Ugrás a tartalomhoz

A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)

Stoll Béla (1928-)

Balassi Kiadó

7. fejezet - Címjegyzék

7. fejezet - Címjegyzék

Á. L. gyűjteménye. Debrecen, ref. koll. R. 4189. – 1181.

Abafi kézirat lásd Bernát János versfüzete (191/1. sz.)

Abasfalvi zsoltárkönyv. Kolozsvár, EK Ms 895. – 53.

Abonyi kézirat. Ism. – 657.

Abrugyi György kézirata. Ism. – 77.

Ács Józsefné ima- és énekeskönyve. – Bev. 2.

Ács Mózes ima- és énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 3200. – 804.

Ács Mózes kézirattöredéke. Budapest, Rabbiképző Int. – 724.

Acta Dietalia. OSZK Fol. Lat. 515/III. – 108.

Acta religionaria. OSZK Fol. Lat. 2059. – 301.

Acta Varia. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c.. 2. – Bev. 10.

Adanitska József-ék. MTAK RUI 8r. 143. – 841.

Adorján Ferenc diáriuma. – Debrecen, Egyetemi Néprajzi Int. Adattára 501. – 329.

Adorján Imre-ék. Ism. – 446.

Ágoston János-gyűjt. Ism. – 687.

Ágostony János-ék. OSZK Quart. Hung. 1342. – 601.

Agyagfalvi Varga János-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.553. – 1327.

Ajaki graduál. OSZK Fol. Hung. 3752. – 1011.

Ajtai György kézirata. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár 65. – 175.

Akadémiai dalfüzet. – Bev. 157.

Akadémiai dalgyűjt. MTAK RUI 8r. 206/70. – Bev. 1.

Akadémiai kézirat (SZTA II, 6. sz.) lásd Akadémiai verseskönyv (447. sz.)

Akadémiai kézirat (SZTA II, 7. sz.) lásd Kresznerics Ferenc dalgyűjteményei (399. sz.)

Akadémiai verseskönyv. MTAK RUI 8r. 206/207. – 447.

Albert Áron halotti énekeskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1251. – 548.

Alciatus-toldalék. OSZK Duod. Hung. 65. – 5.

Alkalmi költemények gyűjteménye. – Bev. 158.

Alkalmi versek. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum. – Bev. 72.

Alkalmi versek kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum5300. – 487.

Az állítólagos Losárdi-kéziratok énekei. – Bev. 127.

Almási Sámuel: Magyar dalnok. MTAK Ms 10.002. – 795.

Álmosdi gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1664. – 627.

Alsókubini kézirat. Alsókubin, Csaplovics Könyvtár c. 3/117a. – 344.

Alvintzi kéziratok. Kolozsvár, Állami Levéltár, Marosvásárhelyi ref. koll. – Függ. 244.

Amade-énekek kézirata. OSZK Quart. Lat. 1962. – Bev. 73.

Amade-kódex. Alsókubin, Csaplovics Könyvtár c. 3/1. – Bev. 76.

Amade László verseinek kézirata. OSZK Fol. Hung. 1212. – Bev. 74.

Amade verseskönyv. OSZK Quart. Hung. 141. – Bev. 75.

Analecta M. S. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0473. – 218.

Andrási Zsigmond-ék. MTA Néprajzi Kutatócsoport KI. 462. – 1125.

Antiphonarium Romanum. – Bev. 178.

Ányos Pál verseskönyve. MTAK RUI 4r. 38. – Bev. 77.

Apor Formularium toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai lt. Apor-gyűjt. – 146.

Apostagi graduál. OSZK Fol. Hung. 1216. – 8.

Aradi kézirat. Ism. – 842.

Aranka György gyűjteménye. OSZK Fol. Hung. 126. – 345.

Aranka György gyűjteménye. Kolozsvár, EK Ms 753. – 518.

Arany A.B.C. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0620. – Bev. 11.

Aranyas Bágyoni Szabó Gábor-gyűjt. – Budapest, MTA Irodalomtud. Int. – 1320.

Aranyosrákosi Székely István versgyűjt. – Bev. 159.

Aranyosrákosi Székely Sándor kéziratai. – Bev. 78.

Argay Lina-ék. OSZK Oct. Hung. 1414/IV. – 825.

Árgirus kéziratának töredéke. Sp. Kt. a. 290. – Függ. 182.

Ariae diversae nugivendolae pro comediis. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 118 H 5/12. – 1089.

Árkosi Barabás Ferenc-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 9999. – 339.

Árkosi János kódexe. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1290. – 35.

Bacsó János-dalgyűjt. Kecskemét, Ref. Egyház K 201. – 1347.

Baczo József-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1203. – 549.

Badics Ferenc versgyűjteménye. Ism. – 1114.

Bagdy István halotti énekeskönyve. Sp. Kt. a. 137. – 787.

Bajai gyűjt. Ism. – 1293.

Bajmóci ék. Bajmóc, Mezőgazdasági lt. – 219.

Bajmóci kézirat. Bajmóc, Mezőgazdasági lt. – 448.

Bakó Anna-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1390. – 268.

Bakó Karolina-ék. OSZK Oct. Hung. 1805. – 1129.

Bakonybéli kézirat. Ism. – 449.

Baksai Dániel-gyűjt. Sp. Kt. 2593. – 781.

Baky Rudolf-ék. MTAK RUI 8r. 206/172/d. – 634.

Balás József-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1183. – 357.

Balassa Elis-ék. Győr, Egyházmegyei Könyvtár. – 302.

Balassa énekeskönyv lásd Balassa-kódex (76. sz.)

Balassa kézirat lásd Balassa-kódex (76. sz.)

Balassa-kódex. OSZK Quart. Hung. 3247. – 76.

Balassagyarmati ék. MTAK RUI 8r. 206/12/2. – 750.

Balássy Dénes énekfüzete. Ism. – 450.

Bálint András-ék. Kolozsvár, EK Ms 462. – 294.

Bálint Mihály-ék. Ism. – 643.

Balla Pál-ék. Győr, Állami Zeneiskola 88. – 741.

Balogh Lajos-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 702g. 2. – 1289.

Balogh Lajos: Semminél több valami. Debrecen, ref. koll. R. 702g. 3. – 1298.

Balogh Péter-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 90. – 760.

Balogi cancionale. Debrecen, ref. koll. R. 535. – 82.

Balyi Mihály-ék. Sp. Kt. 1342. – 550.

Bándi Péter-ék. Csíkszereda, Csíki Székely Múzeum 4127. – 819.

Bánhorváthy János gyűjteménye. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.159. – 391.

Bánóczi József kézirata. Budapest, EK H 165/II–III. – 1374.

Barabás József-ék. MTAK RUI 8r. 148. – 808.

Barabás Pál-ék. Kolozsvár, EK Seprődi-hagyaték. – 678.

Barakonyi–Ráday-féle kézirat. – Bev. 140.

Barakonyi toldalék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár RMK 61. – Függ. 206.

Barati János-gyűjt. Sp. Kt. 3143. – 1306.

Bárkányi János halotti búcsúztatói. Győr, Egyházmegyei Könyvtár. – 1023.

Barkóczy-kézirat. – Bev. 128.

Barla Szabó János csurgói kézirata. Budapest, magántulajdon. – 1307.

Barla Szabó János-gyűjt. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.84.1. – 717.

Baróti Szabó Dávid verseinek kéziratai. – Bev. 78.

Barra János-ék. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 74 818. – 431.

Barsszentkereszti kézirat. Ism. – 220.

Bartek József-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.257. – 1299.

Bártfai ék. toldaléka. Ism. – 1019.

Bartók János naplója. Ism. – 1074.

Bartók Miklós-ék. Kolozsvár, magántulajdon. – 245.

Bathó István-ék. Székelykeresztúr, múzeum 58. – 330.

Bathó Mihály-ék. Székelykeresztúr, múzeum 55. – 189.

Báthori István kézirata. MTAK K 61. – 16.

Bátki István-gyűjt. Székesfehérvár, Püspöki Könyvtár. – 805.

Battha Bálint kótatára. Sp. Kt. 1666. – 572.

Batthyány-kódex. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár I, 40. – 6.

Beke János-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 343. – 788.

Békési kézirat. Budapest, Evangélikus Orsz. Levéltár. – 39/A/1.

Békessy Juliánna-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.728. – 1321.

Belanszky János versgyűjteménye. Budapest, EK H 18. – 164.

Béldi kézirat. Ism. – Függ. 272.

Béllyei graduál. Debrecen, ref. koll. R. 507. – 64.

Benczédi Ferenc-ék. Kolozsvár, EK Ms 468. – 673.

Benczédi György-ék. Kolozsvár, EK Ms 3017. – 644.

Benczédi Pál halotti énekeskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1411. – 551.

Benczédi Sámuel-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1236. – 585.

Benczédi Sámuel-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1187. – 581.

Benedek Elek ék.-kolligátuma. Néprajzi Múzeum EA 5616. – 1207.

Beniczky latin verseinek toldaléka. Pozsony, Irodalomtört. Int. – Bev. 12.

Beniczky Terézia-ék. Turócszentmárton, Matica LAMS B. 118. – 550/A.

Benitzky Antal-gyűjt. MTAK Vegyes 8r. 17. – 725.

Benkes István katolikus énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 842. – 340.

Benkovics Imre-gyűjt. Szeged, Egyetemi Irodalomtört. Int. 5287. – 642.

Benkő György diáriuma. Budapest, Piarista Központi lt. V 416/47. – 1049.

Benkő Péter másolata Csepreg romlásáról. Sopron, Evangélikus Levéltár. – 39/A/6.

Berchtold Zsigmond-ék. Brno? – 1239.

Berecz Károly egyvelege. Petőfi Irodalmi Múzeum, Berecz Károly-hagyaték. – 1361/A.

Bereczki-kézirat. – Bev. 13.

Beregszászi Tóth Péter-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 670. – 197.

Berényi-kézirat. Budapest, magántulajdon. – 695.

Bernát János versfüzete. Ism. – 191/1.

Bernáth István-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 778. – 321.

Berzsenyi és Balla Károly versei. Debrecen, ref. koll. R. 2766. – 1279.

Berzsenyi István verseinek kézirata. OSZK Quart. Hung. 1977. – Bev. 80.

Bethlen Gábor graduálja. – Bev. 141.

Bethlen Kata versei. MOL Újkori Törzsanyag 294/d. fasc. – 221.

Bethlen Sámuel halotti énekének kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1312. – Bev. 81.

Bettfalui János-ék. MTAK K 65. – 26.

Bibó versgyűjteménye. OSZK Duod. Hung. 76. – 1271.

Bicskei Tót János-ék. OSZK Oct. Hung. 613. – 336.

Bicskey János-gyűjt. MTAK Ms 209. – 322.

Bihari Sándor omniáriuma. OSZK Quart. Hung. 2710. – 295.

Bikfalvi kézirat. Kolozsvár, Akadémiai lt. Szentkereszthy-lt. – 1094.

Bíró Mózes énekfüzete. Kolozsvár, EK Ms 2685. – 315.

Bitó kódex lásd Régi magyar énekek kézirata (539. sz.)

Bocskor-kódex. Kolozsvár, EK Ms 12. – 180.

Bocskor Mihály-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1172. – 726.

Bod Péter Gellius Transilvanicusa. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 9. – 234.

Bod Péter graduálja. – Bev. 142.

Bódog István-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 342. – 809.

Bódogh János-melodiárium. Sp. Kt. 1720. – 773.

Bodoli graduál. – Bev. 143.

Bodroki Mihály vegyes gyűjteménye. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.367. – 1188.

Boér Márton verses művének másolata. Nagyszeben, Brukenthal Könyvtár, Benignische Sammlung 71. n. 13. Heft N. 53. – 519.

Bogáthi-psalterium töredéke. OSZK Oct. Hung. 929. – 69.

Bogáthi-zsoltárok töredékei. OSZK Analekta 6626. – 1030.

Bojti Gáspár krónikájának toldaléka. Kolozsvár, ref. koll. – Bev. 14.

Boldog Asszonynak… dicsérete. Kolozsvár, EK Ms 870. – 451.

Bonyhai József-gyűjt. Sp. Kt. 3317/b. – 628.

Borbély János-ék. Nagybánya, ref. egyház. (?) – 1015.

Borbély János-gyűjt. Debrecen, EK Ms 92/1. – 1162.

Borbély-kódex. Kolozsvár, EK Ms 2688. – 49.

Borbély Sámuel kézirata. Ism. – 358/3.

Borka Katalin-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1246/XIV. – 826.

Bornemisza-ék. toldaléka. MTAK RMK 4r. 295. – 147.

Boros Erzsébet-gyűjt. Sp. Kt. 2507. – 1308.

Boroszlói kézirat. Boroszló, Városi Könyvtár. – 7.

Borzi Nagy Iván-ék. MTAK RUI 8r. 206/159/b. – 235.

Bossányi kézirat. – Bev. 82.

Botár János-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1786. – 1053.

Botka József nótáskönyve. Sp. Kt. 390. – 1358.

Bozóky Mihály énekgyűjteménye. Budapest, magántulajdon. – 1091.

Bölöni graduál. Bölön, unitárius egyház. – 1043.

Bölöni Kozma István-ék. OSZK Duod. Hung. 174. – 1076.

Bölöni-kódex. OSZK Oct. Hung. 642. – 30.

Bölöni Pálfi András zsoltároskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 991. – 126.

Bözödújfalusi ima- és ék. MTAK K 113. – 488.

Brassai-kódex. Budapest, magántulajdon. – 222.

Búcsúztató versek. OSZK Quart. Hung. 1530. – 323.

Búcsúztató versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kat. líc.) 431. – Bev. 15.

Búcsúztatók kecskeméti gyűjteménye. Kecskemét, Ref. Egyház K 49. – 1111.

Budai Zsuzsanna-ék. MTAK Ms 201. – 520.

Budapesti toldalék. – Bev. 16.

Bujdosó József-ék. MTAK RUI 8r. 125. – 663.

Bukovitz Antal dalgyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 1783. – 1375.

Burgi János-ék. MTAK RUI 8r. 195. – 521.

Bűnbánó ének kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 03065. – Bev. 17.

Cantilenarum diversae collectiones. Turócszentmárton, Matica MI 449. – 1280.

Cantillenae. Énekek. Pesnicki. Pozsony, Szlovák Tudományos Akadémia Irodalomtört. Int. – 452.

Cantionale Catholicum toldaléka. Kolozsvár, EK RMK 5818. – 185.

Cantionale Catholicum töredéke. Kolozsvár, EK Ms 1634. – 223.

Cantionale Hungarico-Bohemicum. – Bev. 160.

Cantionale hungaricum lásd Magyar Cantionale (226. sz.)

Cantiones examini. Budapest, Ráday Könyvtár K-0.164. – 324.

Cantiones funebres. Debrecen, ref. koll. R. 672. – 350.

Cantiones variae. Ism. – 552.

Cantus. OSZK Oct. Hung. 640. – 291.

Cantus catholici (1674) toldaléka. OSZK Quart. Hung. 3261. – 1054.

Cantus catholici (1738) toldaléka. OSZK Quart. Hung. 3262. – 1055.

Castrum doloris. MTAK Tört. 4r. 41. – 191/4.

Cecei gyűjtemény. Ism. – 708.

Ceglédi kántorkönyv. Eger, magántulajdon. – 1309.

Cirill ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1422. – Bev. 18.

Collectanea ad historiam ecclesiasticum protestantium in Hungaria. OSZK Fol. Lat. 2077. – 335.

Collectanea poetica. OSZK Oct. Hung. 39. – 271.

Collectio foeditatum. Debrecen, EK Ms 45/5. – 1376.

Collectio fragmentorum poeticorum. OSZK Fol. Hung. 128. – 453.

Collectio Variorum Carminum. Pozsony, ev. líc. Theol. 5721. – Bev. 19.

Comico-tragoedia toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1214. – 243.

Connotationes Versuum. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 204. – 392.

Cornides Dániel kézirata. MTAK Tört. 4r. 38. – Bev. 210.

Cursus parvus. OSZK Ms. mus. IV. 802. – 1095.

Czerey János-ék. OSZK Oct. Hung. 1609. – 55.

Czobor Mihály Charikleájának kézirata. Zágráb, EK R. 3578. – 66.

Czombó Mózes-ék. Székelykeresztúr, múzeum 56. – 558.

Czuczor Gergely gyűjteménye. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 188/I. 13/5. – 1034.

Czupor Andor énekgyűjteményei. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1246/III. és 1246/XIII. – 810.

Csajághy János kézirata. – Bev. 129.

Csáki János kántorkönyve. Eger, magántulajdon. – 1300.

Csáky-ék. Bécs, Haus-, Hof- und Staatsarchiv. – 1028.

Csallóközi ódák lásd Mészáros Ignác versgyűjteménye (280. sz.)

Csapó Sándor-ék. Ism. – 1254.

Császár Ferenc-ék. OSZK Quart. Hung. 4198. – 1135.

Császár István-gyűjt. MTAK RUI 8r. 159. – 593.

Csatáry József-ék. Debrecen, ref. koll. R. 2757. – 645.

Csathó-féle gyűjt. Ism. – 635.

Csáti graduál. Nyizsnyij Novgorod, Tartományi Könyvtár 1304. Másolata: MTAK Ms 10.363. – 15.

Csécsi János naplója. OSZK Quart. Lat. 379. – 170.

Csehy Istvány-ék. Turócszentmárton, Matica Lit. archiv B. IV. 4. – 1177.

Cséke Áron-gyűjt. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 57. – 1272.

Cseke Sándor-ék. Kolozsvár, EK Ms 436. – 732.

Csepreg romlásáról szóló ének kéziratai. – 39/A.

Cserei diáriuma. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 20. – Bev. 84.

Cserei Mihály kézirata. – Bev. 83.

Cseresnyés Sámuel-gyűjt. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 158. – 1178.

Csereyné-kódex. Ism. – 1.

Csiha úr versgyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 1939. – 1315.

Csíkcsobotfalvi kézirat. OSZK Ms. mus. 1211. – 99.

Csíkfalvi T. János ima- és énekeskönyve. Ism. – 135.

Csíki kézirat. – Bev. 3.

Csíkszentmártoni graduál. – Bev. 144.

Csokonai dalgyűjteményének töredéke. MTAK K 674. 94a–107b. – 1150.

Csokonai és mások művei. Debrecen, ref. koll. R. 1025. – 646.

Csokonai (és mások) nyomtatatlan munkái. OSZK Oct. Hung. 1997. – 1180.

Csokonai és mások versei. OSZK Quart. Hung. 962. – 1184.

Csokonai és mások versei. Debrecen, EK Ms 45/1. – 1208.

Csokonai és mások versei. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 53. – 843.

Csokonai-gyűjt. Ism. – 664.

Csokonai József halotti búcsúztatója. Debrecen, Irodalmi Múzeum Csokonai-kör iratai 26–2898. – 1115.

Csokonai-kézirat lásd Szántó Dániel-gyűjt. (589. sz.)

Csokonai, Kováts József és Fodor Gerzson versei. MTAK Ms 5079/8. – 522.

Csokonai művei és egyebek. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.99.13. – 1273.

Csokonai néhány verse. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.85.1. – 1170.

Csokonai poétai munkái. OSZK Oct. Hung. 1137. – 1189.

Csokonai versei. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.99.12. – 1377.

Csokonai verseinek másolata. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.363. – 1378.

Csokonai verseinek szatmárnémeti kézirata. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 82. – 1116.

Csokonai versmásolatai és egyéb versek. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a EE 34/2. – 1379.

Csokonai Vitéz Mihály kézirata. OSZK Quart. Hung. 512. – Bev. 85.

Csoma-kódex. MTAK K 72. – 59.

Csongrádi verseskönyv. OSZK Oct. Hung. 1751. – 1359.

Csonka antifonálé. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 996. – 143.

Csonka ék. Néprajzi Múzeum EA 13.094. – 1154.

Csonka korálkönyv. Budapest, Evangélikus Orsz. Levéltár VI. 10. – 1151.

Csonka omniárium. Sp. Kt. 1590. – 806.

Csonka zenegyűjt. OSZK Ms. mus. 112/b. – 320. j.

Csőrge László-melodiárium. Sp. Kt. 516. – 658.

Csukorné Sallós Zsuzsánna ima- és énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 458. – 611.

Csurgai graduál. Csurgó, Református Gimnázium 19.503/H. – 62.

Csurgai toldalék. Csurgó, Református Gimnázium 5437. – 1026.

Csvyre István-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1468. – 649.

D. B. kottás gyűjteménye. Pápa, ref. koll. 0.993. – 1380.

D. M. gyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 971. – 796.

Dalfüzér. Prága, EK Kubelik-gyűjt. – Bev. 4.

Dallamfüzet. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.577. – 1136.

Dálnoki-ék. Kolozsvár, EK Ms 1363. – 831.

Dálnoki Veres Gerzson verseskönyve. Kolozsvár, EK Ms 629. – 166.

Dalok. OSZK Oct. Hung. 1469. – 797.

Dalok. Debrecen, ref. koll. R. 4092. – 1243.

Dalok és példabeszédek. OSZK Oct. Hung. 920. – 1110.

Dalok, versek, jegyzetek. OSZK Oct. Hung. 1167. – 1348.

Dalok zongorakísérettel. OSZK Ms. mus. 2.243/18. – 1202.

Daloskönyv. Néprajzi Múzeum EA 10.636. – 1222.

Dániel deák graduálja. – Bev. 145.

Dávidné Dudája. Sp. Kt. 1668. – 602.

Dávidné Soltári. Debrecen, Déri Múzeum, Néprajzi Adattár 604. – 647.

Dávidné Soltári. Sp. Kt. 630. – 393.

Deák Miklós-ék. Ism. Másolata: Néprajzi Múzeum EA 3584. – 366.

Deák–Szentes-kézirat. OSZK Ms. mus. 4374. – 318.

Debnár Ignátz-ék. Szeged, EK Ms 00791. – 1310.

Debreceni diákok verseskönyve. Ism. – 751.

Debreceni gyűjt. Budapest, magántulajdon. – 733.

Debreceni gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 607. b. – 789.

Debreceni gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 2504. – 1262.

Debreceni jegyzőkönyv. Nyíregyháza, Szabolcs-Szatmár Megyei Levéltár. – 83.

Debreceni kézirat. Ism. – 394.

Debreceni kézirat lásd még Sopronyi Tyúkmony toldaléka (298. sz.) és Nagy István-gyűjt. (347. sz.)

Debreceni kéziratos könyv lásd Barla Szabó János-gyűjt. (717. sz.)

Debreceni mindenes gyűjt. Kecskemét, Ref. Egyház K 91. – 1281.

Debreceni omniarium. MTAK Ms 188. – 1265.

Debreceni toldalék. Debrecen, ref. koll. H. 497. – 1157.

Debreceni verseskönyv lásd Dávidné Soltári (647. sz.)

Debreczeni P. Dániel-gyűjt. Budapest, magántulajdon. – 1171.

Demjén János-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 600. – 742.

Demjén Sámuel-ék. MTAK RUI 8r. 206/54. – 844.

Dersi András zsoltároskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 992. – 84.

Dersi Biás-ék. Kolozsvár, EK Ms 10. – 289.

Dersi István-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1224. – 418.

Désfalvi János zsoltároskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 998. – 207.

Detsi-kódex. MTAK K 64. – 25.

Dezső András Csokonai-másolatai. Debrecen, ref. koll. R. 1229. – 1226.

Dezső Mihály memoriáléja. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 381. – 192.

Diák versek, mondókák. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 2037. – 454.

Diarium dietae soproniensis. OSZK Fol. Lat. 532. – 109.

Dicsőszentmártoni dalgyűjt. – Bev. 5.

Diénes Gábor-ék. Néprajzi Múzeum EA 14.945. – 734.

Diétai versek és pasquillusok. OSZK Fol. Hung. 1195. – 403/11.

Ditséretekkel… tellyes könyv toldaléka. OSZK RMK I, 1618/c. – 1031.

Divini István-ék. OSZK Duod. Hung. 67. – 172.

Dónits András-gyűjt. MTAK K 604/I. 199a–243b. – 1185.

Doromb. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.74.291. – 1322.

Doromb. Almanach. Debrecen, ref. koll. R. 755. – 798.

Dőri ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/1. – 269.

Dr. Horvát énekgyűjteménye. MTAK RUI 8r. 206/193/25. – 1145.

Dubinszky Mátyás-ék. OSZK Oct. Lat. 96. – 373.

Dugonics András: Analekta. Budapest, Piarista Központi Levéltár For. 5/79. (V 105.) – 1112.

Dugonics András-ék. OSZK Quart. Hung. 235. – 260.

Dunántúli verseskönyv. OSZK Quart. Lat. 700. – 563.

Dusza Lajos-gyűjt. Sp. Kt. 1716. – 594.

Écsi-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/3. – 159.

Egerszegi kézirat. Pozsony, ev. líc. K + 5. Acta Patriae IV. – 39/A/4.

Egervári ék. Szombathely, Egyházmegyei Könyvtár. – 1138.

Egervári Jusztina kézirata. MOL Újkori Törzsanyag 107–1708. – Függ. 18.

Egrespataki verseskönyvecske. Kolozsvár, EK Ms 1814. – 19.

Egri ék. Kerecsend, katolikus plébánia. – 1175.

Egri gyűjtemény. OSZK Oct. Hung. 1240. – 1328.

Egri katolikus énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1260. – 679.

Egyes versek gyűjteménye. Kolozsvár, EK Ms 2991. – Függ. 246.

Egyházi énekek. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0019/9. – 1381.

Egyházi énekek és világi dalok. Sp. Kt. 2503. – 1316.

Egyházi versek gyűjteménye. – Bev. 161.

Egykori álmomban… kézirata. MTAK K 726. – 151.

Egynéhány búcsúztató versek. OSZK Quart. Hung. 4184. – 1104.

Egynéhány Dallok. MTAK K 604/I. 191a–298b. – 1155.

Egynéhány kiválogatott nóták. MTAK Ms 923. – 1382.

Ekeli gyűjtemény. OSZK Quart. Hung. 3651. – 1079.

Elegyes Dolgok. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 31. – 727.

Elegyes jegyzetek. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0671. – 224.

Elek István-melodiárium. Pápa, ref. koll. 0.961. – 1172.

Emlékkönyv. MTAK Tört. Napló 8r. 7. – 413.

Emlékkönyv a XVIII. század közepéből. Pozsony, ev. líc. 465. – Bev. 21.

Ének. Lőcse, ev. lt. V/B. 37. – Bev. 22.

„Ének a halálról” kézirata. Sp. Kjn. – Függ. 185.

Ének az 1798. évi kolozsvári tűzvészről. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 279. – Bev. 23.

Ének Bánfi Dénesről. Nyitra, Bodó-levéltár. – Függ. 256.

Énekek. OSZK Oct. Hung. 1414/III. – 845.

Énekek. Kolozsvár, Akadémiai levéltár, „Verses kéziratok.” – 455.

Énekek gyűjteménye. Győr, Székesegyházi Könyvtár. – 523.

Énekes gyűjtemény. MTAK RUI 8r. 43. – Bev. 6.

Énekeskönyv. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1255/II. – 846.

Énekeskönyv. Kolozsvár, Akadémiai Levéltár Kendilónai Teleki-lt. – 456.

Énekeskönyv. MTAK RUI 4r. 374. – 718.

Énekeskönyv. MTAK RUI 4r. 407. – 847.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 102. – 524.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 127. – 848.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 161. – 849.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 206/84. – 850.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 206/211. – 457.

Énekeskönyv. MTAK RUI 8r. 206/214/23. – 458.

Énekeskönyv. OSZK Quart. Hung. 2882. – 238.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 832. – 851.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 962. – 263.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1088. – 684.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1171. – 525.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1382. – 258.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1414/II. – 852.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1487. – 853.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1580. – 526.

Énekeskönyv. OSZK Oct. Hung. 1695. – 854.

Énekeskönyv. OSZK Analekta 1326. – 236.

Énekeskönyv. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 2064/a. – 855.

Énekeskönyv. Sp. Kt. a. 108. – 832.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Oct. Hung. 446. 9a–24b. – 292.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Oct. Hung. 387. – 259.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Oct. Hung. 1449. 58a–87b. – 1383.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Analekta 10.119/1. – 1384.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Analekta 10.119/2. – 1385.

Énekeskönyv-töredék. OSZK Analekta 10.119/3. – 1386.

Énekfüzet. MTAK RUI 8r. 206/193/26/35. – 459.

Énekkézirat a XVIII. századból. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0674. – Bev. 24.

Énlaki Török Sámuel-ék. OSZK Duod. Hung. 180. – 1046.

Eperjesi ék. Eperjes, Városi levéltár BB. Inv. c. 240/8. – 1223.

Eperjesi graduál. OSZK Fol. Hung. 2153. – 57.

Eperjesy Terézia-ék. OSZK Duod. Hung. 140. – 1260.

Epigramma. Latin–magyar hazafias, törökellenes versek. – Bev. 162.

Érdekes verses apróságok. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 5303. – 460.

Erdélyi-ék. MTAK RUI 8r. 136. – 332.

Erdélyi graduál-töredék. OSZK Fol. Hung. 1143. – 144.

Erdélyi gyűjt. Sp. Kt. 746/III. – 389.

Erdélyi János kézirata. MTAK RUI 8r. 206/234. – 39/A/3.

Erdélyi költők gyűjteménye. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.508. – 490.

Erdélyi omniárium. OSZK Quart. Hung. 2628. – 255.

Erdélyi Tár nótáskönyve. Budapest, magántulajdon. – 790.

Erdődy-ék. Szombathely, Vas Megyei Levéltár. – 1010.

Erdődy Lajos és mások versei. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a F 193. – 1092.

Ernyei Kováts ima- és énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 413. – 719.

Ernyei Kováts Sámuel ima- és énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 14. – 377.

Ernyey József-ék. OSZK Fond. 75. fasc. XVII. – 1139.

Érzékeny dalok lásd Szép énekek (305. sz.)

Érzékeny nóták. Debrecen, ref. koll. R. 2751. – 1140.

Ester asszony históriája. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 408. – Bev. 86.

Esterházy kézirat lásd Solymosi József-ék. (216. sz.)

Esztergári kódex. – Bev. 87.

Esztergomi gyűjt. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS IV. 2. – 1037.

Esztergomi kézirat. – Bev. 130.

Eszterházy Antal kézirata. – Bev. 131.

Eszterházy kézirat. MOL Eszterházy-lt. – Függ. 36.

Eszterházy Pál versei. MOL Eszterházy-lt. Pál nádor iratai 11.896. – 79.

Eszterházy Pál-ék. lásd Vietorisz-kódex (107. sz.)

Etsedy Gábor: Sokféle. Debrecen, ref. koll. R. 364. – 1244.

Evangelia Graeco-latina toldaléka. Budapest, Központi Papnevelő Intézet Könyvtára. – 1014.

Evangélikus egyházi ék. Pozsony, Mezőgazdasági lt. Zay lt. – 252.

Evangélikus énekek. Pozsony, ev. líc. 162. fasc. – Bev. 25.

Evangélikus ék.-töredék. MOL Melczer-lt. – 1056.

Exámeni énekek. Debrecen, ref. koll. R. 2133–2134. – 1113.

Exameni versek. Néprajzi Múzeum EA 24.636. – 1311.

Exequiae Principales. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K 57. – 44.

(Ezernyolcszáz) 1800 körüli kézirat. Prága, EK Kubelik-gyűjt. – Bev. 126.

F. S. gyűjteménye. Sp. Kt. 3184. – 564.

Fábián Gábor-ék. Ism. Másolata: MTAK RUI 8r. 206/98. – 612.

Fábián Gábor-gyűjt. Arad, múzeum. – 1213.

Fanchali Jób-kódex. Bécs, Nemzeti Könyvtár, Codicum series nova 2964. – 4.

Farkas Károly-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 360. – 648.

Farkas Lajos-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 395. – 879.

Farkas Lajos-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 396. – 709.

Farkas Márton-gyűjt. Ism. – 856.

Farkas Pál-gyűjt. Szekszárd, Tolna Megyei lt. Tm. L. XIV/4. Másolata: Néprajzi Múzeum EA 9465. – 1087.

Farkas Sámuel-melodiárium. Budapest, magántulajdon. – 565.

Fasciculus vocabulorum… toldaléka. OSZK Duod. Hung. 51. – 1017.

Fáy kézirat. – Bev. 163.

Fazekas János halotti énekeskönyve. Sp. Kt. 2611. – 752.

Fehérgyarmati ék. MTAK Ms 5079/7. – 613.

Fejér–Göntzy-melodiárium. MTAK RUI 8r. 206/180. – 566.

Fejérvári Károly versgyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 179. – 364.

Félegyházi Benjámin gyakorlatai. Debrecen, EK Ms 228/3. – 1366.

Félegyházi Lajos-ék. OSZK Oct. Hung. 1729. – 1274.

Felvidító. Sp. Kt. 129–131, 133, 135–7. – 720.

Felvinczi György kuruc énekének kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár. – Függ. 220.

Felvinczi-kódex. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 995. – 101.

Fertődi ék. OSZK Quart. Hung. 4091. – 461.

Festetich kézirat. OSZK Oct. Hung. 1533. – 199.

Fiátfalvi György históriájának kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 2137. – 1133.

Fiátfalvi verseskönyv-töredék. Kolozsvár, EK Ms 2679. – 308.

Finck-ék. Debrecen, ref. koll. R. 2735. 5a–35a. – 491.

Finta József búcsúztatója. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. – Bev. 26.

Firtosváraljai graduál. OSZK Fol. Hung. 2301. – 208.

Firtosváraljai Pál István-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1236/VII. – 782.

Fitos Dezső-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 112. – 603.

Fodor Ferenc-ék. Magántulajdon. – 1078.

Fodor János-ék. Torockó, múzeum. – 811.

Fodor József-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1236/XIV. – 696.

Fodor Pál-ék. Budapest, Fragmenta Codicum, Fragm. 8. – 1006.

Fodor Pál-gyűjt. Sp. Kt. a. 563. – 1330.

Foktövi János prédikációs könyve. OSZK Oct. Hung. 380. – 28.

Fonyi kézirat. OSZK Analekta 10.631. – 1057.

Forgách Julia kézirata. – Bev. 27.

Frank kézirat. Ism. – Függ. 275.

Fráter István versei. MTAK K 92. – 113.

Frenyó Dániel-gyűjt. Sp. Kt. 2601. – 827.

Fuchs Mihály-ék. Budapest, magántulajdon. – 710.

Furuglyás-ék. Győr, Egyházmegyei Könyvtár H. XIX. b. 11. – 272.

G. Gy. versgyűjteménye. Tokaj, múzeum. Ltsz.: 40/1966. – 1204.

G. S. énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 769. – 753.

Gaal József-ék. MTAK RUI 8r. 206/179. – 1282.

Gaal Miklós-ék. MTAK Ms 16. – 614.

Gaal Vince-ék. Turócszentmárton, Matica slovenská LAMS B. 98. – 1232.

Gálfalvi Borbála üdvözlő versei. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 205. – 215.

Gáspár György-ék. Kolozsvár, EK Ms 417. – 761.

Gaspárik István-ék. Vác, Egyházmegyei Könyvtár 29.107. – 309.

Gazdag Mihály-ék. Kolozsvár, magántulajdon. – 700.

Gejzánovics Sándor-gyűjt. Ism. – 1041.

Gejzanovius József-ék. Kolozsvár, EK Ms 969. – 265.

Gerson és más Csokonai-művek. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.99.11. – 1179.

Gitárra való énekes darabok. OSZK Ms. mus. 973. – 1334.

Gosztonyi-kódex. Balassagyarmat, Nógrád Megyei Levéltár. – 89.

Gózon Imre-ék. Kiskunhalas, múzeum 3660. – 1245.

Gömöri evangélikus ék. OSZK Quart. Hung. 389. – 213.

Graduale sacrum. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 994. – 140.

Griszl Gábor versei. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 55/4. – Bev. 88.

Gúnyirat Apafi udvaráról kézirata. Ism. – Függ. 274.

Gúnyvers Bethlen Gábor idejéből. Turócszentmárton, Matica, Révay-lt. – Függ. 261.

Gúnyvers kézirata. Ism. 403/1.

Gúnyversek kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 5318. – 492.

Gvadányi József-ék. OSZK Quart. Hung. 180. – 462.

Gyallay-Pap-ék. Kolozsvár, EK Ms 1811. – 595.

Gyárfás Pál-gyűjt. OSZK Quart. Hung. 3148. – 1176.

Gyarmati József-gyűjt. Sp. Kt. 1890. – 567.

Gyöngyösi Csalárd Cupidója és Charicliája. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Ms III. 92. – 1077.

Gyöngyösi Csalárd Cupidója és más versek. OSZK Quart. Hung. 4151. – 1063.

Gyöngyösi Csalárd Cupidójának kassai kézirata. Kassa, múzeum 1085. – 1058.

Gyöngyösi gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1204. – 1169.

Gyöngyösi: Igaz barátságnak és szíves szeretetnek tüköre. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Ms III. 117. – 1072.

Gyöngyösi István: Igaz barátságnak… csonka másolata. OSZK Quart. Hung. 2153. – 1064.

Gyöngyösi István: Palinódia. [Kesergő Nympha] MTAK K 91. – 1026/A.

Gyöngyösi-kézirat. Ism. – 463.

Gyöngyösi kódex. Budapest, EK A. 114. – Bev. 180.

Gyöngyösi kolligátum toldaléka. Gyöngyös, Ferences Könyvtár. – Függ. 160.

Gyöngyösi korálkönyv. Budapest, EK A. 114. – Bev. 179.

Gyöngyösi toldalék. Gyöngyös, Ferences Könyvtár. – 46.

Gyöngyössi Pál-gyűjt. Kolozsvár, Akadémiai lt. Gyalakuti Lázár-lt. – 187.

Győrffy Sándor halotti énekeskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 298. – 281.

Győri ék. Győr, múzeum. – 527.

Győri György-ék. OSZK Oct. Hung. 1098. – 124.

Győri korálkönyv. Győr, Evangélikus Egyházi Könyvtár Ab 256. – 1141.

Győri Lajos-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 2505. – 721.

Győri Lajos-gyűjt. Debrecen, magántulajdon. – 1290.

Győri Mihály-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 44. – 701.

Győri Mihály-versgyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 1172. – 1233.

Győri toldalék. Győr, Egyházmegyei Könyvtár. – 14.

Györköss Márton-ék. Sp. Kt. 3479. – 423.

Győry Mihály-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 61. – 697.

Gyulai Pál énekgyűjt. Ism. – 1065.

Gyulai Sáska Absolon-ék. Kolozsvár, EK Ms 393. – 435.

Gyűjtemény. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.479. és K-1.477. – 665.

Gyűjtemény. Debrecen, ref. koll. R. 2763. – 621.

Gyűjtemény. MTAK RUI 8r. 59. – 685.

Gyűjtemény. OSZK Quart. Hung. 1089. – 382.

Gyűjtemény. OSZK Quart. Hung. 3020. – 1266.

Gyűjtemény-töredék. Debrecen, ref. koll. R. 5348/2. – 1263.

Gyűjteményes vetemény. Sp. Kt. 3405. – 371.

Gyürky Kódex. – Bev. 132.

Gyürky Ödön kézirata. – Bev. 28.

H. A. énekeskönyve. MTAK RUI 8r. 206/171. – 702.

H. János-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.411. – 528.

Hajdú László-ék. Túrkeve, múzeum. – 1387.

Hajdúnánási töredék. Ism. – 857.

Hakczegi Miklós-ék. OSZK Oct. Hung. 430. – 190.

Hálaadó öröm. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 339. – Bev. 29.

Halasi jegyzetkönyv. Kiskunhalas, múzeum 1469. – 211.

Halmágyi gyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0375. – Bev. 30.

Halott Ének lásd Benczédi Pál halotti énekeskönyve (551. sz.) és Szabó Albert halotti énekeskönyve (477. sz.)

Halott temetéskorra való énekek lásd Győrffy Sándor halotti énekeskönyve (281. sz.) és Tarcsafalvi Ferenc-ék. (411. sz.)

Halott temetéskorra való énekek toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár RMK I, 1504. – 1059.

Halotti beszédek és énekek kolligátuma. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 631. – 201.

Halotti búcsúztatók. Debrecen, ref. koll. R. 702aa. – 424.

Halotti búcsúztatók. MTAK Ms 162. – 1096.

Halotti búcsúztatók. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K 264. – 1067.

Halotti búcsúztatók. Néprajzi Múzeum EA 10.760. – 1388.

Halotti búcsúztatók gyűjteménye. Sp. Kt. a. 529. – 1209.

Halotti Ének. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 442. – Bev. 89.

Halotti énekek. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum V. 1196. – 529.

Halotti énekek. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.117. – 586.

Halotti énekek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 330. – 858.

Halotti énekek. MTAK RUI 8r. 60. – 636.

Halotti énekek. OSZK Oct. Hung. 135. – 128.

Halotti énekek. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 5346. – 351.

Halotti énekek és búcsúztatók. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1210. – 859.

Halotti énekek és búcsúztatók. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1231. – 464.

Halotti versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1400. – Bev. 31.

Halotti versek gyűjteménye. Pozsony, Szlovák Központi lt. – Függ. 257.

Halotti versek Révay Imre felett. Pozsony, Mezőgazd. lt. – Bev. 164.

Harasztosi Felvinczi Zsigmond kézirata. – Bev. 146.

Házi kereszt. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.115. – 1101.

Héczey István-ék. OSZK Oct. Lat. 638. – 306.

Hegedűs Anna graduálja. – Bev. 147.

Hegedűs János-gyűjt. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K 259. – 828.

Helikoni virágok. Győr, Egyházmegyei Könyvtár H. XIXc. 20–1. – 1389.

Henczy József-ék. MTAK RUI 8r. 206/165. – 774.

Henter Antal-ék. Kolozsvár, EK Ms 1724. – 346.

Herchl Antal-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 3/1–2. – 279.

Herencsényi gyűjt. MTAK Ms 578/2. – 1196.

Hermányi Dienes József kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 239. – Bev. 90.

Herpai József-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 2404. – 1166.

Herschman István-ék. Sp. Kt. 1664. – 310.

Hevesi Mihály-ék. MTAK RUI 8r. 196. – 290.

Históriás és egyéb énekek lásd Benczédi Sámuel-ék. (585. sz.)

Hodinka Ágost-gyűjt. Sp. Kt. 1680. – 405.

Hódmezővásárhelyi gyűjt. Hódmezővásárhely, gimn. A. sz. V. p. 331. – 767.

Hódmezővásárhelyi kézirat. Ism. – Bev. 32. sz., 196. sz. j.

Hodor Károly-ék. Kolozsvár, EK Ms 19. – 650.

Holéczi Mihály korálkönyve. Budapest, Evangélikus Orsz. Könyvtár R 1043. – 1216.

Hollósi Egyed verse. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár. – Bev. 91.

Holmi. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.471. – 686.

Holmi. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 53. – Bev. 33.

Holmi jegyzetek. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 5337. – 1334/A

Holmi-töredék. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.126. – 1148.

Holmik és nóták. OSZK Oct. Hung. 1976. – 1246.

Homoródalmási halottas. MTAK Ms 5082/75. – 1342.

Homoródalmási Kovács János graduálja. Bölön, unitárius egyház. – 1068.

Hóra-ellenes versek kéziratai. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1577. – 358/1.

Horovicz Fülöp-dalgyűjt. MTAK RUI 8r. 206/89. – 820.

Horvát György-ék. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 74 811. – 638.

Horváth András-ék. MTAK RUI 4r. 121. – 444.

Horváth András-ék. MTAK RUI 8r. 206/181. – 637.

Horváth János-ék. OSZK Oct. Hung. 1158. – 395.

Horváth József-gyűjt. MTAK Ms 17. – 592.

Horváth Lajos-gyűjt. Ism. – 688.

Horváth Miklós-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1209. – 812.

Horváth Pál énekgyűjteménye. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 26. – 396.

Hossu-Longin-ék. Kolozsvár, EK Ms 4252. – 1360.

Högyészi Ferenc-ék. Budapest, Ráday Levéltár Arch. Agent. Acta miscellanea II. 2879. sz. 384–395. lev. – 264.

Hölischer-kódex. OSZK Quart. Lat. 2530. – 118.

Hubai János-kódex. MTAK RUI 8r. 140. – 173.

Húsvéti versek. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0670. – 325.

Huszár Sándor-melodiárium. Sp. Kt. 1671. – 374.

Huzrik Lajos-gyűjt. Sp. Kt. a. 184. – 1323.

Idvességes énekek. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 1159. – 493.

Iklandi György László-gyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0665. – 417.

Illésy János-gyűjt. Ism. – 530.

Illyés Bálint kolligátuma. Ism. – 111.

Imreh Lázár kántorkönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1119. – 813.

Iskoladrámák és halotti búcsúztatók. Debrecen, ref. koll. R. 2738. – 1146.

Iskolai versek. Pozsony, ev. líc. 43. fasc. – Bev. 34.

Iskolai versgyűjtemény. Debrecen, ref. koll. R. 2735. – 698.

Isteni dicséretek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1094. – 494.

Ivánci ék. Budapest, magántulajdon. – 1085.

Izidor-kódex lásd Szombatosok ima- és énekeskönyve (202. sz.)

Izsák Sámuel: Quodlibet. Budapest, EK H 122. – 1108.

Jakab Zsigmond-ék. Budapest, magántulajdon. – 1335.

Jakubovich kézirat. MTAK K 775/1–3. – 21.

Jamrich Jan-ék. Turócszentmárton, Matica Lit. Archiv B. 510. – 1317.

Jancsó Benedek-kódex lásd Petri András-ék. (50. sz.)

Jancsó-kódex. MTAK K 66. – 31.

Jankovich–Erdélyi-kódex. Ism. – 200.

Jankovich-féle kézirat lásd Régi magyar énekek kézirata (539. sz.)

Jankovich János versgyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 1931/I. 101a–122b. – 401.

Jankovich: Magyar énekek új gyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 178. – 553.

Jankovich Miklós gyűjteménye lásd Thaly-kolligátum (511. sz.) és Resetka János-ék. (560. sz.)

Jankovich Miklós: Magyar világi énekek. OSZK Quart. Hung. 175. – 383.

Jankovich Miklós: Nemzeti Dalok Gyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 173. – 531.

Jankovich Miklós pasquillus-gyűjteménye. OSZK Fol. Hung. 129. – 495.

Jankovits László-ék. OSZK Oct. Hung. 1143. – 711.

Jánó Sámuel Ovidius-fordítása. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1491. – Bev. 92.

Jánosfalvi ék. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 0360. – 256.

Jánosi Gergely-ék. Kolozsvár, EK Ms 3587. – 285.

Jánosi János és Sándor-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1182. – 246.

Jánosi Sándor-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1058. – 568.

Jászberényi ék. Ism. Másolata: MTAK RUI 8r. 206/90/b. – 680.

Jászfényszarui ék. Eger? Vác? Magántulajdon. – 1105.

Jeles alkalmi versek. – Bev. 165.

Jeney László mindenes gyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 2352. – 1247.

Jézus verses történetének kézirata lásd Pápai János prédikáció-gyűjt. (36. sz.)

Jogász egyveleg és versek. OSZK Quart. Hung. 4249. – 1312.

Jókay József-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 695. – 596.

Jólsvai János ima- és énekeskönyve. OSZK Duod. Hung. 14. – 60.

„Jót kévánó ének” kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1359. – Bev. 35.

József István-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1128/I. – 743.

Juhász László-ék. Kiskunhalas, múzeum 5508. – 1217.

Jurátus-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 344. – 722.

K. I. egyházi énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 1213. – 860.

K. R. gyűjteménye. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 209–216. – 833.

Kabothy István jegyzőkönyve. MTAK Tört. 4r. 141. – 90.

Kádár-ék. Kolozsvár, EK. Kjn. – 74.

Kajáli-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/6. – 569.

Kajdátsy Julianna-ék. OSZK Oct. Hung. 473. – 1106.

Kájoni Cantionale lásd Kájoni latin–magyar versgyűjteménye (102. sz.)

Kájoni-cantionale nyomdai kézirata. Ism. – 352.

Kájoni folio lásd Kájoni latin–magyar versgyűjteménye. (102. sz.)

Kájoni Hortulus Devotionisa. – Bev. 182.

Kájoni hymnárium lásd Kájoni latin–magyar versgyűjteménye (102. sz)

Kájoni-kódex. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár. Fénykép: OSZK Ms. mus. 8.950. – 56.

Kájoni latin–magyar versgyűjteménye. Csíksomlyó, Ferences Könyvtár. – 102.

Kájoni Organo-Missaléja lásd Kájoni latin–magyar versgyűjteménye (102. sz.)

Kájoni-töredék. Ism. – 119.

Kalász Péter-ék. Veszprém, múzeum V/5016. – 1391.

Káli „éneklő graduál”. – Bev. 148.

Kalitza Ferenc írásbeli gyakorlása. Kecskemét, Ref. Egyház K 90. – 1318.

Kállai Zsuzsánna búcsúztató versei. Kolozsvár, Állami Levéltár Kemény-gyűjt. – Függ. 221.

Kállói Fényes István verses krónikájának kézirata. Debrecen, Tiszántúli Ref. Egyházkerület lt.-a Sinai-gyűjt. – 100.

Kálmáncsai graduál. Csurgó, Református Gimnázium 19.504/H. – 41.

Kálmáncsehi passionálé-töredék. Csurgó, Református Gimnázium 19.515/4. – 1007.

Kántorkönyv. Kolozsvár, EK Ms 922. – 376.

Kántorkönyv. OSZK Oct. Hung. 1345. – 1392.

Kántorkönyv. OSZK Oct. Hung. 1681. – 861.

Kántorkönyv. OSZK Oct. Hung. 1714. – 596/A.

Kanyaró-kódex. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 993. – 81.

Kaprinai-gyűjt. Budapest, EK 36:640. – Bev. 36.

Kapuvári ék. – Bev. 166.

Karap Ferenc-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1279. – 1393.

Karap Sándor kézirata. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.88. – 629.

Karasz Maris virágénekének kézirata. – Bev. 37.

Kárász-töredék. MOL Kárász-lt. – 145.

Kardos Antal-ék. Debrecen, ref. koll. R. 2730. – 712.

Kármán Pál-gyűjt. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.86.1. – 1163.

Károlyi József-ék. OSZK Oct. Hung. 80. – 437.

Károlyi kézirat. – Bev. 38.

Kassai István toldaléka. Győr, Bencés Székház Könyvtára. – 1009.

Kaszás Sándor-gyűjt. Turócszentmárton, Matica. Kjn. – 622.

Katekizmusi énekek. Sp. Kt. a. 228. – 406.

Katolikus ék. – Bev. 167. és 168.

Katolikus ék. Budapest, EK A. 118. – 465.

Katolikus ék. OSZK Quart. Hung. 1541. – 288.

Katolikus ék. OSZK Quart. Hung. 4000. – 397.

Katolikus ék. OSZK Oct. Hung. 1133. – 466.

Katolikus kántorkönyv. – Bev. 169.

Kazay András diáriuma. OSZK Quart. Hung. 3117. – 1214.

Kazay János kódexe. Ism. – 148.

Kazinczy Ferenc versfüzete. MTAK K 604/I. 132a–139b. – 1156.

Kazinczy Gábor jegyzetkönyve. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 50. – 728.

Kazinczy-gyűjt. MTAK K 604/I. 84a–107b. – 1157.

Kecskeméthi Csapó Dániel-ék. MTAK RUI 8r. 206/55/a. – 744.

Kecskeméthi Csapó Dániel-gyűjt. MTAK RUI 8r. 206/55/b. – 768.

Kecskeméthi Csapó Dániel: Holmi. OSZK Oct. Hung. 53. – 735.

Kecskeméti graduál. MTAK K 74. – 58.

Kecskeméti kézirat. Kecskemét, Városi lt. – Függ. 166.

Keczer Menyhért halotti búcsúztatója. Pozsony, Szlovák Központi lt. Zay lt. – Függ. 259.

Kedves illatokkal bővelkedő virágos kert. OSZK Oct. Hung. 517. – 421.

Kedvre biztató iromány. Szeged, EK Ms 1675. – 1301.

Keglevich-kéziratok. MOL Keglevich lt. – Függ. 39.

Kékkői kéziratok. MOL Balassa lt. – 91.

Kelecsényi-ék. MTAK RUI 4r. 60. – 184.

Kelecsényi József: Énekvilág. Debrecen, EK. Erdélyi János: Népdalok és mondák (Pest 1846) példányában. – 1409.

Kelecsényi József-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 497. – 783.

Kelemen Imre kódexe. Ism. – 225.

Kelemen J.-ék. MTAK RUI 8r. 206/198. – 791.

Kelemen-kódex. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 40. – 122.

Kelemen László-ék. OSZK Oct. Hung. 1874. – 1283.

Keller Antal-ék. Kiskunfélegyháza, múzeum. – 745.

Kemenesalji Kardoss kézirat. – Bev. 133.

Kemény János búcsúztatóinak kézirata. – MOL Csáky lt. – 1022.

Kemény János emlékezetének kézirata. OSZK Quart. Hung. 110. – 467.

Kemény János Gilead Balsamumának toldaléka. OSZK RMK I, 947. – 1021.

Kemény József kéziratai. – Bev. 134.

Kenyeres János-ék. OSZK Oct. Hung. 951. – 746.

Kenyeres József gyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 50. – 651.

Keresdi verskézirat. Kolozsvár, Állami Levéltár Bethlen lt. – Függ. 234.

Keresztes Sámuel és Zsigmond-gyűjt. Sepsiszentgyörgy, gimnázium. – 623.

Keresztesi József énekeinek gyűjt. – Kolozsvár, EK Ms 2454. – Bev. 93.

Keresztúri Sámuel halotti strófái. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0436. – Bev. 94.

Keresztyén Paradicsom. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1382. – Bev. 95.

Késmárki toldalék. Késmárk, líceumi könyvtár Ms 1045. – 152.

Ketskeméti Sámuel kézirata. Ism. – 659.

Kis gyűjteményes kötet. Debrecen, ref. koll. R. 803. – 1394.

Kis József-ék. MTAK RUI 8r. 129. – 736.

Kisfaludy Károly és mások versei. OSZK Oct. Hung. 591. – 1349.

Kisfaludy Sándor és mások versei. OSZK Oct. Hung. 1744. – 1248.

Kiskadácsi Simén János-gyűjt. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1255/I. – 362.

Kiskadácsi Simén passionálé. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1333. – Bev. 184.

Kiskinizsi gyűjt. Sp. Kt. 1739. – 1350.

Kismarjai György-ék. Kolozsvár, EK Kjn. – 205.

Kismartoni Eszterházy-kézirat. MOL Eszterházy-lt. Pál nádor iratai. P 125. 57. cs. 11907–11930 – 110.

Kiss Dienes-ék. OSZK Oct. Hung. 1614. – 840.

Kiss Lajos-ék. OSZK Oct. Hung. 592. – 762.

Kiss Lajos-gyűjt. MTAK RUI 8r. 160. – 747.

Kiss Pál-ék. Hódmezővásárhely, gimnázium. – 587.

Kiss Sándor-ék. Budapest, magántulajdon. – 834.

Kissolymosi Mátéfi János-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1241. – 34.

Kissolymosi Mátéfi Pál-ék. lásd Jancsó kódex. (31. sz.)

Kiválogatott darabok. Kiskunhalas, múzeum 7243. – 1351.

Kiválogatott mondások. Sp. Kt. 1723. – 799.

Kobátfalvi ék.-töredék. Néprajzi Múzeum EA 13.095. – 1142.

Kocsi Cs. István kézirata. Sp. Kt. 403. – 182.

Kóczán Lajos-gyűjt. MTAK Ms 630. – 624.

Kócziány Antal toldaléka. Néprajzi Múzeum EA 4201. – 1073.

Koháry kézirat. Zólyomradvány, Koháry-lt. – Bev. 99.

Koháry második könyve. – Bev. 96.

Koháry veres könyve. – Bev. 97.

Kohn-féle csonkaságok gyűjteménye. Budapest, Zsidó Múzeum. – 496.

Kohn Sámuel-ék. Ism. – 532.

Kolligátum. OSZK Oct. Hung. 919. – 378.

Kolonay Sámuel-gyűjt. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. II. 11. – 1336.

Kolozsvár siralmai. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) Aranka-gyűjt. V, 1. – 141.

Kolozsvári ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 17. – 398.

Kolozsvári ék.-töredékek. Kolozsvár, Akadémiai Levéltár, ref. koll. iratai. – 1134.

Kolozsvári ferences gyűjt. Ism. – 204.

Kolozsvári graduál. – Bev. 149.

Kolozsvári Mihály passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1294. – Bev. 185.

Kolozsvári toldalék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár B.M.V.u. 14. – 1002.

Kolozsvári toldalék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár RMK 182. – Függ. 207.

Kolozsvári unitárius diákok énekeskönyve. – Bev. 150.

Kolozsvári unitárius kolligátum lásd Kiskadácsi Simén János-gyűjt. (362. sz.)

Komáromi Csipkés György „Concio”-inak toldaléka. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 02210. – Függ. 250.

Komáromi dalgyűjt. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 31. – 1284.

Komáromi-ék. OSZK Oct. Hung. 483. – 162.

Komáromi János-ék. Debrecen, ref. koll. R. 2760. – 763.

Komáromi János-gyűjt. Szeged, Pedagógiai Főiskola B 819/IV. P 6. – 834/A.

Komjátszegi graduál. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1295. – 137.

Komoróczy Terka-ék. MTAK RUI 8r. 123. – 427.

Kompolt István-ék. OSZK Oct. Hung. 446. – 186.

Koncz Benjámin-gyűjt. Debrecen, magántulajdon. – 713.

Koncz Gábor-ék. Budapest, EK A. 130. – 303.

Koncz József ima- és énekeskönyve. Budapest, Zsidó Múzeum. – 681.

Kondray János daltára. Néprajzi Múzeum EA 5601. – 1255.

Kopácsi ék. Ism. – 1240.

Kormuth János-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 728. – 737.

Kornis kézirat. – Bev. 29.

Kóródy-ék. MTAK K 99. – 1060.

Korsi István-gyűjt. OSZK Quart. Hung. 1465. – 367.

Kottás ék. MTAK RUI 4r. 406. – 862.

Kottás kálvinista ék. Kolozsvár, EK Ms 1744. – 282.

Kottás katolikus misekönyv. Kolozsvár, EK Ms 2248. – Bev. 186.

Kottás Passio-énekes és imádságos könyv. Kolozsvár, EK Ms 2302. – Bev. 187.

Kovács András-ék. OSZK Oct. Hung. 534. – 296.

Kovács Dániel szombatos kódexe. London, British Library MS OR 10. 379. – 163.

Kovács Elek-ék. OSZK Oct. Hung. 1118. – 428.

Kovács Elek ima- és énekeskönyve. Budapest, Zsidó Múzeum. – 497.

Kovács Ferenc-ék. MTAK RUI 8r. 62. – 326.

Kovács Ferenc-gyűjt. Budapest, magántulajdon. – 1285.

Kovács Gábor-melodiárium. Sp. Kt. 2595. – 829.

Kovács István-ék. OSZK Oct. Hung. 1631. – 597.

Kovács István ima- és énekeskönyve. Budapest, Rabbiképző Intézet Könyvtára. – 316.

Kovács József-ék. MTAK RUI 8r. 61. – 498.

Kovács Óser ima- és énekeskönyve. Ism. – 499.

Kovács Zebulon-ék. Budapest, Zsidó Múzeum. – 775.

Kovásznai Királyi Erdély-ének toldaléka. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 240. – 748.

Kovásznai Sándor verskéziratai. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 309. – Bev. 100.

Kováts József, Csokonai és mások versei. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0079. – 1197.

Kováts József és Csokonai versei. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.118. – 1190.

Kováts József és Csokonai versei. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0019/39. – 1395.

Kováts József és mások versei. – MTAK Ms 198/I. – 615.

Kováts József és mások versei. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 56. – 714.

Kováts József-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 54. – 443.

Kováts József-gyűjt. Sp. Kt. 1722. – 604.

Kováts József versei. Csurgó, Református Gimnázium K 205. – 1164.

Kováts József versei. OSZK Oct. Hung. 56. – 652.

Kováts József versei. Sp. Kt. 463. – 1396.

Kováts József versei és egyebek. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 55. – 814.

Kováts Sámuel-gyűjt. Debrecen, EK Ms 227. – 1324.

Kováts Sámuel-gyűjt. Miskolc, Lévay József Tudományos Könyvtár 9139. – 1198.

Kováts Zsigmond Csokonai-gyűjteménye. MTAK K 670. – 1126.

Kozma-ék. OSZK Oct. Hung. 685. – 327.

Kozma Mihály versgyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0547. – Bev. 101.

Kökényessy Mihály-ék. OSZK Oct. Hung. 960. – 214.

Kölcsey és mások versei. Sp. Kt. a. 279. – 1357.

Költeményes régiségek lásd Hölischer-kódex (118. sz.)

Költészetek. Ism. – 1331.

Könyörgések és halotti búcsúztatók. Sp. Kt. 2592. – 1158.

Kőrispataki István-ék. OSZK Oct. Hung. 702. – 115.

Körmendi-kódex. MTAK K 93. – 114.

Körmöczi János verseskönyve. Ism. – 468.

Körmötzi János-gyűjt. OSZK Quart. Hung. 3052. – 368.

Körmötzi József: Versek, névnapi köszöntők és más apróságok lásd Körmöczi János verseskönyve (468. sz.)

Kőrösi Radó István verseskönyve. Budapest, EK Kaprinai-gyűjt. XL. 42–57. – 68.

Kőröspataki-ék. Ism. Másolata: Néprajzi Múzeum EA 3584. – 407.

Körössy József-ék. OSZK Ms. mus. 9.884. – 1275.

Kőrössy-kézirat. MOL Rákóczi-lt. – 92.

Kőszeghy Pál kézirata. Ism. – 131.

Köszöntő énekek kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1133. – 363.

Köszöntő versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1181. – 469.

Köszöntő versek erdélyi gyűjteménye. MTAK Ms 5082/93. – 1070.

Köszöntők és komédiák gyűjteménye. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS 137. – 1152.

Kövendi János-kódex. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1381. – 105.

Kövendi Tamás passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1296. – Bev. 188.

Közönséges isteni tiszteletre rendeltetett ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (kath. líc.) 178. – 328.

Kreskay Imre-gyűjt. OSZK Quart. Hung. 2197. – 379.

Kreskay Imre: Magyar ódák. OSZK Quart. Hung. 202. – Bev. 102.

Kresznerics Ferenc dalgyűjteményei. MTAK RUI 8r. 206/184. – 399.

Kríza Borka-kolligátum. OSZK Ernyey József-hagyaték Fond 75. XVII. fasc. – 1199.

Kríza kántuálisa. Ism. – 1261.

Krizbai Dezső Alexius kolligátuma. OSZK Quart. Hung. 1058. – 1143.

Kudar Ferenc-ék. Pécs, magántulajdon. – 1332.

Kulcsár Pál-melodiárium. Sp. Kt. 1770. – 319.

Kun Sámuel-ék. Kolozsvár, EK Ms 3109. – 776.

Kunszentmiklósi ék. Debrecen, ref. koll. R. 656. – 438.

Kuun-kódex. MTAK K 69. – 40.

Külömb külömbféle tárgyú versek. OSZK Quart. Hung. 2541. – 703.

Külömbféle versezetek. OSZK Oct. Hung. 1169. – 400.

Külömbfélék. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0399. – Bev. 40.

Különböző panaszok és kívánságok. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1377. – Bev. 103.

Különböző versek. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 104. – 533.

Különböző versezetek gyűjt. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1310. – Bev. 41.

Különféle latin és magyar versek. OSZK Fol. Hung. 1213. – Bev. 42.

Különféle magyar versek. OSZK Quart. Hung. 596. – 863.

Különféle mulattató dalok. Magántulajdon. – 1343.

Különféle versek lásd Győry Mihály-gyűjt. (697. sz.)

Különféle versek és dalok. OSZK Quart. Hung. 239. – 534.

Különféle versek és énekek lásd Károlyi József-ék. (437. sz.)

L. Gy. gyűjteménye. MTAK Ms 1372. – 1367.

L. J. énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 1228. – 535.

L. J. énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 1697. – 864.

Labanc-vers kézirata. Zólyomradvány, Mezőgazdasági lt. Koháry-lt. – Függ. 262. és 263.

Lacházai passionális. Sp. Kt. 13. – Bev. 189.

Ladányi Sándor-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 360. – 704.

Ladmóczi István albuma. OSZK Duod. Hung. 90. – 1040.

Lakodalmi énekek. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.416. – 470.

Lakodalmi versek. Sp. Kt. 1794. – 1121.

Lakodalmi versek (OSZK Oct. Hung. 416.) lásd Pántzél János-ék. (835. sz.)

Lang Márton-ék. Alsókubin, Csaplovics Könyvtár c. 3/8. – 384.

Lányi János-gyűjt. Pozsony, EK SG 2288. 153–5. – 257.

Latin–magyar egyházi ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 189. – 273.

Lebo István passionálisa. OSZK Quart. Hung. 544. – Bev. 190.

Lenartich János toldaléka. OSZK Oct. Hung. 731. – 2.

Lengyel Bálint-gyűjt. Sp. Kt. a. 90. – 1227.

Lengyel József és mások versei. Debrecen, ref. koll. R. 651. – 1173.

Lepsényi István: Poesis ludens. OSZK Quart. Hung. 1551. – 161.

Lévay Ádám-gyűjt. MTAK RUI 8r. 126. – 729.

Liber pro organo. Budapest, EK A. 131. – Bev. 191.

Lipcsei-kódex. Lipcse, Városi Könyvtár No. 98. – 32.

Lipkos Julianna daloskönyve. OSZK Duod. Hung. 144. – 1352.

Lipóczi Keczer kézirat. Ism. – Függ. 275.

Lipthay András versei. OSZK Quart. Hung. 106. – 179.

Lisznyai Pál nyomtatványának toldaléka. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 3477. F. 26. – Bev. 43.

Londoni ima- és énekeskönyv. Ism. – 297.

Lóskay-kódex. OSZK Oct. Hung. 706. – 500.

Losonci verseskönyv. Ism. – 372.

Losonczy László-gyűjt. Ism. – 769.

Lossonczi László Gyöngyösi-másolata. OSZK Oct. Hung. 1079. – 1042.

Lőcsei ék. Lőcse, magántulajdon. – 1080.

Lőcsei Paszkvillus-kézirat. Lőcse, evang. egyházközség lt. – 274/12.

Lugasi József-gyűjt. Ism. – 554.

Lugossy József-gyűjt. – Bev. 44.

Lugossy József imádságos könyve. Ism. – 194.

Lugossy-kódex. Debrecen, ref. koll. R. 537. – 47.

Lukács pap énekének kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 47. – Függ. 249.

Lukáts Bálint-ék. MTAK RUI 8r. 206/213. – 792.

Luttenberger János korálkönyve. Budapest, Evangélikus Orsz. Könyvtár R 1042. – 1368.

M. J. énekeskönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 3770. 74.812. – 1324/A.

M. J. versgyűjteménye. OSZK Duod. Hung. 156. – 1397.

M. T. énekeskönyve. MTAK RUI 8r. 142. – 865.

Madácsy László-ék. MTA Néprajzi Kutatócsoport KI. 463. – 1191.

Mádéfalvánál elveszett székelyek keserves éneke. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 385. – Bev. 45.

Magyar áriák fortepiánóra B. A. OSZK Ms. mus. 2.243. 131–8. – 1219.

Magyar Cantionale. Budapest, EK A. 112. – 226.

Magyar énekek. OSZK Quart. Hung. 177. – 573.

Magyar és latin köszöntőversek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1225. – 471.

Magyar és latin versek gyűjteménye lásd G. S. énekeskönyve (753. sz.)

Magyar és német énekek. Győr, Állami Zeneiskola 93. – 754.

Magyar költemények két füzetben. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár XI, 217. – 536.

Magyar Palingenius. Pozsony, ev. líc. 30. – Bev. 104.

Magyar Parnassus lásd Verseghy Magyar Parnassusa (338. sz.)

Magyar versek. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 688. – 139.

Magyar versek. MTAK Ms 198/II. – 866.

Magyar versek a XVIII–XIX. századból lásd Kompolt István-ék. (186. sz.)

Magyar versek a XVIII. és XIX. századból. OSZK Quart. Hung. 1346. 1a–14b. – 191/3.

Magyar versek gyűjteménye. – Bev. 46.

Magyar versek gyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 1263. – 1256.

Magyari graduál. – Bev. 151.

Magyari Péter kódexe. London, British Library MS. OR 10.549. – 167.

Magyarosi István graduálja. – Bev. 152.

Makay Ádám-melodiárium. Sp. Kt. 1678. – 715.

Makói ék. Makó, Ref. Egyház M. 151. – 1267.

Makói gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1669. – 625.

Málli József-ék. OSZK Duod. Hung. 84. – 784.

Mándy Károly-gyűjt. Sp. Kt. a. 334. – 815.

Maracsko Anzelm-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 51. – 227.

Mária-énekek. OSZK Oct. Hung. 1713. – 328/A.

Márkos Mózes-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1151. – 630.

Márkus Dániel-gyűjt. Csurgó, Református Gimnázium K 194. – 1165.

Márkus István-ék. OSZK Ms. mus. 2300. – 816.

Marocsai János kolligátuma. Budapest, EK Ms. D. (H 146) – Függ. 3.

Marosnémeti ék. Ism. – 1084.

Marosvásárhelyi ima- és ék. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 385. – 582.

Marosvásárhelyi kottáskönyv. – Bev. 192.

Marthon István-ék. OSZK Oct. Hung. 1282. – 674.

Marton gyűjt. lásd Akadémiai verseskönyv (447. sz.)

Márton mester toldaléka. OSZK RMK I, 312. – 1039.

Máté-passió toldaléka. OSZK Oct. Hung. 1794. – 1050.

Mátéfi János kódexe. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár Ms 303 (21.509) – 39.

Mátray-kódex. OSZK Duod. Hung. 42. – 104.

Medgyesi Pál töredékei. Pápa, ref. koll. O. 1092. – 1013.

Méhes György: Palaestra literaria. Budapest, EK H 25. – 1088.

Melanchton Conciones-ének toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár. – Függ. 213.

Melczer-ék. MOL Melczer-lt. – 1061.

Melegh Dániel-melodiárium. Debrecen, ref. koll. R. 830. – 432.

Melodia solis Hungaris. – Bev. 170.

Melodiae Diversae. Turócszentmárton, Matica Lit. archiv B. III. 3. – 1167.

Melodiárium. Budapest, magántulajdon. – 1291.

Melodiárium. Sp. Kt. 515. – 716.

Melodiárium. Sp. Kt. 601. – 598.

Mennyből jött levél. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.124. – 1294.

Mennyekzői dalok. OSZK Fol. Hung. 622. – 293.

Mese Beszéd. Pozsony, ev. líc. 131. fasc. – Bev. 47.

A mesterek énekének kézirata. Kolozsvár, EK Ms 1685. – Bev. 48.

Mészáros Ignácz versgyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 208. – 280.

Mészáros Péter kódex lásd Komáromi-ék. (162. sz.)

Mihál Farkas-kódex. OSZK Oct. Hung. 482. – 103.

Mihály deák kódexe. OSZK Quart. Hung. 17. – 106.

Mihály gyűjt. Budapest. Ráday Könyvtár K-1.326. – 304.

Mike hagyaték kézirata. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0415. – 358/2.

Mikolai Hegedűs János nyomtatványainak toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) RMK 476. – Bev. 49.

Miksa László gyűjteménye. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1223, I. 1235–8. – 501.

Mindenes gyűjt. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.74.175. – 1118.

Mindenes gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1115. – 1363.

Mindszent-káli ék. Ism. – 653.

Miscellanea 4. – MTAK Ms 578/1. – 1228.

Misék és litániák. OSZK Ms. mus. IV. 792. – 1249.

Miskolci ék. Miskolc, lt. Másolata: Néprajzi Múzeum EA 6611. – 1250.

Miskolci graduál-töredék. Pécs, Püspöki Könyvtár. – 1001.

Miskolci melodiárium. Miskolc, Megyei Levéltár XII-i./8. Fs. XXV. No. 16. – 414.

Miskolci melodiárium (1813) lásd Halotti énekek (636. sz.)

Miskolczi Csulyak István kézirata. OSZK Oct. Lat. 656. – 17.

Miss Mihály kottáskönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 1115. – 228.

Mocsy Elek-ék. OSZK. Quart. Hung. 391. – 436.

Molitoris János Gábor-ék. OSZK Oct. Hung. 1633. – 682.

Mólnár-ék. OSZK Oct. Hung. 1075. – 359.

Molnár István-gyűjt. Sp. Kt. 762. – 1264.

Mosonyi Sámuel-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1767. – 1257.

Mulattató de leginkább búcsúztató versek. Kecskemét, Ref. Egyház K 134. – 1159.

Murántúli ék. – Maribor, Visokoskolska in studijska knjiznica.1032.

Nagy Ferenc-ék. MTAK Ms 413. – 583.

Nagy Ferenc-ék. OSZK Oct. Hung. 1162. – 631.

Nagy Ferenc-gyűjt. Sp. Kt. a. 58. – 770.

Nagy Gergely énekgyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0616. – Bev. 106.

Nagy Gergely kéziratai. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0554. – Bev. 105.

Nagy István-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 667. – 347.

Nagy Iván-ék. lásd Jankovich János versgyűjteménye (401. sz.)

Nagy János-gyűjt. Sp. Kt. 1872. – 1353.

Nagy János kézirata. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár IX, 108. – Bev. 107.

Nagy János-melodiárium. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 94. – 1357.

Nagy József-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1696. – 689.

Nagy Lajos-ék. OSZK Oct. Hung. 703. – 654.

Nagy Lajos köszöntő versei és énekei lásd Dersi István-ék. (418. sz.)

Nagy Mihály zsoltároskönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 702. 704. – 247.

Nagy Mihály zsoltároskönyve II. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1507. – 247.

Nagy Sámuel halotti énekeskönyve. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K. 292. – 254.

Nagy Sámuel ima- és énekeskönyve. Ism. – 867.

Nagy Sándor-gyűjt. Tiszalúc, magántulajdon. – 1362.

Nagy Sándor históriájának toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár RMK 262. – Függ. 210.

Nagyági kézirat. Ism. – 358/7.

Nagyajtai Gergely család énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 2288. – Bev. 193.

Nagybányai kézirat. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár. – 45.

Nagyböjti dicséretek. MOL Teleki Mihály-gyűjt. – 1024.

Nagydobszai graduál. Budapest, Ráday Könyvtár K-0.376. – 9.

Nagyécsi ék. lásd Écsi ék. (159. sz.)

Nagyenyedi jegyzetkönyv. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár MS 236. – 537.

Nagyernyei Sárosi Mihály-ék. Budapest, Zsidó Múzeum. – 385.

Nagyernyei Sárosi Mihály ima- és énekeskönyve. Ism. – 402.

Nagyhéti ék. OSZK Quart. Hung. 388. – Bev. 194.

Nagykaposi melodiárium. Sp. Kt. 1316. – 605.

Nagyölyvedi ék. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár MSS II, 163. – 1144.

Nagypösei ék. Budapest, magántulajdon. – 1345.

Nagyszekeresi alkalmi versek. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.495. – 1302.

Nagyszombati ék. OSZK Fol. Hung. 1440. – 574.

Nánásy-ék. Sepsiszentgyörgy, múzeum D. I. 7. – 502.

Nátly Ferenc-ék. OSZK Quart. Hung. 176. – 425.

Némely elegyes dalok. OSZK Oct. Hung. 52. – 838.

Némely versszerzőknek darabjaik. Turócszentmárton, Matica B 254. – 632.

Nemes György toldaléka. Budapest, Piarista Központi Könyvtár 28 D/1/1. – 705.

Nemes Julia ima- és énekeskönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 1145. – 559.

Nemes Sámuel kódexe. OSZK Quart. Hung. 410. – 337.

Német és magyar versek. OSZK Oct. Hung. 1254. – 1398.

Németh-kódex lásd Kaboty István jegyzőkönyve (90. sz.)

Némethj Lajos-ék. Néprajzi Múzeum EA 2249. – 755.

Neumann Károly dalgyűjteménye. Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum 3743. – 1354.

Névtelen füzetke. – Bev. 171.

Névtelen „Sion siralma”. MTAK RUI 4r. 252/10. – Bev. 50.

Nigrinyi Alajos-ék. Vác, múzeum. – 868.

Nihelszki Dávid-ék. Sp. Kt. 1707. – 584.

Nimród ágyékából… kézirata. Kolozsvár, EK Ms 1112. – 85.

Nóták. Debrecen, ref. koll. R. 4091. – 1276.

Nóták. MTAK RUI 8r. 206/146/c. – 503.

Nótás könyv. Debrecen, EK Ms 167. – 1234.

Nótás könyvecske. OSZK Oct. Hung. 1752. – 1235.

Novák Lajos-melodiárium. Sp. Kt. 1717. – 408.

Nyáry Bálint-ék. Kiskunhalas, múzeum 3667. – 1251.

Nyíry Dániel kéziratos könyve lásd Tudóskönyv (472. sz.)

Nyitrai ék. OSZK Oct. Hung. 1352. – 606.

Nyitrai kézirat. Budapest, Piarista Központi Levéltár For. 000–9/30. (V 446.) – 125.

Obernyik Károly-ék. MTAK RUI 8r. 206/186. – 869.

Oblectamenta animi. Turócszentmárton, Matica Lit. archiv B. III. 20. – 1277.

Ó-gyallai kézirat. – Bev. 135.

Oláh Zsigmond-ék. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. I. 90. – 1229.

Olaszfalui ék. Budapest, magántulajdon. – 1258.

Ombodi ék. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. I. 87. – 1364.

Onody Péter-versgyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 783. – 1268.

Orbán Zsigmond-ék. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 703. – 283.

Orosz János-gyűjt. Kiskunhalas, Ref. Egyházközség lt. – 1329.

Országgyűlési gúnyvers kézirata. – Bev. 51.

Országgyűlési pasquillusok (1728) – 191.

Országgyűlési pasquillusok (1764) – 274.

Országgyűlési pasquillusok (1790–1) – 403.

Országgyűlési pasquillusok (1802) – 570.

Ostffy jegyzőkönyv toldaléka. MOL Ostffy lt. – Függ. 41.

Osvát Péter-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1184. – 341.

Óvári graduál. Debrecen, ref. koll. R. 504. – 10.

Ózdi Borsos Tamás naplója. MTAK Tört. Napló 2r. 3. – 61.

Örmény–magyar ék. Ism. – 270.

Összejegyzett versek gyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 1460. – 348.

Őszödi gyűjt. Budapest, Ráday Levéltár. – 472/A.

Ötödfélszáz énekek lásd Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek (639. sz.)

Paál Géza-gyűjt. Debrecen, EK Ms 228/8. – 1253.

Padalik Ferenc-ék. – Bev. 172.

Paksi Márton György-ék. Győr, múzeum. – 261.

Pál András-ék. OSZK Oct. Hung. 410. – 181.

Pál András ima- és énekeskönyve. Kolozsvár, EK Ms 899. – 177.

Pál István-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 603. – 429.

Palatics-kódex. Bécs, Nemzeti Könyvtár. – 3.

Palcsó György-gyűjt. Sp. Kt. 1810. – 626.

Pálffi Márton-ék. OSZK Quart. Hung. 1985. – 129.

Pálffi Mózes passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU. – Bev. 195.

Pálffy daloskönyv. Kolozsvár, EK Ms 1813. – 198.

Pálfy János kézirata. – Bev. 52.

Palocsay György kéziratai. Debrecen, Déri Múzeum 1/c. – Bev. 108.

Pálóczi Horváth Ádám kézirata. – Bev. 110.

Pálóczi Horváth Ádám Magyar Áriona. MTAK RUI 8r. 48. és OSZK Oct. Hung. 587. – Bev. 109.

Pálóczi Horváth Ádám: Ötödfélszáz énekek. MTAK RUI 8r. 46. – 639.

Palotai György Gyöngyösi-másolatai. OSZK Oct. Hung. 762. – 1044.

Pannonhalmi ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 8/1. – 430.

Pannonhalmi Gyöngyösi-kézirat. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 20. – 153.

Pannonhalmi katolikus ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/4. – 473.

Pannonhalmi toldalék lásd Szoszna Demeter-ék. (178. sz.)

Pántzél János-ék. OSZK Oct. Hung. 416. – 835.

Pap-ék. Kolozsvár, EK Ms 1809. – 474.

Pap Mihály-melodiárium. MTAK K 112. – 386.

Pápai-ék. OSZK Oct. Hung. 926. – 555.

Pápai János kézirata. OSZK Quart. Hung. 311. – 23.

Pápai János prédikáció-gyűjt. Pozsony, Káptalani Könyvtár 117. – 36.

Pápai kézirat. Pápa, ref. koll. – 229.

Pápai M. Mihály kézirata. Sp. Kt. 1339–1340. – 188.

Pápai nótáskönyv. Pápa, ref. koll. O. 989. – 1270.

Pápai toldalék. Pápa, ref. koll. O. 24. – 70.

Pápai töredék. Pápa, ref. koll. O. 1033. – 1008.

Papszász György-ék. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.114. – 1093.

Parnassusi Magyar Musa lásd Verseghy-ék. (343. sz.)

Pasquilli, indignationes, crimina. Csurgó, Református Gimnázium. – 274/3.

Pasquillus-gyűjt. OSZK Quart. Hung. 2571. – 1103.

Pasquillusok egri gyűjteménye. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 2052. – 1109.

Passió és lamentáció. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1152. – Bev. 196.

Patai graduál. OSZK Fol. Lat. 3522. – 86.

Pataki dallamtár. Sp. Kt. 1760. – 756.

Pataki dallamtár. Sp. Kt. 1761. – 821.

Pataki dallamtár. Sp. Kt. 1762. – 822.

Pataki dallamtár. Sp. Kt. 1765. – 666.

Pataki diákok halotti búcsúztatói. Sp. Kt. 1124. – 317.

Pataki ék.-töredék. OSZK Oct. Hung. 446. 25a–26b. – 870.

Pataki énekkar dallamtára. Sp. Kt. 1759. – 667.

Patay Sámuel-melodiárium. Sp. Kt. a. 356. – 1399.

Pater Vitus verseskönyve. OSZK Oct. Hung. 1986. – 1153.

Pécsi ék. Pécs, EK 67.068. – 98.

Péchi-kódex. Kalocsa, Főszékesegyházi Könyvtár MS. 299 (22.102) – 52.

Péchi Simon-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1729. – 33.

Péchi Simon zsoltárfordítása. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. – Bev. 198.

Perecz Ambrúzs Pál-gyűjt. Budapest, magántulajdon. – 1269.

Pereczi József-ék. Győr, Egyházmegyei Könyvtár XIX. b. 11. – 250.

Péró-ék. OSZK Quart. Hung. 1346. – 196.

Pesti antifonárium. Budapest, EK A. 107. – 199.

Pesti ék. OSZK Oct. Hung. 49. – 730.

Pesti korálkönyv. Budapest, EK A. 125. – Bev. 200.

Péter András szombatos ék. – Bev. 7.

Péter Zsuzsanna-ék. MTAK Ms 214. – 817.

Pethő Gergely: Magyar Cronica. OSZK Quart. Hung. 66. – 42.

Petri András-ék. OSZK Quart. Hung. 1395. – 50.

Petrovay Miklós-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1526. – 93.

Petrőczi István verses levelének kézirata. Pozsony, Szlovák Központi Levéltár Zay lt. – Függ. 258.

Petrőczi Kata Szidónia versei. MTAK K 97. – 149.

Pisné. Turócszentmárton, Matica. – 1400.

Poétai gyűjtemények. Szeged, Pedagógiai Főiskola B 818/IV. P 7. – 835/A.

Pókai passionálé. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1297. – Bev. 201.

Polgár János-gyűjt. Sp. Kt. 1667. – 771.

Politikai írások gyűjteménye. Sp. Kt. 1127/36. – Függ. 177.

Politikai versek gyűjteménye. OSZK Quart. Lat. 2176. – 217.

Poltsehy Pál-ék. MTAK RUI 8r. 206/212. – 871.

Pompéry-kódex. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0009. U2. III. 6. – 1004.

Ponori Thewrewk József kézirata. Ism. – 1045.

Poóts András-versgyűjt. Sp. Kt. 233/3. – 556.

Pósfalvi Tullok Mihály-ék. Ism. – 660.

Pozsonyi toldalék. OSZK RMK I, 497–8. – 71.

Pray Collectio. Budapest, EK – Függ. 1–2.

Pribék János-ék. Magántulajdon. – 1319.

Pribiczerus-kódex. MTAK K 63. – 20.

Privigyei Miklós-versgyűjt. Berlin, Hallei Magyar Könyvtár Ms 52. – 123.

Puky István-gyűjt. Ism. – 575.

Quodlibet 2. Kolozsvár, magántulajdon. – 1230.

Quodlibet vagy Holmi. MTAK Ms 1042. – 1313.

R. G. énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 1907. – 1369.

Ráckevei gyűjt. OSZK Fol. Hung. 2904. – 1035.

Ráday graduál. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.480. – 11.

Ráday-kódex. – Bev. 173.

Ráday Pál kéziratai. – Bev. 111.

Radnótfájai kézirat. – 75/1.

Radvánszky János kódexe. Ism. – 127.

Radvánszky-kódex lásd Balassa kódex (76. sz.)

Radvánszky-lt. vallásos gyűjteménye. MOL Radvánszky-lt. 76. cs. – 1027.

Radványi folio. MOL Radvánszky-lt. – 475.

Radványi gyűjt. lásd Radványi verseskönyv.

Radványi lakodalmas vers kézirata lásd Radványi verseskönyv (476. sz.)

Radványi verseskönyv. MOL Radvánszky-lt. – 476.

Raffai Mihály-gyűjt. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1132. – 1071.

Rákóczi Borbála búcsúztatója. OSZK Fol. Hung. 127. – Függ. 108.

Rákóczi-eposz kézirata. Ism. Másolata: Szeged, EK MS 00981. – 154.

Rákosi János zsoltárkönyve. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0681. – 183.

Rákosi Sámuel Holmija. Kolozsvár, EK Ms 4359. – 409.

Rakovszky Dániel omniáriuma. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 358. – 1122.

Rapos József szerelmi dalgyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 4219. – 1355.

Rarum Chaos. Pozsony, Mezőgazdasági lt. – Bev. 53.

Ráth Károly-ék. MTAK RUI 8r. 206/140. – 504.

Rátz József-gyűjt. Sp. Kt. 1728. – 588.

Református halotti énekek. Kolozsvár, EK Ms 3052. – 538.

Református halotti ék. Kolozsvár, EK Ms 3122. – 872.

Református ima- és ék. OSZK Oct. Hung. 503. – 117.

Régi ék. lásd Jánosfalvi ék. (256. sz.)

Régi magyar énekek. MTAK RUI 4r. 360. – 387.

Régi magyar énekek kézirata. OSZK Quart. Hung. 236. – 539.

Remenyik János-gyűjt. Székesfehérvár, Püspöki Könyvtár. – 706.

Resetka János-ék. OSZK Quart. Hung. 174. – 560.

Rétey-kódex. Kecskemét, Ref. Egyházközség Könyvtára K 188. – 193.

Révai Katalin zsoltáros könyve. OSZK Oct. Hung. 765. – 54.

Révész Pál-ék. MTAK Ms 206. – 640.

Rexa Dezső kézirata. Ism. – 274/2.

Rhédei Ferenc kézirata. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 83. – Bev. 112.

Rhédei-kézirat. MOL Rhédei-lt. – Bev. 54.

Rima János-ék. Debrecen, Egyetemi Néprajzi Intézet Adattára 214. – 764.

Rimaszombat pusztulását sirató ének kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1371. – Bev. 55.

Rimay János imádságoskönyve. MTAK K 71. – 65.

Rimay János verseskönyve lásd Balassa-kódex (76. sz.)

Rimay–Madách-kódex. OSZK Quart. Hung. 3245–3246. – 48.

Rinyaújnépi ék. Csurgó, Református Gimnázium K. 2. 44. – 67.

Rozgonyi István-gyűjt. MTAK Ms 205. – 433.

Rozsnyai Dávid versei. – 132.

Rudics-kódex. Ism. – 97.

Ruzsa István-ék. Ism. – 1097.

S. Á. versgyűjteménye. Debrecen, ref. koll. R. 809. – 1401.

S. F. és mások versei. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 24. – 1168.

S. József-ék. OSZK Oct. Hung. 44. – 415.

Saator Péter ima- és énekeskönyve. Kecskemét, Ref. Egyház K 186. – 1090.

Sajókazai kódex lásd Rimay–Madách-kódex (48. sz.)

Sakó István-ék. Kolozsvár, magántulajdon. – 757.

Salamon József-ék. MTAK RUI 8r. 138. – 353.

Sallay Ráfael kántorkönyve. OSZK Oct. Hung. 1833. – 1402.

Sallós József-ék. Ism. – 578.

Sallós József ima- és énekeskönyve I. Ism. – 616.

Sallós József ima- és énekeskönyve II. Ism. – 873.

Sámsondi graduál. – Bev. 154.

Sándor-ék. Ism. – 331.

Sánta Imre-ék. OSZK Oct. Hung. 1415. – 818.

Sarkadi Nagy Zsigmond-gyűjt. Debrecen, magántulajdon. – 1192.

Sárkány Sámuel-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1998. – 1278.

Sárközy István verseskönyve. MTAK Ms 198/III. – 1174.

Sarlai Mihály-ék. Debrecen, ref. koll. R. 6346. – 1119.

Sárosi Márton kézirata. – Függ. 122.

Sárosi Mihály-melodiárium. MTAK Ms 922. – 1403.

Sárospataki dalgyűjt. lásd Felvidító (720. sz.)

Sárospataki énekkar kottatára lásd Szarka János-melodiárium (439. sz.)

Sárospataki kézirat. Sp. Kt. 1263. – Függ. 191.

Sárospataki kottás passionális. Sp. Kt. 14. – Bev. 202.

Sárospataki-Patay graduál. Nyizsnyij Novgorod, Tartományi Könyvtár 1305. Másolata: MTAK Ms 10.364. – 12.

Sárospataki toldalék. Ism. – 237.

Sárvári János-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 418. – 1081.

Sárváry Dániel-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 338. – 758.

Sárváry Ferenc-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 2075. – 1286.

Sárváry József-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 797. – 777.

Scheiber Sándor versgyűjteménye. Budapest, magántulajdon. – 1404.

Schlefer József-ék. MTAK RUI 8r. 206/210. – 874.

Schrauf-kéziratok. MTAK Ms 5087/49–50. – Függ. 102.

Sebes agynak késő sisak. OSZK Oct. Hung. 69. – 51.

Sebestyén Gábor-ék. OSZK Oct. Hung. 543. – 617.

Sebestyén Gábor-ék. OSZK Oct. Hung. 545. – 607.

Sebestyén Gábor és Poóts András versei. Pápa, ref. koll. O. 545. – 1221.

Sebestyén Gábor-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 696. – 641.

Sebestyén Gábor jegyzetkönyve. OSZK Oct. Hung. 540. – 618.

Sebestyén Gyula daloskönyv-töredéke. Néprajzi Múzeum EA 10.638. – 1147.

Sebestyén Gyula-ék. OSZK Oct. Hung. 476. – 875.

Selmecbányai ék. Selmecbánya, múzeum. – 839.

Selmetzi István-ék. Budapest, magántulajdon. – 1210.

Sepsi Laczkó Máté krónikája. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár 33. – 43.

Sepsiszentgyörgyi ék. Ism. – 540.

Series cantionum. Sp. Kt. 1336. – 1016.

Sibrik kézirat. – Függ. 47.

Siménfalvi jegyzetkönyv. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 616. – 360.

Simó László-ék. MTAK Ms 950. – 1082.

Simontornyai graduál-töredék. Sp. Kt. 4363. és Pápa, ref. koll. O. 1190. – 1033.

Simontornyai kézirat. – Bev. 136.

Simony János-ék. Ism. – 722/A.

Sinay Miklós kézirata. Ism. – 132/3.

Sipos Péter-melodiárium. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1241. – 675.

Siralmas jajt érdemlő játék. OSZK Quart. Hung. 2147. – 94.

Skultéti József kántorkönyve. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0069. – 1259.

Sokféle. OSZK Oct. Hung. 1708. – 1338.

Solymosi József-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1180. – 216.

Solymosi József-ék. MTAK K 731. – 1048.

Sombori László versgyűjt. OSZK Quart. Hung. 222. – Bev. 113.

Somogyi Ferenc-ék. OSZK Oct. Hung. 756. – 778.

Somogyi János-kódex. MTAK RUI 4r. 252/A. – 24.

Somogyi-kódex lásd Lóskay-kódex (500. sz.)

Somogyi Kováts József versei. – Bev. 114.

Somogyi László-melodiárium. Sp. Kt. 1691. – 655.

Somogyi Péter Gyöngyösi-másolata. OSZK Oct. Hung. 1066. – 1052.

Somorjai ék. Somorja, községi lt. – 13.

Somosi Mihály-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 817. – 599.

Soproni toldalék. Sopron, Berzsenyi Dániel Gimnázium. – 1018.

Sopronyi Tyukmony toldaléka. Debrecen, ref. koll. R. 682. – 298.

Sovadi Péter toldaléka. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár RMK 337a. – Függ. 211.

Spáczai graduál. Debrecen, ref. koll. R. 505. – 38.

Stark-féle virginálkönyv. – Bev. 203.

Stentzel Dániel-gyűjt. Sp. Kt. 854. – 311.

Stock János-gyűjt. Sp. Kt. 1735. – 690.

Surányi György kézirata. OSZK Quart. Hung. 2397. – 275.

Sütő Károly-gyűjt. Sp. Kt. 1737. – 823.

Süttöri kézirat. – Bev. 174.

Sz. Cs. A. gyűjteménye. Ism. – 676.

Sz. G. gyűjteménye. Sp. Kt. 720. – 691.

Szabados József kántorkönyve. Néprajzi Múzeum EA 1442. – 1083.

Szabó Albert halotti énekeskönyve. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 24. – 477.

Szabó Dániel-melodiárium. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 45. – 1127.

Szabó Dávid toldaléka. Sp. QQ. 1812. Kt. 3186. – 342.

Szabó G.-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 1980. – 1288.

Szabó János-ék. Néprajzi Múzeum EA 1091. – 824.

Szabó János-ék. OSZK Oct. Hung. 1364. – 354.

Szabó János-gyűjt. Sp. Kt. 418. – 576.

Szabó József-ék. OSZK Oct. Hung. 917. – 779.

Szabó József-ék. OSZK Oct. Hung. 1449. 22a–36b. – 1361.

Szabó Mihály énekfüzete. Homoródalmás. – 1339.

Szabó Samu-ék. Kolozsvár, EK Ms 1812. – 230.

Szabó Zsigmond-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 6254. – 1340.

Szádeczky-Miscellania. Szeged, EK MS 394. Másolata: Szeged, EK MS 00844. – 251.

Szakcsi kántorkönyv. Attala, róm. kat. plébánia. – 380.

Szakmári Ötves János jegyzőkönyve. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 377. – 231.

Szakolczai István-ék. OSZK Oct. Hung. 1085. – 266.

Szakonyi kézirat. Ism. – 39/A/8.

Szalakuszi énekes kéziratok. – Bev. 8.

Szálas B.-ék. OSZK Oct. Hung. 1616. – 876.

Szalay Ágoston-ék. OSZK Fol. Hung. 1486. 32a–65b. – 355.

Szalay Benjámin-gyűjt. Turócszentmárton, Matica Lit. archiv B III. 10. – 1292.

Szalay Trézia kézirat lásd Abonyi kézirat (657. sz.)

Szalkay és Csokonai versei. Szeged, EK Ms 1628. – 1405.

Szántai Aladár kézirata. OSZK Quart. Hung. 1412. – Bev. 211.

Szántó Dániel-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 21. – 589.

Szanyi ék. Budapest, magántulajdon. – 1346.

Szárhegyi–Kájoni kódex. – Bev. 204.

Szarka János-melodiárium. Sp. Kt. 514. – 439.

Szarka János-melodiárium. Sp. Kt. 1718. – 410.

Szárnyai Márton-ék. Turócszentmárton, Matica. – 1086.

Szarvaskendi Sibrik kézirat. MOL Sibrik-lt. – Bev. 56.

Szathmári Mihály kézirata. Debrecen, ref. koll. R. 538. – 165.

Szathmáry-kódex lásd Somogyi János-kódex (24. sz.)

Szatmári-ék. MTAK RUI 8r. 206/208. – 312.

Szatmári melodiárium. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. II. 20. – 1295.

Szatmárnémeti melodiárium. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 38. – 1224.

Széchényi Pál kántorkönyve. Debrecen, ref. koll. R. 3569. – 1370.

Szedresi Mihály-ék. Kolozsvár, EK Ms 3114. – 668.

Szeel György-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 124. – 416.

Szeel Imre-ék. MTAK RUI 8r. 141. – 404.

Szegedi István-melodiárium. Debrecen, ref. koll. R. 830/b. – 1130.

Szegedi Zsigmond toldaléka. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár. – 1012.

Székely István-ék. OSZK Oct. Hung. 145. – 160.

Székely László kottáskönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 141. – Bev. 205.

Székely Mózes-ék. OSZK Oct. Hung. 863. – 836.

Székely Sándor kézirata. OSZK Fol. Hung. 1390. 11a–b. – Bev. 57.

Székelykeresztúri passionális. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. – 286.

Székelyszentmihályi zsoltároskönyv. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1009. – 349.

Szekér Gáspárné halotti énekeskönyve. Budapest, magántulajdon. – 1406.

Szeles János kézirata. – Bev. 115.

Széll Farkas-kódex. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 115. – 63.

Széll Sámuel-gyűjt. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 125/I; c. 97/II. és c. 125/IV. – 683.

Szenczi Molnár Zsoltárának toldaléka. Kolozsvár, EK RMK 1405. – 72.

Szendrey Sándor-ék. Sp. Kt. 1669. – 1200.

Szent Dávidné Soltári. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár 224. – 738.

Szenterzsébeti Bogáthi-kódex. Kolozsvár, EK Ms 898. – 22.

Szentes Mózes toldaléka lásd Deák–Szentes-kézirat (318. sz.)

Szentgericei graduál. – Bev. 155.

Szentgyörgyi Elek-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 1071. – 1303.

Szentgyörgyi Elek omniáriuma. Debrecen, ref. koll. R. 1059. – 1296.

Szentgyörgyi István-ék. MTAK RUI 8r. 124. – 541.

Szentgyörgyi József-gyűjt. Debrecen ref. koll. R. 702ff. – 333.

Szentkirályi István kézirata. – Bev. 58.

Szentpáli N. Ferenc: Verbőczi törvénykönyvének compendiuma. – 1036.

Szentpéteri Sámuel-ék. Sp. Kt. 734. – 785.

Szentsei-daloskönyv. OSZK Oct. Hung. 70. – 168.

Szeőts István-gyűjt. Sp. Kt. 257. – 440.

Szép énekek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1185. – 577.

Szép énekek. MTAK RUI 8r. 206/193/25/10; 206/193/25/16. – 305.

Szép világi énekek. MTAK RUI 8r. 206/146/b. – 505.

Szép világi énekek. MTAK RUI 8r. 206/193/22. – 478.

Szép világi énekek. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 35. – 422.

Szepessy Ferenc-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 1757. – 1325.

Széphistóriák kézirata. OSZK Oct. Hung. 732. – 120.

A széptudományokra tartozó gyűjt. Csurgó, Református Gimnázium K 94. – 1124.

Szer Lajos-gyűjt. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 356. – 830.

Szerelemhegyi István-ék. MTAK RUI 8r. 206/190. – 692.

Szeremlei Mihály: Helikoni virágok. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.76.145.1. – 1203.

Szerencsi gyűjt. Szerencs, múzeum. – 1365.

Szigethi Mihály jegyzetei a költészetről. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 166. – Bev. 116.

Szigethy Gy. Mihály jegyzetkönyve. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1343. – 506.

A Szigeti Veszedelem esztergomi kézirata. Esztergom, Főszékesegyházi Könyvtár Cat. X. titulus V/b. – 1051.

Szikszai András-ék. MTAK RUI 8r. 137. – 239.

Szikszai István-melodiárium. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.31. – 661.

Szikszai László-gyűjt. Debrecen, ref. koll. I: R. 2743; II–III: R. 2768; IV–V: R. 2759; VII: R. 2764. – 759.

Szilágyi és Hagymási históriájának kézirata. Ism. – 1231.

Szilágyi István kézirata. Ism. – 358/4.

Szilágyi Mihály-ék. Debrecen, ref. koll. R. 671. – 388.

Szilágyi Sámuel-ék. Debrecen, ref. koll. R. 607. 44. – 284.

Szinnyey Merse-kódex. OSZK Quart. Hung. 1559. – 87.

Szinyei Gerzson-ék. Sp. Kt. 1704. – 155.

Szirmay Mindenféléje. OSZK Quart. Hung. 225. – 633.

Szívbéli mulatság. Kolozsvár, Akadémiai lt. „Verses kéziratok” – 479.

Szíveket újító bokréta. Ism. – 299.

Szívos József és mások versei. Debrecen, ref. koll. R. 5348/1. – 1161.

Szkárosi–Járdánházi-melodiárium. Sp. Kt. 513. – 375.

Szlovák ék. MTAK RUI 8r. 206/193/24. – 480.

Szokolay Dániel-gyűjt. Csurgó, Református Gimnázium K 198. – 1128.

Szolga Mihály diáriuma. Ism. Másolata: Szeged, EK MS 00843. – 249.

Szombathelyi kézirat. – Bev. 137.

Szombathi-gyűjt. Sp. Kt. 49. – 579.

Szombatos énekek és imádságok könyve. Kolozsvár, EK Ms 2684. – 158.

Szombatos énekes könyvecske. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 4. – 209.

Szombatos ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1229. – Bev. 9.

Szombatos ima- és ék. MTAK K 110. – 253.

Szombatos ima- és ék. OSZK Oct. Hung. 1680. – 507.

Szombatos ima- és ék. Budapest, Rabbiképző Intézet. – 334.

Szombatos imakönyv. OSZK Oct. Hung. 630. – 508.

Szombatos kézirat-töredék lásd Ács Mózes kézirattöredéke (724. sz.)

Szombatos szertartáskönyv. – Bev. 206.

Szombatos töredékek. OSZK Oct. Hung. 929. – 509.

Szombatosok ima- és énekeskönyve. MTAK K 108. – 202.

Szombatosok ima- és énekeskönyve. OSZK Oct. Hung. 516. – 441.

Szoszna Demeter-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 202. – 178.

Szőkefalvi Jánosi Sándor-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 146. – 608.

Szöllősy Ignác-ék. MTAK RUI 8r. 197. – 561.

Tahy Gáspár dalgyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 1809. – 1237.

Tamáshiday Varga Ferenc-gyűjt. Sp. Kt. 1853. – 361.

Tapolcai ék. Ism. – 542.

Tarcsafalvi-ék. Kolozsvár, EK Ms 1815. – 232.

Tarcsafalvi Ferenc-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1409. – 411.

Tarcsafalvi János: Palimpsestus. Szeged, EK Ms 00788. – 1029.

Tarcsafalvi kézirat. – Bev. 175.

Tasy Ferenc diáriuma. Debrecen, Déri Múzeum Néprajzi Adattár 334. – 619.

Tatai János jegyzőkönyve. OSZK Oct. Hung. 612. – 1038.

Tatrosy György-ék. OSZK Oct. Hung. 939. – 37.

Técsői Szabó István-ék. Debrecen, ref. koll. R. 2729. – 765.

Telekesy kéziratok. Eger, Érseki Levéltár. – Függ. 153.

Teleki-ék. Kolozsvár, EK Ms 8. – 78.

Teleki-levéltár füzetkéje. MOL Teleki Mihály-gyűjt. – 1020.

Temesvári ék. OSZK Oct. Hung. 1090. – 669.

Temetési énekek. OSZK Oct. Hung. 605. – 510.

Temetési imák és énekek. OSZK Oct. Hung. 1588. – 1407.

Templomi énekek. Debrecen, EK Ms 228/1. – 1215.

Thaly gyűjt. – Bev. 176.

Thaly gyűjt. lásd Országgyűlési pasquillusok 1728. (191/2. sz.)

Thaly kézirat. OSZK Fol. Hung. 1390. 148a–149b. – Függ. 113.

Thaly-kolligátum. OSZK Oct. Hung. 73. – 511.

Thaly Lajos-ék. OSZK Fol. Hung. 1390. 70a–93b. – 590.

Thesaurus Hungaricus. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 205. – 176.

Tholnay Ferenc-ék. OSZK Oct. Hung. 1063. – 29.

Thordai János zsoltárfordítása. Kolozsvár, EK Ms 2245. – 150.

Thordai János zsoltárfordításának kézirata. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1105. – 156.

Thordai Klára imakönyve. OSZK Quart. Hung. 2411. – 313.

Thordai-kódex. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1190. – 80.

Thoroczkai Zsigmond-ék. Kolozsvár, EK Ms 2682. – 134.

Thököly-kódex. OSZK Quart. Hung. 2041. – 95.

Thököly Mária kézirata. – Függ. 114.

Timár Sándor-ék. Budapest, magántulajdon. – 1304.

Tiszamelléki ék. – Bev. 212.

Tiszta Életnek Geniusa. OSZK Quart. Hung. 186. – 133.

Tizennyolcadik századi üdvözlő versek. Kolozsvár, Akadémiai lt. (ref. koll.) – Bev. 59.

Todoreszku-ék. OSZK Fol. Hung. 1619. – 481.

Tokos József-ék. Sp. Kt. 1663. – 772.

Tolcsvai gyűjt. Sp. Kt. 2608. – 1117.

Tolvay Ferenc kézirata lásd Radványi verseskönyv (476. sz.).

Tolvay István-ék. OSZK Oct. Hung. 654. – 381.

Tombor Győző versgyűjteménye. Magántulajdon. – 1120.

Tomka József-gyűjt. OSZK Oct. Hung. 340. – 877.

Tomori kézirat. Ism. – 412.

Torma kézirat. OSZK Fol. Hung. 1390. 10a–b. – Bev. 60.

Torockói kántorkönyv. Néprajzi Múzeum EA 193. – 670.

Toroczkai Máté graduálja. Ism. – 1005.

Toroczkói Czupor Andor-ék. Kolozsvár, EK Ms 3089/d. – 800.

Tószögi kézirat. OSZK Ms. mus. 192. – 356.

Tótfalusi Kis Miklós naptárainak toldaléka. Kolozsvár, EK RMK. – Bev. 117.

Tóth Dániel-gyűjt. Hódmezővásárhely, gimnázium. – 739.

Tóth Ferenc-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.583. – 801.

Tóth Ferenc kézirata. OSZK Quart. Hung. 1043. – 620.

Tóth István: Áriák és dallok. MTAK RUI 8r. 63. – 786.

Tóth István kótáskönyve. Kolozsvár, EK Ms 1668. – 780.

Tóth M.-melodiárium. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. 108. – 1205.

Tóth Mihály színmű- és versgyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 1791. – 1182.

Tóth Mihály-versgyűjt. OSZK Oct. Hung. 1915. – 591.

Tóth Pápai Mihály kézirata. Sp. Kt. 1338. – 274/1.

Tóth-Pápai Zsigmond: Miscellanea curiosa. OSZK Quart. Hung. 4351. – 1201.

Tóth Sámuel-melodiárium. Sp. Kt. 1719. – 699.

Tököli gyűjt. Sp. Kt. 1111/9. – Bev. 61.

Tömöri Mihály-gyűjt. Debrecen, EK Ms 109/1. – 723.

Töredelmes gyónás egy asszonyi állatnak. Győr, Állami Zeneiskola 91. – 482.

Török Károly daloskönyve. Ism. – 512.

Török Mihály-ék. MOL R szekció 317. Versek, epigrammák. – 1218.

Tövisek közt nyílt szép rózsa. Kolozsvár, Akadémiai lt. – 116.

Tsorik András-ék. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár 248. – 240.

Tudóskönyv. Miskolc, Állami Levéltár. – 472.

Tullok-kézirat lásd Pósfalvi Tullok Mihály-ék. (660. sz.)

Tunyogi gyűjt. MOL Újkori Törzsanyag. – Függ. 11.

Túri Dániel-ék. OSZK Oct. Hung. 522. – 802.

Turóci cantionale. Budapest, EK A. 113. – 157.

Turócszentmártoni ék. Turócszentmárton, Matica LAMS B 137. – 793.

Az új énekekhez tett jegyzések. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 110. – 571.

Újhelyi graduale romanum. Budapest, EK A. 115. – 73.

Újnépi ék. lásd Rinyaújnépi ék. (67. sz.)

Újváry Mihály-gyűjt. MTAK RUI 8r. 56. – 731.

Újváry Tamás énekfüzete. MOL Rákóczi-lt. – 169.

Unitárius egyházi énekek gyűjteménye. Kolozsvár, EK Ms 470. – 543.

Unitárius énekgyűjt. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0494. – 671.

Unitárius graduál. Kolozsvár, EK Ms 1269. – 138.

Unitárius halotti énekek toldaléka. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár. – 233.; Bev. 62–3.

Unitárius isteni dicséretek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1347. – 241.

Unitárius kézirat. Marosvásárhely, Bolyai Könyvtár 18. – Bev. 64.

Unitáriusok graduálja. – Bev. 213.

Unitáriusok kódexe. – Bev. 214.

Út a Parnasszra. Csurgó, Református Gimnázium K 197. – 1333.

Uzoni Fosztó egyháztörténetének verses szemelvényei. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0356. – 544.

Üdvözlőversek gyűjteménye. OSZK Oct. Hung. 602. – 545.

Üldözés tüköre. Sp. Kt. a. 301. – 212.

Ürmösy Sándor-ék. Ism. – 1107.

Váczy József-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 668. – 740.

Váczy József-versgyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 449/1/B. – 1238.

Vadadi Hegedűs-kódex. Kolozsvár, EK Ms 1776. – 203.

Vajai Károly-gyűjt. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. II. 2. – 1371.

Vajasdi N. Károly-ék. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 197. – 562.

Vajda Julianna állítólagos énekeskönyve. Budapest, magántulajdon. Fénykép: MTAK Ms 4611/5. – 1186.

Vajda Juliánna emlékkönyve. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.75.87. – 662.

Vajthó Miklós-ék. Sp. Kt. 1710. – 693.

Vallásos gyűjt. lásd Mária-énekek (328/A. sz.)

„Vallástévő ének” kézirata. Kolozsvár, EK Ms 3091. – Bev. 65.

Válogatott énekek. MTAK RUI 8r. 200. – 766.

Válogatott szép énekek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 557. – 580.

Válogatott versek gyűjteménye lásd Hegedűs János-gyűjt. (828. sz.)

Vandorfi korálkönyv. Budapest, EK A. 122. – Bev. 207.

Vanjer Jakab Paraszti majorja. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár IX, 102. – Bev. 118.

Váradi Lajos virágfüzére. Debrecen, ref. koll. R. 2744. – 1372.

Váradi Péter versgyűjteménye. OSZK Duod. Hung. 154. – 1241.

Váradi Szabó György kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum 1348. – 142.

Várfalvi Fodor-ék. Ism. – 276.

Varga János-melodiárium. Sp. Kt. 1764. – 707.

Varga-melodiárium. Ism. – 794.

Vargha János-gyűjt. Debrecen, EK Ms 61/1. – 1252.

Vargyasi Dániel kézirat. – Függ. 276.

Vári Miklós toldaléka. Sp. Kt. a. 12.116. – 300.

Vári Szabó Sámuel-ék. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 23. – 803.

Varro Péter-ék. OSZK Duod. Hung. 124. – 307.

Varsányi-ék. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár 10a E 29/2. – 483.

Varsányi János kézirata. Ism. – 174.

Vas János kézirata. Kolozsvár, Állami lt. Cegei Vass lt. – Függ. 235.

Vas Mihály-ék. OSZK Oct. Hung. 389. – 248.

Vasady-kódex. Ism. Másolata: Szeged, EK MS 00834. – 27.

Vásárhelyi daloskönyv. Kolozsvár, EK Ms 9. – 96.

Vásárhelyi János kézirat-gyűjteménye. Ism. – 171.

Vass János-ék. OSZK Oct. Hung. 161. – 434.

Vass Mózes passionáléja. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1293. – Bev. 208.

Vassdinyey Péter-ék. MTAK RUI 8r. 206/146/a. – 513.

Vay kézirat. OSZK Fol. Hung. 1390. 15a–20b. – Függ. 115.

Vécsei Farkas-ék. Debrecen, ref. koll. R. 472/36. – 1066.

Véghely Dezső kézirata. – Bev. 119.

Vegyes énekek kézirata. Székelyudvarhely, Haáz Rezső Múzeum Y. 1397. – 514.

Vegyes gyűjt. Kecskemét, Ref. Egyház K 199. – 1194.

Vegyes gyűjt. Kolozsvár, Unitárius Teológia Könyvtára. – 287.

Vegyes gyűjt. Sárospatak, magántulajdon. – 1211.

Vegyes kéziratok. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.). – Bev. 66.

Vegyes kolligátum. Kolozsvár, EK Ms 3204. – 210.

Vegyes kolligátum. Pozsony, ev. líc. – Bev. 67.

Vegyes tartalmú kéziratok gyűjt. Pozsony, ev. líc. 364. – Bev. 68.

Vegyes versgyűjt. OSZK Fol. Hung. 569. – 1100.

Vegyes versgyűjt. Kolozsvár, EK Ms 1567. – 1159/A.

Vépi kántorkönyv. Szombathely, Berzsenyi Könyvtár Savariensia H b. 1058. – 1047.

Veres Dániel-gyűjt. MTAK Ms 186. – 1242.

Veress János-gyűjt. Csurgó, Református Gimnázium K 235. – 1287.

Veress Márton-ék. OSZK Oct. Hung. 496. – 419.

Verestói gyűjt. MTAK Ms 210. – 314.

Vers a barátságról. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1630. – Bev. 69.

Vers- és prózagyűjt. OSZK Oct. Hung. 1183. – 1314.

Verseghy-ék. OSZK Ms. mus. 1824. – 343.

Verseghy Ferenc-ék. OSZK Quart. Hung. 292. – Bev. 120.

Verseghy Magyar Parnassusa. OSZK Oct. Hung. 764. – 338.

Versek a XIX. sz. elejéről. – Bev. 177.

Versek Bánfi Pál tiszteletére. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 778. – Bev. 121.

Versek és erkölcsi mondások. Sp. Kt. 1332. – 1408.

Versek és közmondások. Sp. Kt. 1861. – 1187.

Versek Újfalusi Kata tiszteletére. Pozsony, Szlovák Központi lt. Zay lt. – 1025.

Verses bejegyzések egy Herbáriumba. OSZK Fol. Hung. 111. – 1062.

Verses füzetke. MOL Ujfalussy-lt. – 1098.

Verses gyűjt. lásd Iklandi György László-gyűjt. (417. sz.)

Verses vitézi artikulusok. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 906. – Bev. 70.

Verseskönyv. Szatmárnémeti, Szatmár Megyei Könyvtár MS. I. 17. – 1373.

Versezet. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár (ref. koll.) 1118. – 878.

Versgyűjt. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.77.90. – 1341.

Versgyűjt. OSZK Oct. Hung. 568. – 1195.

Versgyűjt. OSZK Oct. Hung. 1801. – 1183.

Versgyűjt. OSZK Oct. Hung. 1829. – 1225.

Versgyűjt. lásd Farkas Lajos-gyűjt. (879. sz.)

Versgyűjt. töredéke. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.408. – 1297.

Versmásolatok. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1659. – 880.

Versus Epithalamici. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0555. – Bev. 122.

Veszprémi ék. Veszprém, múzeum V/5017. – 807.

Veszprémi korálkönyv. Budapest, Ferences Könyvtár Musicalia 1. – 1069.

Vett jegyzetkönyv. Kolozsvár, EK Ms 970. – 130.

Vietórisz-kódex. MTAK K 88–89. – 107.

„A világhoz szabott ének” kézirata. Körmöcbánya, Városi lt. – Függ. 255.

Világi dallok. OSZK Analekta 11.071. – 1305.

Világi énekek. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.482. – 1160.

Világi énekek. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.510. – 547.

Világi énekek. Debrecen, ref. koll. R. 2762. – 546.

Világi énekek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1246/I. – 881.

Világi énekek. Kolozsvár, EK Ms 3602. – 277.

Világi énekek. Kolozsvár, EK – 656.

Világi énekek. MTAK RUI 8r. 299. – 882.

Világi énekek. MTAK RUI 8r. 206/193/25/34. – 484.

Világi énekek. MTAK RUI 8r. 206/199. – 485.

Világi énekek. OSZK Oct. Hung. 600. – 390.

Világi énekek. OSZK Oct. Hung. 1414/I. – 883.

Világi énekek. OSZK Analekta 10.357. – 1149.

Világi énekek. Sepsiszentgyörgy, múzeum M. fasc. V. no. 8. – 515.

Világi énekek. (SZTA II, 363. sz.) lásd S. József-ék. (415. sz.)

Világi énekek. (SZTA II, 364. sz.) lásd Resetka János-ék. (560. sz.)

Világi énekek és versek. OSZK Quart. Hung. 2910. – 557.

Világi énekek gyűjteménye. OSZK Quart. Hung. 1556. – 516.

Világi énekek szomorúak és vígak. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár 49. – 677.

Világi nóták. Kolozsvár, EK Ms 1679. – 365.

Világi nóták. MTAK Ms 846. – 516/A

Világi nóták. MTAK Ms 4866/217. – 1102.

Világi versek. Marosvásárhely, Teleki Könyvtár MS. 0640. – Bev. 71.

Viola. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 1413. – 1326.

Virág Gyűjt. Ism. – 1356.

Virág Pál-ék. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.420. – 420.

Virág Pál jegyzőkönyve. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.432. – 1123.

Virágh Sámuel diáriuma. Budapest, Ráday Könyvtár K-1.329. – 267.

Viski István poétai gyűjteménye. Kolozsvár, EK Ms 20. – 749.

Viski János kézirata. OSZK Oct. Hung. 144. – 136.

Viski Károly dalgyűjteménye lásd Csapó Sándor-ék. (1254. sz.)

Vízkeleti-kódex. Szeged, EK Ms 352. – 278.

Vizsgai versek. Kolozsvár, Akadémiai Könyvtár MSU 731. – 195.

Vizsgaversek. Budapest, Ráday Könyvtár K-0.184. – 1212.

Vöcsey János-ék. Zirc, Apátsági Könyvtár 119. – 244.

Vöröss János mindenes gyűjteménye. Debrecen, Irodalmi Múzeum K X.76.144. – 1206.

Vörösvári Rákóczi-kézirat. OSZK Quart. Hung. 1958. – 121.

Vutskits-ék. Kolozsvár, EK Ms 1625. – 442.

Wass Benjámin-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 449m. – 609.

Wathay Ferenc-ék. MTAK K 62. – 18.

Wén József-ék. Sp. Kt. a. 277. – 610.

Wesselényi Miklósról szóló versek. OSZK Analekta 6611. – 1193.

Wida József-ék. Nagyenyed, Bethlen Könyvtár K 291. – 517.

Zahorák Ferenc ajánlóversei. Nyitra, Püspöki Könyvtár 62. Nro 148. – Bev. 123.

Zay Anna imádságos és zsoltároskönyve. OSZK Oct. Hung. 856. – Bev. 124.

Zay-ugróci töredékek. Pozsony, Szlovák Központi Levéltár Zay-ugróci lt. 50–2. és 422. sz. – 1003.

Zbisko Imre pasquillus-gyűjteménye. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár C. VI. 60. – 1075.

Zejk János-ék. Kolozsvár, EK Ms 3102. – 445.

Zemlény János-ék. Ism. – 88.

Zemplényi-kézirat. OSZK MS mus. 112/a. – 320.

Zichy Franciska-ék. OSZK Quart. Hung. 4402. – 1131.

Zichy–Jankovich-kézirat. OSZK Fol. Hung. 154. – 112.

Zigán János versei. Prága, EK Kubelik-gyűjt. c. 108. – Bev. 125.

Zilahi János-gyűjt. Debrecen, ref. koll. R. 1173. – 426.

Zilahi kéziratok. Ism. – 486.

Zilai Sámuel-gyűjt. Debrecen, EK Ms 81/3. – 600.

Zirci ék. Zirc, Apátsági Könyvtár 120. – 242.

Zirci énekgyűjt. Zirc, Apátsági Könyvtár. – 694.

Zrínyi-féle Balassa kézirat. – Bev. 156.

Zrínyi Miklós: Adriai tengernek sirenaja. Zágráb, EK R. 4090. Fénykép: OSZK Fol. Hung. 1417. – 75.

Zsasskovszky András-ék. Eger, Főegyházmegyei Könyvtár Ms 0059. – 1220.

Zsélyi Zichy-kéziratok. – Függ. 80.

Zserdényi János-ék. Gyulafehérvár, Batthyány Könyvtár III, 128. – 262.

Zsoldos Jákob-ék. Ism. – 672.

Zsoldos Xavér versgyűjteménye. Pannonhalma, Főapátsági Könyvtár BK 15/II.3. – 369.

Zsoltárok, énekek és könyörgések. Turócszentmárton, Matica LAMS B 211. – 370.

Zsoltárok könyve. OSZK Oct. Hung. 137. – Bev. 209.