Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HARMINCEGYEDIK

HARMINCEGYEDIK [2426]Kedvező szemeddel nézz Szent[2454] Isten reám,
Kinek irgalmának száma nincsen héján,[2455]
Segélj meg igyemben, kit Te tudhatsz nyilván.


Az én búm[2456] gyötrelme[2457] mert nem engedheti,[2458]
Hogy enyhült lelkemmel tudjalak meglelni,
Tartóztat szómban[2459] is, úgy mér[2460] öldökleni.[2461]


Te tudhatod inkább meg is mértékelni,[2462]
Mint,[2463] kinek, mi igye[2464] tudhat érdem lenni;[2465]
Üressé nem hagyod senki hitit[2466] lenni.


Arra int is Fiad[2467] igaz esküvése,
Hogy senki személyét[2468] szemed meg ne vesse, 
Az[2469] bűnöst is nálad érdeme kellesse.


Jót várhatok én is hát ily sok bú[2470] közt is,
Ha fogyatkozással hitem lehet[2471] meg is:[2472]
felhat szikrája[2473] is, ha lánggal[2474] nem ég is.


Mint habzó tengeren[2475] 'mely[2476] veszett[2477] gálya[2478] úsz',[2479]
Kit nem igazgathat sem kormány, kalauz,[2480]
Csak szél hajtogatja, egy[2481] hal is félre húz,[2482] 


Akképpen[2483] életem búmnak[2484] vészén haboz,
Keserűségében[2485] lelkem fogy, bágyadoz,
Habjaival borul, s veszéllyel[2486] akadoz.


Rabjává tött most ha'[2487] nagy szomorúságom,[2488]
Kicsinben[2489] sem lehet kedvem,[2490] nyájasságom[2491]
Ezer bosszúsággal,[2492] térj meg vigasságom.[2493] 


Jegyül sem tarthatom[2494] már egy oly napomat,[2495]
Kin nem érezhetném dupla bánatomat.[2496]
nincs is jelentenem kinek panaszomat.[2497] 


Az[2498] méreg hatalma sem ér keservemmel,[2499]
Mert ez titkon fogyat' lelkemet testembül,[2500]
Nem hagy szólnom is jól[2501] veled, Istenemmel.


Mégis mindazáltal táplál az[2502] remínség,[2503]
Hogy száll rám[2504] még Mennyből[2505] oly[2506] boldog kegyesség,
Kivel[2507] mindezekben[2508] lesz örömömmel[2509] vég.


Az[2510] természet[2511] is la:[2512] mert mindent változtat,
Azmit[2513] egy ideig egy kézzel tartóztat,[2514]
Tél azmit[2515] aszal, foszt,[2516] nyár megvirágoztat.[2517]


Gyakran az[2518] tenger[2519] is hab után csendessül,[2520]
Homálybúl[2521] az[2522] nap is tisztájára[2523] derül,
Tüzétől[2524] hevült[2525] ég[2526] harmatja által hűl [2527]


De az[2528] természetnek[2529] ez csak szabott rendi,
Nagyobb Te hatalmad — azki[2530] megtekinti —:
Természet ellen is sokban javát[2531] hinti.[2532]


Olyban[2533] is ereje[2534] mert annak kitetszik,
Kiben az[2535] természet[2536] gyakran[2537] ellenkezik,
Népe hallatra[2538] is hertelen[2539] érkezik.


Legyen[2540] hát nekem[2541] is ebben kedvedbül[2542] rész,
Minekelőtte[2543] még hitem el nem fogy,[2544] vész;
Ébredjen fel lelkem, s legyen[2545] szolgálni kész.


Nincs mert életemnek bízottabb[2546] kormánya
Az[2547] Te Szent Kezednél, kinek csinálmánya
Mind lelkem és[2548] testem, noha sok hab hányja.


Azok példájára tégy velem kegyessen,[2549]
Kik segedelmedet vehetik kedvessen,[2550]
Száradt[2551] örömömet[2552] lássam[2553] már nedvessen.[2554]
[2426] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Más; Kolozsvár, 1677: Más. Nagy nyavaja nemit s csak mustármagni hit / Mégis, kit hit elbírt, lelki örömre vitt; Radvánszky: 20; Eckhardt: 39. Kátaj Mária-Magdolna nevére; Ács: [XXII] Más. Eckhardtnál és Ácsnál a címet a lőcsei és pozsonyi kiadások argumentuma követi: Gyakor nyomorúságunkban [2426] oly szívfuladással [2427] való súlyos [2428] tereh szokott elménkre rakódni,[2429] hogy (lelkünknek minden vidámsága megszomorodván véle és elménk éli [2430] is megtompulván tőle) könyörgésünknek buzgóságát úgy elenyészti és fogyatja sokszor bennünk, hogy csak szánkat [2431] sem tudhatjuk Istenünkkel való bhszélgetésünkre [2432] és néki[2433] való könyörgésünkre feltátanunk — sőt még hitünknek is alig szorul és nehezen marad mustármagni részecskéje gyakorlatossággal a [2434] szívünkben,[2435] ki[2436] mellett mindazonáltal az Istennek munkálkodó lelke[2437] úgyannyira[2438] emelgeti[2439] s gyámolgatja fogyatkozott[2440] s bágyadott[2441] állapotunkat,[2442] hogy az egy mustármagni hitből származott egy fohászkodásunk is teljes esdekésint [2443] gyanánt való hasznot hoz Istennek kegyelmétől és áldomásától reánk. Mindazáltal minden sok háborúk, [2444] minden nagy fájdalmok [2445] s minden mély kétségek ellen is erősítő [2446] s vastagító[2447] bátorságra kell minden tehetségünkkel [2448] azért Isten segítsége[2449] mellénk hívásából[2450] nekünk[2451] erőlködnünk s bizonyos formájú[2452] esdekléssel és könyörgéssel is így kell az Isten füleit nagy bizodalmunkból meghallgatásunkra hajtogatnunk:

[24262426] Eckhardt: nyomoruságunkban

[24262427] Eckhardt: szivfulladással

[24262428] Eckhardt: sulyos

[24262429] Eckhardt: rakodni

[24262430] Pozsony, 1676: el — sh.

[24262431] Ács: szánkot

[24262432] Pozsony, 1676: beszélgetétünkre — sh.

[24262433] Eckhardt: neki

[24262434] Eckhardt, Ács: az

[24262435] Eckhardt: szivünkben

[24262436] Pozsony, 1676: ez a szó nem szerepel — sh.

[24262437] Ács: Lelke

[24262438] Eckhardt: ugy annyira

[24262439] Lőcse, 1670; Eckhardt: eklegeti

[24262440] Pozsony, 1676: fogyotkozott

[24262441] Eckhardt: bádgyatott

[24262442] Eckhardt, Ács: állapatunkot

[24262443] Ács: esdeklésink

[24262444] Eckhardt: háboruk

[24262445] Lőcse, 1670; Poesony, 1676; Eckhardt, Ács: fájdalmak

[24262446] Eckhardt: erössitő

[24262447] Eckhardt: vastagitó

[24262448] Eckhardt: tehetségünket

[24262449] Eckhardt: segétsége

[24262450] Eckhardt: hivásából

[24262451] Eckhardt: nékünk

[24262452] Eckhardt: formájó

[2454] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: nagy

[2455] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: heán; szómagyarázat: 'híján'

[2456] Radvánszky: bum

[2457] Eckhardt: búm gyötrelmem

[2458] Pozsony, 1676: endedheti — sh.

[2459] Eckhardt: szómbanh

[2460] Radvánszky: mer

[2461] Magyarázat: 'bánatom gyötrelme olyannyira mer kínozni (öldökölni), hogy elakad a szavam (szólni sem enged hozzád), mert nem engedheti, hogy enyhült lelkemmel meglelhesselek'.

[2462] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: mértékleni

[2463] szómagyarázat: 'hogyan'

[2464] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: ügye

[2465] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: érdemleni. A szöveg így is értelmes: (Te tudhatod inkább,) mind (mindazt, ami) tudhat érdem lenni.

[2466] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kértét

[2467] Kolozsvár, 1677: Fia — sh.

[2468] Eckhardt: személlyét

[2469] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2470] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: búm

[2471] Radvánszky: lelhet

[2472] Eckhardt, Ács: mégis — Ácsnál a szó a felhat szikrája tagmondat része. magyarázat: 'ha fogyatkozással is, (de) meglehet hitem.'

[2473] BC, Radvánszky: szikra — szótagszámhiány.

[2474] Eckhardt: langgal

[2475] BC: tenyeren — th.

[2476] Ács: melly

[2477] BC: veszel

[2478] Eckhardt, Ács: gállya

[2479] BC: űsz; Radvánszky: űz

[2480] BC: kalausz<t>; Eckhardt: Kalaúz; Ács: kalaúz

[2481] BC: így (betűhíven: igi); Radvánszky: igy; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: s egy

[2482] BC, Radvánszky: úsz

[2483] Radvánszky, Eckhardt: Akképen

[2484] Radvánszky: bumnak

[2485] Radvánszky: keserüségében

[2486] Radvánszky: veszélylyel

[2487] szómagyarázat: 'habár, noha, jóllehet'; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: mintha

[2488] Radvánszky, Eckhardt: szomoruságom

[2489] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kicsinyben

[2490] Pozsony, 1676: kedven

[2491] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: vigasságom

[2492] Radvánszky: boszúsággal; Eckhardt: bosszusággal magyarázat: 'a kegkisebb dolognak sem örülhetek bosszankodás nélkül'

[2493] Eckhardt: vigaságom; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Ács: fúl egy nyájasságom; Pozsony, 1676: sül egy nyájasságom

[2494] szómagyarázat: jegyül tart: 'számon tart, feljegyez'

[2495] Eckhardt, Ács: napomot

[2496] Eckhardt, Ács: bánatomot

[2497] Eckhardt, Ács: panaszomot;BC, Radvánszky: Ez a strófa hiányzik. A verset Kátaj Mária-Magdolna nevére írta Rimay, a strófa nélkül nem jön ki a név.

[2498] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2499] Lőcse, 1666: keservemmevel — sh.

[2500] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: lelkemmel, testemmel

[2501] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s nem enged szóllanom

[2502] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2503] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: reménség

[2504] BC, Radvánszky: reám — szótagszámtöbblet.

[2505] Radvánszky: Menyből

[2506] Ács: olly

[2507] Kolozsvár, 1677: mellyel

[2508] Radvánszky: mind ezekben

[2509] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: örömmel — szótagszámhiány

[2510] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2511] Eckhardt: Természet

[2512] Ács:

[2513] Radvánszky, Eckhardt: az mit; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: amit

[2514] Pozsony, 1676: rartóztat — sh; Ács: tartoztat

[2515] Radvánszky, Eckhardt: az mit; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: amit

[2516] BC: azzal foszt — az azzal a kézzel-re vonatkozik, talán ennek hatására jött létre a tollhiba; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: foszt s aszal; Kolozsvár, 1677: foszt s azzal

[2517] Ács: meg virágoztat

[2518] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2519] Eckhardt: Tenger

[2520] Radvánszky: csendesül; Lőcse, 1666; EcLhardt, Ács: csendeszül

[2521] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: homályból

[2522] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2523] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szép tisztára

[2524] Radvánszky, Eckhardt: tüzétül; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: tüzétűl

[2525] Radvánszky: hevűlt; Eckhardt: hévült

[2526] Eckhardt: Ég

[2527] Eckhardt: hül

[2528] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2529] Eckhardt: Természetnek

[2530] Radvánszky, Eckhardt: az ki; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: aki

[2531] Radvánszky: párját

[2532] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: erejét jelenti

[2533] Ács: ollyban

[2534] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hatalma

[2535] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2536] Eckhardt: Természet

[2537] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: igen

[2538] Lőcse, 1666; Eckhardt: messze haladtra; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: messze halladta

[2539] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: hirtelen

[2540] Radvánszky, Ács: légyen

[2541] Ács: nékem

[2542] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: kedvedből

[2543] Radvánszky, Eckhardt: minek előtte

[2544] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: én hitem el nem

[2545] Radvánszky, Ács: légyen

[2546] Radvánszky, Eckhardt: bizottabb

[2547] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2548] BC: is — tollhiba; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s mind

[2549] Radvánszky: kegyesen

[2550] Radvánszky: kedvesen

[2551] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ács: hervadt

[2552] Kolozsvár, 1677: örömemet

[2553] BC: lassan

[2554] Radvánszky: nedvesen; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: add láthatnom nyersen