Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[BALASSI BÁLINT 58. ÉNEKE] (Ó, nagy kerek, kék ég...)

[BALASSI BÁLINT 58. ÉNEKE] (Ó, nagy kerek, kék ég...)[56]


        
                                                            Alia.
            Videns Júliam nec Oratione in sủj Amorem in flamarj poße
                        qūestủb[us] miſer, Celủm[57] Terras et Maria implet pollicens
                        indignabúnd[us] se núllẇum Carmen Jủliæ gratia deinceps cantatúrúm
            Oh nagj kerek kek egh dicʒösegh Fenieſsigh Czillagok
                        palotaia, Szep ʒőldel bie bủrúlt, viragokkal úiolth io
                        illatto feöld taia Czodakat neủeleő galiakoth vifeleö nagj
                        Tenger Morotủaia.
            Mi haſzon ennekem hegieken veőlgieken bủidosủa niaủolognȏ
                        ſzerniủ haủasokon fene Pardủcz Modra kietlenben balag-
                        nom, tőủis kózt bokorban, sok esöben hoban holtig tsak
                        niomorognom.
            Mindennek barlangit vadak lakohelit, mi haßnom hogi bie iarȏ
                        emberek nem lakta feőlden ilj regúlta mi Jủtalmomot varom
                        ha mindenót íget ßerelem enghemet, mindt bẃm, kínom,
                        tsak karom &.
            

[p. 016]


        
        Sokßor vadaſzaſſal zép Madaraßaſſal, en mindt tsak
                    aʒon voltam, hogj nagj ßerelmemet kj forral engemet
                    ßiẃủemben mindt megh oltsam, de semmit nem niertem
                    vele seöt veßtettem, mert inkap egtem giúltam
        Mert valahủl Jarok s vallamit tsirialok, elmimben mindt
                    ot forogh, Jùliam zép képe, geönereő beßide, lölkem
                    èrte for búʒogh, valahoủa nézek vgi tetczik ße-
                    memnek hogj míndt eleöttem mozogh.
        Noha felmetelte zìủem kȍzepette: Kủpido neki kepett.
                    giemant zep betȍkkel maga ket keziủel, de megis
                    ßep ßemillith, neʒnj ell wʒ enghem noha nilủan erzem
                    hogi tsak vallom geötrelmith.
        Mas kegiesis ßeret de en ötet nem noha kőúet nagi hiùen:
                    Aʒertt: mert Iñ Czodaủl nagi bőltsen tsak Jủliara épen
                    mìnden nagj ßépsigit ez fóldre vgi ßerzet, hogi
                    senki zéb ne legìen &.
        Oh en ream dȍhett elúeßtemre eſkeőtt igen hamis ßerelem
                    mijrt nem hodolhacz enghem annak kit tartaß, vtanam
                    ßerelmeſſen, smire kedủem ellen giủtaß ahoz enghem
                    az kj hogi merhetetlen
        De te Tȍrùiniednek, noha tsak veßtenek ketelen kelj
                    engednem Siamolioll vetettill, rabiaūa eitettil.
                                                                                                                                            
                                                                                merth
           
           

[p. 017]


                    
                    mert Jủlianak enghem, ki miat hißem czoda, hogi mint ha
                    Jol volna, olj órómeſt viſelem
        Mìnt az leppentioczke gierta lang heaban, magat akarủan eötj
                    nem gondolủan vele, hogi az giertia langia megis igetj seőtj
                    ßiủemis ézkepen, Júlia ßiúiben, magát órómeſt>ll[58] sűtj
        Hattalmas ßemej, haragos beßidj, enghem noha veßtenek, de
                    minden zépsiggel sminden ßerelmiủel megis inkap tetczenek
                    raita eſſik hall, veß, lölkem tsak az nehiz, hogi tart ßamkj vetetnek
        De am akar megìen velem az ßerelem, ßabad legien mar
                    velem, tsak hogi aʒt engedgìe, kinom érdemiben, hogi aʒ mint
                    fel meczettel, Jủlia ßiúemben ßintein vgi versemben teſsek
                    megh zip képe &.
        Hidegh liủin kiủől enghem penigh belól, Jủlia ßerel-
                    mitȯl, io hamar loủakérth iarủan érdelj feőldeth[59]
                    nem nagj faratsagh niekeól, ezt eőßủe rendeltem
                    teőbbj nem emlitủin Júliath imar versőll &.
                                                    Ez az Jūliarủll ßerzet enekeknek
                                                            az Vege: Kőủetkezik mas
                                                            
            [56] RPHA-1128

[57] Az ủm betűkapcsolat egy szárral kevesebbet tartalmaz, mint amennyi kellene.

[58] A két l a sor fölött, a szó végén eredetileg -ſt szerepelt..

[59] A szó végén áthúzott egy betűt, talán a h-t írta le kétszer.