Ugrás a tartalomhoz

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye

Rimay János, Tóth Tünde, Horváth Viktor

ELTE BTK BIÖP -- Bibliopolisz

NEGYEDIK

NEGYEDIK [188]
„Mi lelt?” — azt kérdhetnéd,[189] hogy búval bánkódom,
gondban fáradozván gyötrődem, aggódom.
Ezér'[190] én fáradok, nyughatatlankodom:


nekem arra rövid szóval kell[191] felelnem,
mert bű[192] beszédemmel nyő[193] s árad[194] félelmem;[195]
kicsinnek[196] ne véljed[197] emésztő szerelmem.


Szerencse, nem tudom, minap mint rendele,
velem egy Vendéget[198] szomszédban ültete,[199]
kihez szívem[200] gyújtván[201] kedvem neki vete.[202]


Lőn ottan örömem szörnyű[203] megromlásban,
személétül[204] győzett[205] szívem[206] újulásban,[207]
ki általa lehet már csak gyógyulásban.[208]


Látnád, nem csudálnád, hogy engemet megbírt,
mert ő ábrázatja mintegy[209] arannyal írt,
ékes állapatja felülmúl minden hírt!


Orcája szép, teljes, kedvére mindent int,
Szép, vékony ajaka piros, mint egy rubint,
gyors, vidám szemei, velek[210] szerelmet hint.


Ő szép szemöldeke[211] gyengén hajlott íja,[212]
kiben áll szüntelen édes mérgő[213] nyila,[214]
sebesít, ha tekint: lő, nem esik híja.


Gyógyulhatatlan[215] seb innen reám esék,
kibül[216] teljes szívem[217] úgy elmérgesedék,[218]
hogy hely magán kívöl[219] nincs, hol könnyebbedjék.[220]


Azért keservemet kérlek,[221] ne csudáljad,
esetem sőt szánjad, s kínom ne utáljad.
Fuss,[222] kiért szívem[223] bús, éltem annak valljad.


Megorvosolhat még, ha ő szeretetét[224]
adja,[225] s rám terjeszti vidám[226] tekintetét,[227]
megvidít, tartsa meg az Isten életét.[228]
[188] Eckhardt: 12.

[189] BC, Radvánszky: kírdhetnéd

[190] BC: Ezer. Vadai szerint az 'Ezért' nehézkes, de elképzelhető. Eckhardt kérdőjellel jelzi a szövegromlást.

[191] BC: kelj Radvánszky: kely

[192] Radvánszky: bú; Eckhardt: bév; Ács:

[193] BC (betűhíven): niu; Radvánfzky: nyű; Eckhardt, Ács:

[194] BC: arat — de a kódexben, mint a kéziratokban akkortájt, gyakori a zöngés-zöngétlen csere; a következő szó zöngétlen kezdete lehet az oka.

[195] BC, Radvánszky: fílelmem

[196] Radvánszky: kicsínnek

[197] BC, Radvánszky: víljed

[198] BC, Radvánszky: vendíget; Eckhardt, Ács: vendéget

[199] BC, Radvánszky: öltette

[200] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[201] Eckhardt: gyujtván

[202] BC: vettem a szó olvasata. BC: rendele / eöltette / Uette. Varjas rendelé-ülteté-veté rímelést javasol. Radvánszky: rendele / öltette / vette.

[203] Eckhardt: szörnyü

[204] BC: szemílitül; Radvánszky: szemílyitűl; Eckhardt: személlyétől; Ács: személyétől

[205] Eckhardt: győzet

[206] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[207] Radvánszky: újúlásban; Eckhardt: ujulásban

[208] Radvánszky: gyógyúlásban

[209] BC, Radvánszky: mint egy

[210] Radvánszvy: vélek

[211] Eckhardt: szemöldöke

[212] Radvánszky: íjja

[213] BC, Radvánszky: mirgő

[214] Radvánszky, Eckhardt: nyíla

[215] Radvánszky: gyógyúlhatatlan

[216] Radvánszky, Ács: kibűl

[217] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[218] BC, RadÁánszky: elmírgesedék

[219] Eckhardt: kívől

[220] BC, Radvánszky: könnyöbbedék. Varjas könnyebednék-et javasol. Eckhardt: könnyebedjék

[221] BC, Radvánszky: kírlek

[222] BC, Radvánszky: Fus. Varjas szerint elírás; Eckhardt: És

[223] Radvánszky, Eckhardt: szivem

[224] BC, Radvánszky: szeretettit; Eckhardt, Ács: szeretetit

[225] BC: adjam a szó olvasata, Radvánszky a főszövegben az adjam alakot hozza, de lábjegyzetben jelzi, hogy elírás adja helyett, Varjas is így javítja.

[226] Radvánszky: vídám

[227] BC, Radvánszky, Eckhardt, Ács: tekintetit

[228] BC, Radvánszky, Eckhardt, Ács: életit