Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

PAJKOS ÉNEK (Dudó, fejír Dudó...)

PAJKOS ÉNEK (Dudó, fejír Dudó...)[360]

        
                    
                                                            PAJKOS ÉNEK.[361]
            Dủdo feir dủdo maid megh irìk az zab, ha az zab
                    megh irìk kecʒer adok ened.
            Ohaj nekem neủem bủidoſo katona, mert hol kit
                    talaltam biʒonial megh foktȃ.
            Noha tolủaj votam vgian Jambor votam, kitȯl
                    mit elủöttem ſoha megh nem Attȃ.
            Kìt regủel megh vertem eſtủe eltemettem, kit
                    eſtủe megh vertem az regủelt nem érte
            Eſtủire ha Jủttam tsak ßalaſt kereſtem, loủam-
                    nak abrakot pinʒ feiben kirtem
            Maga erßinniemben tsak egi pınzem ſem vȯtt
                    megis gaʒda kirj tölem abrak arat
            Gazdanak megh mondom hogi egi pinzem
                    ſintſen, megìs gazda kirj tȯlem abrak arat
            Nem engedj vala gazda abrak arat ötet
                    eleö fogam s ùgian Jol megh verim
            Loúamra fordúlık mìnd abrak araúal, Saio
                    ßt[362] Peterj giorſan[363] el liptetik
                    
                    

[p. 306]


                    
            Ott régi gazdamhoʒ hamar elbeßalek aʒtalahoʒ
                    ölek egi eneket kezdik[364]
            Az zegin Aniadot Saio ßt[365] Peternil vgi vetik az
                    vizben vdgian megh lotſanna,
            Vdgian Jol eſmirem hogi hamar megh halok
                    mert valahủl Jarok mindenót tantorgok
            De hol elindủla 7. kalaủʒ legin az elöttek Jaro
                    az Joo Mehes Andras
            Az maſiknak neủe alj megh it az útat, harma-
                    diknak neủe ßeddel veddel teöle
            Nedgiediknek neủe takarìts mind hoʒad eȍte-[366]
                    diknek neúe tedle mert nem tied
            Hatodìknak neúe Jertek touáb inniet, hetediknek
                    neúe az hủſon fintorgo
            Nem kelj nekj Tủro tsak kelj nekj fúro, mert aʒ
                    óróg leanj gủnar niakat kìúan[367]
            Adgi el apa adgi el keủil katonának mert ha
                    te el nem acz bıʒoníal megh banod
            Felrủgom partamot az Hadnagíal halok eÿel
                    ȗele halok regúel ho pinßt varok
            Tarſaim Jok votak fara fel hagtattak alattam le
                    úagtak stsak nem níakam ßakat
            Banod bìro banod hogi leanioddal halok regủel inkap
                    banod ha fazekat tòrȏk
                    
                    

[p. 307]


                    
            Teperedet gaʒda nìomorodot gaʒda kıkeletre kelȗin
                    teged es ßolgallion
            En elhaʒa megek aʒ en Aßoniomhoz[368] az en aßo-
                    niomhoʒ dragfj Gaſparneheʒ
            Eȍ enghemet iartat kek karaſìaban kek ka-
                    raſìaban Gallos gìoch gatiaban
            Aʒ leg Jobbìk koncʒot Tanerara teßj vigik
                    az kochiſnak nem ehetem az köúir hủßt
            Az leg Jobbik pohart aʒtis megh tòtj vìgìek
                    az kochìſnak nem jhatom az edes bort
            Eʒ eneket ßerʒik egì omlot pınczeben egì regi
                    pìncʒenek ßıntein[369] aʒ lukaban finìs.
                                                                    per me akar kj hanem hißed
                                                                            vakar kj. Aen[370]
                                            xxxxxxx szent peterj biro>[371]
                    
                    [360] FJK 1959, 197–201.

[361] Az É-n két hosszú ékezet (hungarumlaut) van, a K felső szára díszített.

[362] A betűkapcsolat felett rövidítésjel: szent.

[363] A szó vége vagy om vagy an, de nem lehet on. V.ö.: a következő lapon a tantorgok szóval.

[364] A strófában az ek és az ik kötése különbözik, de nem minden kéznél és nem minden esetben jellemző ez a különbségtétel.

[365] A betűkapcsolat felett rövidítésjel.

[366] Az e után paca, az elválasztójel talán benne volt.

[367] Az n fölött paca.

[368] Az m-nek mintha egyel több szára lenne, de itt vsz. csak megremegett a másoló keze.

[369] Az i szára nem látszik, de a pontból következik az ottléte.

[370] A betősor rövidítésjelként körberajzolva.

[371] A sor vastagon átsatírozva, az áthúzás alatt, az x-ekkel jelölt részben egy név olvasható, (talán Vaſtich?) a kéz megadta a szentpéteri bíró nevét, majd nagy munkát fektetett bele, hogy eltüntesse, talán mert rájött, hogy a vers nem róla szól.