagy sérülés, amely a halált eredményezte, vagy ahhoz hozzájárult, valamint a baleset vagy erőszak körülményei, amelyek ilyen sérülést létrehoztak. A haláloki csoportosítás a betegségek nemzetközi osztályozása (BNO) alapján történik.

Halálozási arányszám: az elhunytaknak az évközepi népességhez viszonyított aránya. A korcsoportos adatoknál a viszonyítási alap a meghaltak életkorával azonos korcsoport. Csecsemőhalandóság (-halálozás): a csecsemőhalottaknak az élveszülöttekhez viszonyított aránya, ezer élveszülöttre számítva.

Természetes szaporodás, fogyás: az élveszületések és a halálozások különbözete.