Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Sötét ködből...

Sötét ködből...[372]


 
            Szőtet këodbủlj allégh tißtủlt valla zép Hainal, kis ker-
                    temben hogi setalek farat sok gondúal, hat bie fedet zép
                    viragim vyúltanak hoúal, egi zép Madar raitok jarkal
                    geőnge labaủal &.
            Nem lathattam Jool zemÿlit az ködes derbúlÿ, noha valtigh
                    ighen nizim, hiẅ tißta ziẅbỏl, Feȍlemile de gondolom
            
                                                                                                                    tolla zenebỏl
                                                                                                                    
      

[p. 308]


        
                    tolla zénébeöl, kit sokat hit migh vallot kínt zíúem teözibeől
            Egÿ keủeſsi ketsıgeſſj tarta elmimbem, de hogj az keöd fel-
                    tiʒtủla neʒem meliben, megh eſmirim hat vgían eö setal
                    kertemben, mondek all, el, Semmit se fel vagi zerelmemben
            Mert régen vart s éretted Jart Jool tủdod ziủem, en zíúemnek:-
                    feiedelme vagÿ ſ vÿúlt ßenem, nints kiúőled teőb órómem
                    vagÿ segedelmem, eltem leőlkem zép zerelmem eggietlen eggiem
            Néked ſzolgalt s hozot homalÿt zép zaủat nekj, jnditottak zerel-
                    medre versed énekj, te eggetted s gerießtetted vagi sʒẅúőltnekj
                    nints kíúőled es ellened ßerelme senkj
            Felellj hozza tehat noßa s ne bants teőb bủíủal, mert zépsígem
                    érted mirgem, lam sem elÿ sem hall, eÿel nappal tsak
                    geőtreődik, erreted kint vall, s ha ßerelmed nem jelented ves
                    ßerniủ kinnal
            Orủoſloia giogitoìja bıʒonj tsak te vagÿ, halhatatlan nagi
                    zerelme hozad kj melj nagj, mar kegelmet, ſ heö zerelmet
                    nekj melto, adgj ßintein veßnj es silednj nekj hogi ne hagÿ
                                                                            Responsio. &.
            İm hallom ſzod, mond de kinod mj en nem hißem, Alnoksagat
                    tsalardsagat elmidnek niʒem, lepre tsalnal es elkapnal
                    Jghen jool érzem, de megh vnnal s megh vtalnal
                    ighen> eßemben veßem
        
        

[p. 309]


        
            Mert ez dolgok kin hatalmok kis Củpidonak, hogi Alnokok
                    es tsalardok zep zoủal ßolnak, de ẏaj nekik kik elhißik
                    mitt ßajal mondnak, ziúek taủủl mert van Attủl cʒak latorkodnak
            Alnok híja> heÿa taủủl latủan horgot síűoltj, okos Roka
                    Tört Talalúan farkat peőrdittj,[373] maſok karan jool tanúlủaa
                    kj magat filtj Magiar mongìa keöz peldaban feit nem sirtj
            Megint mondek zerelmemnek ne ßolÿ Jstenérth, Jmmar hallȏ.
                    mÿ Jủtalmom ennj mủnkamérth, hogi tsak tsúfnak es
                    Jateknak Tartaß enghemet, enghem gíúlőlß Teöb
                    kínal eȯlß mas jdegenérér>th[374]
            Sziúem allo alnok halo nints beßidemben mert val-
                    ban ſ bıʒoniaban fűlek zíúedben, Mars, Apollo, vizet
                    Gaʒlo Nereủủs kebeliben, adom feiem hogi ha ziúem gjőlól fißkiben
            Veled égek>[375] élek s érted egek, vagiok veßilben, lancʒon
                    tartaß kÿnoß foitaß ßép zemiliedben, vagỳ vila-
                    gos egeö fakliam tẅʒes ziẅemben,[376] en joo kedúem
                    te vagÿ éltem nagj zerelmemben,
            Mindt az Altal mire kint vall errettem[377] zìủed,[378] nemis múttad czi-
                    ganſagot[379] feir zep ßined, ìm megh latom es megh varom
                    tȯẇab te ßined, ha igi els feőls es megh nem heőlß
                    leßek ßerelmed.
        
        

[p. 310]


        
            Mondék aldot sok jot adot édes Madarkam ủlj keblemben
                    en eleőmben en édes Matkam ßiúem Leőlkem, hiẃ zerelmem
                    leßen kalitkam, kiben holtig éltem fottig tartlak Rosatskam
            Az nem lehet mond rủtt Telet mj en nem ßoktam, tsak
                    zép Niarra vj harmatra ßomot megh hattam, de
                    kedúemet s ßerelmemet it maraßtottam es edgiedeòl
                    neked ziẃbeől magamat adtam
            Ez ßot mondủan nagj[380] cʒattagủan teölem repeőlle, kék
                    egi Ala ſúgar ßarnia hegien terőle vtan valo sok neʒ-
                    temben keőnúem perdeőle, es vtana fohaʒkodúan
                    ßíẁem elheőle
            Eʒ eneket az versekben ßerzik Pragaban Niuʒo foßto
                    Telben Niarban Nemet haʒaban ßerelminek eö kedúeÿrt
                    es ßepsigeirth vdeö múlúan holta vtan emlekezeterrth
            Eʒztendeönek forgaſaban mikor Jrnãnak eʒer hat ßaz
                    es haromnak ẃ elmủltaban Jủliủſnak holnapíaban
                    tıʒedik napian eʒt megh Jrủan fohaʒkodủan elrepeỏlt onnȃ.
                                                            Jrtam, Szth.[381] Andras napian Aȏ. 1607.
                                                                                    J.J.D.F.[382]
        
        [372] RMKT 17/3:14, 20-22.

[373] Az ő utólag beszúrva a sor fölé, az első t is pótlólagos.

[374] Dittológia, a második ér két függőleges vonallal át van húzva.

[375] A g-t javította l-re, aztán áthúzta.

[376] A w v-ből javítva.

[377] Az m d-ből javítva.

[378] A d m-ből javítva.

[379] A g d-ből javítva.

[380] A szó vége javítva.

[381] A szó fölött félkör alakú rövidítésjel.

[382] Az utolsó két betű együtt rajzolva.