Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONHATODIK

HUSZONHATODIK [1972]

Getica irruptio, et Francisci Balassae [1973] virtuosissimi et heroici [1974] spiritus iuvenis [1975] gloriosissimus [1976] atque triumphalis interitus describitur. [1977]

Az [1978] tartárok [1979] béjövése [1980] és az [1981] nagyságos [1982] Balassa [1983] Ferenc [1984] dicsőséges [1985] halála íratik [1986] meg. [1987]

Ad notam: Hallám egy ifjúnak [1988] minap [1989]Pallás nem nyughaték,[1990] ő követét inté,
Irist[1991] szél lábain[1992] Tauricába[1993] küldé,
Pontus-tenger[1994] szélit mind békerülteté.


Nagy hadat támaszta Neper[1995] Nester[1996] között, 
tatár nemzet készül s török[1997] is[1998] az[1999] között,[2000]
sok nillal,[2001] puzdrával, karddal fegyverkezett.[2002]


[2003] szertelenséggel, ollyan reménséggel,
hogy Magyarországot dúlja szörnyűséggel,[2004]
Fűzvén[2005] prédájából magát nyereséggel.


Megzöndüle[2006] az[2007] föld, s ki-ki[2008] óltalmáért[2009]
fegyvert[2010] készít, s vívni[2011] akar hazájáért,
Ferenc[2012] is meghalni, mint Hector Trójáért.


Az óra eljöve, ügye[2013] harcra[2014] kele,
harca[2015] közt sok pogány érkezék ellene,
csak[2016] egyedül szakadt, nincsen segedelme.


Sok pogánt[2017] sért keze, nem szánja halálát,
végre[2018] egy nyíl[2019] hatá[2020] keresztcsontja[2021] táját,
bélivel foglalván öszve[2022] ő ágyékát.[2023]


Több[2024] sebivel[2025] öszve lőn ez is halálos,
örök életire[2026] dicsőségvel[2027] hasznos,[2028] 
mert lőn földön, Poklon s testen[2029] diadalmas.[2030]


Ír[2031] cronicám[2032] másutt ez hadnak[2033] módjáról, 
abban emlékezem[2034] bővebb[2035] haláláról
és sokakkal[2036] együtt[2037] érdemlett dólgáról.[2038]


Dicsért erkölcsével[2039] él emlékezeti,
terjed is hírében[2040] böcsült[2041] nevezeti,
hólt[2042] meg Istenének, s Mennyben[2043] felvezeti.
[1972] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Más; Radvánszky: 4; Eckhardt, Ács: IV.

[1973] Vizsoly, 1596; Eckhardt, Ács: Balássae

[1974] Eckhardt, Ács: Heroici

[1975] Eckhardt, Ács: Juvenis

[1976] Radvánszky: gloriossimus

[1977] uécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin argumentum nem szerepel

[1978] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1979] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tatárok; Eckhardt: Tartárok

[1980] Pozsony, 1676; béjövíse; Eckhardt, Ács: bejövése

[1981] Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677: a

[1982] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: nagyságos vitéz úrnak

[1983] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: Balassi

[1984] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Ferencnek; Radvánszky: Ferencz

[1985] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ez a szó nem szerepel

[1986] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: írattatik; Radvánszky, Eckhardt: iratik.

[1987] Kolozsvár, 1677: mtg — sh

[1988] Vizsoly, 1596: iffiúnak

[1989] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a nótajelzés nem szerepel

[1990] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: nyughatik

[1991] Vizsoly, 1596, Eckhardt: IRIST

[1992] Vizsoly, 1596: szél-lábain; Eckhardt: széllábain

[1993] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Tauriában; Bártfa, 1660 k.: Tauriába

[1994] Vizsoly, 1596; Eckhardt: Pontus tengér; Ács: Pontus tenger

[1995] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: népe

[1996] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: Neszter; Pozsony, 1676: Nestor

[1997] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: közül, török; Eckhardt: kés;ül, s Török; Ács: készül, török

[1998] Pozsony, 1676: és

[1999] Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677: a

[2000] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: aközött; Ács: azközött

[2001] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: nyíllal; Eckhardt: nyillal

[2002] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: fegyver között; Eckhardt, Ács: fegyverközött

[2003] Bártfa, 1660 k.:

[2004] Radvánszky: szörnyüséggel

[2005] Radvánszky, Eckhardt: füzvén

[2006] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: megzendüle

[2007] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[2008] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: föld, ki-ki; Radvánszky, Eckhardt: kiki

[2009] Kolozs ár, 1677: oltalmájért

[2010] Pozsony, 1676: fegyver — sh.

[2011] Vizsoly, 1596: s-viwnia — sh; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: készít, víni; Pozsony, 1676: készít, véni; Radvánszky: készít, s vivnia — szótagszámtöbblet

[2012] Radvánszky: Ferencz

[2013] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszom6at, 1699; Eckhardt, Ács: igye

[2014] Radvánszky: harczra

[2015] Radvánszky: harcza

[2016] Vizsoly, 1596: Tsác

[2017] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: pogányt

[2018] szómagyarázat: 'végül'

[2019] Eckhardt: nyil

[2020] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: háta

[2021] Vzzsoly, 1596: kerezt tsontya

[2022] Eckhardt: össze

[2023] Bártfa, 1660 k.: álgyékát

[2024] Vizsoly, 1596: Töb; A kassai kiadás (1665) négy lapnyi hiánya (183—186) után ezzel a szóval folytatódik a forrás.

[2025] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: sebével

[2026] Vizsoly, 1596: életiré; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: életére

[2027] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: dicsőséges; Eckhardt, Ács: dicsőséggel

[2028] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: s hasznos

[2029] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: poklon, testen

[2030] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: diadalmos

[2031] Pozsony, 1676: It— sh.; Radvánszky, Eckhardt: Ir

[2032] Rarvánszky: krónikám; Eckhardt: Cronicám

[2033] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: többet másutt had

[2034] Pozsony, 1676: emlékezen — sh.

[2035] Vizsoly, 1596: bőveb; Eckhardt, Ács: bévebb

[2036] Vizsoly, 1596: sokáckal; Pozsony, 1676: sokakat

[2037] Vizsoly, 1596: e'ggyütt — sh.

[2038] Ács: dolgáról

[2039] Bécs, 1633; Brrtfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: dicsíret erkölccsel

[2040] Eckhardt: hirében

[2041] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: böcsület — szótagszámtöbblet; Kolozsvár, 1677: becsült; Radvánszky: böcsűlt

[2042] Ács: holt

[2043] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: Istenének, Mennyben; Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677: Istenének, Mennybe; Radványszky: Istenének s menyben; Ács: Istenének, s mennyben