Ugrás a tartalomhoz

Alkotmányjog

Eötvös Károly Közpolitikai Intézetet (2005)

Eötvös Károly Intézet

2. A választási alapelvek

2. A választási alapelvek

     Az országgyűlési képviselőket, az Európai Parlament képviselőit, a helyi önkormányzati képviselőket, valamint a polgármestereket és a fővárosi főpolgármestert a választópolgárok általános és egyenlő választójog alapján, közvetlen és titkos szavazással választják. A választójog általánossága és egyenlősége, valamint a szavazás közvetlensége és titkossága olyan követelmények, amelyeknek egy demokratikus választási rendszerben érvényesülniük kell.

     A választójog általánossága. E választási alapelv alapján főszabály szerint minden nagykorú állampolgár – a természetes kizáró okokat kivéve – választójoggal rendelkezik.

     A választójog egyenlősége. A választójog egyenlősége azt jelenti, hogy a választópolgárok egyenlő feltételek mellett adhatják le szavazatukat, a választásban azonos jogokkal és kötelességekkel vesznek részt. A választópolgárok azonos számú és azonos értékű szavazattal rendelkeznek.

     A szavazás közvetlensége. A szavazás akkor közvetlen, ha a választópolgárok személyesen – nem képviselő útján – adják le szavazatukat, továbbá, ha közvetlenül a jelöltre voksolnak, nem pedig a képviselőket választó küldöttekre, elektorokra.

     A szavazás titkossága. A titkosság alapelve által támasztott követelmény szerint a szavazópolgárok úgy adhatják le szavazataikat, hogy annak tartalmát, vagyis a választópolgár döntését más nem ismerheti meg.