Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONKETTŐDIK

HUSZONKETTŐDIK [1507]

Minerva conspiciens Balassium oppugnationi iam iam imminentem, Palladem [1508] enixissime orat, [1509] ut in ipso oppugnationis ardore Balassio vulnus lethale infligat quo supremam ei [1510] horam imprimendo, eum ex negotiorum e laborum terrenorum molestia (qua se nimis aggravasset, irrita virtutum suarum aestimatione [1511] ) tandem vendicatum in Deorum numerum transferat, immortalemque famae perpetuitate reddat. [1512]

Balassa [1513] Bálint [1514] az ostromra [1515] menvén Minerva Palláshoz futamodik sietségvel, s törekedvén nála esedezik azon, [1516] hogy az úrfiat [1517] az ostromkor [1518] halálosson[1519] sebesítse,[1520] kivel jó hírt[1521] és nevet hozván reája[1522] ez földnek színéről[1523] (mentvén sok bújától [1524] életét[1525] ) az Égbe emelje, és rendekbe helyheztetvén [1526] halhatatlanná is tegye, s így [1527] szól: [1528]

Ad notam: [1529] A[1530] Szentháromságnak,[1531] kinek imádkoznak Krisztus[1532] másod' szömélye [1533]
„Hadvezérlő[1534] Pallás,[1535] tekints,[1536] s tisztedhöz[1537] láss, jelents[1538] itt meg magadot,[1539]
erre rended[1540] is int,[1541] s kér[1542] is hívöd,[1543] Bálint, hogy ne hadd, mint[1544] szólgádot,[1545]
ki zászlód[1546] alatt élt, böcsüllett,[1547] tisztelt, félt,[1548] sokak felött[1549] magadot.[1550]


Élete[1551] bújának, nagy[1552] háborújának legyen ezvel[1553] már[1554] vége,
hogy itt[1555] hazájának, mint édes anyjának[1556] szólgálhasson[1557] ő vére,
mellyel[1558] az ég alatt, míg[1559] tart békesség[1560] s had, folyjon jó híre-neve.[1561]


Én valamit tudtam, soha meg nem untam[1562] azt elméjében rakni,
ért[1563] is penig igen én ékes nyelvemen szólni, miat rajta látni,[1564]
kivel[1565] Egeket is, földi népeket is tud[1566] enyhíteni[1567] hatni.[1568] 


Hasson elődben is,[1569] mutatván ezben[1570] is[1571] hozzám s hozzá kedvedet,
könyörgése haszna s én[1572] elmémnek szava[1573] hajtsa meg szömélyedet,[1574]
hogy közöttünk lévén s örömönkkel[1575] élvén szemlélhesse színyedet.[1576]


Háládatlan[1577] rossz föld, ítéld,[1578] kapja-é[1579] őt[1580] s böcsülje-é[1581] elméjét[1582]
(kit én ékesgettem s adtam — veled ketten — vitéz karja[1583] erejét),[1584]
néki[1585] sokban ártván s gyalázatban tartván benne mindkettőnk[1586] nevét.[1587] 


Ragadjuk közénk[1588] fel — most jött ideje el —, s helyheztessük[1589] rendünkbe![1590] 
Ímhól[1591] jő[1592] nagy sebbel:[1593] lődd[1594] halálos sebbel, akadjon[1595] mi kezünkbe[1596] —
ha ostrom sebheti, jó hír[1597] is követi, s részt[1598] is nyér nemzetünkbe.”[1599]


Hallván[1600] ez[1601] szót Pallás, monda: „Ez[1602] kiáltás énelőttem[1603] kedvet[1604] lölt![1605] 
Nagy szánakozásom, ki[1606] vólt[1607] ez[1608] szólgámon,[1609] búval már csak meg nem ölt,
hogy az[1610] rossz, hitván föld, ki[1611] rá csak mérget tölt, véle[1612] semmi jót nem tött.[1613]


Tovább már sok jómot[1614] s kegyes[1615] szándékomot[1616] nem méltó halasztanom;[1617]
sem ő szegény fejét, kit ennyi sok kíny[1618] sért,[1619] több búval aggasztalnom,[1620]
sokat tűrt[1621] éröttem,[1622] láttam s[1623] megértettem, kell[1624] már felmagasztalnom.


Lachesist hívatom, s néki[1625] majd meghagyom, hogy élete fonalát
tovább[1626] ne eressze, de gyengén elmesse látván eljött óráját,
mert Atropos is már — az mely[1627] nagy búval jár — elunta[1628] az[1629] sodrását.[1630] 


Sőt, tetszik még ez is: hogy vitéz öccsét[1631] is ne hagyjuk[1632] ki közülönk,[1633]
kit más[1634] vénségében, ő ez életiben[1635] vegyen el kedven tűlönk.[1636] 
Ülje mi székünket, bővítse[1637] rendünket, s lakjék[1638] ott, hól[1639] mi ülünk.[1640][1507] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Más; Radvánszky: 2.; Eckhardt, Ács: II.

[1508] Pirnáti 1994: a Madách Gáspár-coniectura alapján Martem-re, illetve a versben a Pallás szavak nagy Márs-ra javítandók

[1509] Radvánszky: a következő szöveg helyett:iam iam imminentem, Palladem enixissime orat ez szerepel: apropinquaturum, sollicite Martem deprecatur

[1510] Eckhardt, Ács, Pirnát, 1994, 69.: et

[1511] Radványszky: aestimationis expectatione

[1512] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin argumentum nem szerepel.

[1513] Vizsoly, 1596: Balássa

[1514] Eckhardt, Ács: Balassa Bálint uram

[1515] Vizsoly, 1596:ostromna — sh.

[1516] Radvánszky: a következő szöveg helyett: Minerva Palláshoz futamodik sietségvel, s törekedvén nála esedezik azonhelyett ez szerepel: Pallas Marsval szorgalmatosságval törekedik

[1517] Eckhardt: urfiat

[1518] Vizsoly, 1596; Radvánszky, Eckhardt, Ács: ostromkort

[1519] Radvánszky: haláloson

[1520] Eckhardt: sebesitse

[1521] Eckhardt: hirt

[1522] Radvánszkynálaz ezt követő három szó hiányzik.

[1523] Eckhardt: szinéről

[1524] Vizsoly, 1596: bujjától; Eckhardt: bujától

[1525] Radvánszky: éltét

[1526] Radvánszky: a következő szöveg:és rendekbe helyheztetvén helyett ez szerepel: és híre nevének messzire való kiterjesztésével

[1527] Eckhardt: igy

[1528] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: Az ostromra menvén penig Palláshoz futamodik sietséggel, s esedezik azon, hogy őtet az ostromkor sebesítse halálosan, kivel jó hírt s nevet hozván reá, ez földnek színéről életét az égben emelje, és rendekben helyheztetvén halhatatlanná is tegye, s így szól; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Az ostromra menvén pedig Palláshoz futamodik sietséggel, s esedezik azon, hogy őtet az ostromkor sebesítse haláloson, kivel jó hírt s nevet hozván reá, ez földnek színéről életét az égben emelje, és rendekben helyheztetvén halhatatlanná is tegye; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: Az ostromra menvén penig Balási Bálint, Minerva futamodik Palláshoz sietséggel, s esedezik azon, hogy az urat az ostromkor sebesítse haláloson, mellyel jó hírt, nevet hozván reá, e földnek színéről életét az égbe emelje, és rendekben helyheztetvén halhatatlanná is tegye; Kolozsvár, 1677: Isten az hadakban szív s kardnak vezére

[1529] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: a nótajelzés nem szerepel.

[1530] Eckhardt, Ács: Az

[1531] Eckhardt: szent Háromságnak

[1532] Ács:Christus

[1533] Bártfa, 1660 k.: Notája lehet: Forog a s erencse; Kassa, 1665: Notája lehet: Forog a szerencse, mit; Eckhardt, Ács: személlye

[1534] Vizsoly, 1596: Hadd vezérlő; Radvánszky: Had vezérlő

[1535] Radvánszky: nagy Mars

[1536] Vizsoly, 1596; Eckhardt: tekínts

[1537] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky, Ács: tisztedhez. Eckhardt: Tisztedhez

[1538] Radvánszky: jelentsd

[1539] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.l Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: magadat

[1540] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tiszted

[1541] Vizsoly, 1596, Ács: ínt

[1542] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: int, kér

[1543] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: híved; Radvánszky, ,ckhardt: hived

[1544] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: mind

[1545] Vizsoly, 1596: sztólgádot — sh; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szolgádat; Radvánszky, Eckhardt, Ács: szolgádot

[1546] Eckhardt: Zászlód

[1547] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: böcsüllött; Kolozsvár, 1677: becsüllött

[1548] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k ; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: s félt

[1549] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky, Eckhardt, Ács: felett.

[1550] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: magadat; az első strófa előtt a rendezetlen kiadásokban ez áll: Balassi Bálint; a rendezettekben: Minerva

[1551] Ács: élte — szótagszámhlány

[1552] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s nagy

[1553] Radvánszky, Ács: evvel

[1554] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ezennel legyen

[1555] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ő

[1556] Eckhardt: Anyjának

[1557] Radvánszky, Eckhardt, Ács: szolgálhasson

[1558] Radvánszky: melylyel

[1559] Radvánszky: mig

[1560] Ács: békeség

[1561] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: a strófa előtt ez áll: Minerva.Radvánszky, Eckhardt: híre neve; Ács: híre, neve

[1562] Radvánszky, Eckhardt: úntam

[1563] Pozsony, 1676: ezt

[1564] magyarázat: 'mint látni, bizony igencsak ért (tud) az én ékes nyelvemen szólni'

[1565] Pozsony, 1676: kivet — sh.; Kolozsvár, 1677: mellyel

[1566] Vizsoly, 1596; Eckhardt: túd

[1567] Eckhardt: enyhiteni

[1568] Vizsoly, 1596: hattni; Radvánszky: s hatni; magyarázat: 'tud hatni, hogy enyhítse'. Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: könnyen megenyhíthetn6

[1569] Vizsoly, 1596: elődbennis; Eckhardt: elődbenn is

[1570] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ebben

[1571] Vizsoly, 1596: ezbennis; Eckhardt: ezbenn is

[1572] Eckhardt: Én

[1573] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: sava

[1574] Bécs, 1633; Bá tfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: személyedet

[1575] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699:örömünkkel

[1576] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: szívedet; Eckhardt: szinyedet

[1577] Vizsoly, 1596: Háláadatatlan; Radvánszky: Háláadattatlan;9Eckhardt: Háláadatlan — mindenütt szótagszámtöbblet

[1578] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Ács: ítíld; Radvánszky: itéld. Eckhardt: itíld

[1579] Pozsony, 1676: kapj sé — sh; Radvánszky: kapja e.Ács: kapja-e

[1580] Vizsoly, 1596: ött

[1581] Vizsoly, 1596 (betűhíven): S-Bötsüllié — a modern kiadások böcsülli-e-re írják át, de a harmadik hosszúsor miatt a strófa böcsülje vagy böcsülje-é alakkal értelmes csak. Pozseny, 1676: s böcsüljék;Kolozsvár, 1677: becsülje-é;Radvánszky: böcsüli-é;Eckhardt: böcsülli-é, Ács: böcsülli-e.

[1582] Vizsoly, 1596: clméjét — sh.

[1583] Vizsoly, 1596 (betűhíven): haria — a példányban tintával javítva Karia-ra.

[1584] Vizsoly, 1596: érejét

[1585] Radvánszky, Eckhardt, Ács: neki

[1586] Pozsony, 1676: mino kettőnk — sh.; Radvánszky, Eckőardt: mind kettőnk

[1587] Vizsoly, 1596 (betűhíven): ueuét — sh; a példányban az első u a sor fölött tintával n-re javítva. Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nyertét

[1588] Vizsoly, 1596; Eckhardt, Ács: közzénk; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: hozzánk

[1589] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: el, helyheztessük

[1590] Béct, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: rendünkben

[1591] Radvánszky, Eckhardt: Imhól; Ács: Imhol

[1592] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676:

[1593] magyarázat: 'sebbel-lobbal'

[1594] Ács: lőtt

[1595] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s akadjon.Ács: sebbel akadjon

[1596] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: kezünkben

[1597] Radvánszky: hir.

[1598] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: követi, részt

[1599] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nemzetünkben; Bártfa, 1660 k.: memzetünkben — sh.

[1600] Vizsoly, 1596: Halván — a szó nyilván nem halvány, hanem hallván értelmű. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a strófa előtt .z áll: Pallás.

[1601] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[1602] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[1603] Radvánszky, Eckhardt: én előttem

[1604] Vizsoly, 1596 (betűhíven): keuet

[1605] Bécs, 1633; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699:lelt

[1606] Kolozsvár, 1677: mely

[1607] Ács:volt

[1608] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: e

[1609] Radvánszky, Eckhardt, Ács: szolgámon

[1610] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a.

[1611] Kolozsvár, 1677: melly.

[1612] Radvánszky, Eckhardt, Ács: vele.

[1613] Vizsoly, 1596; Radvánszky:tett; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a versszak előtt ez áll: Pallás

[1614] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676 Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: jómat

[1615] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: jómat, kegyes

[1616] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szándékomat

[1617] Eckhardt:hallasztanom

[1618] Radvánszky: kín. Eckhardt: kiny

[1619] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: ki ennyi sok ként ért; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Porsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ki ennyi sok kínt ért

[1620] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: aggosztalnom

[1621] Radvánszky: türt

[1622] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: érettem

[1623] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: mellyet

[1624] Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, Pozs7ny, 1676; 1677: s kell

[1625] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: hívatom, néki; Radvánszky, Eckhardt:hivatom s neki;Ács: hívatom s neki

[1626] Vizsoly, 1596: a példányban a harmadik betű tintával javítva van.

[1627] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: az ki;Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: aki; Ács: azmely

[1628] Radvánszky, Eckhardt: elúnta

[1629] Ez a szó a Vizsoly, 1596-ból hiányzik; a sor fölött tintával szerepel a példányban.

[1630] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: ő hordását; Eckhardt, Ács: ő sodrását

[1631] Radvánszky: öcscsét

[1632] Radvánszky, Eckhardt Ács: hadjuk

[1633] Vizsoly, 1596; Eckhardt, Ács: közzülönk; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: közzülünk

[1634] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666; Kolozsvár, 1677: már

[1635] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: életében

[1636] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670, Pozsoey, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tőlünk

[1637] Eckhardt: bővitse; Ács: bévítse

[1638] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: rendünket, lakjék

[1639] Radvánszky, Eckhardt, Ács: hol

[1640] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: hol mi, velünk