Ugrás a tartalomhoz

Növényi biotechnológia és géntechnológia

Dudits Dénes, Heszky László

Agroinform Kiadó

Növényi biotechnológia és géntechnológia

Növényi biotechnológia és géntechnológia

Dudits, Dénes

Heszky, László

2014


Tartalom

Előszó a harmadik, átdolgozott, bővített kiadáshoz
Köszönetnyilvánítás
1. I. Bevezetés
1. A növényi biotechnológia és géntechnológia alapjai (Heszky L.)
1.1. Fogalma
1.2. Tárgya
1.3. Célja és gazdasági jelentŐsége
1.4. Módszereinek csoportosítása
2.1. A szövettenyésztés alapjainak megteremtése (1900–1950)
2.2. A tenyésztett sejtek totipotenciájának bizonyítása és a szomatikus sejtgenetika kialakulása (1950–1980)
2.3. A növényi géntechnológia kialakulása és felhasználása (1980-tól)
2.4. Hazai története
3. Növény-sejt-növény rendszer in vitro (Heszky L. és Dudits D.)
3.1. Dedifferenciálódás és redifferenciálódás
3.2. Az in vitro morfogenezis alternatív útjai
3.3. Növények felnevelése tenyésztett sejtekBŐl
3.4. Organogenezis
3.5. A járulékos szervek differenciálódása
3.6. Szomatikus embriógenezis
3.7. Az in vitro szerv- és embriódifferenciálódás molekuláris háttere
3.8. A növényregenerálás eredményei
2. II. A SZAPORODÁS BIOTECHNOLÓGIÁJA
4. Az ivaros szaporodás biotechnológiája (Heszky L.)
4.1. Embriókultúra
4.2. Portoktenyésztés (in vitro androgenezis)
4.3. Generatív szervtenyészetek
4.4. Generatív szövettenyészetek
4.5. Generatív sejttenyészetek
4.6. Az apomixis biotechnológiája
5. Az ivartalan szaporodás biotechnológiája (Heszky L.)
5.1. Az in vitro mikroszaporítás alapjai
5.2. Merisztématenyésztés
5.3. Rejuvenilizáció
5.4. A mikroszaporítás módszerei
5.5. Kórokozó-mentesítés
5.6. Az in vitro mikroszaporítás technológiája
5.7. Az üzemi mikroszaporítás gazdasági jelentősége
5.8. A mikroszaporítás a XXI. században
5.9. A mesterséges mag
5.10. In vitro génbank
5.11. Kriobank (krioprezerváció)
3. III. SZOMATIKUS SEJTGENETIKAI ÉS GÉNTECHNOLÓGIAI MÓDSZEREK
6. A genetikai variabilitás növelése (Dudits D. és Heszky L.)
6.1. Szomaklonális variabilitás
6.2. Mutánsok izolálása sejt- és szövettenyészetekben
6.3. Szomatikus hibridizáció protoplasztfúzióval
7. Transzgénikus növények létrehozása DNS-transzformációval
7.1. A növényi genom mérete és a sejtmagi DNS szerveződése
7.2. Genomikus növényi géntárak
7.3. Komplementer DNS-molekulák szintézise és klónozása
7.4. A növényi gének molekuláris szerkezete és aktivitásának szabályozása
7.5. Agrobacteriumplazmidok mint természetes génátviteli rendszerek
7.6. Közvetlen DNS-bevitel
4. IV. GÉN-TECHNOLÓGIAI STRATÉGIÁK ÉS TRANSZGÉNIKUS fajták
8. Genetikailag módosított (GM) növények (Heszky L.)
8.1. A GM növény
8.3. A növényi géntechnológia és a globalizáció
8.4. A fontosabb géntechnológiai stratégiák
9. Biotikus stressz-rezisztens transzgénikus növények (Dudits D. és Heszky L.)
9.1. Vírus eredetű molekulák a virális patogénekkel szembeni rezisztencia kialakításában
9.2. Bakteriális fertőzéssel szemben rezisztens transzgénikus növények
9.3. Gombarezisztens transzgénikus növények
9.4. Rovarrezisztens transzgénikus növények
10. Abiotikus stressz-rezisztens transzgénikus növények (Dudits D. és Heszky L.)
10.1. Herbicidrezisztens transzgénikus növények
10.2. Szárazság és ozmotikus stresszrezisztencia a transzformáns növényekben
10.3. Szélsőséges hőmérsékleti viszonyokat tűrő transzgénikus növények
10.4. A reaktív oxigéngyökök károsító hatását mérséklő anyagcsere-folyamatok
11. Anyagcseréjükben módosított transzgénikus növények
11.1. A fehérje és aminosav anyagcsere módosítása
11.2. A szénhidrát anyagcsere módosítása
11.3. A zsírsav bioszintézis módosítása
12. Fejlődésben módosított transzgénikus növények (Heszky L. és Dudits D.)
12.1. Transzgénikus hímsterilitás és hibrid előállítás
12.2. A növények növekedését, fejlődését és morfológiai felépítését érintő géntechnológiai beavatkozások
12.3. A terminátor technológia
13. Transzgénikus növények, mint bioreaktorok (Heszky L.)
13.1. Idegen fehérjék, peptidek génjeinek működtetése GM növényekben
13.2. Idegen fehérjék termeltetése rekombináns vírusokkal fertőzött növényekben
13.3. A gazdaságos fehérjetermelés feltételei
13.4. ,,Ehető vakcinák” termeltetése
13.5. Antitestek termeltetése
13.6. Heterológ fehérjék és peptidek termeltetése
13.7. Ciklodextrin termelés
13.8. Műanyag termelés
5. V. A növényi géntechnológia társadalmi jelentősége és problémái
14. Transzgénikus fajtákkal és termékekkel kapcsolatos kockázatok
14.1. A géntechnológia és az evolúció
14.2. A géntechnológia és a horizontális rekombináció
14.3. Biológiai (ökológiai) rizikótényezők
14.4. Gazdasági (szociális) hatások (14/2. ábra)
15.1. A ,,lényegi azonosság elve”
15.2. Törvényi szabályozás az USA-ban és az EU-ban
15.3. Törvényi szabályozás Magyarországon
16. A növényi-biotechnlógia növekvő szerepvállalása a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtésében: hazai lehetőségek és feladatok