Ugrás a tartalomhoz

A magyarság népzenéje

Vargyas Lajos

A Planétás Kiadó és a Mezőgazda Kiadó közös kiadása

Diatonikus ereszkedő dalok 0208—0246

Diatonikus ereszkedő dalok 0208—0246

0208 —

1. Árva vagyok, nincs gyámolom, Még a vizet ës gyászolom. Árva vagyok, mind a levél, Melyet elkap a forgószél. 2. Édësanyám rózsafája Ëngëm nyílott utoljára. Bárcsak ne ës nyílott volna, Bimbójába hagyott volna! 3. Édësanyám sok szép szava, Kit nem fogadtam mëg soha. Mëgfogadnám, de már késő, Hull a könnyem, mind az esső.

Istensegíts (Bukovina) — Halásztelek (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Gáspár Simon Antal (80). Németh I. 1975. AP 9786/b.

0209 —

1. Eressz be, rózsám, Szép gyönge violám! Mer bizony mëgfagyok, Mer bizony mëgfagyok. 2. Ha tunnád, rózsám, Hogy fázik a lábom, Bizon mëgsajnánál, Bizon mëgsajnánál! 3. Estétül fogval Szép piros hajnalig Ajtódon kujtorgok, Ajtódon kujtorgok.

Borzavár (Veszprém), Dombi Jánosné Horváth Zsófia (68). Békefi 1958. AP 2170/i. (Vö. MNT III/A 794.) „Lakodalmas”.

0210 —

1. Este későn faluvégön jártam, Három csillagot az égön láttam. Mind a három csak azt jelöngeti, Hogy minékünk haza el köll mönni. 2. Mikor az én vendégségöm lészën, Összehivom az én szép vendégëm. Összehivok hetfenhét szakácsot, Hogy levesbe főzzenek kalácsot.

Nemespátró (Somogy), Dömötörfy János (61). Seemayer 1936. Gr 58/Bb. (MNT III/A 416.) „Lakodalmas”.

0211 —

Mëgkötötték néköm a koszorút, Ágaboga ja nyakamba borult. Köttek bele szép zöld rozmaringot, Közepébe csokros búbánatot.

Nemespátró (Somogy), Horváth Pálné Dömötörfy Erzsébet (60). Seemayer 1936. Gr 61/Ab. (MNT III/A 87.) „Lakodalmas”.

0212 —

1. Elveszëtt hat ökröm citrusfa jerdőbe. Elvásott a csizmám a sok keresésbe. Në keresd ökrödet, mert be vagyon hajtval, Gyulaji vásáron szól a csengő rajta. 2. Ismerem csengődet, volt is a kezembe. Gyulaji vásáron vöttem az ökrömre. Öt forint az ára, babám adta rája. Aranyos betűvel volt neve rávágva.

Nemespátró (Somogy), Horváth Pálné Dömötörfy Erzsébet (60). Seemayer 1936. Gr 61/Aa.

0213 —

1. Kecskeméti bírónak Van két sárga csikója. Ellopnám az éjszaka, Hogyha rám nem viradna. 2. Kezd a hajnal hasadni, Jön két zsandár vasalni. Vasalják a pici kezemet, Letesznek az eggyesbe. 3. Eggyesből a kettesbe, Kettesből a négyesbe. Gyere, babám, váltsál ki, Ne hagyjál elhervadni! 4. Kiváltalak, ki, ki, ki, Nem hagylak elhervadni. Eladom a sárga cipőm, Kiváltom a szeretőm.

Kunszállás (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Bartucz Imre (53). Szomjas 1966. AP 5887/h.

0214 —

Tiszán túl, Dunán túl, Juhászlegény nyájastúl. Ott sütik a gyönge bárányt Cserfatűznél bükkfahársnál Bográcsból.

Noszlop (Veszprém), Trombitás Tamás (70). Kerényi 1954. AP 1073/b. (MNT VII. 52.)

0215 —

1. Ara alá a Baranya szélben Kinyillott a tulipány a barázdaszélben. Ëgykét szál, három szál, Csalfa voltál, rózsám, mögcsaltál. 2. Ez a kislány úgy éli világát, Ha az anyja nincs itthun, süti a pogácsát Estétől röggelig. Várja a babáját hajnalig.

Nemespátró (Somogy), Győrffy József (58). Seemayer 1936. Gr 61/Bc.

0216 —

Az Árgyélus kismadár nëm száll mindën ágra. Én sëm fekszëk mindënkor a paplanos ágyra. Szájj mëg, bájj mëg, szőke galambocska, Szájj mëg, bájj mëg, szőke galambocska!

Naszvad (Komárom) — Bácsbokod (Bács-Bodrog), Lebó Sándor (48). Kiss L. 1955. AP 1178/c. (MNT III/A 790.) „Lakodalmas”.

0217 —

1. Betyárgyerek az erdőben Bújdosik a sűrűségben. Gondolkozik ő magába, Hová menjen éjszakára. 2. Azt gondolta ő magában, Elmén babája házára. Bekopogtat betyármódra: Van-e idehaza gazda? 3. Nincsen idehaza gazda, Kerülj, babám, az ajtóra! Készen az ágy, meg van vetve. Csak te, babám, feküdj bele! 4. Nem fekszek én az ágyadba, Félek attól, hogy rám virad. Ne félj, babám, nem alszok el, Eggy órára köjtelek fel. 5. Éjfél után eggy az óra. Kelj fel, babám, viradóra! Irigyejim mind alusznak, Még az ebek sem ugatnak. 6. Akármilyen ködös idő, Akárhogy esik az eső, Én a babám felkeresem, Mert énn igazán szeretem!

Csökmő (Bihar), R. Kovács József (52). Kiss L. 1959. AP 3068/a.

0218 —

1. Fehér László lovat lopott A Feketëhalom alatt. Lovat lopott kantárostól, Mindënfélë szërszámostól. 2. Nagyot csattant az ostora. Gönc várossa mëghallotta. Gönc várossa, rajta, rajta, Fehér László el van fogva. 3. Fogd be, kocsis, a lovamot, Rakd föl kincsëm, s aranyamot! Vágtass be Fehérvárára, Török Miklós udvarába! 4. Török Miklós, bíró uram, Adok ëgy véka aranyat. Adok ëgy véka aranyat, Szabadítsd ki a bátyámat! 5. Nëm këll kincsëd, së aranyad, Csak ëgy éjjeli hálásod. Háljál velem ëgy éjszaka, Bátyád ki lësz szabadítva. 6. Fehér Anna, hogy ezt hallja, Kiszaladt a folyosóra. Folyosóról folyosóra, Négyes börtöny ajtajára. 7. Fehér László, kedves bátyám, Alszol-ë már vagy mëghaltál? Së nëm alszok, së nëm nyugszok, Csak tëérted hërvadozok. 8. Fehér László, kedves bátyám! Azt mondja ja börtöntartó, Háljak velë ëgy éjszaka, Të ki lëszël szabadítva. 9. Në hálj velë, a bitanggal, Akasztófáravalóval. Nekëd szűzességëd vëszi, Bátyádnak fejét elvëszi. 10. Fehér Anna nëm hallotta, Kiszaladt a folyosóra. Folyosóról folyosóra, Török Miklós konyhájába.

Domaháza (Borsod), Bancik Ilona (23). Dincsér 1939. Gr 62/. Ballada-részlet.

0219 —

1. Hej, Domikné, keljen föl kend, A kapuját nyissa ki kend! Itt hozzák a kedves menyét, A Domikné nevelését. 2. Hej, Domikné haluskát főz, A fejébe ütött a gőz. Fére veti a villáját. Domikné, viszik a lányát.

Csucsom (Gömör és Kis-Hont), Barta Béláné Ondrej Margit (30), Domik József (46). Vargyas 1963. AP 5146/k.

0220 —

1. Fejér László lovat lopott s A feteke humály alól. Fejér Lászlót vasba verék, Tëmlec fenekibe tëvék. 2. Fejér Anna mëghallotta, Hogy a bátyja fogva vóna. Hujzad, kocsis, a hintómot, Fog’ bé bátran hat lovamot! 3. Tëdd fël gyorsan huszasokot, Huszasokot, arannyokot, Huszasokot, arannyokot, S a kërësztës tallérokot! 4. Jó nap Isten, hadnagy uram! Isten hozott, gyingy madaram! Azt hallottam, hadnagy uram, Hogy én bátyám fogva vóna. 5. Fogva vagyon, fogva vagyon, Tëmlec fenekibe vagyon. Azétt jöttem, hadnagy uram, Hogy én bátyám elbocsássa. 6. Elbocsájtom, elbocsájtom, Ha ëggy éjjën veled hálok. Fejér Anna mëgsirile, S éppeng a bátyjához mëne. 7. Bátyám, bátyám, Fehér ’ászló, Há’ mit mondott hadnagy uram! Innét magát kibocsásso, Ha ëggy éjën vele hálok. 8. Hugom, hugom, Fejér Anna, Ne hálj magad a huncutval! Ne hálj magad a huncutval, Az akasztanivalóval! 9. Szízeccségëd elveszesztëd, Mégës nekëm fejëm vëszi, Szízeccségëd elveszesztëd, Mégës nekëm fejëm vëszi. 10. Nyócat ütött már az óra. Aluszol-ë Fehér Anna? Nem aluszom, nem szúnyódom, Csak a nagy lánczërgést hallom. 11. Csak aludjál, csak nyugodjál, Met bátyádnak vége vagyan, Csak aludjál, csak nyugodjál, Met bátyádnak vége vagyan. 12. Tízet ütött már az óra. Aluszol-ë Fejér Anna? Nem aluszom, nem szúnyódom, Csak a nagy puskaszót hallom. 13. Csak aludjál, csak nyugodjál, Met bátyádnak vége vagyan, Csak aludjál, csak nyugodjál, Met bátyádnak vége vagyan. 14. Ki bátyámot elvesztëtte, Mosdóvize vérré váljan, Mosdóvize vérré váljan, S a kënyere kőjé váljan. 15. Kendëzeje mëggyulladjon, Két arcája langot kapjon, Kendëzeje mëggyulladjon, Két arcája langot kapjon.

Lészped (Moldva) — Mekényes (Baranya), Jakab Istvánné Fazakas Anna (57). Domokos P. P. 1954. Gr 218/A. (Domokos—Rajeczky 1961. II. 58.)

0221 —

Igyál mán, ëgyél mán, Jó helyen vagyunk mán. Csurog itt, csëpëg itt, Ëlmulathatunk itt.

Hasznos-Ötházhuta [Mátraszentimre] (Heves), Szabó Istvánné Odler Rozália (53). Borsai 1964. AP 5343/j. (MNT X. 547.)

0222a —

Kútágas gémëstől, Lëszakadt vëdrëstől. Fëlmëntem a fára ëggy almájér, Nem adom a rózsám e világér.

Zubogy-Bikakútpuszta (Gömör és Kis-Hont), Andrejcsik Balázsné Sebők Mária (69). Bereczky 1972. AP 8036/l.

0222b —

Bogyiszló (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Orsós János (45) prímás és zenekara. Martin, Pesovár F. 1968. AP 6640/o.

0223 —

Igyunk, van benne, Ha nincs, lösz benne. Möginná a kutya gége, Ha volna benne.

Kunszentmiklós (Pest-Pilis-Solt-Kiskun), Mészáros Sándor (72). Szomjas 1956. AP 3268/a. „Lakodalmas bor-nóta”.

0224 —

Piros alma csumája, Sebes a rózsám szája. Mëg këll annak gyógyulni, Ha mëg akar csókolni.

Szilágyi (Bács-Bodrog), Tarján Sándorné Mendei Erzsébet (60). Kiss L. 1969. AP 7041/i. (MNT X. 798.)

0225 —

1. Királyfalvi nagy hegy alatt, Királyfalvi nagy hegy alatt, Folyik a szerelempatak, Folyik a szerelempatak, 2. Aki jabból vizet iszik, Aki jabból vizet iszik, Babájától elbucsuzik, Babájától elbucsuzik. 3. Én is abból vizet ittam, Én is abból vizet ittam, A bánattól elbucsuztam, A babámtól elbucsuztam. 4. Ugy elbucsuztam szegénytől, Ugy elbucsuztam szegénytől, Mint egy szálfa levelétől, Mint egy szálfa levelétől.

Magyarkirályfalva (Kis-Küküllő), Lukács József (40) prímás és zenekara. Énekel Lukács Lajos (35) brácsás és Lukács Ödön (21) bőgős. Sárosi 1971. AP 7500/i. A 01070108. dallam változata.

0226 —

1. Egy nagyorrú bolha Ugy nálunk kapott vót, Ebéden, vacsorán, Mindig nálunk lakott. 2. De annak a szeme Olyan szörnyü nagy vót, Mikor kinyitotta, A ház világos vót. 3. De annak a körme Olyan szörnyü nagy vót, Hogy a ház oldalát Mind lekörmölte vót. 4. De annak a hasa Olyan szörnyü nagy vót, Hogy a Duna vize Mind belérekedt vót.

Magyaró (Maros-Torda), Büszke Kocsis Miklós (72). Paulovics 1960. AP 3255/e.

0227 —

Három szál vesszőre tapodtam. Jaj de nagy méregre tanáltam! Vagy életem vagy halálom, vagy tetőled el kell válnom, Édes galambom.

Mátraverebély (Nógrád), gyerekek. Borsai, Olsvai 1960. AP 3924/f.

0228 —

1. Addig kell a vasat verni, míg az meleg. Minek az az erszény, aki mindig üres? Pézt kell abba tenni, hogy legyen min venni Ráncos csizmát. 2. Hol lakik kend, komámasszony? Devecserbe. Hová való ja kend csecsi? jA kezembe. A kezembe való, véle játszani jó, Eszemadta.

Szirénfalva (Ung), Üveges János (63). Kiss L. 1958. AP 2342/g.

0229 —

1. Csütörtökön viradóra Megy a kislány a folyóba. Fehér lábát mossa, térgyig szappanozza A folyóba. 2. Elvitte ja víz a szappant, Utána kűdte ja kappant. Még a kappan szállott, a szappan elázott A folyóba.

Poroszló (Heves), Vass József (65). Vass L. 1964. AP 5379/t.

0230 —

1. Télön nagyon hideg van, Nyáron nagyon meleg van. Soha sincs jó idő, Mikor esik az esső. 2. De mikor gyün a rózsám, Csak úgy nyillik az orcám. Soha sincs jó idő, Mikor esik az esső.

Hedrehely (Somogy), Márton Istvánné Illés Katalin (63). Olsvai 1961. AP 3768/f.

0231 —

1. Szivárványos az ég alja, Nem jó’ van a fejemalja. De csak este, jeste. Gyere, babám, igazítsd mëg, Fáj a szivem, vigasztalj mëg! De csak este, jeste. 2. Azt gondolod, hogy szeretlek, Ha jén tégëd mëgölellek? De csak este, jeste. Háromszázszor is mëgölellek, Mégse igazán szeretlek. De csak este, jeste.

Dávod (Bács-Bodrog), Szekeres Kálmánné Robár Mária (49). Kiss L. 1961. AP 3986/b. „Lassú csárdás”.

0232 —

1. Ne hagyj elesnem, felséges Isten, keserűségemben! Te Szent Fijadért légy segítségül, ne legyek kétségben, Mert mindenfelől, látod, Úristen, vagyok kísértetben. 2. Az Írás rólad, felséges Isten, bizonnyal azt mondja, Hogy valakinek tebenned vagyon szive nyugodalma, Az olyan ember szégyenül nem meg, mer te vagy oltalma. (Helyesen: Az olyan ember meg nem szégyenül…) 3. Gyermekségemtűl fogva, Úristen, mindezideiglen Téged hívtalak én segítségül minden szükségemben. Mostan is nincsen több bizodalmam sem mennyen, sem földön.

Kórógy (Szerém), Izsák János (50). Kiss L. 1960. AP 3672/c.

0233 —

1. Emlékezzünk, mi keresztény népek, Hogy meghalunk testünkben vétkünknek, És gyümölcsét hozzuk új életnek, Kimulását várjuk mi lelkünknek. 2. A Szentírás vigasztal bennünket: Szomorúság ne törje elménket. Ne sirassuk úgy, mint halottinkat, Mint pogányok régen pogányokat.

Barslédec (Bars), Székely Ferencné Dubai Mária (79). Dobszay, Rajeczky, Szendrei 1970. AP 7277/d. „Halottas ének”.

0234 —

1. Elmëgyëk, elmëgyëk, El is van vágyásom. Ebbe rongyos Nagybátonyba Nincsen maradásom! 2. Ha jelmégy, ha elmégy, Csak hozzám igaz légy! Igazi hű szeretetëd Rosszra në forduljék! 3. Ha rosszra fordítod, Szívem szomorítod. Ott verjën mëg a nagy jó jIsten, Hol mëg së gondolod!

Nagybátony (Heves), Sulyok Kopár Lászlóné Komár Erzsébet (68). Borsai 1969. AP 6712/c.

0235 —

Madár, madár, kismadár, mire vetemëdtél? Még tëgnap is ilyenkor szëmet szëdëgettél. Tőrbe estek lábajid, oda vidámságid. Kötve vannak szárnyajid, oda szabadságid.

Zsére (Nyitra), asszonyok. Martin, Tóth M. 1967. AP 6541/k. (Vö. MNT III/A 791.) „Lakodalmas”.

0236 —

1. Ki az urát nem szereti, Sárgarépát főzzön neki. Jól megsózza, paprikázza, Hogy a hideg is kirázza! Ujjujju! 2. Árok is van, gödör is van, Szép lány is van, csunya is van. A szép lánynak csalfa szeme Csalt engem a szerelemre. Ujjujju!

Dunafalva (Baranya), asszonyok karikázás közben. Martin, Novák 1961. AP 6327/g. „Karikázó-rözgős”.

0237 —

Száztalléros katonának igën jól van dolga, Iszikëszik a kocsmába, sëmmirë nincs gondja. Hëj, élët, bë gyöngy élët, ënnél szëbb nëm lëhet! Csak az mënjën katonának, ki minkët nëm szërët.

Béd (Nyitra), Fülöp Imréné Gál Mónika (60). Szendrei 1971. AP 7890/i.

0238 —

1. Kéreti a nénémet cifra szabólegény. Engemet is megkért egy szegény kondás legény. Refr. Öröme ja nénémnek cifra szabólegény, Hej, de nekem siralom a szegény kondás legény. 2. Most viszik a nénémet aranyos hintóba. Engemet is elvisznek egy rossz targoncába. Refr. 3. Etetik a nénémet szép aranyos tálból. Engemet is etetnek a disznó vályujából. Refr. 4. Fektetik a nénémet szép aranyos ágyba. Engemet is fektetnek a disznó vackába. Refr. 5. Bottal kőtik a nénémet szép aranyos ágyból. Engem pedig hajnal-csókkal a disznó vackából. Siralom a nénémnek cifra szabólegény, Hej de nekem örömöm a szegény kondás legény.

Mezőgyán (Bihar), Koszta Pálné Kis Lujza (50). Vargyas 1960. AP 4204/a.

0239 —

1. Amoda ja bokor mellett Három juhom hatot ellett. Van már juhom, van bárányom, Szerethetsz már, kisangyalom! 2. Letörött a kútam gémje. Hol itatok holnap délre? Kék pántlikát kötök rája, Úgy itatok tíz órára.

Mezőgyán (Bihar), Koszta Pálné Kis Lujza (50). Vargyas 1960. AP 4205/d.

0240 —

1. Búra, búra, búbánatra Csak ne születhettem volna! Bár az anyám kiskoromba Zárt volna ja koporsómba! 2. Nincsen nekem, nincsen nekem, Nem adott az Isten nekem. Amit adott is, elvette, A’ se nekem teremtette. 3. De sok napot északával Töltöttem el a rózsámmal! Kit hijába, kit hasznára, Kit a szivem fájdalmára. 4. Már én elmegyek tőletek. Isten maradjon veletek! Akik lányok maradtatok, Szép szeretőket tartsatok! 5. Víg volt nekem ez esztendő. De nem tudom, a jövendő Víg lesz-e jaz, vagy búszerző, Vagy a szivem keserítő.

Szilice (Gömör és Kis-Hont), Berecz László (77). Vargyas 1963. AP 5150/b.

0241 —

1. Ki minden hajnalba Keresi az ökrét, Azért a legényért Hej, nem adnák egy körtét. 2. Az ökör a kárba, Hej, legény az ágyba. Szégyen egy legénynek Hej, húsz éves korába. 3. Haza, rózsám, haza! Be van ökröd zárva, Biró udvarába Hej, szól a csengő rajta. 4. Hadd szóljon, hadd szóljon! Zsebembe a tallér. Én vagyok Csucsomba A legnagyobb gavallér.

Csucsom (Gömör és Kis-Hont), Herczeg Istvánné Ondrej Mária (56). Vargyas 1963. AP 5146/e.

0242 —

1. Béres vagyok, béres, De már elszegődtem. Sej, itt az újesztendő, Jön a szekér értem. 2. Sajnálom ökrömet, Vas járomszögemet, Sej, cifra ösztökémet, Barna szeretőmet.

Perkáta (Fejér), csoport. Pesovár F. 1961. AP 4173/d.

0243 —

1. Vasárnap bort ini, Hétfőn nem dolgozni, Sej, keden lefeküdni, Szërëdán fëlkelni. 2. Csütörtökön írni, Pénteken számolni, Sej, szombaton kérdezni: Mit fogunk dolgozni?

Csucsom (Gömör és Kis-Hont), Herczeg Istvánné Ondrej Mária (56). Vargyas 1963. AP 5146/g.

0244a —

1. Jó estét, jó estét, Csáki bíróné asszony! Talán biz alszik már A kedves galambom? 2. Alszik már, alszik már Cifra nyoszolyába, Cifra nyoszolyába, Hátrulsó[!] szobába. 3. Költse fel a lányát, Engedje a bálba! Lángszín selyemruhát Hányja ja nyakába. 4. Lángszín selyemruhát Hányja ja nyakába, Gordován csizmáját Húzza ja lábára! 5. Itt vagyok, te betyár! Na, minek hívattál? Ülj le, jés csak igyál! Majd megmondom mindján. 6. Eressz ki pihenni, Eressz ki pihenni, Gordován csizmámból A vért kijönteni! 7. Nem szabad kimenni, Nem lehet pihenni! Drága ja muzsika, Reggelig kell mulatni! 8. Huncut az az apa, Százszor jobban az anyja, Aki a lejányát A bálba bocsássa. 9. Este jelbocsássa, Reggelig nem látja. Reggel nyolc órakor Halva viszik haza.

Fáj (Abaúj-Torna), Bitó Jánosné Urbán Mária (31). Szendrei 1965. AP 5382/e.

0244b —

1. Jó estét, jó estét, Sági bíróné jasszony! Itthol van-ë a lánya, Az én kedves galambom? 2. Itthol van, ott benn van A belső szobában. Jóizűen aluszik A paplanyos ágyában. 3. Mënjën be, költse föl, Küldje jel a bálba! Szép selyemszoknyáját Kösse ja dërëkára! 4. Sok aranygyürűjét Rakja jaz ujjára, Szép brunër cipőjét Húzza föl a lábára! 5. Jó estét, jó estét, Ságibeli hangászok! Ságibeli hangászok, Most rëggelig húzzátok!

Karácodfa (Baranya), asszonyok, férfiak. Vargyas 1962. AP 4481/d.

0245 —

1. Jó estét, jó estét, Csáki bíró asszony! Talán alszik is már A kedves galambom? 2. Aluszik, aluszik Diófa ágyában. Szépeket, gyöngyöket Álmodik magában. 3. Költse fel, költse fel, Eressze a bálba! Mert tizenkét hangász Várja már a táncra. 4. Zöld selyemruháját Öltse fel magára, Két aranygyűrüjét Húzza jaz ujjára! 5. Két aranygyűrüjét Húzza jaz ujjára, Karmazsin cipőjét Húzza ja lábára!

Mezőgyán (Bihar), Koszta Pálné Kis Lujza (50). Vargyas 1960. AP 4203/c.

0246 —

1. Föltették a rozmaring koszorút, A két ága két válladra hajlott. A két ága két válladra hajlott, Víg örömed siralomra fordult. 2. Párta, párta, búra hajtó párta, Hogy a török régën lë nëm vágta! Ha mëgfogom, annyira hajítom, A tëngërnëk közepébe vágom!

Ghymes (Nyitra), Balla Józsefné Molnár Mária (68). Vikár L. 1958. AP 3468/g. „Lakodalmas”.