Ugrás a tartalomhoz

Nemzetközi gazdaságtan - Elmélet és gazdaságpolitika

Sághi Márta

Panem Könyvkiadó

Nemzetközi gazdaságtan: külkereskedelem és pénz

Nemzetközi gazdaságtan: külkereskedelem és pénz

A nemzetközi gazdaságtan két nagy területre osztható: a nemzetközi kereskedelem és a nemzetközi pénzügyek tanulmányozására. A nemzetközi kereskedelmi elemzés elsősorban a nemzetközi reálgazdasági tranzakciókkal foglalkozik, tehát azzal, hogy a fizikai áruk mozgása, illetve valamely gazdasági erőforrás kézzelfogható átruházása milyen módon történik. A nemzetközi pénzügyi elemzés a világgazdaság pénzügyi oldalára összpontosít, tehát olyan pénzügyi műveletekre, mint például az USA dollár megvásárlása külföldön. Nemzetközi kereskedelmi ügy például az Egyesült Államok és az Európai Unió vitája az EU támogatott agrárexportjáról; nemzetközi pénzügyi kérdés az eszmecsere arról, hogy a dollár árfolyamának szabad lebegése megengedhető-e, vagy pedig az árfolyamot kormányzati eszközökkel kell stabilizálni.

A valódi világban nincs egyszerű választóvonal a kereskedelmi és a pénzügyi témakörök között. A nemzetközi kereskedelem legnagyobb része pénzügyi műveleteket is felölel. Ugyanakkor e fejezet több példája is megmutatta, hogy sok pénzügyi eseménynek fontos kereskedelmi következményei lehetnek. A két témakör között mégis különbséget kell tenni. A könyv első fele nemzetközi kereskedelmi témákat tárgyal. Az első rész (a 2–7. fejezet) a nemzetközi kereskedelem analitikus elméletét fejti ki, a második rész (a 8–11. fejezet) pedig a külkereskedelmi elméletet alkalmazza a kormányzati kereskedelempolitikák elemzésére. A harmadik rész (12–17. fejezet) a nemzetközi monetáris elméletet tárgyalja, míg a negyedik rész (18–22. fejezet) ezt az elemzést terjeszti ki a nemzetközi monetáris politikákra.