Ugrás a tartalomhoz

A magyarság népzenéje

Vargyas Lajos

A Planétás Kiadó és a Mezőgazda Kiadó közös kiadása

Dalszövegmutató

Dalszövegmutató

A szám melletti * az ún. belső versszakot jelzi. A szoros ábécérendet követő felsorolásban megőrizzük a köznyelvitől eltérő szóalakokat, utalunk a közelebbi és távolabbi szövegrokonságra. Az eltérő kezdősorú rokon szövegeket lásd (L.) utalással kapcsoljuk össze, és az utalt szövegkezdet után összesített felsorolást adunk (és vált. jelzéssel). A távolabbi szövegrokonságra (Vö. jelöléssel) csak zárójeles szövegkezdettel mutatunk rá, felsorolás nélkül. Néhány szövegműfajt kiemelten kezeltünk, a balladaszövegek dallamszámait a kezdősoron kívül típusuknál is — a Vargyas Lajos által meghonosított megnevezéssel minden esetben [ ]-ben megadva — feltüntetjük, továbbá a siratókat és a rabénekeket szövegkezdetükön kívül külön címszó alatt is felsoroljuk. Így a mutatóban a tulajdonképpeni szövegkezdeteken kívül néhány gyűjtőnév is szerepel, ezeket idézőjelbe tettük.

A babám kertjébe 046

„A betyár lányruhában” (ballada) 232/c

„A betyár utazólevele” (ballada) 136, 232/j, 095, 098, 0124, 0324

Ablakba ül vala [Katonák által elrabolt lány] (ballada) 15/b

A bogácsi kislányoknak /legényeknek nincs párja 0351

A búbánat keserűség 25/a, 235/a, 025*

A cipőmnek se sarka, se talpa 144/c

A csikósok, a gulyások 109/a

Add fel, Isten, azt a napot 0132 L. Hozd fel…

Addig, babám, szerettelek 0251*

Addig éli lány világát, míg szél fújja pántlikáját 093

Addig kell a vasat verni, míg az meleg 0228

Adjon Istën ëgíszsígët 0307

A dorogi, nagydorogi biró udvarába 0374

„A falbaépített feleség” (ballada) 138, 0134

A faluba nincs több leány, csak három 115/b

A fényës nap immán elnyugodott 0268

A fűzfának nincsen töve 054*

„A gazdag asszony anyja” (ballada) 0148

„A gunaras lány” (ballada) 251/a

„A gyermekét elhagyó elcsalt menyecske” (ballada) 184/a,b

A gyulai törvényszékre 247/k

Ahol én elmënyëk (és vált.) 0143, 0145* 0151* 0177

Akármillyen ködös idő 094* 0217*

Aki dudás akar lënni 152, 058

Aki ember, most álljon ki 87

„A kiirtott kocsmároscsalád” (ballada) 115/c, 190/b, 200, 244/a

A királyok királyának… 251/c (Vö. Királyoknak királyának)

Akkor szép az erdő, mikor zöld 270, 0327a,b

Alacson a csizmám, magas a sarka 118/b

A lapádi erdő alatt 242/a (Vö. Körösfői…)

Alma ja fa alatt, nyári piros alma 0369a

A lőcsei köves úca, linx herstelen 259/b

Aludjál, aludjál [A szaván kapott feleség] (ballada) 16/e

A malomnak nincsen köve, mégis lisztët jár, mégis lisztët jár 123/c, 0275

A marosi füzes alatt 59, 129/e

„A meggyilkolt fonólány” (ballada) 260/a

Amelyik betű olyan… 2/b

„A mennybe vitt leány” (ballada) 0295

A ménesi salendába, ja sarokba 0366

A ménesi sáros ucca jaj de nagyon röges 0376

Amerre én járok, még a fák is sírnak (és vált.) 155/a, 0194 (Vö. Ahol én elmënyëk…)

A mi kerek udvarunkon van ëgy feneketlen tó 0383*

A miskolci hírös boltban… 232/b

Amoda ja bokor mellett 0239 (Vö. Túl a Tiszán, Kadarcs mellett)

Amott kerekedik egy fekete felhő 0137, 0138

Amott legel, amott legel, amott legel hat pej csikó magába 0390

A Nád Jancsi Fenékbe van [Zsandároknak üzenve van] (ballada) 232/d,e

Angoli Borbála… [Szégyenbe esett lány] (ballada) 249/b

Angyaloknak királyné Asszonya 0268

Anna, Anna, Mónár Anna [Az elcsalt menyecske] (ballada) 18

„Anyai átok” (ballada) 249/c

Anyám, anyám, édësanyám [Csudahalott] (ballada) 159

Anyám, anyám, édëssanyám 0135*

Anyám, anyám, mér szültél a világra 0354* (Vö. Kedves édesanyám)

Anyám, édësanyám 0118*

Anyám, édëssanyám, rejtsën el ingëmët [Katonák által elrabolt lány] (ballada) 0122

Annyi bánat a szűvemen (és vált.) 126/c, 127/f, 234/e, 047a*, 0105*, 0123, 0129* (Vö. Olyan bánat…, Ujan bánat/bú…)

Annyi irigyem van nékem 083

Annyi nékem az irigyem, mint a füszál a mezőben, csuhajja 092*

A piac közepén 250/g

A pogány király leánya [Pogány király leánya] (ballada) 267/b

Apró gyöngyszeme van a kukoricának 0355a

Apró murok, petrezselëm 062

A pünkösdnek jelös napján 246, 0202

ra alá a Baranya szélben (és vált.) 64, 0215

Arany idejim folyása 257/b

Aranyos Bözsikém, maj fogsz te még sírni 0369a*

Arass, rózsám, arass 0149, 0284*

A rátóti legényëk 0322

A rozsnyai megyeházra süt a nap, itt jönnek a vizitáló tiszt urak 0392a (Vö. A szëkszárdi…)

A rózsafa elágazott (és vált.) 161/a—d

Arra alá, decsi határszélen 64 L. ra alá a Baranya szélben

Arra kérëm az én jó Istenëmet 089*, 0184

Arrul alól kéken béborult az ég 0279

„A szaván kapott feleség” (ballada) 16/e

A szëkszárdi szállodára süt a nap, mëggyüttek a vizitáló nagy urak 0392b (Vö. A rozsnyai…)

A szigeti malom alatt 038

A szilágyi halastó, halastó 070

A szuhai kertek alatt 0325

A temető kapujába [Három árva] (ballada) 247/i

A vacsárcsi halastó, halastó 71/b

Az alföldi csárdába 09

Az Árgyélus kismadár nëm száll mindën ágra 0216

„Az elcsalt menyecske” (ballada) 18, 25/b, 183/a, 254, 0136, 0144, 0176, 0289

Az ég alatt, a főd szinén 203

Az én lovam Pejkó 167/f

Azért ezt a nagy szentséget leborulva jimádjuk 0267

Azért, hogy én huszár vagyok 61

Az oláhok, az oláhok facipőbe járnak 0292

Az öreg Dancia magát siratgassa 195

Az öreg juhásznak/bundásnak jól vagyon/mëgyën dolga 44/a, 45

Azt akartam én megtudni 124/c

Azt gondolod, hogy én bánom 026*

Azt gondolod, hogy szeretlek 0231*

Azt gondolod, mindig így lössz 026*

Azt gondolod, részög vagyok 026*

Azt gondolod/gondoltad, kedves babám/kisangyalom, megcsaltál (és vált.) 027*, 0300*

Azt hallottam Várad felől, szól a banda mindenfelől 222

Azt hittem, hogy nem kellek katonának 064

Ájfaluba két úton kell bemenni 190/i

Áldjon mëg az Isten 268/b

Áldjuk az Atyát… 3

Álom jött a jobb szëmëmre [Az elcsalt menyecske] (ballada) 0136

Április bolondja 7/a

Árok, árok, de mély árok 265/c

Árok, árok, de mély árokba jestem 0120

Árok is van, gödör is van 0236*

Árokparton kácsatojás 043

Árva jaz a kicsi madár 0135

Árva, árva, jolyan árva nincs, mind én 0111*

Árva vagyok, árvának is születtem 080*

Árva vagyok, nincsen anyám sem apám 0367*

Árva vagyok, nincs gyámolom 56/b, 0208

Átalmennék a temetőn 241/c

Áttalmënnék én a Tiszán ladikon, ladiladi-ladikon 0389a

„Bagoly asszonyka” (ballada) 80, 0315

Bakony az én hazám 258/f L. Híres betyár vagyok

Barna kislány ablakába jó estét, jó estét 0378*

Barna menyecskének 167/e

Bánat, bánat, be/de nehéz vagy 127/d,e,h, 0135*, 0251*, 0254*

Bánat, bánat, de nagy bánat 0251

Bánot, bánot, csukros bánot 047b*

Bánat, bánat, keserűség, még a tesvér is ellenség, csuhajja 092

Bánom, hogy megházasodtam 0170

Bárcsak esne, bárcsak fújna 181 (Vö. Esik eső…)

Bárcsak ingëm valaki mëgkérne… 233/a

Bárcsak lányokat is soroznának 132, 0341

„Bárókisasszony és gulyás” (ballada) 048

Bátori Kalári [Nászmenetben haldokló menyasszony] (ballada) 0285

Becskereki, Becskereki, mér’ adtatok kardot neki 82

Beszennyeztem az én ingem, gatyámat 190/ö

Beteg a juhászné 6

Beteg a szeretőm, szëgény 056

Beteg asszony, fáradt legény 227/a

Beteg az én rózsám, szegény… 123/b

Bëtyárgyerëk alatt csörög a haraszt 087

Betyárgyerek az erdőben (és vált.) 094, 0217, 0269

Be van az én ingem, gatyám szennyezve 190/p

Békés város de szép helyt van 156/c

Béla, béla, béla 13/b

Bérëslegén, jól mëgrakd a szekeret 06

Béres vagyok, béres 0242

Bilibók János, mit gondoltá [Siratóballada] (ballada) 0128

Boldogasszon, Boldogasszon, mit kerülöd az én házam táját 0198

Bort nem iszom, fogadásom tartsa 0116*

Bu ebédem, bu vacsorám 0135*

Bú életem, bánat napom 0105

Bújdosik az árva madár 224

Bújdosik az árva madár, minden erdőszélen leszáll 126/b

Búj el, kicsi, a rengőbe 0110

Búélesztő szellő 165/b

Bujj, bujj, zöld ág 106

Búra, búra, búbánatra 0240

Búra termett nekem a nyirvaji határ 0165

Búsulok ës, bánkódom ës 0104, 0151

Búval terítették az én asztalomat 65/a, 0175

Búza, búza, három tábla búza 0336*

Búzaszëmët szëd a galamb 0126

Cin lëgyën táljok 11

Cinëgemadár, hol voltál 0197a

Cintányérbul jó a cukros herőce 0352b

Cintányéron jó a cukros bogácsa 0352a

Cipellő szájú kevíl mënyasszony 81

Csak az, csak az esik nékem këservësen 171

Csak azt látnám, csak azt látnám 253/a

Csak azt szánom-bánom 276

Csak titokba, csak titokba akartalak szeretni 182/c

Csëndësën foljó víz télbe megaluszik 17

Csicsi beli, hajó 266

Csillagok, csillagok 0276*, 0371

Csip, csipp, csóka 9/a

Csordapásztorok 0290a,b

Csöndőr urak, mit akarnak [Szilaj csikó nem eladó] (ballada) 0121

„Csudahalott” (ballada) 159, 0188

Csütörtökön este gyer nálunk 0329

Csütörtökön virradóra 56/c

Csütörtökön virradóra/ Főjültem egy… [Szilaj csikó nem eladó] (ballada) 252/a

Csütörtökön virradóra / Találtam egy… [A betyár utazólevele] (ballada) 095*

Csütörtökön viradóra/ Megy a kislány… 0229

Debreceni nagy kaszárnya, csuhaja, sárgára van meszelve 62

Derzstomaji csárda régen készült 74/b

De szeretnék az egen csillag lenni 0183, 0184* L. De szeretnék csillag…

De szeretnék csillag lenni az égen (és vált.) 190/o, 0183, 0184*

De szeretnék hajnali csillag lënni 0339a

De szeretnék páva lenni 0299

De szépen szól, de búsan szól 182/b

De szép kocsi, de szép ló előtte 0331

Déltől estig nyillik a piros rózsa 027

Dicsértessék Krisztus 4

Diófából van a házunk fedele 190/n

Diófának három ága [Három árva] (ballada) 178/a

Dombon van a házam 168/c

Dombon van a kisangyalom lakása 90

Edelini kurta kocsma belseje [A kiirtott kocsmároscsalád] (ballada) 190/b

Egész le ja Tisza mentén nincsen olyan árva, mint én 126/d

Egész nyári keresetem 156/e

Egészséggel, üdvösséggel… 1

Ëgy asszonynak két eladó lánya 0339a*

Ëgy bërëg alatt van ëgy szürke ló 148/a

Ëgyedül maradtam (és vált.) 157/b (L. „Siratók”), 0102* (Vö. Mer én úgy…)

Ëgy esztendő, kettő, buval ës eltelik 0146

Egy-két hete, vagy már három 0133* L. Két hete mán…

Ëgy kicsi madárka 0102 (Vö. Ëgyszër ëgy madárka)

Egy lëány a hegyek között [Pávát őrző lány] (ballada) 232/h

Ëgy nagyórú bóha 169/b, 0226

Ëgyszër ëgy asszonynak [Szégyenbe esett lány] (ballada) 248/b

Egyszer egy az egy… 2/a

Ëgyszër ëgy királyfi [Házasuló királyfi] (ballada) 0317

Ëgyszër ëgy madárka (Vö. Ëgy kicsi…) 031

Ëggy özvegyasszonnak [Anyai átok] (ballada) 249/c

Ehol én elmënëk, még a fák ës sírnak (és vált.) 16/c, 24/a, 24/b* (Vö. Ahol én elmënyëk)

Ëj, de anyám, anyám, öreg édësanyám 0340b*

Ëj, de le az úton, de le végre, lefelé 0340b*

„Eladott feleség” (ballada) 20

Elaludtam vala [Szeretet próbája] (ballada) 19

Elejbe, elejbe (és vált.) 40, 167/a, 030*

El, el, elmëgyëk, nem maradok e tájon 0368*

Elhajtanám a libám 055a

Elhërvad cedrusfa 0118 (Vö. Hërvadnak a rózsák)

Elibe, elibe 030* L. Elejbe…

Elindula három árva [Három árva] (ballada) 22/b, 158, 269/a

Elindultam szép hazámból… 166/a

Elindultam vala… [Szeretet próbája] (ballada) 156/a

El is mennék én hozzátok egy este 072*

Eljön még az én napom is, ha most bús homályban van is 0161*

El kell menni, ha jesik is 0164

El kell menni katonának messzire (és vált.) 0183*, 0356, 0362

El këll mënni summáslánynak messzire 0362 L. El kell menni katonának…

El kéne indulni, mëg këll házasodni 122

Ellőtték a jobb karomat, folyik piros vérem 131

Elmegyek az ácshoz fejfát csináltatni 172

Elmëgyëk, elmëgyëk/ S nem ülök veletëk 0145

Elmëgyëk, elmëgyëk/ El is van vágyásom 0234, 0270

Elmëgyëk, elmëgyëk/ Bé Törökországba [A gazdag asszony anyja] (ballada) 0148

Elmënt a két jány virágot szënnyi 249/j

Elment az én rózsám idegen országba 23

Elment az én rózsám Pezsdre 125/e

Elmënt apám dinnyét lopni 0197c

Elmënt, elmënt a vén kovács [Vén férj gyilkosa] (ballada) 183/f,g

Elmentem én a vásárra, Kata 0335

Elmënyëk a fődbe lakni 047c*

Elmém bojog, mind a fölleg 0112*

Eltört már a mázos csésze 057a

Elvágtam az ujjam, jaj de fáj 0327a*,c*

Elveszett a lovam 086 L. Elvesztettem…

Elveszëtt hat ökröm citrusfa jerdőbe 0212

Elvesztettem lovam (és vált..) 167/c, 086

Emlékezzünk, mi keresztény népek 0233

Engem anyám megátkozott 0113*

Erdő, erdő, de magos a teteje 277

Erdő, erdő, de szép kerek erdő 170

Erdő, erdő, erdő, marosszéki kerek erdő 38

Erdők, bokrok és ligetek 156/d L. Erdők, mezők…

Erdők, mezők, vad ligetek (és vált.) 156/d, 183/e

Eressz be, rózsám 0209

‹re gyere, amerre jén 051*, 0181*

Erre gyere, erre nincsen sár 0329*, 0330*

Erre gyere, në mënj arra 0181*, 0325*, 0326*

Erzsi, Szabó Erzsi [Magzatgyilkos lány] (ballada) 15/a

Esik eső a haraszton 265/a

Esik eső, bárcsak esne 183/b

Esik eső, esik, esik a kaszárnya falára 0379*

Este a Gyimesen jártam 032

Este jön a tömlöctartó [Halálra ítélt húga] (ballada) 184/d

Este későn faluvégön jártam 0210

Esteledik a faluba, haza kéne menni 0378

Estelëdik, alkonyodik, / A számadó… 016*

Esteledik, alkonyodik, / Kerek erdő… [A betyár lányruhában] (ballada) 232/i

Esteledik, alkonyodik, / Sűrű erdő… [A betyár utazólevele] (ballada) 232/j

Estë van, estë van, elmúlt kilenc óra 186/c

Este van, este van, hétre jár az óra [A meggyilkolt fonólány] (ballada) 260/a

Ez a barna kislány de kisírta mind a két szëmét 0379

Ez a kislány rózsás levelet ír, lëborúl az asztalra 0386

Ez a kislán tejjel mosdik, nem vízzel 190/a

Ez a kislány úgy éli világát 0215*

Ez a tanya, jez a tanya csak ëgy nyomorúság 0375

Ez az égő nem szita 50

Ezért a kislányért 0179*

Ezé’ a legényé’ 0321

Ëz ki háza, ki háza 0203

Ezt a kislányt még akkor megszerettem 190/ny

Édesanyám… L. még Édësanyám, Idëssanyám

Édësanyám de sokat kért a jóra 0352b* L. Édësanyám sokat intett…

Édesanyám, de szépen felneveltél 0363*

Édësanyám, gyujts gyertyára 232/f

Édësanyám ha bemëgy a szobába 0364

Édesanyám, hol van az az édes téj 0363

Édesanyám is vót nékem, de már nincs 080 (Vö. Vót énnékëm édësanyám…)

Édesanyám is volt nékem, édesanyám is volt nékem, csuhajja 092*

Édësanyám, kedves édësanyám 0332

Édesanyám, kiskoromba 0113*

Édesanyám mondta nékem (és vált.) 0101*, 0248*, 0314*

Édesanyám, most vagyok szép időbe 190/j

Édësanyám, s nem átkojz mëg 0152

Édösanyám rózsafája 062*, 0113, 0208*

Édësanyám sokat intett a jóra (és vált.) 022*, 0352b*

Édësanyám sok szép szava 125/a, 127/k, 183/h, 08, 068*, 078, 0151*, 0208*

Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha 125/b

Édesanyám sok szép szava, kit fogadtam, kit nem, soha, csuhajja 092*

Édësanyám tëjbe-vajba 0311

Édës jó Istenëm, / Indítsd mëg árvízet [Zsivány felesége] (ballada) 0147

Édës lelkëm, nagyon, nagyon jószívű édësanyám 0160 L. „Siratók”

Édös-kedves pintes üvegem… 129/c

Én az éjjel nem aludtam ëgy órát 0265

Én elmënyëk közűletëk 0151*

Én Istenëm, minek is teremtëttél 0354

Én Istenem, mi tud lenni 127/g

Én Istenem, teremtëttél 075*

Én kis kertet kerteltem 8/b

Én most ojan vagyok 082

Érik a cseresnye 168/b

Érik a, érik a búzakalász 164/a,c

Érik a káposzta 154/c

És az eső, szép csendesen csepereg 99/e

Éva szívem, Éva 151

Farkas Márton, mit gondoltál [Siratóballada] 235/c

Fáj a lábam, mer fëltörtë a csizma 0350

Fáj a szívem, nem tagadom 126/a

Fájhat annak a kislánynak a szíve 0345

Fecskemadár szállott a vasútra 0342

Fecskemadár, de régenn utazol 0342* (Vö. Fényes csillag…)

Fecském, fecském, édës fecském 0100*

Fecskét látok 14/a

Fehér László lovat lopott [Halálra ítélt húga] (ballada) 125/c, 183/c,d, 076, 0119, 0142, 0218, 0220, 0288

Fejik a fekete kecskét 0125a*

Feketefagyűrű sátor 0115

Fekete főd termi a jó búzát 112/a,b, 129/d

Feteke gyász, fejér üröm 075*

Fekete pántlikám fújdogálja a szél 093*

Fekete szem, piros orca, s fekete szem, piros orca 0314

Fekete tyúk szedegeti a meggyet 012a

Feleségem olyan tiszta 0261

Felmentem a hegyre 89

Felsütött a nap sugára 047a*, 065

Fëlszántom a király udvarát 271

Ferenc József Eger felé utazik 265/g

Feteke száru cserësznye 0152*

Fényes csillag, jaj de sokat utazol 084 (Vö. Fecskemadár, de régenn utazol)

Fijam, fijam, Bálint vitéz [Csudahalott] (ballada) 0188

Főbíró úr, adjon Isten jó napot 190/r

Fölszállott a páva 088 L. Rászállott…

Föltették a rozmaring koszorút 0246

Fújnak a föllegëk 02

„Fülöp császár” (ballada) 192

Füstöl mán a cirokgyárnak kéménye 99/d

Füttyentett már egyet a masina 265/f

Gimësi mezőben… 155/b

„Gőgös feleség” (ballada) 0286

Gyászban borult az ég, az üdő változik 0155

Gyere, pajtás, katonának 068

Gyere velem, Molnár Anna [Az elcsalt menyecske] (ballada) 25/b, 183/a

Gyerünk el tehát, lássunk egy csodát 44/b

Gyújtottam gyërtyát a vőlegínnek 202

Gyulainé, édesanyám… [Két kápolnavirág] (ballada) 156/b, 178/b, 0318

Ha bemëgyëk, ha bemëgyëk a babám szobájába 0380*

Ha bemëgyëk, ha bemëgyëk a bërhidaji csárdába 0380

Ha csakugyan, csakugyan… 77

Ha csakugyan nem találok szeretőt 0348*

Ha elindult ez a gőzös, hagy menjen 190/c

Ha fëlmëgyëk én a tokaji hëgyre 0354*

Ha folyóvíz vónék, bánatot nem tudnék… 220 (Vö. Ha foljóviz volnék)

Ha fölülök a bugaci halomra 074

Ha fölülök kis pej lovam hátára 074*

Ha foljóviz volnék 035* (Vö. Ha folyóvíz vónék, bánatot…)

Haja, haja, mégis haja 061

Haj ki, kiszi 14/c

Hajnal hasad, csillag ragyog 65/c, 0178

Hajnaljon, hajnaljon 045*

Haj, révész, révész [Révészek nótája] (ballada) 250/a,b

Hajtsd ki, rózsám, az ökreket, legeltesd meg szegényeket 275

Ha kél az ég szép hajnala, kezembe jaz eke szarva 0249

Ha kiállok a kaszárnya elébe 75

„Halálra hurcolt menyasszony” (ballada) 249/a

„Halálra ítélt húga” (ballada) 125/c, 183/c,d, 184/d, 076, 0119, 0142, 0218, 0220, 0288

„Halálra táncoltatott lány” (ballada) 154/a,b,d, 0244a,b, 0245

Hallod, babám, mit füttyentett a rigó 177

Hallottad-e hírét / Gömöri betyárnak 029*

Hallottad-e hírét / Zalaegerszegnek 0103 L. „Rabénekek”

Ha meghalok, azt se bánom 127/c

Ha meghalok, háromszázhatvan akós… 5/b

Ha mëghalok, mëghagyom 010

Ha még ëgyszër húszesztendős lëhetnék 0348

Ha még egyszer lán lehetnék 0274

Ha még egyszer tüzes ménykő lëhetnék 0347

Haragszik a gazda 69/a, 042

Haragusznak rám az urai lányok 176

Ha sört iszom, részëg vagyok tölle, de tölle 0310

Hat nap van ëgy hétbe 0284*

Ha tudtad határát 197

Ha tudtad, hogy nem szerettél 0251*

Hazafelé jáll a kocsim rúdja 0337b*

Hazafelé jöve a minap Némöt Pál 258/c

Haza, lányok/legény, haza, haza már 0328a, 0328b*

Haza, rózsám, haza 0241*

Hazám, hazám, csëndës hazám 047b*

Hála Isten, makk is van… 129/b

„Három árva” (ballada) 21, 22/b, 65/d, 158, 178/a, 247/i,j, 269/a, 067, 071

Három bëtyár a csárdába 094 L. Betyárgyerek az erdőben

Három kenyér, hat kemence 86

Három királok napján 47

Három szál vesszőre tapodtam 0227

Hát a bëtyár hol ëszi ja vacsorát 115/a

„Házasuló királyfi” (ballada) 0317

Házunk előtt, házunk előtt folyik el a kanális 72/b

Házunk előtt van egy híres pocsóta 99/c

Hegyek-völgyek között állok… 166/c

Hegyi velem, Mónár Anna [Az elcsalt menyecske] (ballada) 0144

Hej, az ózdi nagy híd alatt 0108

Hej, csillag, csillag, szép hajnali csillag 0340a,b

Hej de magoss a barakunk teteje 0393c

Hej, Domikné, keljen föl kend 0219

Hej, Dunárol fuj a szél 01

Hej, még a búza, hej, még a búza ki se hánta a fejét 98/b

Hej, mikor mëntem Hadikból kifelé 0338

Hej, révész, révész 0303* (L. „Révészek nótája”)

Hej, rozmaring, rozmaring 017

Hërvadnak a rózsák 0103* (Vö Elhërvad cedrusfa) (L. „Rabénekek”)

Hess páva, hess páva 73

Hinta, palinta 10

Hipp, hopp, farsang 49

„Híres betyár vagyok” (ballada) 258/d—g

Hírös/Híres betyár vagyok, Patkó az én nevem (és vált.) [Híres betyár vagyok] (ballada) 258/d,e,g

Hogyan tudtál, rózsám 155/c

Hogyha én öregapámnak 5/a

Hol háltál az éjjel, cönögemadár? [Hol háltál az éjjel, cinegemadár] (ballada) 66, 04

Hol jársz, hová mégy 79

Hol lakik kend, komámasszony? Devecserbe. 0228*

Hopp ide tisztán, szép pallút deszkán (és vált.) 88*, 0206

Hosszúfarkú fecske 167/d, 0277

Hová méssz te, három árva [Három árva] (ballada) 21, 65/d, 247/j, 071

Hozd fel, Isten, azt a napot (és vált.) 234/b, 047a, 0132, 0135*

Hű — hejh 0197d

Idëssanyám, gyújts gyërtyára 0135* (Vö. Édësanyám, gyujts…)

Idesanyám mondta nekem, idesanyám mondta nekem 0314* L. Édesanyám mondta…

Ifjú Mátyás király [Talányfejtő lány] (ballada) 193

Igën elindula [A falbaépített feleség] (ballada) 138

Igyál mán, ëgyél mán 0221

Igyunk arra, aki búsul 153/b, 024

Igyunk, van benne 0223

Imhol kerekëdik ëgy fekete felhő 221 (Vö. Amott kerekedik…)

Irígyejim sokan vannak 037*

Irígyim, irígyim 082*

Irigylik a lányságomat 0207*

Istenëm, Istenëm, édës jó Istenëm 0371*

Istenëm, Istenëm, szerelmes Istenëm/ Mi ennek az oka… 157/a

Istenem, nagy dolog, ki egymást szereti 093*

Isten veled, víg Bakony faluja 247/d

Isten velik, kedves édösanyám… 216 L. „Siratók”

Iszik a bëtyár a csapon 016*

Jaj de bajos kőből vizet csavarni 99/a

Jaj, de fáj a szivem 157/c L. „Siratók”

Jaj de sokat arattam a nyáron 71/a

Jaj de széles, jaj de hosszi az az út [A kiirtott kocsmároscsalád] (ballada) 115/c, 200, 244/a

Jaj de szépenn esik az esső 0328b

Jaj de szépen harangoznak/ Az én kedves 232/a

Jaj de szépen harangoznak,/ Talán bizony… 096*

Jaj de szépen harangoznak hajnalba 114/a

Jaj de szépen harangoznak Tarjánba 114/b

Jaj de szépen, jaj de szépen hirdetnek a templomba 0381

Jaj, édës ëgy jó uram… 0173 L. „Siratók”

Jaj, hova legyek, mit csináljak 0162 L. „Siratók”

Jaj, Istenëm, de szomorú vagyok 112/c

Jaj, Istenem, hogy megvertél 0254

Jaj, Istenëm, Istenëm, Istenëm 112/f

Jaj, Istenem, jaj, mit értem, jaj, Istenem, jaj, mit értem 0253

Jaj, Istenem, minek élek, / Ha egy madártól is félek 78

Jaj, Istenëm, minek élëk, / Ha jén ennyi buval élëk 0129*

Jaj, Istenëm, mit tëgyek, mindég rólam beszélnek 0377*

Jaj, jaj, jaj, Pannikám… 0180 L. „ Siratók”

Jaj, jaj, kincsëm, lelkëm, párom 0189 L. „Siratók”

Jaj, këdvës édësanyám, minek is hattál még itt 0158 L. „Siratók”

Jaj, kedves igen-igen jó társam… 0186 L „Siratók”

Jaj kezem, jaj lábam… [A gyermekét elhagyó elcsalt menyecske] (ballada) 184/a,b

Jaj, lelkëm, jó társom… 0172 L. „Siratók”

Jaj, mit vétöttem a nagy Uristennek 0157 L. „Siratók”

Jaj nekëm, jaj nekëm, édës kedves, édës párom 0159 L. „Siratók”

Jaj nekëm, kedves ëgy fájdalmas, szërëncsétlen fijam 0154 L. „Siratók”

Jaj, pártám, jaj, pártám 107

János bácsi, dudáljon kënd 063

Jánoshídi vásártéren, icate 134

Jártam hozzád egy ösvenyen 0251*

Jer bé ja temetőkertbe, jírd fel a sirom kövire 0161

Jertëk, szóljunk e szomorú alkalmatosságra 0294

Jézus Krisztus drágalátos vére 0259

Jobb ez a gazda… 104

Jobb itt a pusztánn, mint padlós dëszkán 0206 L. Hopp ide tisztán…

Jobb lëtt vóna, anyám, ne születëtt vóna 0190*

Jó estét, jó estét [Halálra táncoltatott lány] (ballada) 154/a,b,d, 0244a,b, 0245

Jó gazdám volt nékem Balog 057a*

Jók a lëányok, nem rosszak 261/I/a

„Jó ló volt a fakó” (ballada) 0271

Jó módja van itt a magyar huszárnak 113/b

Jöjj el Szentlélek Istenünk… 247/g

Jöjj meg Duna, jöjj meg [Zsivány felesége] (ballada) 16/d

Jöjjön haza, jédësanyám [Rossz feleség] (ballada) 0280

Jövel vígasztaló szent Lélek 247/c

Juki disznó… 55/a

Kapum előtt ëggy almafa, nem látszik… 129/f

Karácsony estéjén 250/h

Kassa felől, sejehaj, Kassa felől tornyosodik a felhő 133

Kaszálómban van ëgy nyárfa [Három árva] (ballada) 067

Katona az én életëm 0326*

„Katonák által elrabolt lány” (ballada) 15/b, 0122

Kecskeméti bírónak 0213

Kedves édesanyám, kedves édesanyám, mér szültél a világra (és vált.) 0394a,b (Vö. Anyám, anyám…)

Kedves édösanyám, ke jes mëgbocsásson 0174

Kedves néném, drága néném… 0192 L. „Siratók”

Kejj föl, gazda, kejj föl 51/b

Kerek az én szűröm allya 060

Kertem alatt ne fütyöréssz 0107*

Kerek úcca szëgelet 236, 0125b

Kertëm alatt folyik a Körös vize 0393b*

Kertëm alatt tele van ibolyával 0393b

Kesereghet az az anya 179

Keserü víz, nem hittem, hogy édes légy 0300*

Kezemën, lábomon lakat 0129

Kéjjel élő dúsgazdagnak veszedelmét 0283

Kék a kökény, zöld a petrezselyem 204

Kék iboja, ha leszakajtanálak 015a

Kék pántlika a harisnyám kötője 93

Kék szivárvány koszorúzza az eget 190/k,s

Kéreti a nénémet cifra szabólegény [Kétféle menyasszony] (ballada) 0238

Kérették nénémet [Kétféle menyasszony] (ballada) 261/II/a

Két fa közé besütött a holdvilág (és vált.) 173, 0120* (Vö. Két tölgyfa…, Két sor fa…)

„Kétféle menyasszony” (ballada) 261/II/a, 0238

Két hete mán, vagy má három (és vált.) 56/a, 073*, 0133*

„Két kápolnavirág” (ballada) 156/b, 178/b, 0318

Két krajcárom volt, azt elástam 05

Két sor fa közt, sej, haj, két sor fa közt fölsütött a holdvilág 0388

Két tölgyfa közé lesütött a holdvilág 173 L. Két fa közé…

Két tyukom tavali, három harmadévi 218/a

Két ut van előttem 035*

Ki ja fiát házasítja 052* 054*

Ki az urát nëm szereti 0125a*, 0236

Kicëvicë víllő 0199

Kicsi csillag, ha lejesik, elterül 022

Kicsi csupor, nagy a füle 014*

Kicsi kutya tarka 169/a

Kicsi madár, ej de fënn jársz 083* L. Kicsiny madár…

Kicsi madár, hogy tudsz élni 013, 083*

Kicsiny madár, jaj de fënn szállsz (és vált.) 013*, 083*

Kicsi tulok, nagy a járom 014*

Kicsi tulok, nagy a szarva 014

Kicsi voltam, mikor én mëgszülettem 0361

Kihajtom a libám a rétre 0327c

Kihajtottam ludaimat… [A gunaras lány] (ballada) 251/a

Kihajtottam Virág ökrem a rétre 0300

Ki mëgy emitt, ki mëgy amott 0181

Kiment a ház az ablakon 43

Ki mënt/van boré’, de soká jár 052*, 054

Ki minden hajnalba 0241

Kincsem, komámasszo-szo-ro-szo-rosz asszony 26

Kinek nincsen szeretője 124/a, 078*

Kinek van, kinek van kút az udvarába 163/b

Kinyílottak a mezei virágok 190/h

Kiöntött a Tisza ja partjára 74/a, 0344

Királyfalvi nagy hegy alatt 0225

Királyi zászlók lobognak 247/h, 0297

Királyoknak királyának… 251/b (Vö. A királyok…)

Kisasszon fëlmënt a fára 040

„Ki sem megyek, meg sem adom magam” (ballada) 130/b, 0262

Kis kertembe egy rózsafa 182/a

Kiskertëmben tulipántot ültettem 0354*

Kiskoromtól fogva tartok szeretőt 080*

Kis kutya, nagy kutya nem ugat/ne ugass hiába 186/a,b, 258/b

Kis laposon, nagy laposon 016

Kis menyecske, igazán csakugyan, bejadta a panasszát 0385

Kis mënyecske mëgy a kútra [Az elcsalt menyecske] (ballada) 254

Kis pacsirta szépen fütyül hajnalba 019

Kis pej lovam első lábán sárga patkó de fényës 099*

Kisütött a nap a cserén 264/a

Ki van boré’, de soká jár L. Ki mënt boré’…

Kivirágzott már a nád 147

Kocsira ládát 041

Kolozsváros olyan város 42

Kondorosi csárda előtt szomorúfűz lëhajlik 099

Kormos Pistát Simontornyán megfogták 278

Köröshegyen jártam 83

Körözsfői ucca 167/b

Körösfői Részëg alatt 125/f, 0127 (Vö. A lapádi…)

Körtéfa, körtéfa 70, 274

Kövecsës út mellett párotlan gölice 24/b (Vö. Köves utca mellett)

Köves utca mellett 082* (Vö. Kövecsës út mellett…)

Krisztus urunknak áldott születésén 117

Kukorica, kukorica 57/a,b

Kurta farku föcske 046*

Kútágas gémëstől 0222a

Kutyakaparászi csárda [Mit ér nekem hat vármegye] (ballada) 247/f, 096

Kutya paraszt, mindig kint vagy a tanyán 087*

Küldé az Úr Isten 248/f,g,j

Lám, megmondám, rózsám 260/b

Lám, mëgmondtam, bús gelice 0100

Lányom, édes lányom [Szégyenbe esett lány] (ballada) 48, 248/a, 0296

Látod, babám, látod azt a nagy hegyet 190/d

Látod, édësanyám, látod, édësanyám, mé’ szültél a világra 0394b L. Kedves…

Látom, az életem 268/a

Látom, az életëm nem igen gyönyörű 0193

Láttam az urakat 0117* L. „Rabénekek”

Lë az uccán, lë, lë, lë 0306

Lëjesëtt a makk a fáról 050

Leégett a szentmártonyi hodály… [Megégett a cserény] (ballada) 247/e

Lehullott a Jézus vére 0166

Le is szállnok, fel is szállnok a fecskék 072

Le, le, leszedik a fügét a kosárba 0372

Lent a faluvégen kék ibolyák nyílnak… 135

Leszállott a páva… 129/a L. Rászállott…

Letörött a kútam gémje 0239*

Liget-puszta hegyes-völgyes határa 0360

Lóra, csikós, lóra [Lóra, csikós, lóra] (ballada) 028030

Luca, Luca, gëgyege 46

Ludasim, pajtásim 0309

Macska mënt disznótorba 240/a

Madárka, madárka 0102*

Madár, madár, kismadár, mire vetemëdtél 0235

Magos a rutafa 161/c,d L. A rózsafa…

„Magzatgyilkos lány” (ballada) 15/a, 1 09/b, 0150, 0359*

Magyari császárnak Lázár fia vala [Magyari császár Lázár fia] (ballada) 199

Magyar lányok, öltözzetek fehérbe 190/f

Magyarország az én hazám 180

Magyarózdi torony alja 0107

Majd elmegyünk napkeletnek 261/I/b

Ma már megrendültek 248/k

Mars, siess hazádba vissza 259/a

Mámikám s tátikám s tesvérejim, maradjatak békével 0153 L. „Siratók”

Mária, Mária 036

Már két hete, vagy már három 56/a L. Két hete mán…

Már Kistilden, már Kistilden régën leesett a hó 72/a

Megállj, pajtás, hadd panaszolom el sorsom 41

Mëgbetegült Szabó Kata a diósba [Vétessék ki szólló szívem] (ballada) 0305

„Megégett a cserény” (ballada) 247/e

Mëgérött a kökén 033

Megfogott már engem a nap 07

Mëgírták a levelëmbe 0139

Mëghalok, mëghalok… 165/a

Mëgházasodtam, të Pista 018

Mëghót, mëghót a cigányok vajdája, vajdája 0168

Megjöttünk, megjöttünk 52

Meg kell a buzának érni 273

Meg kell a buzának érni, meg kell a buzának érni 0253*

Mëgkötötték néköm a koszorút 0211

„Megölt havasi pásztor” (ballada) 16/a,b,f, 65/b

Megösmernyi a kanászt 049a* (Vö. Mögösmerni…)

Meguntam má hozzád járni 024*

Mëgvágtam az újam kiskéssel 0327b*

Megvert Istenn ostorával 020, 091, 0104*

Megy a kanász a partnál 55/b, 049a

Megyek az úton lefelé, megyek az úton lefelé 0252

Mëly magos rutafa, jága elágazott 161/b L. A rózsafa…

Mënj ki, vendég, a házamból 054*

Mënyëcske, mënyëcske 0308

Mënyëk az úton lefelé 234/d, 047b

Mennyországnak királnéja 0287

Mer én úgy maradtam 0102* L. Ëgyedül maradtam

Még a kalász ki së hánta a fejit 190/j

Mér sírsz, mér sírsz, kis görice [Párjavesztett gerlice] (ballada) 257/a

Méz, méz, méz… 105

Mért nincs minden lánynak kút az udvarába 163/c

Miként Egyiptusba 249/d

Mikor ë bút fëlosztották 075*

Mikor a hajamat nyírják 0164*

Mikor a juhász bort iszik 073, 0133

Mikor a mënyasszont fektetni viszik 88, 0205

Mikor a nagy erdőn ki-/túl mész 37, 069*

Mikor Barna Péter [Jó ló volt a fakó] (ballada) 0271

Mikor Csíkból kiindultam 081

Mikor engem aszentáltak 267/a

Mikor guláslegén/-bujtár voltam 36, 0114

Mikor megyek a falumból kifelé 0109

Mikor megyek hazafelé 0101*

Mikor mentem Mecenzéfen keresztül 190/g

Mikor mentem Románia felé, még a fák is sírtak 185

Mikor még én kicsin voltam 055b

Mikor Rózsa Sándor 128, 0276

Mind ez világ örvendezzen Christus születésén 256/b

Minek mënjek én el a templomba 0336

Mint a fű, megszáradnak 0298

„Mit ér nekem hat vármegye” (ballada) 247/f, 096

Mivel már besëtétëdett… 247/b

Mónár Anna szép mënyecske [Az elcsalt menyecske] (ballada) 0176

Mögösmerni a kanászt ékës járásáról 129/g, 03 (Vö. Megösmernyi…)

Nagy fënn rëpül hattyúmadár… 166/b

Nagydorogon kettő ja kisbíró 0331*

Nagyváradi kikötőben megállt a gőzhajó 102

Napom, napom, fényës napom 0135*

„Nászmenetben haldokló menyasszony” (ballada) 0285

Në aludj ël, két szëmëmnëk világa 0293

Ne busulj, babám/rózsám, érettem 127/a, 0131

Ne búsuljon sënki mënyecskéje 0255

Në csodáld, galambom/angyalom 205, 0103*, 0118* L. „Rabénekek”

Në fuss, në fuss, në fuss 51/a

Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben 0232, 0266

Ne haragudj, rózsám, azért 125/d

Në hol kerekedik [A mennybe vitt leány] (ballada) 0295

Nem anyától lëttem/ szültëm 0182*, 0278

Nem átkozlak, kedves rózsám 182/d

Në mënj, rózsám, a tarlóra 261/I/c

Nem idevaló születésű vagyok én 0368*

Nëm járok én lagosszárú csizmába 0358

Nëm jöttem én gyalog 046*

Nem láttam én télbe fecskét… 241/a

Nem loptam én életëmben (és vált.) [A betyár utazólevele] (ballada) 136, 098, 0124

Nem messze van ide Kismargita [Ki sem megyek, meg sem adom magam] (ballada) 130/b, 0262

Nem messze van ide Nácis, kisangyalom tanyája 168/a

Nem messze van ide Nyitra 139

Nëm szeretëm az uramat 038*

Nëm tudja jazt sënki, csak a jó Isten 089

Nem úgy van most, min vót régen, nem úgy van most, min vót régen 0253*

Nem vagyok én oka sëmminek 0327b*

Nem vagyok én senkinek sem adóssa, adóssa 0167a

Ne sírj, rózsám, ne keserëgj 090*, 0113*

Né hol őrezgeti szép fehér pekulár [Megölt havasi pásztor] (ballada) 16/f

Nékem is vót édesanyám, de már nincs 177/b L. Vót énnékëm…

Nézd a bakát, mikor az masírozik 121

Nézz ki, rózsám, ablakidon 090*

Nincsen a szobában 53

Nincsen kedvem, mer elvitte a fecske 0109*

Nincsen nekëm édëssanyám 0135*

Nincs énnekëm kedvesebb vendégëm 112/d

Nincs magasabb a nagy égnél 127/j

Nincs mán páros csillag, nincs mán páros csillag, mind lëhullott a földre 0394b*

Nincs nagyobb az anyai átoknál 265/e

Nosza lelkem, siessünk 256/a

Oh szomorúságnak 250/c

Olyan bánot a szivemën 126/c, 0129* L. Annyi bánat…

Olyan nap nem jő az égre 198

Ó, fényességës szép hajnal 255, 0313

Ó, nagy kedvën tartott 0191

Onnajd alul gyön ëgy olasz hadosztály 99/b

Onnan jövök aljáról 7/b

Onnant alól jön egy barna felhő 112/e

Országúton masirodzom 090

Ott, ahol én járok, még a fák is sírnak 24/a L. Ehol én elmënëk, még a fák ës sírnak

Ördög bujjon, babám, a szívedbe 070*

Öreg-utca végig sáros 0207*

Őrözgeti vala fejér pekurárka [Megölt havasi pásztor] (ballada) 16/b

Párja nélkül száll a madár a réten 190/m

„Párjavesztett gerlice” (ballada) 257/a

Párta, párta, búra hajtó párta 0246*

„Pávát őrző lány” (ballada) 232/h

Pej paripám rézpatkója de fényës 148/b

Pestën jártam iskolába 0197b

Peti bojtár, jöjj ki a tanyára 265/d

Piros alma csumája 0224

Piros-barna lány, mikor hozzád jártam 0343a*

Pista bácsi, János bácsi 059

„Pogány király leánya” (ballada) 267/b

Porka havak esedëznek 0201

Prussziának királya méltán haragszik 258/a

Puszta malomba [Bagoly asszonyka] (ballada) 80, 0315

Rab vagyok, rab vagyok 044*, 0117, 0118* L. „Rabénekek”

„Rabénekek” 129/a, 2 05, 044, 088, 0103, 0117, 0118

Rakd mëg, rózsám, rakd mëg 60

Rákóci hajdanában, danában 201

Rákóci kocsmábo [Halálra hurcolt menyasszony] (ballada) 249/a

Rászállott a páva (és vált.) 129/a, 044, 088 L. „Rabénekek”

Repülj, madár, repülj 272

Réce, ruca közbe 0284

Régën volt, soká lësz 0169

Régtől fogva, kik velem valának 0312

„Révészek nótája” (ballada) 250/a,b, 0303*

Rigó madár, ne szállj fel az ágra 279/a

„Rossz feleség” (ballada) 0280

Rózsát ültetëk/ültettem a gyalogútra 281, 0337a,b

Sárgadinnye, görögdinnye, inastól 58

Sárga kukoricaszál 0264

Sárgalábú kis pacsirta 0326

Sárga pitykés a kendőm 0264*

Sárga vagyok, mint a nyárfa levele 0393a

Sárgát virágzik a repce 92

Sárgul már a fügefa levele, sej, ősszel akar lenni 0384

Sëgélly ël, Uram Istën 0304

Sej, a tari rétën 0319

Sej, barna legény, ha tudtad, hogy nem szeretsz 0357b*

Sej, besoroztak, sej besoroztak engëmet katonának 98/a

Sej, csütörtökön este (/Jártam, babám, erre) 0320

Sej, ha bemegyek Eger városába 0334

Sej, haj, az áji sugártorony de magos 91

Sej, haj, lemegyek az Alföldre aratni 0333

Sej, még a búza, sej, még a búza ki se hánta ja fejét 0387*

Sëj, most építik a domaházi templomot 0357a

Sej, nem őröl a, sej, nem őröl a pétërkeji gőzmalom 0387

Sej, sarok-kocsma, sárgára van meszelve 0365*

Sej, sárga virág koszorúzza a rétet 0365

Sej, tiszta búzát szëdëget a vadgalamb 0357b

Sëj, zárda, zárda, a miskolci nagy zárda 0357a*

Sëmmit së vétëttem 191

Së nem a víz hozott idë 052

Seregeknek szent Istene 0302

Sikotai gujajárás 026

Siralmas házamhoz kik idegyűltetek 0195

Siralmas volt nékem 0256

Sirass, anyám, sirass, míg előtted járok 0190* L. Sirass, éldesanyám…

Sirass, éldesanyám, míg előtted járok (és vált.) 234/f, 0146*, 0190*

Sirass, rózsám, sirass 0177* (Vö. Sirass, éldesanyám…)

Sirass, rózsám, sirass, ëmíg előtted látsz 0146* L. Sirass, éldesanyám…

„Siratóballada” 120, 235/c, 0128

„Siratók” 12, 157/b—d , 216, 0153, 0154, 01570160, 0162, 0172, 0173, 0180, 0186, 0189, 0192

Sohase loptam éltëmbe 0124 L. Nem loptam én…

Sok cifra lány van Patakon 232/g

Söprik a nagyerdő útját 0152* L. Vágják az erdei utat

Sötét felhő borítja rám a csillagos eget 0377

Süss ki nap 14/b

Szabad élet, szabad madár 090*

Szabó Anna ëgy vasárnap délután [Magzatgyilkos lány] (ballada) 0359*

Szabó Vilma kiment a kiskertbe [Magzatgyilkos lány] (ballada) 109/b

Szakasztottam mályvát, pirosat 0330

Szaladj, Duna, áradj 075

„Szálláskereső Jézus” (ballada) 248/l

Szállj el, madár, szállj el 031*

Szállj el, páva, szállj el, páva, sëj, Hevesen keresztül 0382

Szántani kék, tavasz vagyon 111

Szánt az ökör, recece, csörög-csattog a járma 0373

Száraz fából könnyű hidat csinálni 0359

Szávics Milos volt az a vezér 0273

Száztalléros katonának igën jól van dolga 0237

Szëgény fejem Uramhoz óhajt 0257

Szëgén legén vótam 0182

Szëgén legén vótam [Gőgös feleség] (ballada) 0286

Szegény legény vótam, s én megházasodtam [Eladott feleség] (ballada) 20

Szëgény Szabó jËrzsi be jelveszté magát [Magzatgyilkos lány] (ballada) 0150

Szegény vagyok, szegénynek születtem 0291

Szegin legín a prücsök [Tücsöklakodalom] (ballada) 108

Szë hol én elmënëk 0177 L. Ahol én…

Szem, szem gyűrű 9/b

Szënt Gërgël doktornak 0204

Szentséges Szűz Mária, szép liliomszál 0282

Szëntül énekëlték ëgy halotténëkben 0163

Szerelöm, szerelöm 034*

Szërëss, rózsám/szeress, dë/csak nézd mëg, kit 242/b, 0132*, 0141, 0250

„Szeretet próbája” (ballada) 19, 156/a

Szereti ja tik a mëggyet 051

Szeretném tudni, hogy a paraszt 0316

Szeretőmnek szeretnélek 0125a*

Szërnyű nagy romlásra készült Pannónia 137 L. Szörnyű…

„Szégyenbe esett lány” (ballada) 48, 248/a,b, 249/b, 0296

Szélës a Duna/Tisza, keskëny/magos a partja 118/a, 119, 160/a—d

Szép a tavasz, de szëbb a nyár 0112

Szép csillagos ég ha beborul, kiderül 0346

Szép fehér pekulár [Megölt havasi pásztor] (ballada) 16/a

Szépen legel a kisasszon gujája [Bárókisasszony és gulyás] (ballada) 048

Szépen úszik a vadkacsa a vízen 280/a,b, 0343a

Szép vijolácska 0301

„Szilaj csikó nem eladó” (ballada) 232/k, 252/a, 0121, 0323a

Szilicei pusztán fuj a szél 0263

Szirassz, rózsám, szirassz 0177* L. Sirass…

Szivárványos az ég alja 0231

Szolgálj engem, szolgálj, szolgálj engem, szolgálj [Fülöp császár] (ballada) 192

Szomorú a halál a gyarló embernek 0260

Szomorúfűz ága 163/a

Szomorúfűzfának 65/e, 0179, 0190

Szomorú nap sokat búsan sütött rám 130/a

Szól a figemadár 045

Szörnyű nagy romlásra készül Pannónia 137, 0196

Szőjünk, fonjunk 13/c

Szőke vize ja Tiszának 079

Talalaj, talalaj Tót Lőrinc 0200

„Talányfejtő lány”(ballada) 193

Tarka puszér az ágy alatt 0248

Tavaszi szél utat száraszt 124/b, 077, 0112*

Tavaszi szél utat száraszt, virágom, virágom 0130

Tëgnap este kaptam ëgy gyászlevelet 0353

Tegnap vëttem a bocskorom 039

Templomot is építettem túróbúhuhuhu, túróbu’ 0187

Të nëm tudtá szólni 157/d L. „Siratók”

Télön nagyon hideg van 0230

Tisza szélin/partján elaludtam [Szilaj csikó nem eladó] (ballada) 232/k, 0323a

Tisza partján elaludtam [A betyár utazólevele] (ballada) 0324

Tisza partján halászlegén vagyok én 0353*

Tisza partján lakom 035

Tiszán innen, a Dunán túl 162/c L. Tiszán innen, Dunán…

Tiszán innen, Dunán túl (és vált.) 162/a—e, 0214

Tiszán túl, Dunán túl 162/b,d, 0214 L. Tiszán innen, Dunán…

Titva títnak, babám, tőled 0151*

Tizënhárom mëg ëgy fél 236/b

Tizënkét kőmives [A falbaépített feleség] (ballada) 0134

Tova jő egy legény, be szomorú szegény 194

Tőlem a nap úgy telik el 39, 153

Tőtik a nagy erdő jutját 069 L. Vágják az erdei utat

Túl a Tiszán csikóslegény vagyok én 116/a,b

Túl a Tiszán, Kadarcs mellett [A betyár utazólevele] (ballada) 095

Túl a Tiszán, túl a Dunán, mandulafa tövébe 0383b

Túl a vizen, a tengeren 023

Túl a vízen veress virág 091*

Túlsó soronn esik az eső 021

„Tücsöklakodalom” (ballada) 108

Tüzet viszek kötőm alatt 13/a

Tűzrőlpattant barna kislány vagyok én 174

Ucca, jucca, bánatucca 0101, 0151*, 0247

Uccu, kislány, ugorgy ëggyet 227/b

Uccu, kurva, szegelletre 85

Udvaromba van ëgy kerek almafa 0349

Udvarom, udvarom 035*

Ugat a kutyám, a Rajna 265/b

Ugyan ki találta azt ki 247/a

Ugy búsulok, maj meghalok 234/c, 047c

Ugy elmegyek, hirt sem halltok felőlem 0109*

Úgy elmënyëk, mëglássátok 025, 069*, 0104*, 0129*, 0140, 0151*

Úgy elmennék, ha mehetnék 078*

Úgy elmënëk, rózsám, arra here 0116

Úgy el vagyok keseredve 0254*

Úgy mëgëvëtt ingëmët a bú 0135*

Ugy mënën, ugy mënën [Megölt havasi pásztor] (ballada) 65/b

Uj a csizmám, uj a csizmám, uj a csizmám, el akarom viselni 0391

Ujan bu van a szivemen 047a* L. Annyi bánat…

Ujan, mind az Isten, senki 127/i

Új esztendő, vígságszerző 149/a

Utca… L. Ucca

Utcán sétál egy katona [Az elcsalt menyecske] (ballada) 0289

Utcáról nyílik a kocsma ajtó 164/b

Uti Miska, mit gondoltál [Siratóballada] 120

Üdvözítőnknek szent anyja 0272

Üdvözlégy, szent Szűz, teljes malaszttal 0258

Ül asztónál gazda-júram 54

Üröm, üröm, fehér üröm 0125a, 0207

Üssön mëg, babám, a ménkű 037

Üstér, aranyért, cifra ruhájért 0206*

Vajjon ki csattogtat 196

Valeo, társzam, valeo… 12 L. „Siratók”

Van nékëm ëgy szép szeretőm, de jaz olyan vót, de jaz olyan vót 0275*

Vasárnap bort inni 0243

Vágják az erdei utat (és vált.) 066, 069, 0152*

Veni Creator… L. Jöjj el…

Ver az Isten, ver, jól látom 0141*

Verje meg az Isten azt az édesanyát [Zsivány felesége] (ballada) 22/a

Verjë mëg az Istën azt az édësanyát 0370

Verje mëg az Isten szeretőm háztáját 0193*

Vettem kendőt, selyem kendőt, jaj de hosszú a rojtja 0383a*

Végigmegyek, sej, az áji főutcán 189

Végigmegyek, végigmentem az őcsényi uccán 76

Végigmënnék a nagy utcán, nem merëk 113/a

Végigmëntem az özvegyasszony udvarán 0368

Vékon cérna, keménmag… 237/a

„Vén férj gyilkosa” (ballada) 183/f,g

„Vétessék ki szólló szívem” (ballada) 0305

Vígan, vígan, víg galambom 053

Víg voltam én, víg, ezelőtt 085

Virágos kendërëm 0106

Virág ökröm kiveretëm a rétre 0111

Viszi a víz a bujáki hidat (és vált.) 279/b*, 0339a*

Viszi a víz a bujáki rétet 279/b

Viszi a víz a hollókői rétet 0339a* L. Viszi a víz a bujáki hidat

Viz alá, viz alá 034

Vót énnékëm édësanyám, de már nincs (és vált.) 177/b, 0111* (Vö. Édesanyám is vót nékem, de már nincs)

Zöld búzába, barazdába szépen szóll a pacsirta 0383a

Zöld erdőbe, zöld mezőbe 0281

Zörög a kocsi 0303

„Zsandároknak üzenve van” (ballada) 232/d,e

Zsindelyezik a kassai kaszárnyát 190/e

Zsipp, zsupp, kenderzsupp 8/a

„Zsivány felesége” (ballada) 16/d, 22/a, 0147