Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Darovals’ mne, Bože, tak...

[p. 210]

        

            Darowalß mne boʒe[223] tak obweßel ſe ßokol ptak, ʒe[224] ſem
                    ſe mohol oʒnamit naprủcʒe, teſſicʒe twe ÿ me ſmútne
                    ſerdcʒe, giſte prủdcʒe tweho ſerdcʒe ranen ſem preteſcʒe
                    ſtrela beʒj ſerdcʒe horj ſpatriủſſe twe licʒe
            Aÿa giſtotne ſama kerwj ſem naſicʒena Pelikana pta-
                    ka litoſtiweho, welmj mi ſe oʒnamila wſſeho kủdj
                    chodim na te miſlim me premìle ſerdcʒe, Kúpidowoú
                    giſte ſtreloủ ranen ſem preteſcʒe
            Nad to ſpanila Labủd odegmaſſ mj fſſecʒkú chút, w ſwete
                    nenj ʒadneho lekare bi mj dodal tak chủtneho
                    lektware, na ſlúncʒj ʒar ſpatriủſſj twú twar
                    me premìle ſerdcʒe kủpıdoủoú giſte ſtreloú
                    ranen gſem preteſcʒe
            Ja praủdú ricʒj mohú, tagitj to nemohú, milùgi tebe
                    iako ſama ßobe p. b wie nailepſſie ſerdcʒe me tagno
                    kdo naſ lủcʒj neroʒlúcʒj kterj na mne ſocʒj, ke mne
                    precʒe ʒdreſne prúdcʒe me premile ſerdcʒe
            Elj boʒe vſliſſ hlaſ, ʒaloſtiwj tento cʒaſ wbitmaſtj
                    pritomen bủd dag mj pomocʒ, ſerdcʒe me podawam
                    ja gegi teſſ w mocʒ, bich owotcʒe roſkwiſt widel me
                    premile ſerdcʒe neb ſi> opatrj ſam neb ſi tj pan tej
                    peknej ſſtepnicʒe
            Leủendủlo[225] prewùnna, roʒmarinủ ſe rowna, deg boʒe
                    bich ho ia teſſ docʒekala, docʒekaủſſe telo ſwe
            
            

[p. 211]


                    
                    ſ nim obkladala, Allabaſtrem peknim flaiſtrem wúnnim
                    mageranem, fủndamentem ʒaloʒila giste ſerdcʒe AMEN.
                    
                    [222] FJK 1959, 186–188.

[223] Letter ezh with inverted breve

[224] Letter ezh with inverted breve

[225] Az o elírás a helyett.