Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

ÚJVÁRY MIHÁLY BÚJDOSÓVERSE

ÚJVÁRY MIHÁLY BÚJDOSÓVERSE [335]

[p. 298]


            
            MAR elieőt en Vtam elkelj mar Jndúlnom oh
                    en ủig ʒerelmmem teȍled elkelj Valnom mashoúa bùidoſ-
                    nom geötrelmet ʒiủemben érted ſokat latnom
            Isten ledgien ủeled tarchon egiſigben es enghemet
                    viſelj mindenkor, ʒiúedben emlekezetedben hol-
                    tig elſe feleich te io ủig kedủedben
            Chendes nìủgodalma marad en ʒiủemnek, mar ủi-
                    gaſsagh semmj nem kelleß kedúemnek[336] mert en eletemnek chak
                    edgiedeöl Valla öröme eʒeknek
            Hoủa ledgìek Imar en nagi banatìmban és
                    jdegen feölden valo bủidoſtamban,[337] mert ßiúem
                    nagi buban mar megh emißtetik rủlad valo gondban,
            Jủta ŭigaſsagom ottan ſiralmamra,[338] mihelt edgiùt
                    litùnk eſik elủalaſra, teöled taùoʒaſra kimiat
                    életem mar adom halalra
            Jartomban keőltemben aʒte Aiandiekot hidgied
                    megh ủiselem ʒiuem adomaniod mert eʒ aka-
                    ratod aʒmellet keßenem ti[339] hiủ ʒolgalatod
            
                                                                                                                    Velem
            
            

[p. 299]


                    
            Velem valo te sok io tìtemeniderth mit adhaſsac
                    ʒiủem aʒthe hiủsſgedérth igaʒ ßerelmederth[340] holtig ʒolgalatom aian-
                    lom ezekérth
            Az Vr Isten minket gonoʒ hirteöl neúteöl min-
                    denkor eöriʒʒen aʒ ſok iridgiekteöl, ragalmazo
                    nielűteȯl teis ʒiùem eȍriʒd magad mindt ezekteöl
            Rủlamis ßöntelen legi emlikezedben kirìed az
                    Vr Istent te keöniergisedben hogi io egiſigben
                    tarchon megh ſokáìg veled edgıetemben
            Jmar az Istennek Aianlak tegedet es mindt
                    eiel nappal kèrem ße[341] felsigit, mìnket ßereteöket
                    Ieöuendeöre hoʒon megh eßue beneȍnkhet
            Ezer eȍt ßaʒ vtan 93ban egi ßomorú ifiủ
                    ßerʒj eʒt banadban, nagi keſereöſigben ʒiep
                    ßereteöìteöl taủủl bủidoſtaban[342]
                    
                    [335] RPHA-0854, az RPHA szerint a 218. lapon kezdődik, az adatrögzítő elnézte a számot a mikrofilmen.; RMKT 17/3:6, 16–17.

[336] A szó a sor fölé beszúrva.

[337] RMKT: buidostomban.

[338] RMKT: siralmomra – bár o-nak tűnek, de ha az, akkor a második m-nek egyel több szára van.

[339] RMKT: te.

[340] Pótlólag beszúrva a sor alá.

[341] A szó felett rövidítésjel.

[342] A vers alatt ceruzás bejegyzés:1593