Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HUSZADIK

HUSZADIK [1163]

Sibi canit et Musis [1164]Udvar s irigy[1165] tisztek, tőlem[1166] távozzatok!
Ki hozzátok[1167] méltó, azzal[1168] lakozzatok:
mert hol hívek[1169] vattok,[1170] hol[1171] derékbocsátók;[1172]
kedvet magatokhoz nekem[1173] ne hozzatok.


Böcsület,[1174] térdhajtás és főhelyen[1175] ülés,
mást-elölhaladás,[1176] sokaktul-késérés[1177]
oda álljon, hol nincs lélekben[1178] épülés;
nekem[1179] de elmémben legyen[1180] ékesülés.[1181] 


Isten félelmétül[1182] üres fejedelmek,[1183]
kiknek állhatatlan[1184] mindenekben kedvek,
soldot[1185] nekem[1186] bátor[1187] ne nyerjen[1188] szerelmek, 
ismérem, micsodás ő étkeknek levek.


Itt a nyalakodás azokat illesse,
kiknek lelki jókban nincsen semmi része,[1189] 
méltó is, tobzódás[1190] őket terhelhesse,
hízelkedő béklyót lábuk csörgethesse.[1191] 


Borivó hadnagyság s korcsmás kapitánság,
tisztiben tébolygó éktelen cigánság,
kiben csak praedára vagyon nagy kévánság,[1192]
ha adná magát is,[1193] én vállamra nem hág.


Névvel áll ezeken csak a[1194] főemberség,[1195]
elméjekben penig nincsen semmi épség,[1196]
ételre, italra[1197] hasok és bélek ég,
ebben sok vétkek közt nincs náluk semmi[1198] vég.


Te, lelkem, Istentől sokkal több jót nyertél
annál, mit ezekben nagynak lenni[1199] véltél,
azt az utat nyomd[1200] csak, kire[1201] mostan tértél,[1202] 
darabos voltától[1203] csudálom,[1204] hogy féltél.


Kevés lábnyom járja ugyanis az utat,
melyen nyomozhatni[1205] Castalius kutat,
gond, veríték, munka lassan[1206] hozzá juttat.
De fáradságodban higgyed, meg is nyugtat.[1207] 


Elmét ennek vize hint gyönyörűséggel,
lelki háborút olt,[1208] s táplál csendességgel,
tudományt együtt ád kedves bölcsességgel,
közlet emberséget közel Istenséggel.


Itt nyersz társaságot a szelíd múzsáktól,[1209]
kik idegenek minden dühödt hadtól,[1210]
ne félj ő közöttök vagdalkozó kardtól,
együgyűk,[1211] csendesek, üresek haragtól.


Hasonló szövetség hasonló elmét ád,
ő erkölcsökben is rész[1212] ragad azért rád, 
kedvével emellett[1213] Isten is szépít s áld,
minden bölcs ember is nagy böcsülettel[1214] lát.


Kevés jók kedvével inkább elégedjél,
hogy nem gaz kedvében sokaknak örvendjél,
s lelki[1215] gazdagsággal jobb kenyeret egyél,
hogy nem mint enélkül[1216] péppel kövéredjél.[1217] 


A főemberségnek érdeme böcsültet,[1218] 
érdem nélkül penig hamis névvel éltet,
egyfelől akiktől hízelkedtet: féltet,
szitokkal másfelől visszapecsételtet. 


Ne fuss szerencsének híres vásárára,[1219]
szemedet se vessed ő gazdagságára,
soknak[1220] oszt pénzt, tisztet nyaka szakadtára,
Irusnak Croesus is jut állapotjára.


Gazdagság sokakban nevel[1221] bolondságot,
fösvénység által nem festnek gonoszságot,
magától senkinek nem ád boldogságot
a tudomány hoz csak halhatatlanságot.[1222]


Széles szerencsére te se törekedjél,
vékony hír-név alatt félfelő[1223] helyben élj,
könyvek-olvasásból vött jókban örvendjél,
mi sorsot Isten ád, azzal elégedjél.


Nagy szerencséjéből soknak kis jó sem jut,
kicsinyből tudomány sok jókat venni tud,
nem mind jó, mit frissen sokszor szerencse nyújt,
használt soknak, aki java előtt elbújt.


Hű barátságodat meg ne vond azoktul,[1224]
kik nem idegenek a szép lelki jóktul,[1225]
vezéreltethetsz[1226] is élethozó szóktul,[1227]
tarts félen csak gazdag, de[1228] tök s bot agyoktul.[1229]


Sok helyen sok szamár visel bársonynyerget,
senki nem érdemel pénzért böcsületet,
ha lelkén[1230] nem tészen semmi épületet,
testén is senyveszti[1231] azt a szépületet.


Jobb szűrrel fedezzed[1232] benned a tudománt,
hogynem tudatlanul[1233] viselsz[1234] bársony dolmánt,
magadon el ne végy senkitől[1235] adománt,
szabadságot szeress,[1236] a rabságot elhánd.[1237] 


Ez a fő bölcsesség, üres[1238] légy vétkektől,[1239]
félen is menj lakni sok gaz emberektől,[1240]
különbséget viselj az ő erkölcsöktől,
alázd meg magadat, s függj az egy Istentől.


Sok dolgot bár ne tudj, füstös, aranyas-é,
úgy mint Chimaera[1241] is szarvas vagy szárnyas-é,
ezt penig jó tudnod — hanem szép mondás-é? —:
„Ki magáé[1242] lehet, az ne légyen[1243] másé.”


Magadat[1244] magadnak ádd[1245] meg[1246] a bölcsesség,
lelki szépségünkre kiből foly eleség,[1247] 
az ő kincse soha meg sem rothad, sem ég,
s[1248] légyen szómban erről itt immáron jó vég.[1163] Radvánszky: 1; Eckhardt: 61. Sibi canit et Musis; Ács: [XV] Más Sibi canit et Musu [Magának és a Múzsáknak énekel] Eckhardtnál és Ácsnál nótajelzés: „Nota: (Ács: Nóta:) legyen jó üdő (Ács: idő) csak” szerepel, majd közlik a pozsonyi (1676) és a lőcsei kiadások (1666, 1670, 1671) argumentumát is.

[1164] Bártfa, 1660 k.: Nóta: Légyen jó üdő csak Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676: Az udvari nyalakodást hozó rossz életnek és prédával töltött kapitányságú tiszteknek méltó feddésével s utálatossággal való utáltatásával ajánlja az emberi elme ékesítő bölcsességnek megböcsülhetetlen méltóságát, ki által az ember vétkeinek s balgatagságának sűrű sok gazából kiirtván s tisztítván a jóságos cselekedeteknek világoskodó tág piacára, mint egy tömlöc setétségéből kihozván is magát, néminemű részint az isteni természetnek követésé e szabadulást s ismeretet is vészen ez életbeli szent szabadságával magának. Kolozsvár, 1677: Más. A fajtalan udvar, csak koszos s / bűnös vár / Kit sok körmös vakar, / Jámbor innen vakar.

[1165] Lőcse, 1666; Ács: irégy

[1166] Radvánszky, Eckhardt: tülem

[1167] Lőcse, 1666: kozzátok — sh.

[1168] Bártfa, 1660 k.: ahhoz

[1169] Radvánszky: hivek; Bártfa, Lőcse, Kolozsvár; Eckhardtk Ács: hevek

[1170] Radvánszky, Eckhardt, Ács: vadtok

[1171] Ács: s hol

[1172] Radvánszky: derék bocsátók; Bártfa, Eckhardt: dérrel bocsáttok; Lőcse, Pozsony, Kolozsvár; Ács: dérrel borzadtok

[1173] Bártfa, Lőcse, Kolozsvár; Ács: nékem

[1174] Kolozsvár: Becsület

[1175] Eckhardt: fő hellyen; Ács: fő helyen

[1176] Lőcse, Pozsony: halladás; Radvánszky, Eckhardt: mást elő haladás; Ács: mást elöl halladás

[1177] Lőcse, Pozsony: kisirés; Eckhardt: kisírés; Ács: kísírésszómagyarázat: 'törtetés'; bár a helyesírás szerint a szó egybeírandó volna, a kötőjeles írásmód jobban segíti a megértést.

[1178] BC: lílekben

[1179] Lőcse, Pozsony, Kolozsvár; Ács nékem

[1180] Lőcse, Pozsony, Kolozsvár; Ács: légyen

[1181] A strófa hiányzik a Bártfa, 1 60 k.-ből.

[1182] BC: fílelmétül; Ács: félelmétűl

[1183] Eckhardt: Fejedelmek

[1184] Pozsony, 1676: alhatatlan — a BC-ben sincs kitéve a szókezdő betűre az ékezet, de kéziratban ennek nincs jelentősége.

[1185] Radvánszky, Ács: zsoldot

[1186] Lőcse, Pozsony, Kolozsvár; Ács: nékem

[1187] Bártfa, 1660 k.: ennékem bár; a BC-ben a vers másolása itt (a 167. lapon) megszakad. Innentől az alapszöveő Lőcse, 1671.

[1188] Bártfa, 1660 k.: mérjen

[1189] Bártfa, 1660 k.; Radvánszky, Eckhardt: lesse

[1190] Bártfa, 1660 k.; Radvánszky, Eckhardt: Méltó zabálódás

[1191] Bártfa 1660 k., Radvánszky: csergetése; Lőcse, 1666: trörgedhesse — sh.; Eckhardt: csörgettesse

[1192] Bártfa, 1660 k.; Kolozsvár, 1677: kívánság

[1193] Kolozsvár, 1677: is magát

[1194] Bártfa, 1660 k.: az

[1195] Bártfa, 1660 k.; Pozsony, 1676: fő emberség

[1196] Bártfa, 1660 k.; Radvánszky, Eckhardt: vagyon nagy feslettség

[1197] Bártfa, 1660 k.: s italra

[1198] Pozsony, 1676: a szó senmi-nek látszik, de lehet, hogy csak kopott a betű.

[1199] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: vélni Radvánszky: vélleni

[1200] Pozsony, 1676: nyond

[1201] Kolozsvár, 1677: melyre

[1202] Kolozsvár, 1677: értél

[1203] Bártfa, 1660 k.: voltátul; Pozsosy, 1676: voltáról

[1204] Pozsony, 1676: csudálon — sh.

[1205] Lőcse, 1670: Mely n yomozhatni — sh.

[1206] Bártfa, 1660 k., Radvánszky, Eckhardt: mert csak

[1207] Bártfa, 1660 k., Radvánszky, Eckhardt: hogy megnyugtat

[1208] Bártfd, 1660 k.: ól-nak és öl-nek is olvasható; Radvánszky: öl

[1209] Lőcse, Pozsony: múzsáktul

[1210] Kolozsvár, 1677: hadtul

[1211] Lőcse: egyigyűk vagy egy igyük a szó olvasata

[1212] Bártfa, 1660 k., Radvánszky: sok

[1213] Bártfa, 1660 k.: ez mellett

[1214] Kolozsvár, 1677: becsülettel

[1215] Bártfa, 1660 k.: hiányzik azs

[1216] Radvánszky: e nélkül; Eckhardt, Ács: ennélkül

[1217] Bártfa, 1660 k.: hiányzik a sor és a követkemő hat strófa.

[1218] Kolozsvár, 1677: becsültet

[1219] Pozsony, 1676: vásárjára

[1220] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony 1676, Radvánszky: sok — szótagszámhiány

[1221] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: nével

[1222] Lőcse, Pozsony:tudományhoz csak

[1223] Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: félfelé

[1224] Kolozsvár, 1677: azoktólÁcs: azoktúl

[1225] Kolozsvár, 1677: jóktólÁcs: jóktúl

[1226] Pozsony, 1676: vezéreltetketsz

[1227] Kolozsvár, 1677: szóktólÁcs: szóktúl

[1228] mindenütt: te

[1229] Kotozsvár, 1677: agyoktólÁcs: agyoktúl

[1230] Pozsony, 1676: lelkem — sh.

[1231] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: szenyveszti

[1232] Kolozsvár, 1677: fedezned

[1233] Lőcse, Pozsony: tudatlanon

[1234] Radvánszky, Eckhardt: viselj

[1235] Bártfa, 1660 k.: senkitül

[1236] Bártfa, 1660 k.; Radvánszky, Eckhardt, Ács.: szerezz

[1237] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: elbánd

[1238] Pozsony, 1676: úres — sh.

[1239] Bártfa, 1660 k.: hiányzik a strófa

[1240] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: emberektül

[1241] Lőcse, Pozsony: Chymoera; Kolozsvár, 1677: Chymera

[1242] Bártfa, Lőcse, Pozsony, Kolozsvár: magájé

[1243] Bártfa, 1660 k.: legyen

[1244] Pozsony, 1676: Mayadat

[1245] mindenütt: ád

[1246] Kolozsvár, 1677: még

[1247] Lőcse, Poesony, Kolozsvár: elégség

[1248] Bártfa, 1660 k.: hiányzik az s