Ugrás a tartalomhoz

Statisztika online - oktatási portál

Vág András

Typotex

3. fejezet - 3. Magyarországi statisztikák

3. fejezet - 3. Magyarországi statisztikák

Központi Statisztikai Hivatal

A részletes statisztikai adatok az alábbi blokkokban találhatók:

 1. Táblázatok blokkja:

  A tematikusan szervezett információs anyag a kiadvány formában megjelenő A KSH Jelenti, a KSH gyorstájékoztatók, az időszaki kiadványok, a Statisztikai Havi Közlemények, illetve a Magyar statisztikai zsebkönyv, Magyar statisztikai évkönyv tábláira épül. Az állomány megyei blokkja ugyanezen struktúrát követi, és a KSH megyei igazgatóságainak évközi, negyedéves tájékoztatóját tartalmazza. A külső adatszolgáltatók (Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyminisztérium, Országos Egészségbiztosítási Pénztár) adatai folyamatosan beépülnek a KSH adatai közé.

  1.a.

  Országos adatok blokk a KSH beszámolási rendszerének megfelelően tartalmazza a statisztikai adatokat táblázat formájában, a havi és negyedéves adatokat 1997-től, az éves adatokat hosszabb idősorban, HTML-formában. Az adatok frissítése folyamatosan történik.

  1.b.

  Területi adatok A megyei igazgatóságok negyedéves tájékoztatóinak táblaanyagát 1997-től tartalmazza a blokk, HTML-formában. Az adatok frissítése negyedévenként történik.

  1.c.

  Nemzetközi adatok A KSH Statisztikai Havi Közleményekben és a Magyar statisztikai zsebkönyvben megjelenő táblázatokat tartalmaz a blokk, HTML-formában.

 2. Letölthető gyorstájékoztatók blokkja

  A KSH gyorstájékoztatóinak megjelenése pontos időponthoz van kötve. Az időpontokat a KSH Tájékoztatási naptára tartalmazza, mely elérhető a Honlapon. A megjelenés napján reggel 9 órától a kiadvány PDF-formátumban tölthető le a rendszerből.

 3. Letölthető országos kiadványok blokkja

  Az időszaki kiadványokat tartalmazza a blokk PDF-formában. A kiadványok saját PC-re letölthetők.

 4. Letölthető megyei kiadványok blokkja

  A blokk a KSH megyei igazgatóságainak negyedéves kiadványait tartalmazza az elemző résszel és a táblázatokkal együtt, saját PC-re letölthető, PDF-formátumban.

A Stadat-rendszer használata:

 1. Lekérdezés az adatbázisból kulcsszó segítségével. A keresés szövegre kattintva megjelenik az a táblázat, melybe egy vagy több, maximum négy kulcsszót beírva elindul a keresés. Kattintással kell jelölni, hogy a rendszer mely részeire terjedjen ki a keresés. A keresés eredményét (tábla, kiadvány vagy bármilyen dokumentum) a rendszer két részre bontja, az ingyenes, illetve a csak előfizetők számára elérhető csoportra.

  A címre kattintva megjelenik a teljes dokumentum.

 2. A statisztikai táblák elérése menülapokon keresztül. Az évet, a statisztikai területet, majd a táblacímet kiválasztva eljutunk a keresett adatokhoz.

 3. Kiadványok letöltése. A KSH gyorstájékoztatói, időszaki kiadványai és a KSH megyei igazgatóságainak negyedéves kiadványai PDF formátumban tölthetők le a rendszerből.

ECOSTAT-Statisztikai idősorok

Excel táblázatban letölthető témák: népesség, népmozgalom, a háztartások jövedelme és fogyasztása, lakásépítés, egy főre jutó élelmiszer- és tápanyagfogyasztás, egészségügy, oktatás, kultúra, bűnözés, gazdasági aktivitás, bruttó hazai termék (gdp), beruházás, a mezőgazdaság főbb mutatói, növények összes termése, állattenyésztés, ipar, kereskedelem, idegenforgalom, szállítás, posta és távközlés, ecostat negyedéves konjunktúra indexek,

Népességtudományi Kutató Intézet - Adatbázisok

HOSSZÚ TÁVÚ ELŐRESZÁMÍTÁSOK: Az előreszámítások demográfiai típusúak, ez azt jelenti, hogy nők és férfiak, valamint életkorok (életkori csoportok) szerinti részletezésben készülnek. Minden további jellemző, például az iskolai végzettség, ugyanebben az alapbontásban kerül előrebecslésre. A hagyományos országos és területi népesség-előreszámítások alkotóelem-módszerrel készülnek. Pontosan követjük a népesség változásának folyamatát, számba véve a változás tényezőit: születéseket, halálozásokat, vándorlásokat, családi állapotváltásokat, a területi egységek közötti mozgást. A projekciók másik típusa (iskolázottság, gazdasági aktivitás, fogyatékos népesség, stb.) aránymódszerrel készül. A közölt számok, hacsak külön nem jelezzük, az ún. Alapváltozat szerinti becslések. Ezt a változatot tekintjük hosszabb távon a legvalószínűbbnek.

FIGYELŐ net Adatbánya

Legfrissebb havi adatok, foglalkoztatás, gazdasági folyamatok, előrejelzések, háztartások, kamatok, gki piaci várakozások, ecostat konjunktúra-indexek, külkereskedelem, tárki háztartás monitor, gdp, tőzsde, államháztartás, üzemanyag-árak, árak,, árfolyamok, nemzetközi adatok, a bankrendszer, értékpapír, fizetési mérleg,

GKI

Legfrissebb prognózis táblázattal: Havonta frissített adatok és éves előrejelzés 15 makrogazdasági tényezőre.

Az ingatlanpiaci konjunktúra alakulása: A GKI Rt. negyedévente végzett felmérési eredményei az iroda-, üzlet-, raktár- és lakáspiacról.

Önkormányzati várakozások: A GKI Rt. félévente végzett felmérése a települési önkormányzatok pénzügyi elképzeléseiről.

Egészségügyi szolgáltatók várakozásai: A GKI-EKI Kft. negyedéves felmérési eredményei.

Cikkek: A rovat a GKI Rt. munkatársainak legfrissebb cikkei mellett archívumot is tartalmaz. Az angol nyelvű cikkek a honlap angol verziójában olvashatók.

Havi üzleti és fogyasztói várakozások: Havonta aktualizált felmérési eredmények az ipari, építőipari és kereskedelmi cégek, valamint a fogyasztók gazdasági várakozásairól.

Internetes várakozások: Negyedévente végzett felméréseink alapján két-háromhetente más-más cégcsoport internetgazdasági várakozásait aktualizálják.

Az új személygépkocsik iránti kereslet várható alakulása: A GKI Gazdaságkutató Rt. negyedévente készít felmérést a gépkocsi-piac várható alakulásáról a háztartások és a vállalatok körében.

Lakosság pénzügyi várakozásai: Mibe fektetjük a pénzünk? A GKI Gazdaságkutató Rt. negyedévente felméri a magyar háztartások megtakarítási szokásait.

Ingyenes hírlevél: A GKI Rt. legfrissebb információit tartalmazza; magyarul hetente-kéthetente (HTML és nem HTML, ékezetes és ékezet nélküli verzióban), angolul kéthetente.

OEP Finanszírozási Informatikai Főosztály

fekvőbeteg-ellátás teljesítményadatai, kórházi betegforgalmi kimutatás, ambuláns kimutatások, bérstatisztika, kórházi teljesítmények, otthoni szakápolás, magyarország egészségügyére vonatkozó fontosabb statisztikai adatok: humán-erőforrásra vonatkozó adatok, az egészségügy struktúrája, haláloki tényezők, várható életkor nemek szerint és a potenciálisan elvesztett évek száma, korcsoportos halálozási arányok nemenként, korcsoportos lakosságszám, népmozgalom,a terhességmegszakításokra vonatkozó adatok, táppénzes és rokkantosítási adatok (excel 5.0 formátum, egészségbiztosítási kiadások