Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

KILENCEDIK

KILENCEDIK [404]

contarium superioris argumenti nomine Diannae responsum [405]
„Venus, fajtalan hús,[406] csipkébül[407] tekert gúzs, elméknek bojtorjánja,[408]
szederjtermészető,[409] ragadó beszédő[410] bujaságnak oltványa,
kis gyönyörűséggel[411] soknak nagy veszéllyel[412] romlásának kormánya!


Ki hihet[413] te szódnak, ha nincs semmi jódnak állandó öröksége?[414]
Minden, ki követett, tőled[415] nyavalyát vett, romlott is békessége;[416]
senkit nem szerettél,[417] az kinek[418] nem lettél[419] végre is ellensége.[420]


Hadd, ne csald azokat,[421] az kik[422] ő magokat[423] zászlód alá nem adták,[424]
tiszta szép[425] életbe,[426] mint rózsát szép kertbe[427] élteket be is zárták;
sereged tábora vivő[428] sok gonoszra: ösvényit nem is járták.[429]


Az a dicséretes,[430] dolgaiban nyertes — mint sok bölcs bizonyítja[431] —,
gyönyörűségire[432] s kívánt[433] örömére[434] szívét[435] ki fel sem nyitja,
minden kedvelt javát, ki neki bántást ád, tűle messze hajítja.[436]


Mennyi nyulat Athos, sáskát pedig[437] Pathmos,[438] Hybla[439] méheket legel,
ég sőrő[440] csillagot, rét[441] füvet, virágot, erdő bokrot, fát nevel,
így[442] szívben[443] szerelem, lelki öröm ellen annyi fájdalmat emel.


Magadnak tartsad hát azt a bujaságfát[444] körülnyőtt[445] örményeket,[446]
kibül[447] terjesztettél,[448] s mind széjjel[449] hintettél[450] fajtalan törvényeket;[451]
engem ne háborgass, mert dárdám ölő vas, óvom[452] az enyémeket!”


Buja Venus ellen szűz[453] Diana[454] velem ezeket most íratta,[455]
tiszta életre hítt, vadászó társait[456] kútfűbül[457] hogy itatta,
minden kegyeseknek, kik bűnre[458] nem esnek énekleni[459] is hagyja.[404] Radvánszky: 8; Eckhardt: 18.; Ács: [Nyolcadik]

[405] Ácsnál a latin argumentum után: [Felelet a fentiekre Dianna nevében]

[406] Radvánszky: hus

[407] Radvánszky: csipkíbül; Ács: csipkébűl

[408] Radvánszky: bortorjánja

[409] Radvánszky: szederj termíszető; Eckhardt: szederj természető

[410] Radvánszky: beszídő

[411] Radvánszky: gyönyörűsíggel

[412] Radvánszky: veszílylyel

[413] BC. Radvánszky: lehet — th., Eckhardt javítása

[414] Radvánszky: öröksíge

[415] Radvánszky, Eckhardt, Ács: tűled

[416] Radvánszky: bíkessíge; Rckhardt, Ács: békesége

[417] Radvánszky: szerettíl

[418] Eckhardt, Ács: azkinek

[419] Radvánszky: lettíl

[420] Radvánszky: ellensíge

[421] Eckhardt, Ács: azokot

[422] Ács: azkik

[423] Eckhardt, ő magokot; Ács: őmagokot

[424] BC: atták

[425] Radvánszky: szíp

[426] BC, Radvánszky, Eckhardt, Ács: életben

[427] BC, Radvánszky, Ecshardt, Ács: kertben

[428] BC, Radvánszky: vevő — th. Eckhardt javítása.

[429] a sor elejének értelme: 'sereged táborának sok gonoszra vivő ösvényét'

[430] Radvánszky, Eckhardt, Ács: dicsíretes

[431] Eckhardt: bizonyitja

[432] Eckhardt: gyönyörüségire

[433] Radvánszky, Eckhardt: kivcnt

[434] Radvánszky, Eckhardt, Ács: örömire

[435] Radvánszky, Eckhardt: szivét

[436] BC: eredetileg hajtia, melynek olvasata: hajtja — így a sor metruma: 6, 6, 6; ám a haítja olvasat is elképzelhető — mi ezt az utóbbi lehetőséget választottuk. (Ehhez lásd a következő szó olvasatát: eredeti írásmód: Mennj — olvasatai lehetnének: Menny, menni, mennyi.); Radvánszky: haitja; Eckhardt: hajitja

[437] Radvánszky, Eckhardt: penig

[438] Radvánszky, Ács: Patmos

[439] BC: hybla

[440] Eckhardt, Ács: sűrő

[441] Radvánszky: rít

[442] Radvánszky, Eckhardt: igy

[443] Radvánszky: szivben

[444] Radvánszky, Eckhardt: bujaság fát; Ács: bujaság-fát

[445] BC: nyűt; Radvánszky, Eckhardt: körül nőtt; Ács: körülnyűtt

[446] szómagyarázat: 'örménygyökér' (Inula helenium); Radvánszky: örmínyeket

[447] Ács: kiből

[448] Radvánszky: terjesztettil

[449] BC: széljel; Radvánszky, Ács: széllyel; Eckhardt: széllel

[450] Radvánszky: hintettíl

[451] Radvánszky: törvínyeket

[452] Radvánszky: óván

[453] Eckhardt: Szűz

[454] Radvánszky: Dianna

[455] Radvánszky, Eckhardt: iratta

[456] BC: társaid

[457] Radvánszky: kútfűbűl; Eckhardt, Ács: kútfőbűl

[458] Eckhardt: bünre

[459] Ács: énekelni