Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

HATODIK

HATODIK

IGEN SZÉP DICSÉRET [251]
Legyen[252] jó idő csak: fecske száll házamra, [253]
nincs óldhatatlan[254] nyűg[255] vetvén nyavalyámra,
ha gondja[256] Istennek csak egy szál hajamra,[257]
inkább[258] gondot visel[259] lelkemre s magamra.


Hát miért ostoroz, [260] s próbákkal[261] mit[262] sebhít?
Mert senkit[263] magához kereszt nélkül[264] nem hítt,
Fia is e[265] földen[266] sok kísírtettel[267] vítt,[268]
s úgy[269] szerzett lelkünknek jó örömmondó hírt.


Eső száraz földnek[270] mit árt, ha meghinti?
Soványságát[271] hó is[272] mert csak kövéríti,[273]
így[274] Isten vesszeje lelkünket enyhíti,[275]
mint aranyat[276] a[277] tűz[278] lángjával[279] szépíti.[280]


S mint[281] sötét[282] mutatja tűznek[283] szép világát,
tereh alatt viszi pálmafa fel ágát,
így[284] lelkünk[285] sújtással[286] tóldja[287] okosságát,[288]
s kereszt is[289] viseli[290] lelkünk bóldogságát.[291]


No hát, én lelkem, tűrj, s tanulj reménleni,
hogy tudhass Uradtul[292] sok jót érdemleni,[293] 
mert mint köd után[294] szép[295] szokott a[296] Nap lenni,
rajtad is búd után jód úgy fog fénleni.[297]


Kegyes Isten, kinek nagy hatalma[298] felnőtt,
s irgalma oszlopa tőből[299] még[300] ki nem dőlt,
vigasztald lelkemet,[301] ki búban[302] forrott s főtt,
küldd el is fecskédet, hadd lássak jó időt![251] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: Más. Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sújtolja Isten az ő híveit; Várad, 1648: Más; Kassa, 1665: Más. Miért sújtoltatnak a hívek; Lőcse, 1666, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677: Más. Lelki vigasztalás. Radvánszky: 19. Igen szép dicsíret; Eckhardt: 34. Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért probálja s sujtolja Isten az ő hiveit; Ács: [XXI] Más. Lelki vigasztalás. Metaphorica cantio [Példázat szerint való ének]. Ebben is könyörög Istennek, okát adván, miért próbálja s sujtolja Isten az ő híveit

[252] BC: Légyen

[253] A BC-ben eddig van meg a vers szövege. A másoló üres helyet hagyott a folytatásnak a 154—155. lapokon.

[254] Várad, 1648, Kassa, 1665; Ács: olthatatlan

[255] Radvánszky, Eckhardt: nyüg

[256] Pozsony, 1676 (betűhíven): gondgy á

[257] Pozsony, 1676: hajámra

[258] Radvánszky: inkáb

[259] Várad, 1648; Kassa, 1665; Kolozsvár, 1677: gondja vagyon

[260] Kolozsvár, 1677: ostoróz

[261] Várad, 1648: ostoroz, próbákkal; Kassa, 1665: ostoroz, probákka! — sh.

[262] Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Ács: miért — szótagszámtöbblet

[263] Várad, 1648: senki

[264] Várad, 1648: iekűl

[265] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Ács: ez

[266] Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Lőcse, 1670; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Radvánszky, Eckhardt; Ács: földön

[267] Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: kísértettel; Radvánszky: kisirtettel; Eckhardt: kisírtettel; Ács: kísírtettel

[268] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: ez a szó hiányzik; Kolozsvár, 1677: vívt

[269] Bécs, 1633; Várad, 1648; assa, 1665; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: úgy; — hiányzik az s; Radvánszky: s ugy

[270] Várad, 1648; Kassa, 1665: földet

[271] Lőcse, 1670: Soávnyságát — sh. Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Kolozsvár, 1677; Eckhardt: sovánságát

[272] Várad, 1648; Kassa, 1665: azzal

[273] Radvánszky, Eckhardt: kövériti

[274] Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 166,; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: úgy; Radvánszky: igy

[275] Eckhardt: enyhiti

[276] Eckhardt: Aranyat

[277] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699: az

[278] Radvánszky: tüz

[279] Eckhardt, Ács: langjával

[280] Eckhardt: szépiti

[281] Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699, Eckhardt: Mint

[282] Bécs, 1633; Kassa, 1665; Várad, 1648; Kolozsvár, 1677: setét

[283] Radvánszky: tüznek

[284] Radvánszky, Eckhardt: igy

[285] Bécs, 1633; Várad, 1648; Kassa, 1665; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: testünk

[286] Radvánszky; Eckhardt: sujtással

[287] Radvánszky, Ács: toldja

[288] Pozsony, 1676: okosságot

[289] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: kereszti; Várad, 1648; Kassa, 1665: kereszt is

[290] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Eckhardt: vezérli

[291] Pozsony, 1676: boldogstgat; Radvánszky; Eckhardt, Ács: boldogságát

[292] Kassa, 1665 Uradtól; Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Várad, 1648; Lőcse, 1666, 1670, 1671; Pozsony, 1676; Kolozsvár, 1677; Ács: Uradtúl

[293] Várad, 1648; Kassa, 1665: jókat elvenni

[294] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Várad, 1648; Kassa, 1665; Eckhardt: köd után mert mint

[295] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Várad, 1648; Kassa, 1665; Eckhardt: szebb

[296] Kassa, 1665; Ács: az; Pozsony, 1676: á

[297] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699: fénlenyi

[298] Várad, 1648: hetalma — sh.; Pozsony, 1676: kátalma — sh.

[299] Kolozsvár, 1677: tőbűl

[300] Várad, 1648; Kassa, 1665: még tőbűl; Eckhardt: meg

[301] Bécs, 1633; Nagyszombat, 1699; Várad, 1648; Kassa, 1665; Eckhardt: fejemet; Lőcse, 1666: lelkem — szótagszámhi;ny

[302] Radvánszky: buban