Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

TIZENNYOLCADIK

TIZENNYOLCADIK [834]

Az Serva me, Domine psalmusból kimagyarázott ének [835]
Tarts meg Uram engem, mert elfogyott a[836] szent,[837] 
az igazság elkölt, a[838] hit félfelé[839] ment,
mindent nagy álnokság elborított[840] s bekent,[841]
szű[842] hamissággal foly,[843] jámborság elrekkent.[844]


Álnok ajakakat[845] az Úr[846] eloszlasson,
mérge[847] az hívekre[848] hogy ki ne hathasson.
Ki-ki[849] csak[850] azon jár, mint kinek[851] árthasson,
s más kárával hasznot[852] magának adhasson.


„Jer, vegyük[853] elő — mond — igyünket[854] nyelvünkkel;
Istentül[855] se féljünk, haragját nyeljük[856] el;
nyomorítsunk[857] mindent pínzes[858] értékünkkel,
s űzzünk kereskedést ránk[859] ragadt tisztünkkel!


Tanácsa[860] tett minket az mi fejedelmünk
Őellene.[861] Senki nem is áll ellenünk!
Mi dolgunkba azért bátraknak kell lennünk:
akaratunk szerint mindent cselekedjünk![862] 


Marhát, pínzt,[863] ki másé, szabadsággal osszunk,
hittül[864] lélekben is, kit lehet, megfosszunk,[865]
ám tartassék érte Isten előtt bosszúnk,[866]
ördöggel magunk közt errül[867] megalkoszunk.”[868]

„Ez eltűrhetetlen[878] súlyos[879] nyavalyáért,
mely minden hívőnek[880] szívére[881] héven[882] ért,
s lélekben sok szegént[883] mérgével bágyaszt, sért,[884] 
én, Isten, felkelek, s rontom az álnok vért.

Sok nyomorultaknak keserves sírása[885]
szememet serkenti, hogy igyeket lássa.
Felelek, megszűnik[886] nevem káromlása,
nem is terjed tovább híveim[887] romlása.

Üdvösséges[888] helyre[889] teszem[890] híveimet,[891]
kik hozzám bíztokban[892] viselték[893] szíveket,[894] 
s rontom az illy[895] rajtok járó kevéllyeket,[896]
méltó kárhozattal kik rakták[897] kebleket.”

Az Úrnak[898] ő szava tűzben[899] megfőtt ezüst,
hétszer tisztíttatott, [900] kin rozsda[901] ki nem üt,
próbálásban[902] pedig[903] meg sem[904] fogta az[905] füst,[906]
tiszta, szép és fejér, nem ellette[907] rézüst. [908]

A[909] Te szódnak azért tarts[910] meg igazságát,
híveidnek,[911] Uram, enyhíts[912] is rabságát!
Add meg mi lelkünknek hiti szabadságát,
s álnok[913] kevéllyeknek[914] ronts meg társaságát!

Ő birodalmoktúl[915] hogy megmenekedvén
Tégedet áldhassunk Nevedet dicsérvén[916] —
kiváltképpen[917] penig többe[918] közt igen én[919] — 
Áment[920] mondjon erre mind gyermek, iffjú,[921] vén.[922] [834] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Más. Az anyaszentegyház tagjainak háborgatói ellen; Radvánszky: 2; Eckhardt: 36. Az anyaszentegyház tagjainak háborgatói ellen; Ács: [XXVI] Más. Az anyaszentegyház tagjainak háborgatói ellen

[835] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ez az argumentum nem szerepel; Eckhardt: Ének. Ács: As Serva me Domine [Tarts meg engem, Uram] psalumsból kimagyarázott ének

[836] Radvánszky, Eckhardt, Ács: az

[837] BC: Isten

[838] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s a; Radvánszky: az; Ács: s az

[839] Radvánszky: fel felé; Eckhardt: fél felé

[840] Radvánszky: elburított; Eckhardt: elburitott

[841] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvárb 1677; Ács: békent

[842] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: szív

[843] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: forr

[844] Radvánszky: elrekent

[845] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: ajakokat; Eckhardt, Ács: ajakokot

[846] Radvánszky: Ur

[847] BC: merje

[848] Radvánszky: hivekre

[849] Radvánszky, Eckhardt: Kiki

[850] Lőcse, 1666, K670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: mind

[851] szómagyarázat: mint kinek áthasson: 'hogy hogyan árthatna (árthasson) valakinek'; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: másnak mint

[852] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: és hasznot kárából

[853] BC: vegyek — tollhiba. Eckhardt: vegyünk

[854] BC: igünket — a máso:ó nem jelzi a [d] palatalizációját (gy).

[855] ÁcsIstentűl

[856] BC: nyeljünk — tollhiba a korábbi féljünk szó hatására. Radvánszky, Eckhardt: nyeljünk

[857] Eckhardt: nyomoritsunk

[858] Eckhardt: pinzes

[859] BC, Radvánszky: reánk — szótagszámtöbblet

[860] Radvánszky: Tanácscsá; Eckhbrdt, Ács: Tanácsá

[861] Radvánszky, Eckhardt: Ő ellene; A mondat értelme: 'Fejedelmünk, a sátán tanácsa tett (fordított) minket őellene (az Isten ellen)'.

[862] Ács: cselekednünk

[863] Radvánszky: pénzt; Eckhardt: pinzt

[864] Eckhardt, Ács: hittűl

[865] BC (betűhíven): foßűk

[866] Radvánszky, Eckhardt: bosszunk

[867] Eckhardt, Ács: errűl

[868] Eckhardt: megalkuszunk; A rendezett kiadásokban főszövegünk 3., 4. és 5. versszaka helyett az alábbi két versszak szerepel:Sokan az hívekre forralnak tanácsot,
nyakokra némellyek élesítnek kardot,
romlásokra többi kenik[868] ajakokat,[869]
alig tayálhatják szegények nyugtokat.[870]

Nézi ezt mind Isten, és igen jól látja,
de bizonyos okért magát tartóztatja,
hertelen[871] a[872] konkolyt[873] ő ki nem gyomlálja,
de nagy búsultában e[874] szókat[875] mondálja:[876]

[868868] Lőcse, 1670; Pozsony, 1676: kinek — sh.

[868869] Ács: ajakokot.

[868870] Kolozsvár, 1677: nyugtakot; Ács: nyugtokot

[868871] Kolozsvár, 1677: hirtelen

[868872] Ács: az

[868873] Kolozsvár, 1677: konkolt

[868874] Ács: ez

[868875] Ács: szókot

[868876] Kolozsvár, 1677: mondádja

[878] Radvánszky: eltürhetetlen

[879] Radvánszky, Eckhardt: sulyos

[880] Radvánszky, Eckhardt: hivőnek

[881] Radvánszky, Eckhardt: szivére

[882] BC (betűhíven): hiuen; Radvánszky: hiven; Eckhardt, Ács: heven

[883] BC (transzliterális átiratban): szegient; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: szegényt

[884] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: bágyaszt s sért; Eckhardt: bágyaszt sért

[885] Radvánszky: sirása; Eckhardt: sirássa

[886] Radvánszky, Eckhardt: megszünik

[887] Radvánszky, Eckhardt: hiveim

[888] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Eckhardt, Ács: idvösséges; Kolozsvár, 1677: idvességes

[889] Radvánszky, Eckhardt: helre

[890] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: tés,em

[891] Radvánszky, Eckhardt: hiveimet

[892] Radvánszky, Eckhardt: biztokban

[893] Eckhardt: viseltek

[894] Radvánszky, Eckhardt: sziveket

[895] Radvánszky, Eckhardt: ily; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: s megrontom a; Ács: s megrontom az

[896] Radvánszky, Ács: kevélyeket

[897] Eckhardt: raktak

[898] Radvánszky: Urnak

[899] Radvánszky: tüzben

[900] Eckhardt: tisztitatott

[901] BC, Radvánszky: rosda

[902] Radvánszky: Probálásban

[903] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Eckhardt, Ács: penig

[904] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: nem

[905] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: a

[906] Pozsony, 1676: fük — sh.

[907] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolzzsvár, 1677: illeti; Ács: illette

[908] BC (transzliterális átiratban): rész üst; Radvánszky, Eckhardt: réz üst

[909] Ács: az

[910] Pozsony, 1676: tartad — sh.

[911] Radvánszky, Eckhardt: hiveidnek

[912] BC: enyhítsed; Radvánszky: enyhitsed — szótagszámtöbblet

[913] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: és a; Ács: éi az

[914] Radvánszky, Ács: kevélyeknek

[915] Radvánszky, Eckhardt: birodalmoktul; Ács: birodalmaktúl

[916] Eckhardt: dicsirvén; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: dicsírvénA Nevedet dicsérvén a Tégedet állhassunk és az Áment mondjon bővítménye is lehet.

[917] Eckhardt: kiválképpen

[918] Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; R7dvánszky, Ács: többi

[919] BC (betűhíven): Eőn. Radvánszky: hőn

[920] Eckhardt, Ács: Ament

[921] Radvánszky: iffiu; Eckhardt: ifju

[922] Radvánszky: vény; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: s vén