Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

[TIZENÖTÖDIK]

[TIZENÖTÖDIK] [579]

Szép egynéhány szerelmes versekÉn édes Ilonám, tizedik bölcs Múzsám,[580] kinek szavát nem unnám,
te vagy negyed' Cháris,[581] okosabb annál is, kit méltán kedvelt Páris,
három asszony között, kik közt étélet[582] lött, Venus vagy, ki almát vött.


Vasat győz jó acél, bír[583] kard ellen páncél,[584] velem pedig szépséged:[585]
szép szád tejes[586] mézzel, nyelved bölcs beszéddel, nagy is az emberséged;[587]
kévánom,[588] hogy bánat ne szálljon soha rád, ép legyen egészséged.[589]


Mert az te szerelmed engem úgy környülvött,[590] mint pézsmát ó[591] szelence,
az én szívem kivel szintén úgy hévült[592] el, mint tűz miatt kemence,
mert te szépségedben[593] szívem úgy merült[594] be, mint tengerben Velence.


Boldogíts kedveddel, éltess szerelmeddel, ne vess meg szerelmemért,[595]
kivel engem égetsz, égetvén emésztesz bennem minden élő vért,
csak érted hervadok, szívemnek[596] bút adok, rólad való gondom sért.[597]


Szerelem: micsoda tövisből[598] szőtt csuda![599] Hegyével sokakat[600] sért, [601]
mert fogását[602] neki nehezen lelhetni jelesben, hol meg nem nyért.[603]
Idő ad[604] peniglen, megérhet eszében,[605] kit okosság jól rá[606] mért.


Minden betegséget orvos megenyhíthet, de az orvos nem szenved,
az ki[607] nem egyébtül,[608] csak szeretűjétül[609] minden gyógyulást vehet,[610]
nekem is te lehetsz orvosom, ha szeretsz, éltem kedvedben lehet.


Ajánlom ez könyvel[611] magam mindenemmel tökéletességedben,[612]
gyámolj jó kedveddel, éltess szerelmeddel, viselj fottig kedvedben!
Sok jód szaporodjék,[613] búd halma omoljék, könny száradjon[614] szemedben.[615][579] Radvánszky: 10; Eckhardt: 16; Ács: [Tizedik]

[580] Eckhardt: Muzsám

[581] Ács: Charis

[582] Radvánszky, Ács: ítílet; Eckhardt: itílet

[583] Eckhardt: bir

[584] BC: páncély

[585] Radvánszky: szépsíged

[586] Radvánszky, Eckhardt, Ács: teljes

[587] Radvánszky: embersíged

[588] Eckhardt: kivánom

[589] Radvánszky: egíszsíged; Eckhardt: egésséged

[590] Eckhardt: környül vett; Ács: környülvett

[591] BC: es; Radvánszky:

[592] Eckhardt: hevűlt; Ács: hivült

[593] Radvánszky: szépsígedben; Eckhardt, Ács: szépségedbe

[594] Eckhardt: merűlt

[595] Radavánszky: szerelmeért

[596] Eckhardt: szivemnek

[597] BC: sirt

[598] Ács: tövisbűl

[599] Eckhardt: csoda

[600] Radavánszky, Eckhardt, Ács: sokakot

[601] BC: sirt

[602] Eckhardt: fogasát

[603] BC: nenjert; Radvánszky, Eckhardt, Ács: nem ért. Esetleg a ne fölül maradt le a nazálisjel.

[604] Eckhardt, Ács: Idővel

[605] BC: esze ebben — szövegromlás; Eckhardt, Ács: megérhet eszében

[606] BC: reá — szótagszámtöbblet.

[607] Ács: azki

[608] Eckhardt, Ács: egyébtűl

[609] Radvánszky: szeretőitül; Eckhardt, Ács: szeretőitűl

[610] BC: vehed

[611] BC: könyvel — a kódex a könnyel és nem a könyvvel alakot erősíti inkább, bár mindkettő lehetséges.

[612] Radvánszky: tökíletessígedben; Eckhardt: tekélletességedben

[613] BC: szaporodik

[614] BC: száradja

[615] Radvánszky: száradja (így) szemedbe