Ugrás a tartalomhoz

Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)

Eötvös Károly Intézet

3. A választójogosultság feltételei

3. A választójogosultság feltételei

     Az országgyűlési képviselő-választás tekintetében az aktív és a passzív választójog feltételei egybe esnek: a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt megillet az a jog, hogy az országgyűlési képviselők választásán választó és választható legyen. Fontos megjegyezni, hogy az Alkotmány új szabálya – a korábbi szabályozással ellentétben – azoknak a Magyar Köztársaság terültén lakóhellyel rendelkező magyar állampolgároknak is biztosítja az aktív választójogot, akik a választások napján külföldön tartózkodnak.

     Az önkormányzati választások vonatkozásában a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és – amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen. Az aktív és a passzív választójog feltételei tehát közösek annyiban, hogy az a magyar és más uniós tagállami, a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező, nagykorú állampolgárokat illeti meg. Az aktív választójog további feltétele, hogy a választópolgár a választás napján az ország területén tartózkodjon. A passzív választójog feltételei pedig kiegészülnek azzal, hogy polgármesterré és fővárosi főpolgármesterré csak magyar állampolgár választható. Az Alkotmány emellett aktív választójogot biztosít az önkormányzati választásokon a Magyar Köztársaságban minden menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személynek, amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik.

     A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden nagykorú magyar állampolgárt és az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát megillet az a jog, hogy az európai parlamenti választáson választható és választó legyen.

     Az Alkotmány meghatározza a választójogosultság negatív feltételeit is, vagyis azokat az úgynevezett természetes kizáró okokat, amelyek fennállta esetén valakit nem illet meg az aktív és a passzív választójog. Ezek a feltételek alapvetően két körülményhez, a belátási képesség hiányához, illetve bűncselekmény elkövetéséhez kapcsolódnak. Így nincs választójoga annak, aki

-         jogerős ítélet alapján a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság, illetőleg

-         a közügyek gyakorlásától eltiltás hatálya alatt áll,

-         szabadságvesztés büntetését vagy

-         büntetőeljárásban elrendelt intézeti kényszergyógykezelését tölti.

Az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgára akkor sem választható, ha az állampolgársága szerinti állam jogszabálya, bírósági vagy más hatósági döntése alapján hazájában kizárták e jog gyakorlásából.