Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONHETEDIK

HUSZONHETEDIK [2044]

Diana miserabili Balassiorum [2045] ac praecipue iunioris (quo venatore saepissime utebatur) interitu exacerbata; relicto phano in Hungariam sumptis sagittis et arcu accelerat. Quo cum pervenisset , omnes oras finitimas sanguine iuvenis [2046] cruentatas et interitu notatas, atrocissimis diris implendo, fruges earum se tempestate eversuram solique omnem pinguedinem depopulaturam severissime edicit. Cuius luctuosis quaestubus ac lachrymis pene intolerabilibus Mars permotus, correpta lancea, ad [2047] cruentatas et interitu notatas, atrocissimis diris implendo, fruges earum se tempestate eversuram solique omnem pinguedinem depopulaturam severissime edicit. Cuius luctuosis quaestubus ac lachrymis pene intolerabilibus Mars permotus, correpta lancea, ad [2048] gloriosum iuvenis obitum iussisset habendum, ut in ipsius meriti aestimationem gratulatio potius quam lachrymae essent adhibendae, eam tandem a luctu levavit. Cui Apollo etiam amborum defunctorum Praeses ac tuto superveniens, coelesti destinatione [2049] utrosque fratres sursum raptos, de rumque immortalium numero indigitatos esse affirmat. Qui nimirum mortalium consortium luculentissimis suarum virtutum meritis luce hac perosa, longe superassent ac antecessissent. [2050]

Diana, [2051] az vadászmesterségnek [2052] istenasszonya Balassa [2053] Ferencnek [2054] keserves [2055] halálát hallván [2056] Delos szigetéből kijő az [2057] Nyírségre, [2058] s [2059] röttenetes [2060] átkokkal [2061] illetvén az[2062] földet kesergi [2063] az úrfiúnak [2064] halálát nagy sírásával, [2065] kihöz [2066] Mars, az[2067] hadakozásnak istene is aláérkezvén [2068] az égből, keserűségét [2069] Dianának [2070] enyhíti szavával, [2071] sok okokból mutatván meg, hogy dicsőséges halálának böcsületi érdemével az úrfiú [2072] fellyülmúlta [2073] az emberek kesergését, kit Phoebus is vagy Apollo, az bölcsességnek [2074] istene, [2075] bizonyítván,[2076] az úrfiak[2077] felől való istenvégezését [2078] hozza közbe, [2079] hogy jószágos[2080] cselekedeteknek [2081] érdemiért, [2082] régi, mennyei[2083] végezésből [2084] rendeltettenek az [2085] halálra, ki [2086] által az isteneknek gyüleközeti társaságába foglaltatnának [2087] bé, [2088] mivelhogy [2089] az emberi rendet és e [2090] földi [2091] lakást érdemekkel föllyülmúlták [2092] volna. [2093]Delos[2094] szigetéből ez[2095] minap Diana[2096]
jöve Nyír[2097] földére[2098] rongyossan,[2099] fáradva,[2100] 
s leülvén panasszát[2101] így[2102] kezdé[2103] el sírva:[2104]


„Keserűségemre[2105] termett vad földhatár,[2106] 
kin[2107] hadát folytatta[2108] széllel[2109] dühödt tatár,
ne szálljon rád[2110] soha ékes szavó[2111] madár!


Égbeli Hóldom[2112] is vonja meg[2113] világát,
ne ontsa egy fű[2114] is rád semmi[2115] virágát,
hogy így vödd[2116] el éltem ragyagó[2117] villámát![2118]


Hazámban[2119] felnevelt fő vadászmesterem,[2120]
ki vadászim között vólt[2121] főbb hívem[2122] s képem,
elvesztéd előlem rontván csudaképpen.


Tudom, károdot[2123] úgy soha nem kereste,[2124]
hogy ezt érdemlette vólna[2125] tőled[2126] teste,
mint ím,[2127] történt szörnyű[2128] sebekben[2129] eleste.


Véghetetlen átok száll rád sok nemzettől,[2130]
kik laknak napnyugtig[2131] kezdvén napkelettől,[2132]
gyümölcsed[2133] rontatik kőessős fellegtől.”[2134]


Márs ezeket hallván fegyverben öltözék,
dárdája kezében, égből[2135] leérkezék,[2136] 
az[2137] Nap is azonban fölyhőben röjtözék.[2138] 


Mondván:[2139] „Bánatodot,[2140] Diana, enyhíts[2141] meg!
Látod, ezen az[2142] Nap mint háborodék meg;
én szívem[2143] is mint jég, úgy hűle[2144] búmban[2145] meg.


Az kit[2146] siratsz, nem csak téged szólgált,[2147] tisztelt,[2148]
de én hívem[2149] is vólt,[2150] és zászlóm alatt[2151] élt, 
szablyája szélinek[2152] én köszörültem[2153] élt.


Ennek vitéz karja valamelly felé[2154] tért,[2155] 
ellene sok ember vagy meghólt,[2156] vagy kitért,[2157] 
megölte haragja, ha kihöz[2158] közöl[2159] fért.


Ennek ő bátyja is udvaromban[2160] lakott,
vitézséghöz[2161] mi kell, mindent tudott, látott,[2162]
jelt arról éltében gyakran is mutatott.


Nem érdemlett ez[2163] föld illyen két fő szömélyt,[2164] 
mert mindenikében magunk[2165] szömélye[2166] élt,
meghaladták vólt[2167] már ők az emberi célt.[2168]


Közinkbe[2169] valók ők, Menny[2170] legyen ő házok, 
térjen munkájoknak így immár meg hasznok,[2171]
s ne bánjuk,[2172] hogy eljött[2173] földi szép halálok!


Hogy penig ennyi nagy sok seb esék[2174] rajtok,
kit az iffjabbikon[2175] szemeimmel látok,[2176]
azt se véld, hogy vólna[2177] ártalom vagy átok:


Tudod,[2178] földi vérből kell annak könyűlni,[2179] 
az ki[2180] Mennyországot[2181] kezdi hágni, ülni,[2182]
s kellett nékiek is így[2183] ahhoz[2184] készülni.


Könnyebben[2185] hághatják már Mennyország[2186] útját,[2187]
így[2188] nyitván[2189] testeken[2190] nehéz vérek[2191] kútját,[2192] 
bocsátván véreknek ki testekből[2193] rútját.”


Phoebus is érkezék, kezdé[2194] el beszédét:[2195] 
„Sírástoknak[2196] — úgymond — hagyjatok ti békét,
mert én elmémnek is ezek bírták[2197] székét.[2198] 


Minden köztünk való tudományon kaptak,
azzal garádicsot[2199] ide felénk[2200] raktak,
az emberek között mert[2201] már untig[2202] laktak.


Vitézség, bölcsesség[2203] kiben öröködik,
Mennyországhoz[2204] vonszon s arra töreködik,[2205] 
mi nyájasságunkban lelkek[2206] dicsökedik.[2207] 


Hogy éltek változott Jupiter kedvéből,
lett[2208] az mindnyájunknak[2209] egy végezéséből,
közzénk jőnek[2210] majdan[2211] föld kesergéséből.[2212] 


Megyek húgaimmal én[2213] koporsójokhoz,
elkészítem[2214] nekik,[2215] mi kell ez[2216] útokhoz,[2217] 
ti is menjetek már vígan[2218] hazátokhoz.”[2219]
[2044] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Más; Divini, 1707: Alia; Radvánszky: 5; Eckhardt, Ács: V.

[2045] Vizsoly, 1596, Eckhardt, Ács: Balássiorum

[2046] Eckhardt, Ács: Juvenis

[2047] Radvánszky: aa — sh.

[2048] Pirnát jegyzete szerint: loco

[2049] Eckhardt, Ács: detinatione — sh.

[2050] Vizsoly, 1596: antecessisent. Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: a latin argumentum nem szerepel.

[2051] Lőcse, 1666, 1670: Diána; Pozsony, 1676: Dáná — sh; Radvánszky: Dianna

[2052] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: az vadászásnak; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: a vadászásnak

[2053] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: Balassi

[2054] Radvánszky: Ferencznek

[2055] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: ez a szó nem szerepel.

[2056] Vizsoly, 1596: halvan

[2057] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, r670; Pozsony, 1676: a

[2058] Pozsony, 1676: Nyérségre; Radvánszky: Nirségre. Eckhardt: Nyirségre

[2059] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: sír

[2060] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: rettenetes

[2061] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: átokkal

[2062] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: a

[2063] Pozsony, r676: kesergő — sh.

[2064] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: úrfinak; Eckhardt: urfiunak

[2065] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: ez utóbbi két szó nem szerepel; Radvánszky, Eckhardt: sirásával

[2066] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: kihez

[2067] Lőcse, 1666: s; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1165; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: a

[2068] Radvánszky, Eckhardt: alá érkezvén

[2069] Eckhardt: keserüségét

[2070] Vizsoly, 1596: Diannanak; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: Diánának keserűségét; Eckhardt, Ács: Diannának

[2071] Lőcse, 1666: szavaival

[2072] Eckhardt: urfiu

[2073] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: fellyülmúlta az úrfi; Radvánszky: felyülmúlta; Eckhardt: fellyülmulta

[2074] Eckhardt, Ács: bölcseség

[2075] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: ez utóbbi három szó nem szerepel.

[2076] Radvánszky: bizonyitván

[2077] Eckhardt: urfiak

[2078] Radvánszky, Eckhardt: isten végezését; Ács: Isten végezését

[2079] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: közben

[2080] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Radvánszky: jóságos

[2081] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: cselekedetinek

[2082] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: érdeméért; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, ;666, 1670; Pozsony, 1676: érdeméjért

[2083] Radvánszky, Eckhardt: menyei

[2084] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: végezéséből

[2085] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: a

[2086] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: mely

[2087] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: Istenek gyülekezeti társaságában foglaltatnak; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666,b1670; Pozsony, 1676: Istennek gyülekezeti társaságában foglaltatnak

[2088] Radvánszky: be

[2089] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: mivel; Radvánszky: mivel hogy

[2090] Vizsoly, 1596: es é; Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: és az; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: és a

[2091] Pozsony, 1676: földt — sh.

[2092] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: fellyülmúlták Radvánszky: fölyülmúlták; ckhardt: föllyülmulták

[2093] Kolozsvár, 1677: az argumentum helyett a következő szöveg szerepel: Diána Balassa Ferencet siratja / Nyírségen, hol tatár táborát foltattya / De Márs vigaztalja; Divini, 1707: sem latin, sem magyar argumentum nem szerepel

[2094] Kolozsvár, 1677: Delus

[2095] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: az; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Divini, 1707: e

[2096] Eckhardt, Ács: Dianna

[2097] Radvánszky: Nijr — bár Radaánszky a jegyzetekben írja, hogy a Nyírségről van szó, a főszövegben mégis rendhagyó módon betűhíven szedi a szót. Eckhardt: Nyir

[2098] Kassa, 1665: földéről; Divini, 1707: földire

[2099] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: rongyoson; Radvánszky: rongyosan

[2100] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: s fáradva; Bártfa, 1660 .: sáradva— sh.

[2101] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: keserves panaszát; Kolozsvár, 1677: keserves panaszár —sh.; Radvánszky: s leülvén panaszát

[2102] Eckhardt: igy

[2103] Eckhardt: kezde

[2104] Eckhardt: sirva

[2105] Radvánszky: keserüségemre

[2106] Jelentése itt: 'tájegység'.

[2107] Vizsoly, 1596: Kinn; Radvánszky: Kín — sh.

[2108] Btcs, 1633; Nagyszombat, 1699: foltatá; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: folytatá

[2109] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: széjjel; Divini, 1707: széllel folytatta hadát

[2110] Divini, 1707: te reád — szótagszámtöbblet

[2111] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666: 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: szavú

[2112] eadvánszky, Eckhardt: hóldom; Ács: Holdom

[2113] Pozsony, 1676: még

[2114] Radvánszky:

[2115] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: soha

[2116] Eckhardt, Ács: vőd

[2117] Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: ragyogó

[2118] Radvánszky: villamát

[2119] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: ház mban

[2120] Radvánszky: vadász mesterem

[2121] Ács: volt

[2122] Eckhardt: hivem

[2123] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: károdat

[2124] Kolozsvár, 1677: kívánta

[2125] Ács: volna

[2126] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: tűled

[2127] Eckhardt: im

[2128] Eckhardt: szörnyü

[2129] Divini, 1707: sebekbe

[2130] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: nemzetrűl; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: nemzettűl

[2131] Divini, 1707: napnyugotik — szótagszámtöbblet; Eckhardt, Ács: Napnyugtig

[2132] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Ko,ozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: napkelettűl; Eckhardt, Ács: Napkelettől

[2133] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: gyümölcsöd

[2134] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: fellegtűl; Kassa, 1665: fellyegtűl; Pozsony, 1676: felségtűl

[2135] Eckhardt: Égből

[2136] Bécs, 1633; Báétfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: elérkezék

[2137] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: a

[2138] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: homályban öltözék

[2139] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Divini, 1707: s monda

[2140] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszomba6, 1699; Divini, 1707: bánatodat; Pozsony, 1676: bánatodal — sh.

[2141] Divini, 1707: enyhítsed — szótagszámtöbblet

[2142] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: a

[2143] Eckhardt: szivem

[2144] Radvánszky, Eckhardt: hüle

[2145] Pozsony, 1676: bámban — sh; Divini, 1707: búban

[2146] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Divini, 1707: akit; Ács: azkst

[2147] Radvánszky, Ács: szolgált

[2148] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s tisztelt

[2149] Eckhardt: hivem

[2150] Eckhardt, Ács: volt

[2151] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707; Ács: zászlóm alatt is; Eckhardt: és Zászlóm alatt

[2152] Lőcse, 1666, 1670; Pocsony, 1676: élinek

[2153] Radvánszky: köszörűltem

[2154] Radvánszky, Eckhardt: valamely felé; Ács: valamelyfelé

[2155] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: ért

[2156] Ács: megholt

[2157] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: megtért

[2158] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse,é1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707; Eckhardt, Ács: kihez

[2159] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: közel

[2160] Divini, 1707: udvaromba

[2161] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707; Eckhardt, Ács: vitézséghez

[2162] Bécs, 1633; mártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: s látott

[2163] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: az; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Divini, 1707: a; Kolozsvár, 1677: e

[2164] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: fő két személyt; Pozsony, 1676: fő kér személyt — sh.; Bártfa, 1660 k.: fő két szemglt; Ács: két fő személt

[2165] Divini, 1707: maguk

[2166] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: személye

[2167] Ács: volt

[2168] Pozsony, 1676: szélt; Radvánszky: czélt

[2169] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: közinkben

[2170] RadvánszkN: meny; Ács: menny

[2171] Divini, 1707: hasznok meg

[2172] Vizsoly, 1596: Nebánjük — az u fölötti félkör, amely többnyire az ü ékezetét jelöli, ebben az esetben valószínűleg az u-nak kéziratos írásban előforduló megkülönböztető jele lehetett. Kassa, 1665: a nyomtatvány 192. lapján ez az utolsó szó; ezután négy lapnyi hiány (193—196) következik. Lőcse, 1670: báneyuk — sh.

[2173] Vizsoly, 1596: el jört — sh.

[2174] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: esik; Kolozsvár, 1677; Divini, 1707: esett

[2175] Radvánszky, Eckhardt, Ács: ifjabbikon

[2176] Divini, 1707: látom

[2177] Eckhardt, Ács: volna

[2178] Divini, 1707: tudom

[2179] Bécs, 1633; N7gyszombat, 1699: könnyűdni; Pozsony, 1676: kinyűlni — sh.; Radvánszky, Eckhardt: könyülni

[2180] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Divini, 1707: aki; Ács: azki

[2181] Vizsoly, 1596: Menyosszágot — sh (r helyett s), Radvánszky, Eckhardt: menyországot; Ács: mennyországot

[2182] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: s ülni

[2183] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; LőcNe, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: kellet őnékik is úgy

[2184] Vizsoly, 1596: ához; Radvánszky,Eckhardt: ahoz

[2185] Radvánszky, Eckhardt: Könyebben

[2186] Radvánszky: menyország; Eckhardt: Menyország, Ács: mennyország

[2187] Bártfa, 1660 k.: úttájt — sh.

[2188] Radvánszky, Eckhardt: Igy

[2189] Vizsoly, 1596: nitván — sh; Kolozsvár, 1677: nyilván — sh.; Radvánszky: nitván

[2190] Divini, 1707: testekben

[2191] Vizsoly, 1596: vcrek — sh; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: erek

[2192] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: útját

[2193] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: testekből ki véreknek

[2194] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; K,lozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: s kezdé

[2195] Divini, 1707: böszédét

[2196] Divini, 1707: sírástok — szótagszámhiány; Eckhardt: sirástoknak

[2197] Eckhardt: birták

[2198] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: felét

[2199] Vizsoly, 1596: gráditsot — szótags ámhiány; az Akadémiai Könyvtár példányában kézzel garáditsot-ra javítva. Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: azokkal grádicsot; Kolozsvár, 1677: azokkal gerádicsot — szótagszámtöbblet

[2200] Divini, 1707: fölénk

[2201] Divini, 1707: ez a szó nem szerepel.

[2202] Divini, 1707: untik; Eckhardt: úntig

[2203] Eckhardt: bölcseség

[2204] Radvánszky, Eckhardt: Menyországhoz

[2205] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: igyekezik

[2206] Divini, 1707: lölkek

[2207] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: dicsekedik; Eckhardt, Ács: dicseködik

[2208] Bécs, 163r; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707; Eckhardt, Ács: lött

[2209] Kolozsvár, 1677: mindnyátunknak — sh.

[2210] Radvánszky: jönnek

[2211] Bártfa, 1660 k.: majdan jőnek

[2212] Vizsoly, 1596: kesérgéséből, Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707; Ács: kerekségéből

[2213] Bécs, 1633; Bártfa6 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: ő

[2214] Eckhardt: elkészitem

[2215] Radvánszky: nékik

[2216] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Divini, 1707: ő

[2217] Radvánszky: utokhoz

[2218] Eckhardt: vigan

[2219] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: házátokhoz; Lőcse, 1666: házatakhoz; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Koaozsvár, 1677; Radvánszky: házatokhoz