Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

VIRÁGÉNEK(Lelkem Kata...)

VIRÁGÉNEK(Lelkem Kata...)[219]


                    
                                                                    VIRAGH ÉNEC &
                    
                    Leölkeöm katta ʒerelmes Lőlkem ziủem katta, tủdod az vr Jsten
                            megh parancholta hogi egimaſt ßereſsủc aʒt hatta, aʒirt
                            ha Jstenủnc aʒt parancholta
                    Lölkem katta megh lasd iol ziủem katta, hogi az vr Jñ ßt[220]
                            akarattia, megh teſſic raitad io volta ßereſsed, aʒkj
                            magat neked Atta.
                            
                            

[p. 208]


        
                    Leölkem katta gondold aʒt ha ziủem katta cʒiudalatos minden-
                            ben megh probalta Sʒìuet ßiủith altal latta aʒkj magat
                            ßolgadnac biʒonj monta
                    Leölkeöm katta, igi liūin ßiủem katta hogi ßiued ßiủith
                            igi megh probalta, tahat ßiúeth kichoda altatta, hogi ilj
                            hamar hoʒa megh Valtoʒtatta
                    Leölkeöm katta mitt chelekeßel ziủem katha, vallion ez val-
                            toʒaſt kj gondolhatta, ßerenchetlenſeghem ha hoʒta
                            ſoha ʒiúem eʒt nem Vadoltha
                    Leölkeöm katha vgi liủin ziủem katta, mondgiad leölkem
                            Leolkeöd mar megh vnta, mert leolkeöd aʒt megtalalta
                            ʒiủed kit kiủant regúlta
                    Leölkeöm katta cʒak eßedben ßiúem katta Júſſak néha
                            néha, bator ne giakortaa Tủdod mint ohaitotta ʒiúem
                            ßiủed kiet keziben tartotta
                    Leölkeöm katta búcʒȗ[221] ez ßiuem katta, hoʒad ʒiủem ſenkj nem
                            valtoztatta de gȯgj ßiủed allaſſat latta es maſérth
                            ʒiüed eőtet megh útalta
                    Leölkeöm katta aʒt mondom ʒiủem katta Jsten annac beönte-
                            tiſit mondotta ſeöt vdgian megh atkozta Joerth gonoßt
                            kj ad megh ủtalta
                    Leölkeöm katta, Aʒirt Imar ʒiȗem katta, keſerủes ʒiúem
                            teöled igi bucʒußtatta, hogi aʒ the ßiủed mi uólta
                            ledgien biekeſigbe feleölem hogj vgi kíúanta
                    Leölkeöm katta legi egiſegben mar ʒiuem katta
                            
                                                                                                    enteölem
                                                                                                    
                                                                                                    

[p. 209]


        
                            enteölem biekeſſigh tıʒteſſigh neked Io katta Isten elteſse
                            Io es ßiep katha amigh elß vigan elÿ vıragßal ßıep katha
                    Leölkeöm katta elmedgiec mar ziủem katha ßiuemmec eleȯm-
                            ben veött meßi Vta az ßegin geolıcʒe peldaja eletinec vige
                            fanac aßủ Aga
                    Leölkeom katta ſemmj óròmem mar ʒiủem katha, amj eleb
                            ʒiủemeth megh ùigaʒtalta most aʒ megh utalta Ne atkoʒlac
                            atolac in kap mert Isten akartha
                    Leölkeöm katta panaßomat mar ʒiủem katta, elủigeʒem merth
                            halaadatlan volta kathanac erre Indita egi kis niaúaliam-
                            ban hogi ilj hamar megh útalta
                    Leölkeöm katha, katha leölkeöm ʒiep katha, kara, katha
                            kara leölkem katha, leölkem Kata ʒıep kata, katta kara ßiủem
                            katta, kiet ʒemem vilaga vala az katta
                    Leölkeöm katta, te uigh katta, ſokaig elj ʒiủem katha
                            ʒiúembem fel iroth ßiep Neủed ßıep katha, katha kattha
                            mert az kattha, katta kara neủit ßiúembem holtig ot hatta
                    Leölkeöm katta azen ziủem igi Siratta, teged ʒiủem katta,
                            eʒ verſekben nagi ſiralmath eretted erched io katta, noha
                            neủit eltitkolta eſmered iol bator neủith megh ne irta finis
        
        [219] RMKT 17/3:19.

[220] A szó felett rövidítésjel (inverted breve)

[221] A rövidítésjegy a c-től az u-ig ível.