Ugrás a tartalomhoz

Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)

Eötvös Károly Intézet

Alkotmányjog - Elektronikus tananyag

Alkotmányjog - Elektronikus tananyag

Majtényi, László

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet

Szabó, Máté

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet

Copyright 2005, Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet

2005


Tartalom

1. Választójog, választási rendszer
1. Bevezetés
2. A választási alapelvek
3. A választójogosultság feltételei
4. A választási rendszerek alaptípusai
5. Az országgyűlési választási rendszer
6. Az önkormányzati választási rendszer
7. Választási eljárás, választási szervek
2. A köztársasági elnök
1. A köztársasági elnök jogállása
2. A köztársasági elnök funkciója és hatásköre
3. A Kormány
1. A Kormány alkotmányjogi jogállása
2. A Kormány megalakulása
3. A Kormány megbízatásának megszűnése
4. A Kormány Országgyűlés előtti felelőssége
4. Az Alkotmánybíróság
Az előzetes normakontroll
Az utólagos normakontroll
A normák nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata
Az alkotmányjogi panasz
A mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenesség megszüntetése
A hatásköri összeütközés megszüntetése
Az Alkotmány rendelkezéseinek értelmezése
5. A bíróságok
1. Az igazságszolgáltatás bírói monopóliuma
2. A független bírói hatalom a hatalommegosztás rendszerében
3. A bírósági szervezetrendszer
4. A bírák
5. A bírák függetlensége
6. A pártatlan ítélkezés alkotmányos garanciái
6. A véleménynyilvánítás szabadsága
1. A véleményszabadság alapjai
1.1. A jogok köre
1.2. A jogok igazolása
2. A véleményszabadság főbb területei
2.1. A sajtószabadság
2.2. A rádiózás és a televíziózás szabadsága
2.3. Szólásszabadság az interneten
3. A véleményszabadság korlátozása
3.1. A politikai beszéd
3.2. A gyűlöletbeszéd
3.3. A köz érdekeit sértő beszéd
3.4. A becsületsértő beszéd
7. A gyülekezés és az egyesülés szabadsága
1. A gyülekezési és az egyesülési szabadság kapcsolata
2. A gyülekezéshez való jog
2.1. A gyülekezéshez való jog alapjai
2.2. A magyar alkotmányos szabályozás kialakulása
2.3. A gyülekezési törvény
2.4. Az Alkotmánybíróság határozata a gyülekezési törvényről
3. Az egyesüléshez való jog
3.1. Az egyesüléshez való jog alapjai
3.2. A külső és a belső egyesületi jog
3.3. A pártalapítás szabadsága
8. A gazdasági, szociális és kulturális jogok alkotmányos védelme
1. A gazdasági, szociális és kulturális jogok védelmének elméleti kérdései
2. A szociális jogok igazolása
3. A szociális jogok alkotmányos védelme más államok alkotmányában
4. A magyar alkotmányos szabályozás általános jellemzői
5. Egyes szociális jogok
5.1. A tulajdonhoz való jog
5.2. A szociális biztonsághoz való jog
5.3. A lehető legmagasabb szintű egészséghez való jog
5.4. A munkához való jog
5.5. A művelődéshez való jog