Ugrás a tartalomhoz

Fanchali Jób-kódex

Tóth Tünde, Földes Zsuzsa

Mezura –- CHER –- Bibliopolisz

[BALASSI BÁLINT 55. ÉNEKE] (Mi dolog Úristen...)

[BALASSI BÁLINT 55. ÉNEKE] (Mi dolog Úristen...)[24]

[p.006]


            
        Mÿ[25] dologh Wr Isten: hogj az[26] egi kegießen kiủől
                    ſenkj nem tettczik,[27] de[28] mj oka vallion, hogi tsak
                    Aßonion[29] lölkem[30] igj hall veß[31] esik, eʒen kiủủl ſenkit
                    a leölkem nem ohait noha érte kinlodik
        Nem de nem ez é az, ki megh nem kegielmez, ſemmj[32]
                    köniergiſemre, rególtatủl fogúa artatlan[33] voltomra
                    ủeßt vetett götrelmire, kiben hogi hatt óróll, kinoʒ
                    kegìetleneỏl, mert bủm eſik kedủire
        Oh nìaủolias lölkem, elbolondolt feiem haſzan niekeöl
                    mit ßolgalß, àz kj teged vtal, s hozad haraggal
                    el mìjrt hogi attủl megh nem valß, illen kegietlen-
                    nek köniùedet eitened mi haßon ha bủt talalß
        Mondthatatla ßepsigh, kiben hamar leß végh, ki
                    ideöủel elmủlik maſnakìs adatoth (gondold megh
                    magadoth) kik kezól talalkozik ki teged kereſsen
                    nem mint az kedgietlen ki veled kìnnal iaczik[34]
        Igi fedùinn Terödủin nagi kegietlensigin aldoth
                    ſzép Júlianak czak egi veletleneỏl hatt
                    mar eleöttem eòll ßemellie Cùpidonak, ki
                                                                                                                                   
                                                                                                                                        ram
                                                                                                                                    
        
        

[p. 007]


            
        ream moſolỏdủan> moſoliodủan igh ßola vígan
                    nekem regj rabianak.
        Tủsakodnod azon hogi az kegies Aßonÿ nalad feledủe
                    ledgìen, czak kar ßomot hidgied, hanem ha
                    lelkedis belöled ellj midgien, mert ennen kezemủel
                    benned meczettem fel ott kophatatlan képen
        Aʒirt Abrazattia lölkedból mar ſoha mìgh elß ki
                    nem kophatik földen ßerte ßerint czak érte
        vallaß[35] kint, migh raitad megh nem esik, azirt en az ta-
                    nats ez hogi dolgodhoz iol laß[36]> iol laſs>,[37] mert igi
                    kedùed nem telik.
        Szerelem giūlaßto ßentsiges Củpido[38] mond hat minth
                    löllìem kedủit,[39] monda mindt[40] holtig maragj megh
                    ebben igi, amint imadod kepeth rea felelek smegh
                    lad hogi meg hoʒa fogad noha teőle moſt elúetth
        Jủlíanak dolgan niủghatatlankodúan elkeseredeth
                    ßiủem, uen olj batorsagotth Củpidotúl ßot
                    ủeßet niauolìas feiem, kiben eö vgi fogad
                    hogi megh hoʒa fogad az en fene ßerelmem finis[41][24] RPHA-0908

[25] BC: cím

[26] BC: ez

[27] A szókezdő t vonalvezetése megegyezik azzal, amit másutt T-nek vettünk.

[28] BC: S de

[29] A szókezdő betűt mindenütt A-val írtuk át.

[30] BC: ez Aszoniom lelkem

[31] BC: halß vesz

[32] A második m-nek egy szára van csak három helyett., a szó ugyan sennẏ-ként is átírható lenne, de annak nem sok értelme lenne. Eckhardt, 1959: semj

[33] A szó artatlom-nak látszik, gyakori az an ilyen írása.

[34] 1959: iadzik

[35] Az ll javítva.

[36] Törölve, a iol a sor fölé lett beszúrva.

[37] Az s törölve.

[38] Az ékezete a C kacskaringós kezdetével van megoldva.

[39] Az i pontja felette levő sor ß-ének szárában lehet, a pötty, ami látszik, az u ékezete.

[40] A min-ben egy betűszárral kevesebb van

[41] Az alsó sorokon sötétebb barna tintafoltok láthatók.