Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZONEGYEDIK

HUSZONEGYEDIK [1249]

GENEROSI AC MAGNIFICI[1250] DOMINI [1251] VALENTINI BALASSA DE GYARMATH AD CASTRA STRIGONIENSIA ITER ET PROCINCTUS [1252]

Videns Balassius universum Hungariae florem in assertionem patriae [1253] libertatemque illius vindicandam confluxisse, quamvis ob denegatos praestitae [1254] fidei honores et laborum exantlatorum retento praemio Marti nimium esset infensus amoris tamen patriae [1255] certamine victus, Apolline quoque illius animum saepissime mitigante, Marti tandem reconciliatur. Officio itaque resumto, dum moeniis Strigoniensibus vi tormentorum undique petitis et castrensi apparatu circumfusis adpropinquat, Superos suplicissime orat, ut masculi sui animi vigorem residuum atque Martii spiritus reliquias sic collocare liceat, ut gloriae ala elevatus et famae currui impositus, laudum perpetuarum orbita Solum Christianum findat et hoc pacto (in patriae [1256] salutem effusi sui cruorus darte iuste emerita) [1257] mortalium immortales quoque terminos attingat. [1258]

AZ NAGYSÁGOS [1259] GYARMATI [1260] BALASSA BÁLINTNAK [1261] ESZTERGAM [1262] ALÁ VALÓ KÉSZÜLETI, [1263] KÉSZÜLETIBEN [1264] VALÓ IMÁDSÁGA [1265] S MIT [1266] PÉLDÁZOTT LÉGYEN AZ Ő FEJÉR [1267] VÖRFÖLYES KAMOKÁBÓL [1268] CSINÁLTATOTT ZÁSZLÓJA, [1269] KIN HÁRFÁJÁVAL [1270] DÁVID KIRÁLY [1271] VAGYON TÉRDÉN TELEPEDVE, [1272] ÖSZVEFOGOTT S FELEMELT KÉT KEZEIVEL [1273] ÍRVA. [1274]

Ad notam: Bocsásd meg, Úr [1275] Isten, iffjúságomnak [1276] vétkét [1277]Bocsásd Szent Lelkedet[1278] Égből Úr[1279] Isten mellém,
ki vezérljen,[1280] s gonoszt ne hagyjon jőni[1281] felém,
félelmem ne legyen, óltalmába[1282] vegyen,[1283] s hozzon szent szívet[1284] belém.


Az[1285] Te[1286] jó vóltodért[1287] távoztasd el vétkemet:
ójjam[1288] magam tőle, s gyűlöljem,[1289] mint mérgemet;
ne vess el előled, s el[1290] se űzz[1291] mellőled, halld kegyessen[1292] kértemet.


Látván szép hazámnak,[1293] hogy ki-ki[1294] óltalmára[1295]
fegyvert készít,[1296] s megyen[1297] megszabadúlására,[1298]
szívem[1299] repös,[1300] vidúl,[1301] s csaknem[1302] lábra indúl,[1303] olly[1304] víg[1305] minden javára.


Az[1306] Te[1307] Szent[1308] Fiadért láss engem is olly[1309] jóval:[1310]
szolgálhassak néki[1311] értékkel és haszonval,[1312]
lássam szabadságát, bár[1313] érje halálát vígan[1314] éltem[1315] azonnal.


Semmi vérhúllásom[1316] drága ne legyen érte,
mert nékem[1317] mind jovát[1318] s mind[1319] sovát[1320] elvegy[1321] mérte,
azaz[1322] hól[1323] vidított,[1324] hól[1325] meg szomorított,[1326] kedvemet búval[1327] érte.


Szokás de anyjának[1328] rongálva édesgetni
fiát,[1329] hogy erkölcsét[1330] tudhassa ékesgetni;
hogy lehetnék[1331] szelígy,[1332] engem is ért bús[1333] igy,[1334] s akart úgy[1335] kesergetni.


Illy[1336] szüksége napján tőle messze nem válom,
ha egyébbel nem is, jó példámmal szólgálom;[1337]
fogyatkozott érték s értékletlen[1338] mérték nem bocsát sokra — s bánom,[1339]


Olvad mert értéke[1340] nemzetemnek, fogy s apad[1341]
böcsüllet;[1342] szerencse[1343] rá csak gyengén[1344] sem akad!
Amihöz[1345] kapna is, s közi[1346] nagy vólna[1347] is, előle más elragad'!


Sok bú[1348] éri, gyötri[1349] végtelen[1350] reménségét,
titkos óhajtással[1351] kesergi szegénségét,[1352]
s az inkább kínozza,[1353] hogy ölben[1354] hordozza halálos[1355] ellenségét.


Fejet kell hajtanunk nyomorodott igyünkkel,
s Tőled kell óltalmat,[1356] erőt kérnünk hitünkkel;[1357]
erőnk mert[1358] hól[1359] fogyott, Te segélsz, harcolsz[1360] — ott[1361] vagyon régen hírünkkel.[1362]


Rakva lévén[1363] hitem irgalmad erejével
épít[1364] egy zászlócskát kezem ő elméjével,[1365]
kit kövessen bátran lelkem[1366] fáradatlan,[1367] ha vív[1368] ellenségével.[1369]


Az[1370] zászló[1371] kamoka,[1372] fejér s éppen vörfölyés,[1373]
rajta Dávid írva[1374] s hárfájával[1375] nagy zöngés,[1376]
keze felemelve,[1377] s íve[1378] kiterjedve[1379] s abban[1380] buzgó[1381] könyörgés.


Tejfejér[1382] szín[1383] jegyez lágy szívet,[1384] engedelmet;[1385]
az[1386] vörfölye[1387] jegyzi az én sok veszélyemet,
kiben[1388] mennyi[1389] szöglet,[1390] bennem annyi[1391] döglet sebheti én szívemet.[1392]


Régi vitéz király, Dávid méltán hadnagyom,[1393]
mert ő életében[1394] részem sokképpen vagyon:
számkivetettségvel,[1395] szántalan[1396] ínségvel[1397] illheten hozzá nagyon.[1398]


Eővele[1399] emelvén Ég felé fel kezemet,
sóltárát[1400] éneklem,[1401] hogy bocsásd meg vétkemet,
áldj[1402] is jó vóltodból,[1403] végy ki sok gondomból,[1404] rémíts[1405] ellenségemet.[1406]


Sok keserves búmat[1407] hajtsa el hárfa[1408] hangja,
csendesedjék[1409] azzal szívem[1410] sebhítő[1411] lángja,[1412]
mint Saul kórsága, szívem[1413] bosszúsága[1414] múljék[1415] pöngését[1416] hallva.


Reménségem lévén szálljon lelkem sérelme;
lám, meglágyult[1417] szívem,[1418] mint kamokának[1419] selyme:
valamint akarod, úgy hajtogathatod; Te légy is segedelme.


Igazgasd, vezéreld[1420] én igyekezetemet;
meg ne utáld szómot[1421] s felemelt két kezemet,
kikkel lelkem magát adja Néked[1422] s néz Rád, vigyáztatván szememet.[1423]


Megnyugodott[1424] szívem[1425] hadnagyomnak példáján,[1426]
sok keserve után, ki vigadott bőv[1427] javán,[1428]
gyakorta vólt[1429] utált, szenvedett[1430] sok bút, kárt[1431] élt[1432] könyves étke saván.[1433]


Az én életem[1434] is szenved soktól[1435] utálást:
ki-ki[1436] őmagától[1437] eltaszít,[1438] s ád[1439] megválást;
sok szememben jót[1440] szól, s másutt[1441] csapkod arcól,[1442] fáraszt[1443] búval[1444] nyavalyást.


Irégységnek[1445] helye[1446] már hogy rajtam[1447] nem lehet,
kit az[1448] jó szerencse és[1449] kincs[1450] magán viselhet,
gyűlölség[1451] terhhel[1452] űz,[1453] kit[1454] szegénység[1455] rám fűz, alatta[1456] alig mehet'.[1457]


De legyen kedvednek[1458] rajtam jó[1459] szánt tanácsa,
csak lelkemet[1460] átok és kárhozat ne bántsa,
lelködet[1461] hitemmel és idvösségemmel[1462] haragod le ne rántsa.[1463]


Ennek penig miérthogy[1464] Krisztus fondamentoma[1465]
és Te igaz hited, ki nem lehet megbontva,[1466]
az[1467] Krisztust tisztelvén és hitednek hívén[1468] nem lehet rám nem ontva.


Csókkal s áldásokkal Szent Kezedhöz[1469] békélvén
már útra[1470] indúlok[1471] Duna mellett lemenvén[1472]
vég Esztergam[1473] alá, kinek most kőfala röng[1474] álgyúkkal[1475] töretvén.


Ott vár nemzetemnek[1476] szép sátoros[1477] tábora[1478]
s egyéb sok rendeknek sűrő[1479] nagy zászlós[1480] hada.
Ki sáncot ás, épít,[1481] s ki[1482] kart,[1483] szívet[1484] készít[1485] igyekezvén ostromra.


Régtől[1486] várta szívem[1487] ezeknek törtínetit,[1488]
hogy érhesse[1489] ezzel hazámnak épületit
nézvén szabadságát s rabságból[1490] váltságát s újuló[1491] szépületit.[1492]


Azért bízván[1493] megyek[1494] és buzgó[1495] örömemmel,[1496]
nem gondolván semmit kedves veszedelmemmel,
ám váltsa bár[1497] magát s nyerje[1498] szabadságát hóltom[1499] hozó sebemmel.


Tartsa jelül[1500] magán érte kifolt[1501] véremet,
s azzal Égbe vigye[1502] híremet[1503] és nevemet,
hogy mivel tartoztam, vígan[1504] rá osztottam[1505] hívén[1506] Szent Istenemet.
[1249] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: külön cím nem szerepel a vers előtt; Pozsony, 1676: Versfejek: Balassios fratres Rimai decorat; Kolozsvár, 1677: Más. Zászlóm, Uram, pogányra így nevedben indul, Dávid hárfanótáján szívem is megvidul. Versfejek: Balassios fratres Rimai decorat; Radvánszky az Epicédiumnak a forrásokban számozatlan darabjait hét számból álló sorszámozással látja el. E vers sorszáma: 1. Eckhardt, Ács: I.

[1250] Radvánszky: Magnifici

[1251] Radvánszky: Domini

[1252] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1676; Nagyszombat, 1699: a gyűjtemény nem szerepel külön címmel; Ácsnál a gyűjtemény címe: [Emlékversek a két Balassi halálára]. A cím a latin argumentum első mondata.

[1253] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Patriae

[1254] Eckhardt: praestatae

[1255] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Patriae

[1256] Radvánszky, Eckhardt, Ács: Patriae

[1257] Vizsoly, 1596: emetita; Ácsnál a zárójelben lévő szöveg a következő: in Patriae exposito vitae suae cursu

[1258] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: a latin argumentum nem szerepel. Radvánszky archaizáló írásmódját a jegyzetekben nem tüntetjük fel különbségként.

[1259] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: nagyságos és tekintetes; Lőcse, 1666, 1670: a tekintetes és nagyságos

[1260] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: ez a szó nem szerepel; Eckhardt: Gyarmathi

[1261] Lőcse, 1666, 1670: vitéz úrnak, Gyarmati Balassi Bálintnak

[1262] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670: Esztergom; Radvánszky: EZTERGAM

[1263] Radvánszkynál és Eckhardtnál eddig tart a magyar cím, a folytatás már argumentum. RadvánszEynál a magyar cím ékezet nélküli kapitálisokból áll, az ü kivételével, amit v fölötti c-vel jelöl.

[1264] Radvánszky: keszületiben

[1265] Radvánszky: Imádsága

[1266] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: készületi s imádsága, mit; Radvánszky: s-Mit

[1267] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: ez a szó nem szerepel; Eadvánszky: Feiér

[1268] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: verfelyes kamukából; Radvánszky: Kamokából

[1269] Radvánszky: Zászlóia

[1270] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: hárfával; Radvánszky: Hárpháiával

[1271] Radvánszky: Király

[1272] Bécs, 1633, Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: letelepedve

[1273] Bécs, 1633, Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: felemelt két kézzel; Kassa, 1665: felemelt kézzel

[1274] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: írva; az nemzetes és vitézlő Rimai János által, az mint az versek fejéből megtetszik, holott ez vagyon: Balassios fratres Rimai decorat; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: írva; az nemzetes és vitézlő Rimai János által, amint az versek fejéből megtetszik, holott ez vagyon: Balassios fratres Rimai decorat; Lőcse, 1666, 1670: írva; versfejek: Balassios fratres Rimai decorat; Pozsony, 1676, Kolozsvár, 1677: ez a cím nem szerepel. Eckhardt: irva; Bécs, 1633, Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Ács: a teljes magyar cím argumentum; Radvánszky felcseréli a magyar és a latin címiratot.

[1275] Eckhardt: Ur

[1276] Eckhardt: ifjuságomnak; Ács: ifjúságomnak

[1277] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsonyo 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: nótajelzés nem szerepel.

[1278] Eckhardt: szent lelkedet

[1279] Eckhardt: Ur

[1280] Radvánszky: vezéreljen — szótagszámtöbblet

[1281] Radvánszky: jönni

[1282] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: oltalmában; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: s oltalmában; Ács: o,talmába

[1283] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: végyen

[1284] Radvánszky, Eckhardt: szivet

[1285] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1286] Eckhardt, Ács: te

[1287] Ács: voltodért

[1288] Radvánszky: Oijam

[1289] Radvánszky, Eckhardt: gyülöljem

[1290] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677: előled, el; Pozsony, 1676: előled, et — sh.

[1291] Radvánszky: üzz

[1292] Radvánszky kegyesen

[1293] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: házamnak

[1294] Radvánszky: ki ki; Eckhardt: kiki

[1295] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: ótalmára

[1296] Eckhardt: készit

[1297] Lőcse, 1666, 1670, Kolozsvár, 1677: mégyen

[1298] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szép szabadulására; Radvánszky, E7khardt, Ács: megszabadulására

[1299] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1300] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: repes

[1301] Eckhardt: vidul

[1302] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: repes s vidul, csaknem

[1303] Eckhardt: indul

[1304] Radvánszky, Eckhardt, Ács: oly

[1305] Eckhardt: vig

[1306] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1307] Eckhardt, Ács: te

[1308] Eckhardt, Ács: szent

[1309] Radvánszky: oly

[1310] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: jókkal

[1311] Radvánszky: neki; a szó az előző strófában szereplő hazámnak szóra vonatkozik

[1312] Vizsoly, 1596: haszonual — a szó olvasata vagy haszonval vagy haszonnal, ez utóbbi esetben az kell feltételeznünk, hogy a második n megfordult a szedéskor. Bécs, 1633; aártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Eckhardt, Ács: haszonnal; Radvánszky: értékkel, haszonval — szótagszámhiány

[1313] Vizsoly, 1596: s-bár — a mondat értelmezhetőségéhez az s fölösleges. Radvánszky, Eckhardt, Ács: s bár

[1314] Radvánszky, Eckhardt: vigan

[1315] éltem: nem ige (éltem), hanem birtokos személyjellel ellátott főnév (éltëm)

[1316] aadvánszky: vér húllásom; Eckhardt: Vér hullásom; Ács: vérhullásom

[1317] Radvánszky, Eckhardt, Ács: nekem

[1318] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: javát

[1319] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: s mint

[1320] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: savát; Kassa, 1665: favát — sh; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: szavát

[1321] Bécs, 1633; Bár6fa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: elegy

[1322] Radvánszky, Eckhardt: Az az

[1323] Ács: hol

[1324] Eckhardt: viditott

[1325] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s hol; Ács: hol

[1326] Eckhardt: szomoritott; ez utóbbi ütem Pozsony, 1676-ban nem szerepel

[1327] Eckhardt: buval

[1328] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőbse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky, Ács: anyának; A birtokos személyjeles alak is értelmes és használatos ebben a szerkezetben. Pl.: „Nézd meg az anyját, vedd el a lányát.” Eckhardt: Annyának

[1329] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: fiait — szótagszámtöbblet

[1330] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: erkölcsre

[1331] Pozsony, 1676: ehetnék — sh.

[1332] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: szeléd; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: szelíd; Radvánszky: szelidgy; Eckhardt: szeligy; Ács: szelígy.

[1333] Eckhardt: bus

[1334] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: engem is búval ért; Pozsony, 1676: engem is búval éri — sh.

[1335] Bécs, 1633; BártPa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s így akart

[1336] Radvánszky: ily

[1337] Radvánszky, Eckhardt, Ács: szolgálom

[1338] Kolozsvár, 1677: értéketlen

[1339] Kolozsvár, 1677: sokra, bánom

[1340] Eckhardt: mértéke

[1341] Ács: fogy, apar

[1342] Kolozsvár, 1677: becsület; Radvánszky: böcsület

[1343] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s szerencse; Radvánszky, Eckhardt és Ács központozása szerint az olvad, fogy és apad szavak a(z) (m)értéke állítmányai, míg a böcsüllet és szerencse az akad alanyai.

[1344] Bártfa, 1660 k.: gyengém — sh.

[1345] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: amihez; Radvánszky: a mihöz; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: a6 mihez

[1346] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: is, közi; Pozsony, 1676: is, közó — sh.

[1347] Ács: volna

[1348] Eckhardt: bu

[1349] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s gyötri

[1350] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: végetlen

[1351] Eckhaódt, Ács: ohajtással

[1352] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: szegénységét; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: szegínységét

[1353] Pozsony, 1676: hinozza — sh.; Radvánszky, Eckhardt: kinozza

[1354] Radvánszky: öliben — szótagszámtöbblet

[1355] Radvánszky: barátos

[1356] Ács: oltarmat

[1357] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: tőled kell óltalmat s erőt kérni hitünkkel

[1358] Vizsoly, 1596: merr — sh.

[1359] Radvánszky, Ács: hol

[1360] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: Radvánszky: s harcolsz

[1361] Ács a szó után vesszőt tesz, Eckharde a strófa nehezen értelmezhető helyein kerüli a központozást: a strófa utolsó sora ezért náluk meglehetősen zavaros.

[1362] ott vagyon régen hírünkkel: 'a régi híradásokban az szerepel'. Radvánszky, Eckhardt: hirünkkel

[1363] Radvánszky: levén

[1364] Eckhardt: Épit

[1365] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: elmém ő kezejével; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 16;5; Lőcse, 1666 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: elmém ő kezeivel

[1366] Radvánszky: lölköm

[1367] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s fáradatlan

[1368] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: víj; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677:

[1369] Eckhardt az utolsó nagysorban nem tesz vesszőket, Ács a bátran és a fáradatlan után is vesszőt tesz, így Ács értelmezése szersnt nem a lelkem követi bátran a zászlócskát, hanem a kezem ő elméjével — és ha vív ellenségével, akkor fáradatlan a lelkem

[1370] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1371] Eckhardt: Zászló

[1372] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: kamuka

[1373] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszom1at, 1699: szépen verfelyes

[1374] Radvánszky, Eckhardt: irva

[1375] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: írva, hárfájával; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: írva, hárfával — szótagszámhiány

[1376] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: zengés

[1377] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: felemelvén

[1378] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s szíve; Pozsony, 1676: szivel; Radvánszky, Eckhardt: szive

[1379] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: kiterjedvén

[1380] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: kiterjedvén, abban

[1381] Vizsoly, 1596: búzgó

[1382] Radvánszky, Eckhardt: tej fejér

[1383] Bártfa, 1660 k.: sziu — sh.; Radvánszky: sziny

[1384] Radvánszky, Eckha dt: szivet

[1385] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: s engedelmet

[1386] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1387] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: verfelye

[1388] Kolozsvár, 1677: mellyben

[1389] Eckhardt: menyi sh.

[1390] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nsgyszombat, 1699: szeglet

[1391] Vizsoly, 1596: anni — lemaradt a palatalizációs jel; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: annij — sh.

[1392] Radvánszky, Eckhardt: szivemet

[1393] Eckhardt: Hadnagyom

[1394] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: életébe

[1395] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; aagyszombat, 1699; Radvánszky, Ács: számkivetettséggel

[1396] Vizsoly, 1596: számtalan. A főszövegben szereplő szó jelentése is 'számtalan' — mint Eckhardt megállapítja, Rimay írásában az n-es változat fordul elő. Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: számtalan

[1397] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Ács: ínséggel; Radvánszky: inséggel; Eckhardt: inségvel

[1398] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: életem hozzá vagyon; Radvánszky, Eckhardt: ilhetem hozzá vagyon. A(z) (illhetem hozzá) nagyon Ács javítása.

[1399] Az eövelé-ben az ő korabeli írásmódjai közül a szöveg itt — az akrosztichon miatt — az változatot használja. Vizsoly, 1596 az ő-t többnyire o fölötti körrel jelöli; itt -vel; Pozsony, 1676: eö vélo — sh1 Kolozsvár, 1677: ővéle — nem érvényesül az akrosztichon; Radvánszky, Eckhardt: Eö vele (Eckhardt az ö-jét itt o fölötti e-vel írja), Ács: Eövele

[1400] Radvánszky, Eckhardt, Ács: zsoltárát

[1401] Pozsony, 1676: éneklém

[1402] Radvánszky: áld

[1403] Radvánszky, Eckhardt, Ács: voltodból

[1404] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: gondokbúl; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 166d, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt: gondokból

[1405] Vizsoly, 1596; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Nagyszombat, 1699: rémítsd; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: s rémítsd; Kolozsvár, 1677: s rémíts; Radvánszky, Eckhardt: rémitsd — a rémíts Ács javítása.

[1406] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Kolozsvár, 1677: ellenségimet

[1407] Eckhardt, Ács búmot

[1408] Eckhardt: Hárfa

[1409] Vizsoly, 1596: csende sedjék — sh.; Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcde, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: csendeszedjék

[1410] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1411] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: sebhető; Eckhardt: sebhitő

[1412] Eckhardt, Ács: langja

[1413] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1414] Eckhardt: bosszusága

[1415] Eckhardt: muljék

[1416] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1616; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: pengését

[1417] Radvánszky: meglágyúlt

[1418] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1419] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k., Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: kamukának

[1420] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombai, 1699; Eckhardt: s vezéreld

[1421] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szómat

[1422] Radvánszky: neked

[1423] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: vigasztalván szívemet

[1424] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőc e, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: megnyugodván; Radvánszky: megnyúgodott

[1425] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1426] Radvánszky: példaján

[1427] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: bő; Ács: bév.

[1428] Radvánszky, Eckhardt, Ács: jován

[1429] Radvánszky, Ács: volt

[1430] Vizsoly, 1596: sznvedett — sh.

[1431] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s kárt

[1432] Radvánszky: s élt

[1433] Ács: sován; Az utolsó tagmondat magyarázata: 'Olyan sokat sírt, hogy könnyei sózták az ételét.'

[1434] Pozsony, 1676: éltem — szótagszámhiány

[1435] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699: soktúl; Pozsony, 1676: soltúl — sh.

[1436] Radvánszky: kizki, Eckhardt: kiki

[1437] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: őmagátúl; Radvánszky, Eckhardt: ő magától

[1438] Eckhardt: eltaszit

[1439] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: eltaszít, ád

[1440] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: jól

[1441] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: szól, másutt

[1442] Bécs, 1633; Lőcse, 1666, 1670; Po7sony, 1676; Nagyszombat, 1699: arcul; Kolozsvár, 1677: mintha csapna arcul

[1443] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s fáraszt

[1444] Radvánszky: búal; Eckhardt: buval

[1445] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: irigységnek

[1446] Pozsony, 1676: helyt — sh.

[1447] Radvánszky: hogy mgr rajtam; Eckhardt, Ács: hogy rajtam már

[1448] Lőcse, 1666 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1449] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s nagy

[1450] Vizsoly, 1596: kíncs

[1451] Bécs, 1633: gyűlöség — sh.; Radvánszky, Eckhardt: gyülölség

[1452] Vizsoly, 1596: terhell — sh. Radvánszky: terheli; Eckhardt, Ács: terhell

[1453] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassz, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: terhel s űz

[1454] Pozsony, 1676: akit — szótagszámtöbblet

[1455] Bártfa, 1660 k.: szegínység

[1456] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s alatta

[1457] A strófa értelme a következő lehet: 'A jó szerencse és kincs irigységet hoz magával, de rám nem lehet irigykedni, mert olyannyira űz a gyűlölség, hogy alig bírok menni a gyűlölség terhe alatt, amit a gműlölség következtében beálló szegénység rakott a nyakamra.'

[1458] Radvánszky: kedveknek

[1459] Radvánszky: ő

[1460] Radvánszky: lölkömöt

[1461] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: lelkemet; Radvánszky: Lölködöt. Eckhardt és nyomában Ács a bécsi, bártfai, lőcsei kiadásokban található lelkemet alakot választnák, azonban a mondat a Vizsoly, 1596-ban olvasható Lelködet változattal logikusabb; értelme a következő: 'haragod ne rántsa le (ne vegye le, ne távoztassa el) rólam (tőlem) Lelkedet (a Szentlelket)' — amit aztán értelemszerűen követne a hit és az üdvösség eltávozása is. Az Eckhardt—Ács-féle változat értelme: 'haragod ne rántsa le (a pokolba?) lelkemet a hitemmel és üdvösségemmel együtt' — kérdés, hogy a hit és az üdvösség hygyan tud ugyanarra a helyre (a pokolba?) lerántódni, mint a lélek. Ráadásul az előző hosszúsor lelkemet-jének, illetve az ebben a sorban szereplő E/1. birtokos személyjellel ellátott alakoknak a hatására itt könnyebben képzelhető el másolói rontás Lelködet-ről lelkemet-re, ezért kiadásunkban — Radvánszkyhoz csatlakozva — az egyes szám második személyű alak mellett foglalunk állást.

[1462] Kolozsvár, 1677: idvességemmel; Radvánszky: üdvösségemmel

[1463] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: el ne rontsa; Pozsony, 1676: el ne tontsa — sh.

[1464] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: minthogy; Radvánszky: miért hogy

[1465] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; NagRszombat, 1699: fundamentoma; Kolozsvár, 1677: fundamentuma

[1466] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: megbontya — sh.

[1467] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[1468] Radvánszky, Eckhardt, Ács: hivén

[1469] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky, Eckhardt, Ács: kezedhe0

[1470] Radvánszky: utra

[1471] Eckhardt, Ács: indulok

[1472] Radvánszky: le menvén

[1473] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Radvánszky: Esztergom

[1474] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: reng

[1475] Eckhardt Álgyukkal

[1476] Eckhardt: Nemzetemn k

[1477] Eckhardt: Sátoros

[1478] Eckhardt: Tábora

[1479] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: sűrű; Eckhardt: sürő

[1480] Pozsony, 1676: zászlót — sh.

[1481] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: s épít; Eckhardt: épit

[1482] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: épít, ki

[1483] Radvánszky:mkard

[1484] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: s szívet; Radvánszky, Eckhardt: szivet

[1485] Eckhardt: készit

[1486] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676: régtűl

[1487] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[1488] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: történetit; Bártfa, 1660 k.: a második magánhangzó olvashatatlan

[1489] Lőcse, 1670: érnesse — sh.

[1490] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky: szabadságát, rabságból

[1491] Vizsoly, 1596: újjúló; Radvánszky: újúló; Eckhardt: ujjuló; Ács: újjuló

[1492] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Nagyszombat, 1699: épület,t

[1493] Radvánszky, Eckhardt: bizván

[1494] Vizsoly, 1596: mégyek

[1495] Vizsoly, 1596: búzgó

[1496] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Nagyszombat, 1699: és nagy buzgó örömmel; Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: én nagy buzgó örömmel; Kolozsvár, 1677: és nagy lelki örömmel

[1497] Kolozsvár, 1677: hát

[1498] Pozsony, 1676: ez utóbbi öt szó nem sze epel.

[1499] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665: hollom — sh.; Radvánszky, Ács: holtom

[1500] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: jelöl

[1501] Bártfa, 1660 k.; Kassa, 1665; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Radvánszky: kifolyt

[1502] Bécs, 1633; Bártfa, 1660 k.; Lőcse, 1666, 1670; Nagyszombat, 1699; Eckhardt, Ács: egybe vegye; Kassa, 1665: egybe — sh. Pozsony, 1676: egybe vágyó — sh.

[1503] Radvánszky, ackhardt: hiremet

[1504] Radvánszky, Eckhardt: vigan

[1505] Pozsony, 1676: esztottam — sh.

[1506] Radvánszky, Eckhardt, Ács: hivén