Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[BALASSI BÁLINT NEGYVENÖTÖDIK ÉNEKÉNEK ÁTDOLGOZÁSA]

[BALASSI BÁLINT NEGYVENÖTÖDIK ÉNEKÉNEK ÁTDOLGOZÁSA][343]

[p. 300]


                    
            Rementelen keppen minap teortenetbeöl,
                    egÿ seteth barlangban talalek tiʒtorra,
                    siűalkoduan ÿeoűe egj ember eleomben,
            Monda mit kereß it, s. mondek ßeornÿẅ halalt,
                    Jsmét monda mit sirʒ; mondam halal kenijat,
                    mint elʒ esmet mondek mint eletiteol valth,
            Zẅleimett kerde kichodak volnanak,
                    Serelem Siralom hoʒot eʒ uilagra,
                    Daÿkamotis mondam hogj ohaitas volna;[344]
            Ruhamotis kerde hogj miben eolteoʒnem,
                    vaÿut taghÿaimat hogj miuel fedeʒnem,
                    Aʒ Zenÿuedest tÿűrest mondam hogj uiselnem,
            Lako helemetis teolem eo megh kerde,
                    Gondual tele Celam mutatam .s. meg neʒe,
                    Eledelemetÿs kerde ha kenÿere;
            Eoreoke igj elʒe, s mondam hogj eoreoke,[345]
                    okat banatidnak meg tudnÿa ÿoe,
                    mondam hogj ßereteom miat kesergetnem,
            Aʒtis kerde teolem hogj kichoda uolna,
                    Venust es Chupidott[346] mondam hogj gúlaʒtana,
                    keseore meg mondã neűe Jffis uolna,
            Kerde aʒtis teolem Jffis hol lakoʒnek,
                    mondam nem lakoʒnek de kesergetetnek,
                    Enis eo miatta geotrelemben űolnek;
                    
                    

[p. 301]


                    
            Kerde hogj ha feoldön aʒuagj viʒen volna,
                    mondam hogj aʒ kiheʒ aʒ eleot biʒot űolna,[347]
                    mostan mint egj preda zinten olÿan uolna,
            sZanom keserẅleom aʒtis mongia uala;
                    Jffissem zepsege ottan keornjeol fogha;
                    mint menibelÿ Angial nekem tecʒik,
            Feÿer karÿaiual engem eolel uala,
                    Ekes ßep Zauaual meg uigaʒtal uala,
                    Elÿ elÿ vigh ßerelmem nekem mongìa uala,
            Elnek ha elhetnek ßerelmes Jffiſsem,
                    Atkoʒott iregiek mert el veʒtnek engem,
                    mint aʒ Aspis kigiok olẏanok ellenem,
            Oh en veʒett fejem keseredett lelkem,
                    nagẏ keſerẅ kenra ÿtott aʒ en igiem,
                    el tÿwreom eʒekett ereted ßerelmem,
            Oh en nagi ßepseges ßerelmes Jffiſsem
                    eʒ nehanj versekett te neked ereztem,
                    iteld meg magadban ha uagiỏ geÿotrelmẽ
            
                                                                                                                    finis
                    
                    [343] RPHA-0726

[344] A v rajza két vonalból, így w-nek tűnhet.

[345] A vonalvezetés miatt úgy tűnhet, mintha az első o-n szarv (breve) lenne, de valójában ékezetlen.

[346] A d másból javítva.

[347] A két ékezet elég távol van egymástól, de a kéz írására ez jellemző; v.ö. az alatte levő sorban az ÿ-nal.