Ugrás a tartalomhoz

Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)

Eötvös Károly Intézet

7. Választási eljárás, választási szervek

7. Választási eljárás, választási szervek

     A választási eljárásra külön törvény vonatkozik, amely egyrészről általános szabályokat, másrészt az országgyűlési, illetve az önkormányzati választásokra, valamint az országos, illetve a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre vonatkozó speciális rendelkezéseket tartalmaz. A törvény többek között rendelkezik a választási szervekről. A választási bizottságok független szervek, amelyeknek feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának és törvényességének biztosítása. A választási bizottságok a következők: szavazatszámláló bizottság, helyi választási bizottság, országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság, területi választási bizottság, valamint az Országos Választási Bizottság (OVB). A bizottságok tagjainak egy részét a helyi önkormányzat – az OVB esetében az Országgyűlés – választja, további egy-egy tagját pedig a jelöltet vagy listát állító jelölő szervezetek bízzák meg. A választási bizottságok mellett választási irodák működnek, amelyek a választások előkészítésével, szervezésével, lebonyolításával foglalkoznak. A választási törvények megsértése miatt, illetve a választási bizottságok döntései ellen kifogással lehet élni, amelyről végül a bíróság dönt.