Ugrás a tartalomhoz

Integrált gyümölcstermesztés

Soltész Miklós

Mezőgazda Kiadó

22. fejezet - 21. Köszméte

22. fejezet - 21. Köszméte

21.1. Fajták

A köszmétének Lucka (cit. HRICOVSKY, 1969) szerint több mint 5000 fajtáját ismerik a világon, melyek közül csak néhány rendelkezik figyelmet érdemlő tulajdonságokkal (sima felületű, serteszőröktől mentes, nagy gyümölcs, nagy termőképesség, betegségekkel szembeni tolerancia stb.).

Hazánkban a termesztése – bár a növényt már jóval korábban is ismerték a házikertekben – az 1870-es években, a filoxéra által kipusztított szentendrei szőlők helyén (kisebb mértékben Gyöngyös környékén) kezdődött. Termesztésének fellendülése az 1900-as évek elejére tehető. Térhódítása nem tartott ki sokáig, mert az amerikai köszmételisztharmat (Sphaerotheca mors-uvae) 1909-ben pusztítani kezdte az ültetvényeket. A kártétel megakadályozása érdekében Mohácsy Mátyás irányításával részben begyűjtötték és kísérletbe állították az Európában fellelhető összes köszmétefajtát azzal a céllal, hogy megtalálják a betegségekkel szemben leginkább ellenállókat. A világháború meghiúsította ugyan a kísérlet egzakt értékelését, de a behozott legjobb fajták elterjedtek a termesztésben. Okkal feltételezhetjük, hogy tájfajtáink és az utóbbi években pozitív szelekcióval kiemelt fajtáink is innen származtathatók.

Az integrált termesztésben a következő fajták ajánlottak:

Pallagi óriás: A Zöld óriás klónja, 1972-ben kapott állami elismerést. Kiválasztását erősebb, merevebb hajtásrendszere, nagyobb ökológiai tűrőképessége indokolta. Vesszői erősek, vastagok, világosbarnák. Levelei nagyok, középzöldek, fényesek. A köszméte amerikai lisztharmatával szemben közepesen ellenálló, csak a növekedésben lévő zöld részei fogékonyak. Gyümölcse nagy vagy igen nagy, tojásdad. Ipari célra éretten szedve középzöld. Konzervipari feldolgozásra, gyorsfagyasztásra, friss exportra egyaránt alkalmas. Kiegyenlített állománya a Zöld óriás fajtánál nagyobb termőképességű.

Zöld győztes: Ugyancsak a Zöld óriás klónja, 1992-ben minősítették. A Pallagi óriástól leginkább kompaktabb növekedésével, sötétzöld lombozatával (melyet a nyári hőségben és szárazságban is jól megtart) valamint a lisztharmat- és szürkepenész-fertőzéssel szembeni nagyobb toleranciájával különbözik. Nagyobb gyümölcssűrűsége (fajlagos termőképessége) a szedési teljesítményt is növeli. Perspektivikus fajta.

Szentendrei fehér: A Szentendre környékén elterjedt tájfajtából emelték ki az 1972-ben elismert klónt. A téli fagyok nem károsítják, a tavaszi fagyokra – lazább koronája miatt – érzékenyebb, mint a Zöld óriás típusú fajták. Kifejlett levelei teljesen rezisztensek az amerikai köszmételisztharmattal szemben, a hajtáscsúcsai is toleránsabbak, mint a többi fajtáé. Mereven felálló vesszői végig tüskések, a tüskék egyesével, hármasával állnak. Laza bokrot nevel. Gyümölcse nagy, kerekded vagy széles ovális, fehéreszöld, éretten sárgászöld, napos oldalán többé-kevésbé piros pettyes. Gazdasági értékét edzettsége, jó termőképessége je- lenti.

Piros ízletes: A Gyöngyösi piros magonca, 1983-ban kapott állami elismerést. Az erős növekedésű fácska laza, szétterülő, lecsüngő, vékony vesszőkből álló koronát nevel. Lombja világoszöld, közepesen ellenálló. Termékenysége felülmúlja a zöld fajtákét. Gyümölcse nagy, éretten sötétpiros, kissé hamvas, molyhos felületű. Elsősorban a házikertekben lehet – friss fogyasztás céljára – szerepe.

Zöld gyöngy (54/23 számú fajtajelölt): A Szentendrei fehér és a Ribes divaricatum hibridje. Az amerikai köszmételisztharmattal szemben teljesen rezisztens. Gyümölcse gömbölyű, kicsi, de 10 mm-nél mindig nagyobb. Csak gépi szüret esetén lehet jelentősége a termesztésben.

A bemutatott fajták hazai eredetűek, viszonylag jól alkalmazkodnak a köszmétetermesztés szempontjából nem optimális környezeti feltételeinkhez. Ezt bizonyítják a 21.1. táblázat adatai. A fajták öntermékenyülők, ezért bármelyik telepíthető egyedül, pollenadó fajta nélkül is.

21-1. táblázat - A köszmétefajták termőképessége (Dénes, 1994)

Fajták

1993

1994

összesen

Gramm/ gyümölcs

termés dkg/fácska

Pallagi óriás

26

155

181

8,4

Zöld győztes

34

174

208

9,7

Zöld gyöngy

29

168

197

4,8

Szentendrei fehér

13

86

99

8,7

Piros ízletes

17

114

131

9,9

Grüne Kugel

12

98

110

11,6

Weisse Triumph

18

159

177

9,5


Megjegyzés: telepítés: 1992 tavasza.