Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONÖTÖDIK

HUSZONÖTÖDIK [1909]Mint álgyúgolyóbis[1910] temérdek kőfalt is szokott meghasítani,
ez[1911] könyörgésnek is mint[1912] eleje, vége[1913] kezde Mennyekben[1914] hatni;[1915]
csendesség[1916] lőn Mennyben,[1917] s az Isten ekképpen[1918] kezde szájával szólni:

„Micsoda nagy erő hittel rakva, s merő hatá meg füleimet?
Miképpen tűrhessem,[1919] hogy földre ne vessem most az én szemeimet,
és meg ne tekintsem[1920] vagy illykor[1921] ne mentsem meg az én híveimet?

Nincs kedvesb áldozat s többet[1922] semmi sem[1923] hat,[1924] mint az[1925] keseredett szív,[1926]
ki hívén[1927] Hitemnek, sok esküvésemnek szükségében hittel hív;[1928]
minden kétségével, Pokollal, vétkével[1929] — igém[1930] fegyverével[1931] — vív.

Megesküdt az én szám,[1932] melly[1933] órában hozzám felkiáltand az[1934] bűnös,[1935]
nem lehet vétkében[1936] olly[1937] undok förtelmes[1938] és megsenvedett[1939] büdös,
Hogy kedvvel ne[1940] lássam, s róla[1941] azt mondhassam, hogy jómra nem érdemes.[1942]

Menj el, te, Raphael,[1943] s lelkét[1944] még, aki[1945] él, vedd csendessen[1946] el tőle.
Immár hozzákészült,[1947] énnékem megfeszült, előttem kiterüle.[1948]
Vígy néki[1949] kegyelmet, és ne hagyj[1950] félelmet sohól[1951] lenni körüle.”

Az Ég megvidula,[1952] rajta sok tűz gyúla,[1953] Raphael[1954] elérkezék,
mint testi ruhából, minden tagjaiból[1955] az[1956] lélek[1957] levetkezék,[1958]
méne fel[1959] Mennyekbe,[1960] Ábrahám keblébe,[1961] kin Menny[1962] megörvendezék.

Sok szép sereg angyal[1963] nagy háláadással Isten székit[1964] meggyűlé,
az Úrnak jótétét,[1965] bűnösek[1966] megtértét vigadással[1967] örülé,
föld megszomorodék, s hóltát[1968] ez[1969] vitéznek[1970] siratá, keserülé.[1971][1909] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699 és a modern kiadások az Ihon, édes hazám... részének tekintik. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Más. Haec ex psalmo dictus Dominus Valentinus Balassa poenitens scripsit (uti videre est supra p. 50) Reliqua per inventionem poeticam Johannes Rimai addidit

[1910] Vizsoly, 1596: Algyú Golyóbisis — sh. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: ágyúgolyóbis; Radvánszky: álgyú golyóbis is —szótagszámtöbblet; Eckhardt: álgyu golyóbis

[1911] Kolozsvár, 1677: e

[1912] Eckhardt: mind

[1913] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: elei s vége is; Eckhardt: mind eleje vége; Ács: eleji s vége is

[1914] Bécs, 1633; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: mennyégben; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: mennyégbe; Radvánszky: menyekben

[1915] Vizsoly, 1596: hattni

[1916] Eckhardt, Ács: csendeszség

[1917] Radvánszky, Eckhardt: menyben

[1918] Radvánszky: eképpen

[1919] Radvánszky: türhessem

[1920] Vizsoly, 1596: tekíntsem

[1921] Radvánszky: ilykor

[1922] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár6 1677; Nagyszombat, 1699: áldozat, többet

[1923] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: nem

[1924] Vizsoly, 1596: hatt; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: áldozat, több semmi sem tehát

[1925] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1926] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: szű; Eckhardt a strófa B-rímeinél kivételesen használ hosszú í-t.

[1927] Ács: hivén

[1928] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699:

[1929] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s vétkével

[1930] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: igyem

[1931] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: fegyveréve — sh.

[1932] Vizsoly, 1596: Száám. Eckhardt: Szám

[1933] Radvánszky, Eckhardt, Ács: mely

[1934] Bártfa, m660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1935] Radvánszky, Eckhardt: bünös

[1936] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: nem lehet olly vétkes

[1937] Radvánszky, Eckhardt, Ács: oly

[1938] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: s fertelmes; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: fertelmes

[1939] Bécs, 1633; Bár,fa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: megsenyvedett

[1940] Vizsoly, 1596 (betűhíven):

[1941] Eckhardt: Róla

[1942] Lőcse, 1666, 1670: érdemös

[1943] Ács: Raphaél

[1944] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Raphael, lelkét; Eckhardt: Raphael s Lelkét

[1945] Vizsoly, 1596: á ki; Bécs, 1633é Nagyszombat, 1699: az ki; Radvánszky: a ki

[1946] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: csendeszen; Radvánszky: csendesen

[1947] Ács: hozzá készült

[1948] Vizsoly, 1596 (betűhíven):ki tęrüle; Radvánszky: kitérüle

[1949] Radvánszky Eckhardt, Ács: neki

[1950] A kassai kiadásban (1665) ez az utolsó szó a 182. lapon; a követk ző négy lap (183—186) hiányzik a nyomtatványból.

[1951] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: sohul; Radvánszky: sehol; Ács: sohol

[1952] Eckhardt: megvidúla

[1953] Eckhardt: gyúla

[1954] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s Raphael

[1955] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; sőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: tagaiból

[1956] Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky: a

[1957] Eckhardt: Lélek

[1958] Vizsoly, 1596; Radvánszky: levétkezék; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: levetközék

[1959] Lőcse, 1666: el

[1960] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: mennyekben; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: mennyégben; Kolozsvár, 1677: mennyégbe; Radvánszky: menyekbe

[1961] Bécs, 16R3; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: Ábrahám keblében; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Ábrám kebelében

[1962] Radvánszky: meny

[1963] Eckhardt: Angyal

[1964] Radvánszky: székít

[1965] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: jótétit

[1966] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: bűnösnek

[1967] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k6; Lőcse, 1666, Ács; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: vigassággal

[1968] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: megszomorodék, holtát; Radvánszky, Ács: megszomorodék s holtát; Eckhardt: megszomorodék s Holtát

[1969] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: az; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1970] Eckhardt: Vitéznek

[1971] Bécs, 1633; Bártfa, 16e0 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: s keserülé