Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[GYÖNYÖRŰSÉGE SZÍVEMNEK...]

[GYÖNYÖRŰSÉGE SZÍVEMNEK...][348]

[p. 302]


                    
                                                                            ALJA
                
                Geönerosige ziủemnek megh ủiủlt mar ủegh kedúemnek
                        geöneröſege leőlkemnek zabadúlas leöt feíemnek[349]
                Mint zarúas az Orozlantúl menekedtem fogáidtòl az ke-
                        dgietlennek zaìatủl, zabadúltam zerelmítól :|: deóß
                Sebe, merge, es eö töʒe, halalra kinzerit Valla, Vén[us]
                        Aniam hogi megh ßana, Sidotủl hogi megh ellenʒe :|: deőß
                Ænéaſé mar az Dido, az Pariſé mar Hellena, légen
                        Pelda zep Gismonda, Jgaz ủalla eö zerelme :|: deöß
                Nem Töreöm az Hellenaért Troÿa falat zepsígéért, az
                        zep Pariſnak heleirt, nem ùißek haiot zerelmeirt :|:[350]
                Chủdalatos melÿ nagi kenniat úiſelte eö nagi igaiat, de
                        trefalta banatimat ſziủemnek zomorủſagat :|: deöß
                Imar az mezökis niʒnek zabad feiemnek erölnek, ùÿob
                        enekkel Töndekelnek louam hatarúl hallatìk :|: ????
                Az sok panaßj heaban múlianak bator Semiben Siral-
                        mas verſeim korban, nem voltam heö zolgaladban :|:
                Lantok es az zep hegedeȍk ßollianak ủigan úirginak
                        enghem elteteön Mủſikak göneröſeg mar veletek
                Minden ideöben nagi ủigan nem banom bar gönerkegik
                        zerelmeſſem nagi ỏrómben elietek Ioo egiſegben
                                                deȯßth                                  Finÿt die 1. 9bris Aỏ 1606.
                    
                    [348] RMKT 17/3:21, 31–32.

[349] Jel van a szó fölött, és utána is.

[350] Jel.