Ugrás a tartalomhoz

Élelmiszer-higiénia

Biró Géza (2014)

Agroinform Kiadó

Előszó a második kiadáshoz

Előszó a második kiadáshoz

Az élelmiszer-higiénia tevékenység jogszabályokhoz kötődik. Természetes ezért, hogy a jogi szabályozás módosítja a tevékenység kereteit, a működés egyes feltételeit. Az elmúlt időszak meghatározó volt az élelmiszerrel kapcsolatos szabályozás terén. Megjelent az új élelmiszer törvény, az állategészségügyi törvény és az állategészségügyi szabályzat. Ezek hosszú időszakra meghatározzák az élelmiszer-higiénia feladatait, tevékenységét. Az új törvények és rendeletek azonban nemcsak az eljárási szabályokat, a működés kereteit módosították és változtatták meg, de szakmai tekintetben is számos új elvet, szabályt érvényesítettek. Nemzetközi és hazai viszonylatban is elfogadást nyert az élelmiszerrel szemben támasztott elsődleges és alapvető követelmény az „élelmiszer biztonság” kritériuma. Megfogalmazódott, hogy az élelmiszer-higiénia az élelmiszer biztonságnak, az élelmiszer aggálytalan fogyaszthatóságának teljes körű szakmai képviselete.

Számos részletkérdésben is új ismeretek érvényesülnek. Az élelmiszer-mikrobiológiában új megítélésű az Escherichia coli pathogenitása, a húsvizsgálatban új, szigorúbb elbírálási elvek fogalmazódtak meg, például a gümőkór, a Q-láz, egyes parazitózisok tekintetében. Élelmiszer-higiéniai és közegészségügyi szempontból értékelni kell a szarvasmarha szivacsos agyvelőbántalmát. Az élelmiszerek vizsgálatában, bírálatában új alapokat jelent a Magyar Élelmiszerkönyv.

Az 1990-es évek nagy változást hoztak az élelmiszer termelés és -forgalmazás terén. A magán és külföldi érdekeltségek sok új és korszerű élelmiszer üzemet hoztak létre, ugyanakkor a szerteágazó kis magán vállalkozások számos higiéniai problémát is jelentenek. Az élelmiszer ellenőrzésben ugyanakkor egyre nagyobb jelentőségű a technológiai higiénia, a termelés higiéniai szintjének a vizsgálata. Ez kapcsolódik az élelmiszer export követelményeihez, különös tekintettel az Európai Unió előírásaihoz és ajánlásaihoz.

A megnövekedett feladok, hazai és nemzetközi elvárások egyre nagyobb követelményeket támasztanak az oktatás és továbbképzés terén. Jelen könyv átdolgozott kiadásához a szerzők azon törekvése társul, hogy a közreadott ismeretek megfeleljenek a jelen és a jövő igényeinek. A közvetlen élelmiszer-higiéniát művelő szakembereken túl a könyv szeretne segítséget nyújtani mindazoknak, akik az élelmiszer termelésben, -forgalmazásban és élelmiszer vizsgálatban tevékenykednek.

1999. április 5.

Dr. Biró Géza