Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Egyszer vala én életemben...

Egyszer vala én életemben...


            
                                                            Alia optima
            Egiczer valla en életemben soc ßereteőm en ßerel-
                    memben, kikkel életemben éltem ereőltem igiemben
            Az egiknec neủe Margita kj magahoz vtat megh nita
                    megh haragita, bủſita chak megh sem tagita
            Masodicnac neủe Jllona, fogad Isten hoʒa io vona leőn
                    ʒene bona, ot iol Iara ʒegin katona
            Harmadicnac neủe Katúsa gienge feir ziep Sima húsa
                    bator megh ne fủſsa, aʒ kinec ot leßen Jủſsa
            Nedgiedicnec neủe Barballia, rißeges annac az bordaja
                    nem Io az haia vagion nekj maſ felteö marhaia
            Ötedicnec neủe Ersebet, ot latnal ziep eleúen kepet
                    chokolnj ʒiepet, kj megh ßerelemben nem lipet
            Hatodicnac neủe Anna az maganal iobat mìt athatna
                    ßabadon hadna ha kj mit teöle kiủanna
            Hetedicnec neủe Kriſtina kinec giakran haiol az
                    Ina eömaga hina, firfiủủal örömeſt vina
                                                            Nıolczadicnac neủe uala Sara, azt ne ùidgÿk bȧtor az
            
                                                                                            vaſara
            
            

[p. 197]


                    
                    vaſara, talalt az tarſara, mint az Tot az io vaias kasara
            Kilenczedicnec neủe Sủsanna tetczic egi elseöben megh honnıa
                    ligi chac vtana aʒủtan eö maga kınalna
            Tızedicnec neủe Jủlia, Nemet lean Bechben lakaſa chac
                    ßonac alna, Bechben nala ha kj megh ßalna
            Tıʒenedgiedicnec neủe Sophia, kj az Jffiakot hoʒaia hiÿa
                    ighen sia ria, mert nem akar edgıedeől halnia
            Tiʒenketeödicnec neủe neủe[165] Dorka, ennec vagion ziep keskenj
                    dereka, bar megh ne vtallia ha valakj hoʒa kapcholhattia
            Haida haida tj io menechkek ier úgordgiủnc meniej kechkek
                    gienge heölgecʒkek, jora[166] menendeö ßeöʒechkek
            Jobban jobban[167] eleöl vgordgiủnc[168] az vtolian chac hoppot
                    mondgìunc[169] ſemit ſe bankodgıúnc[170] eÿelis edgíủt forgodgìủnc[171]
            Eʒ ủerseket az kj ßerzette ßaŭaúal ha kit megh sirtette
                    hogiha nem teőrhette legen ageb leania erette finis
                    
                    [165] Szóismétlés.

[166] A j-n nincs pont.

[167] A j-n nincs pont.

[168] Az u fordított, n-szerű.

[169] Az u fordított, n-szerű.

[170] Az u fordított, n-szerű.

[171] Az u fordított, n-szerű.