Ugrás a tartalomhoz

Modern metafizika

Huoranszki Ferenc

Osiris Kiadó

Huoranszki Ferenc

Modern metafizika

Huoranszki, Ferenc

A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsőoktatási Pályázatok Irodája által lebonyolított felsőoktatási tankönyvtámogatási program keretében jelent meg.

Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó előzetes írásbeli hozzájárulásához van kötve.


Tartalom

1. Előszó
2. I. A TUDOMÁNYFILOZÓFIÁTÓL A METAFIZIKÁIG
1. Logika és nyelvfilozófia
2. Verifikacionizmus
3. Tudomány és metafizika
4. Metafizika és történelem
3. II. TERMÉSZETI TÖRVÉNYEK
1. Példák
2. Realizmus és antirealizmus a természeti törvényekkel kapcsolatban
3. A természeti törvények antirealista értelmezése
4. Episztémikus és pragmatikus kritériumok
5. Természeti törvények és normatív elkötelezettségek
6. A realizmus és antirealizmus határán: A Ramsey–Lewis-féle elmélet
7. Realizmus és univerzálék
8. A természeti törvények szükségszerűsége
4. III. OKSÁG
1. A hume-i okságfogalom
2. Okság és törvények
3. Okság és feltételek
4. Tények vagy események?
5. Kauzalitás és tényellentétes kijelentések
6. Valószínűség és okság
5. IV. SZÜKSÉGSZERŰSÉG ÉS LEHETŐSÉG
1. A hume-i és a kanti örökség
2. A hagyomány megkérdőjelezése
3. Modális logika
4. Lehetséges világok
5. Modális szemantika
6. Lehetséges világok és lehetséges individuumok
7. Tulajdonságok
8. Természetes tulajdonságok és okság
9. Modális realizmus és modális aktualizmus
10. Az újrakombinálhatóság elve
11. Modális realizmus és természeti törvények
6. V. IDŐ
1. Idő és változás
2. Az idő abszolút és relációs felfogása
3. Múlt, jelen, jövő
4. Illuzórikus idő
5. Valóságos idő
6. Időutazás
7. Idődimenziók
8. Az idő topológiája
7. VI. AZONOSSÁG
1. Konkrét partikulárék
4. A mereológiai probléma
5. Numerikus azonosság
6. Esszencializmus
7. Az azonosság szükségszerűsége
8. Temporális és modális azonosság
9. Azonosság a különböző világokban
10. Azonosság az időben
11. Meghatározatlan azonosság
8. VII. TEST ÉS LÉLEK
1. A klasszikus dualizmus
2. Szellem a gépben
3. A felfoghatósági érv
4. Materializmus
5. Testlélek
6. Redukcionizmus és tulajdonság-dualizmus
7. A kölcsönhatás problémája
8.Idealista monizmus
9. személyes azonosság
9. VIII. SZABAD AKARAT
1. Az akarat
2. Fatalizmus
3. Determinizmus
4. Szigorú determinizmus
5. Determinizmus és szabad akarat összeegyeztethetetlensége
6. Szabadság egy indeterminisztikus világban
Irodalom