Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONKILENCEDIK

HUSZONKILENCEDIK

DEPLORATIO FRATRUM [2314] BALASSIORUM [2315]

Peculiaris melodiae [2316]Csudálható nagy dolog, szerencsénk mint forog;
 bűnünk[2317] ebben csak az ok,
 hogy bűn ily[2318] sok,
 s Isten hozzánk nem fog.[2319]
 
 
Sok ostor szokta érni,[2320] ki nem tud[2321] megtérni,
Istenét szívből[2322] félni,
kedvén élni,
után[2323] menni s kelni.[2324]


Láthatjuk már szemünkvel,[2325] mit nyertünk vétkünkkel:
földünk mint pusztúla[2326] el[2327]
sok rendeknek
nagy veszedelmekkel.


Csak két úrfi[2328] halála, gondold,[2329] melly[2330] kárára
esék s nyavalyájára[2331]
országunknak,
kik éltek[2332] javára.


Nemzettel Balassiak,[2333] idejekkel iffjak,[2334]
rendekkel vóltak[2335] urak,
sok jót[2336] tudtak,
s naponkint[2337] tanúltak.[2338]


Okos, vitéz mindkettő, katonanevelő,[2339]
minden rendet böcsüllő,[2340]
közre[2341] élő,
s miben nem dicsérő?[2342]


Csakhogy[2343] az rossz[2344] szerencse nem fizet érdemre:
oszt jót embertelenre —
mint[2345] herére
több részt mér,[2346] mint méhre.


Időnk is háládatlan,[2347] mérge halhatatlan;[2348]
nem örül senki javán,
de sőt kárán,
vesztén s nyavalyáján,


Emberben csak vétket mér, jót ingyen sem esmér,[2349]
nagy érdemet földhöz vér,[2350]
s egy pénzt sem ér,[2351]
akit[2352] miért feddni mér.[2353]


Megtetszhetett önkintén[2354] ez úrfiak[2355] éltén,
kiknek[2356] sok szép jótétén
nem örvendett[2357]
nekik böcsöt[2358] tévén;


Javát szűkön[2359] osztotta, értéktől[2360] fosztotta,
búval őket kínozta,[2361]
s reménségben[2362]
csalárdúl[2363] hordozta.


Maga[2364] ők nem magoknak, hanem országoknak
éltek, sem tárházoknak
vagy hasoknak,
ki[2365] szokás másoknak.[2366]


Ők abban örvendettek,[2367] ha kivel jól tettek,[2368]
szegény[2369] legént[2370] felvettek,[2371]
segítettek,[2372]
mint arra termettek.


Siralmas azért lehet, hogy éltek[2373] nem élhet,[2374]
földünk soká[2375] kik helyett
mást nem lölhet[2376]
és nem is nevelhet.


Bár több ostor[2377] ne[2378] vólna[2379] ránk[2380] Istentől hozva:
csak ez is súlyos pózna,
hogy így lettek[2381]
tőlünk eltávozva![2382]


Jóllehet országoknak,[2383] mint édes anyjoknak[2384]
ők az mivel[2385] tartoztak,
megáldoztak,
vért vérért rá[2386] hoztak.


Dicsőséges[2387] halálok, jó hír[2388] örök árok,[2389]
idvösségek[2390] jutalmok,
Isten atyjok[2391] —
így[2392] tért meg munkájok.[2393] 


 Mint fogantak[2394] egy méhben,[2395] nyugosznak egy sérben,[2396]
 hasonló[2397] törtínetben,[2398]
 véres sebben,
 örök reménségben.

 
Isten, ki ádsz[2399] sok jókot,[2400] áldd[2401] meg halálokot,[2402]
szenteld[2403] koporsójokot,[2404]
ő honjokot,[2405] 
 hól[2406] várják bátyjokot.[2407]

 
Bátyjok, Krisztus, fő bajnok, ki vólt bizodalmok,
mindenben oktatójok,
kalavúzzok,[2408]
kiből áldás buzog.


Ne hagyj, segélj minket is, őrizd földünket[2409] is,
bocsásd meg vétkünket is,
érezhessük,
hogy hatalmad[2410] nem kis.


VÉGE[2411][2314] Lőcse, 1666: fretrum; Radvánszky: Fratrum

[2315] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1660, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Balassorum; Radvánszkynál a cím előtt: 7., Eckhardtnál: VII; Ácsnál a címmel egy sorban: VII.

[2316] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin nótajelzés nem szerepel; Ács a cím és a nótajelzés alatt szögletes zárójelben közli a fordítást: [A BALASSI FIVÉREK ELSIRATÁSA] [Saját nótára]

[2317] Radvánszky: Bününk

[2318] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: bennünk

[2319] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Isten hozzánk nem fog

[2320] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: vorni

[2321] Vizsoly, 1596; Radvánszky, Eckhardt: túd

[2322] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: szűből; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: szíből; Eckhardt: szivből

[2323] Radvánszky: Útán

[2324] Eckhardt: kélni

[2325] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670, Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: szemünkkel

[2326] Radoánszky, Ács: pusztula

[2327] Kolozsvár, 1677: földünk pusztula el — szótagszámhiány

[2328] Eckhardt: urfi

[2329] Vizsoly, 1596: Gondol — a d kézzel

[2330] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nagy; Radvánszky, Eckhardt: mely

[2331] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: esék nyasajájára

[2332] Pozsony, 1676: áltek — sh.

[2333] Vizsoly, 1596; Radvánszky, Eckhardt, Ács: Balássiak

[2334] Radvánszky, Eckhardt, Ács: ifjak

[2335] Ács: voltak

[2336] Kolozsvár, 1677: — sh.

[2337] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: naponként

[2338] Eckhardt, Ács: tanultak

[2339] Radvánszky, Eckhardt: katona nevelő

[2340] Kolozsvár, 1677: becsüllő; Radvánszky: böcsűlő. Eckhardt: böcsűllő

[2341] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: közte

[2342] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: dicsírő

[2343] Radvánszky: Csak hogy

[2344] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: a gonosz — szótagszámtöbblet; Bártfa, 1660 k., Kolozsvár, 1677: a rossz

[2345] Radvánszky: mínt

[2346] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: mért

[2347] Vizsoly, 1596; Eckhardt, Ács: háláadatlan; Radvánszky: hálá adatlan szótagszámtöbblet mindenütt; Pozsony, 1676: náládatlan — sh.

[2348] Vizsoly, 1596, hallhatatlan — sh. Radvánszky, Eckhardt, Ács: hallhatatlan — ám a méreg inkább örök, mintsem néma; a lectio difficiliort a forrás sajtóhibája esetén nem lehet alkalmazni

[2349] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ismér

[2350] Radvánszky: ver

[2351] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: egy pénzt sem ér

[2352] Bécs, 163t; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: vagy; Radvánszky: a kit.

[2353] Radvánszky: mer

[2354] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: ő kíntén; Bártfa, 1660 k.: önkénten; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: ön ketten; Kolozsvár, 1677; Ács: önkéntén; Radvánszky: önkíntén; Eckhardt: őszintén

[2355] Eckhardt: urfiak

[2356] Bártfa, 1660 k.: kinek

[2357] Pozsony, 1676: örvendete, — szótagszámtöbblet

[2358] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nékiek bút

[2359] Radvánszky: szükön

[2360] Bártfa, 1660 k.: értéktűl

[2361] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: kénozta; Eckhardt: kinozta

[2362] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: reménségben

[2363] Eckhardt, Ács: csalárdul

[2364] a szó jelentése: 'viszont, hanem'

[2365] Kolozsvár, 1677: melly

[2366] Vizsoly, 1596, Eckhardt: mássoknak

[2367] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: örvendeztek

[2368] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: töttek

[2369] Bártfa, 1660 k.: szeginy

[2370] Bártfa, 1660 k.: legint; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: legényt

[2371] Bártfa, 1660 k.: fölvöttek; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: felvöttek

[2372] Pozsony, 1676: segírettek — sh; Radvánszky, Eckhardt: segitettek

[2373] szómagyarázat: 'életük'

[2374] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: lehet

[2375] Vizsoly, 1596, Eckhardt: sokyá

[2376] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: lelhet; Pozsony, 1676: lehet — sh.

[2377] Eckhardt, Ács: ostor több

[2378] Bártfa, 1660 k.: nem

[2379] Ács: volna

[2380] Vizsoly, 1596: Ránc — a szó olvasata egyértelműen ránk, nem pedig ránc.

[2381] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: hogy löttek — szótagszámhiány; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; kozsony, 1676: hogy ők löttek; Kolozsvár, 1677: hogy ők lettek

[2382] Radvánszky: el távozva

[2383] Lőcse, 1670: országognak — sh.

[2384] Eckhardt: Anyjoknak

[2385] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: amivel

[2386] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ha

[2387] Pozson7, 1676: dicsőségen

[2388] szómagyarázat: 'fáma', 'hírnév'

[2389] Vizsoly, 1596: árrok — jelentése: 'áruk', 'fizetségük', 'díjuk'

[2390] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: idvösséges; Kolozsvár, 1677: idvességes; Eckhardt, Ács: idvösség — szótagszámhiány

[2391] Eckhardt: Atyjok

[2392] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: ig' — sh. Radvánszky, Eckhardt: igy

[2393] Vizsoly, 1596; Eckhardt: múnkájok; gécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ő károk

[2394] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: fogontak

[2395] Pozsony, 1676: mékben — sh

[2396] Radvánszky: serben; Eckhardt: Sérben; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: sírben

[2397] Eckhardt, Ács: hasomló

[2398] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcs , 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: történetben; Radvánszky: törtinetben

[2399] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky: adsz

[2400] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: jókat

[2401] Pozsony, 1676: ádd — sh.

[2402] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: halálokat

[2403] Pozsony, 1676: szentel — sh.

[2404] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: koporsójokat

[2405] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: hunnyokat; Kolozsvár, 1677: honnyokat; Eckhardt: hunnyokot, Ács: hunjokot

[2406] Ács: hol

[2407] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: bátyjokat

[2408] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: kalaúzzok

[2409] Vizsoly, 1596: földünhet

[2410] Kolozsvár, 1677: hatalma

[2411] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Ez a szó nem szerepel.