Ugrás a tartalomhoz

Fuzzy rendszerek

Kóczy T. László, Tikk Domonkos

Typotex

A fuzzy logika és halmazok alapötlete1965-ből, a kaliforniai Berkeley-n tanító Zadeh-től származik. Eszerint azemberi gondolkodásmód sokkal jobban modellezhető olyan fogalmakkal,amelyeknek nincsenek éles határaik, ahol az átmenet egy tulajdonság megléteés nem megléte között folytonos vagy homályos (angolul: fuzzy). Ezen ötletenalapuló szabályozó rendszereket a hetvenes évek közepétől használnak iparialkalmazásokban, a nyolcvanas évek közepétől főleg Japánban, a kilencvenesévek eleje óta már szinte minden fejlett ipari országban egyre nagyobbszámban alkalmazzák.A fuzzy logika és a fuzzy szabálybázisokon alapuló approximációs modellek ésirányítás a soft computing legfontosabb területe. A könyv első részébenbevezetést nyújt a fuzzy logika és halmazok alapjaiba, különös tekintettel aműveletek tulajdonságaira és kapcsolódására a Boole-algebrai műveletekhez,majd részletesen tárgyalja a fuzzy relációk témáját, s ezen belül akompozíció, hengeres lezárás stb, kérdését.A második rész a szabályalapú modelleket tárgyalja: a CRI, Mamdani- ésLarsen-modell, valamint Takagi-Sugeno és Sugeno modellek lényegét ésegymással való kapcsolását. Ismerteti a modellek explicit függvényeit éskitér az univerzális approximációs tulajdonságra és ennek kapcsolatára aKolmogorov-tétellel. E rész lényegi alkotója a szabályinterpoláció kérdése,valamint a modelltranszformáció és modellredukció algoritmusai.A kötetet néhány alkalmazási példa zárja.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Fuzzy rendszerek
Szerzők:
Kóczy T. László, Tikk Domonkos
Kiadó:
Typotex
Azonosító:
http://www.typotex.hu/e_book.htm
Források:
ISBN 963 9132 55 1
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
fuzzy logika és halmazok, Zadeh, modellezés, approximációs modellek és irányítás, soft computing
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása