Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

Megszereti szállását...

Megszereti szállását... [155]


                    Megh szerettj ßalaſat, hegıeknek[156] veölgeknek
                            allaſſat, follio vʒeknec[157] ʒủgaſſat, az mada-
                            raknak ßiepen ßolaſſat
                    Nömes ủadac tű kik ủattoc ủagion[158] erdeŏben lakastoc
                            ßiep madar ßokat hallottoc[159] de az ßiep ßoủal
                            ſemmit ſem gondoltoc
                    Sziep zemeimnec ŭilaga ifıùsagomnac tarsosagha
                            banatimnac ủigaſſaga, ßerenchemnek ſoc Iora forgaſa
                    Moſt jeöủe hoʒam egi köúet, kj ollian úot mint eúet, ßaiaba
                            hoʒa egi keöuet, aʒal mủtatta nekem nagi orőmet
                    Az keö ollian ủalla mint ikra, úgi finlic ủalla mint ßikra
                            bie kebelembe bochattam, ßiúemnec ßerelmit ottan felgerießtj
                    Las en moſt melliet felettem, keöuetet megh sem kirdettem
                            hogi hol talalnam az vúlgiet[160] kiben megh fognam ʒerelmes hölgemet
                    Kj bủủs ziủem ủigaʒtalaluán, banatimat eltaủoßtatnà, melÿ
                            heöldgiel en edgiủt laknam, es holtomig étet elsem hadnam
                    Kezeidet adgiad keʒemben, felủißlec hedgien eölemben
                            takargatlac lepedeőmben es elnıugotlac hegien ölemben
                    
                                                                                                    Oh ủig ủiraom
                    
                    

[p. 195]


                    
            Oh ủig ủiragom Viola ziủemnek Vilagha Sophia, mindenkor
                    teged ʒeretlec, es en magamnac teged vetelec
            Aʒte derekat ziep keskenj ziep magas az te homlokad orczad
                    mint ʒiep roſa piros aʒʒal ighen ʒiep az te niaias voltod
                    
                    [155] RMKT 17/3:17, 24–25.

[156] Az ı a sor fölé beszúrva.

[157] A v és a ʒ közt hiányzik egy i.

[158] A szó közepét paca takarja. Az u ékezete az a fölött van.

[159] A szó közepét paca takarja.

[160] Az i pontja a felette levő vesszőbe került.