Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[BALASSI BÁLINT 2. ÉNEKE] (Cupido szívemben...)

[BALASSI BÁLINT 2. ÉNEKE] (Cupido szívemben...)[64]


            
                                                      Alia K. N.
        Kủpido ſziuemben ſok teözes ßikrakkal
                    ßerelmeth moft vitia, elmımben mìnt varban
                    vıgiaʒʒo viraßto herdoìat vgi mondgia
                    czillagom kipet velem tsak kìúantattia &.
        Rola feledeken nem lehet ủig ßiủem, mert
                    tsak eötet ohaittia mint eseöt aßaliban megh haso-
                    doʒot feőld eötet vgi kiủannia Töʒem enihitőìe ba-
                    natom nizöìe hogi’ tsak eö mar aʒt vallia
        Jmar eö érette masok ßerelme, nalam mìndt semie
                    leötth, mert ßeme nilaúal snagi igaſsagaủal[65]
                    mint czelt enghem mar megh leötth, beúetth
                    ſserelmiben, kiúel mint ha enghem eö vgian
                    eȍdueziteth &.
        
                                                                                Siralmas
        

[p. 020]


            
        Sıralmas nagi banatth keölemben nem banthatth
                    mint mikor eötteth nem latom Szép kertek temlecʒ-
                    nek akkoron tetczenek ủige nekȯl ſiralom, ủißont
                    mikor latom, vagi ſzaủat halhatom nintſen
                    femmj[66] ſiralmom &.[67]
        Tőreödelmes ſziủem édes leúelibeől ßintein igaʒ
                    vgi Indủl,[68] regj betegsigbeȯl mǐnt tamadot
                    ember, viol Rosa ßagiatủl, vagi mint az regi
                    rab ßabadsagnak ereöll el ßaladủan fogságból
        Insigibeől Imar mert enghemet kj veőtt eleőbj
                    ßerelminek, bủs[69] voltat ßiủemnek legedeʒeö
                    ßele eluette Joo kedùìnek bủ ßerzeö ßere-
                    lem, mart nem Arthat nekem, mert oltalma
                    feiemnek &.
        Nem régen ßép Gőreőtth ßerelmeſsen köldeth
                    kj Rùbintokkal mindt rakủa egi ßep draga
                    Gıemant kelleö kezeparant vagion keßte
                    foglalủa, hoʒam ßerelmiben tekilettes ßiủeis
                    igi vagion kaptsolua &.
            
                                                                                Aiandekon
    
    

[p. 021]


    
        Aiandekon vißont kijrt hiẇ ßerelmit enis nekj
                    mủtattȃ,[70] ßoritủa ket nekj ßerelemnek teöʒes fo-
                    goiaban mủtatta feiemetth leőlkemetth, Tellies
                    ìletemetth Aianlottam valottam &.
        Melliet ßerelmeſsen es ighen Joo neủen
                    teǒlem rabıateỏl elúeötth èdes hiủsigiben
                    mint erȯs ßekrineben bie ʒarolủan rekeßtet
                    nagi ìgazsagaban mint ßep lagi czùhaban tiùin
                    keblìben eötetth &.
        Táủủl vagion Azirt mar keſereösighem, geö-
                    nereö en élettem, mellj ßepek Taủaßal sik
                    meʒeők viraggal boldogsággal Joo kedủem, aʒon
                    modon rakủa es nem gìoz eőrúendnj eleget
                    ßeretheömen & finis 7.7brıs.[71] Aỏ 1608.
                                                                        Alìa Elegans
   
    [64] RPHA-0237

[65] Az első a felett zöldesfekete papírhiba, elüt a tinta színétől.

[66] A szó előtt ujjlenyomat.

[67] A strófa jó példa arra, hogy ek és ik kötése nagyon hasonló vonalvezetéssel is írható.

[68] Nagy I és J szinte megkülönböztethetelen. Van a mai vonalvezetésűre hasonlító, de van áthúzott J is.

[69] Egy tenyér alsó felének lenyomata látszik ezen a részen. Ha a lenyomat másolás közben került ide, akkor a másolónak elég kicsi keze lehetett, ha ide támaszkodva írta a legfelső sort.

[70] Az a után rajzolt, a szó fölé kanyarodó rövidítésjel az u fölött ér véget, és elfedi annak ékezetét.

[71] Az ıs felett félkör alakú rövidítésjel.