Ugrás a tartalomhoz

Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)

Eötvös Károly Intézet

A normák nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata

A normák nemzetközi szerződésbe ütközésének vizsgálata

     Az Alkotmánybíróság e hatáskörében a jogszabályokat, illetve az állami irányítás egyéb jogi eszközeit a nemzetközi szerződésekbe ütközés szempontjából vizsgálja. Az eljárást az Országgyűlés, annak állandó bizottsága, bármely országgyűlési képviselő, a köztársasági elnök, a Kormány vagy annak tagja, az Állami Számvevőszék elnöke, a Legfelsőbb Bíróság elnöke, a legfőbb ügyész és az ombudsman indítványozhatja, az Alkotmánybíróság e hatáskörében hivatalból is eljárhat. Ha a testület megállapítja, hogy a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály egy másik jogszabállyal vagy állami irányítás egyéb jogi eszközével ellentétes, akkor az alábbiak szerint intézkedhet:

  • ha a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabállyal azonos vagy annál alacsonyabb szintű jogszabály, illetőleg az állami irányítás egyéb jogi eszköze a nemzetközi szerződésbe ütközik, akkor az Alkotmánybíróság a nemzetközi szerződéssel ellentétes normát teljesen vagy részben megsemmisíti;

  • ha pedig a nemzetközi szerződésbe ütköző jogszabály magasabb szintű, mint a nemzetközi szerződést kihirdető jogszabály, akkor a testület az ellentét feloldása érdekében – határidő megjelölésével – felhívja a nemzetközi szerződést kötő szervet vagy személyt, illetve a jogalkotó szervet. A felhívott szerv vagy személy feladatának köteles eleget tenni.

     Ha az Alkotmánybíróság azt állapítja meg, hogy a jogalkotó szerv a nemzetközi szerződésből származó jogalkotói feladatát elmulasztotta, a mulasztást elkövető szervet – határidő megjelölésével – felhívja feladatának teljesítésére, aki köteles annak eleget tenni.