Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Pane Bože milý...

Pane Bože milý...


                        
                       [PANE BOŽE MILÝ...]
                       
                       Én édes Istenem, neked panaszkodom, mert bánatos vagyok, a lesújtó hírek miatt; mindezt az emberek szóbeszéde okozza, irigyeim teszik bizonyára, a leskelő asszonyok. 
                        
                        Én kedves leánykám, én vigaszom, kegyeskedj felvidítani szomorú szívemet, mert magamnál is jobban, hűséggel szeretlek, becsületem, hitem is feláldozom érted. 
                        
                        Ahogy Orpheus Tarsát [ismeretlen név; esetleg: társát] igen nagyon szerette, s nagy szerelmet érzett Hector az ő Helénája iránt, Pyramus, Gisquardus, Thisbe szintén a sírban fekszik vele (nő), én is ekként kívánkozom hozzád. 
                        
                        Amiképpen Lucretia és a nemes Venus állhatatos a szerelmében, s a hűséges Antifora, te is, én kedves leánykám, olyan állandó légy hozzám, szívemet el ne hagyd. 
                        
                        Ez a reménységem, én édes szívem, és bizony nem kétlem, hogy szolgálatodba fogadsz, mert híven akarlak szolgálni, halálomig s halálodig téged szeretni. 
                        
                        Repdesve keringek, mint a gerlice (tojó), aki ha elveszti szeretett hím párját, folyvást az út szélén ül, s kedvesét (férfi) keresi, én szintúgy, kedvesem (nő). 
                        
                        Cupido nyila, az talált el engem, Ámor, a vak gyermek sebezte meg szívem, mert igen súlyos sebesülés ért, várom a halált, akár a szarvas, mikor lelövik. 
                        
                        Szépséges virágom, édességes fügém, piros a te orcád, korall a te ajakad, szemed, akár a sólyomé, tested alabástrom, és jáspis a szíved. 
                        
                        Emlékezz reám, kedves leánykám, adja Isten, hogy az enyém legyél, hogy híven szeresselek, másokhoz ne fussak, tisztaságomban kitartsak. 
                        
                        Miként József és Tóbiás tisztességben kitartott, add meg, Uram Isten, hogy gondolatban és egyességben én is így viseljem magam, testemen ne ejtsek foltot, akaratomat be ne szennyezzem. 
                        
                        A hitvesi szeretetet ebben megtartsam, s az én kedves leánykámat hűen szeressem, boldogságban, szükségben, ínségben, megkímélve, mint magamat, ámen, add meg, Istenem!