Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Jövel az táncban...

Jövel az táncban...[351]

[p. 303]


                    
                                                                    Alia &.
                                                                    
                    Jöủel az Tanczban en ủelem en zép Tarſom, kiủel
                            kiủantam ſokßor tanczolaſom, bar> hogi[352] le-
                            heſſen te veled en ßolaſſom kedúem ßerint valo
                            niaiaſaghom, bar Aniad minket megh laſson
                            bar Apad lason nìaiaſſon tsak zerelmùnk Ioo
                            vton jarhaſſon.[353]
                    Jffiakat az Tancztủl Ageb az az kj tiltia aủagi
                            az Tancʒot gonoßnak alittia gazda haʒat
                            Tancz porral rutittia de leania ſarìat megh
                            púlhittia, haʒtủl leaniat ùadittia, mert haʒoſagra
                            indittia, niertes gaʒda vj ßokaſt indittia
                    Ez farsangban no mìnden ùigadgion gazda leanj
                            az Tancʒban faragion az Ioo borral gaʒda
                            zep ßot adgion az gaʒda Aßonj etkekkel for-
                            godgìon, ha Jfiủ am bar Tancʒollion, ha kofa
                            ahoʒ ne ßollion, veʒtig ollien helin nemorogion
                    Ninch mit miủelnủnk télben mi ủigadgıūnk Ioo
                            loủaìnkom maìd niarban Iargalliủnk Jſtenŭnknek
                            orßagnak ʒolgallìủnk ez orßagért vagi elìủnk
                            vagi halıủnk, maìid egi egì kardot ragadgìủnk el-
                            lenſegủnkre tamadgìủnk, ellenſegủnkel holtig
                            viaſkodgıunk &.
                            
                            

[p. 304]


        
                    Az gazdaert[354] maid mezỏn zolgalìủnk, Leaniaért Jfiak
                            Straſat allìủnk, zep Tanczaert ſik meʒon Jargalıunk
                            zep adgiaert ʒöd paſiton halìủnk kedủeket eʒ-
                            zel talaliủk értek mezóre ha ßalủnk Ioo
                            hirt neúet tiʒteſſiget vallủnk
                    Az megh mondot jot[355] ha chelekedủnk telben gaʒ
                            dankhoʒ iſmet vißaa tirủnk jok[356] aʒ gaʒ
                            dak hiszem jol[357] eſmeriủk, ha ßolgaltủnk tölek
                            jot reminliủnk, tölek egi egi leant kiriủnk
                            megh adgiak attủl ne felliunk, Ageb volna ki til-
                            tana teölủnk &.
                    Gazda leaniat maid firheʒ kelj kernj föúe
                            ſem sötủe nem Joo[358] hủſat ennj gazda ne
                            tartſa maganak megh ennj megh ủiß ha so-
                            kat keʒd othon lennj, hagia ollianhoʒ elmenẏ
                            ki job[359] haßnat tuggia vennj ki tanitſa eʒ
                            vilagot elnÿ
                    Haida hop haida hop haida haida zep Kata kar-
                            ianal fogủa ket keʒem azkj forgatta
                            kar hogi az Joo teltoúa bennel nem tarta
                            kijrt en velem hogi toủab nem tancʒol-
                            hatta, hadgiarion aʒ hủl elhatta, ot
        
        

[p. 305]


        
                            kezdgìe maßor azt hatta, legen az Iñ teveled
                            eddig Joo katta finis [Per]me akarkj hanem
                            hißed vakar kj &.
        
        [351] RMKT 17/3:22, 32–33.

[352] A h A-ból javítva.

[353] A j-n nincs pont.

[354] A szó először gazdag-nak indult, abból javítva.

[355] A j-n nincs pont.

[356] A j-n nincs pont.

[357] A j-n nincs pont.

[358] A j-n nincs pont.

[359] A j-n nincs pont.