Ugrás a tartalomhoz

Élelmiszer-higiénia

Biró Géza (2014)

Agroinform Kiadó

8. Az élelmiszer-maradékanyag toxikológiai laboratórium szervezési és vizsgálati követelményei

8. Az élelmiszer-maradékanyag toxikológiai laboratórium szervezési és vizsgálati követelményei

Az élelmiszerek maradékanyag szennyezettségi szintjének a feltárását és az információk folyamatos szinten tartását random-eloszlás elvű monitoring (ellenőrző) vizsgálati rendszer felhasználásával érhetjük el.

A módszer jellemzője, hogy évente meghatározott rendszer szerint előírják a vizsgálandó reziduumképzők körét, valamint az állatfajok és a termékek vizsgálati mintaszámát (ún. kötelező toxikológiai ellenőrző vizsgálatok).

Az állati eredetű élelmiszerek mintavétele esetében az MSZ 14475/19/81 valamint 96/23 EU Regulation előírásai szerint kell eljárni és a monitoring mintavételi elv megvalósulásának biztosítása érdekében ügyelni kell arra, hogy minden egyes állat más-más, visszakereshető gazdaságból származzék.

A mintákat szabályszerűen kitöltött mintavételi jegyzőkönyv kísértében (tartalmaznia kell az állat korát, nemét, fajtáját, származási és mintavételi helyét, a minta milyenségét és számát), a hűtőlánc betartásával kell a labortóriumba beszállítani; a jegyzőkönyvet a hatósági állatorvos aláírása hitelesíti.

Az egyidőben és ugyanazon laboratóriumban történő különböző irányú vizsgálatokat ugyanazon állat(ok)ból származó mintákból egyszer kell elvégezni, egyébként az egyes vizsgálati irányokra külön-külön kell mintát küldeni.

A vizsgálati leletet a hatósági laboratórium az illetékes Állategészségügyi és Élelmiszer-Ellenőrző Állomás (ÁÉEA) és anak az élelmiszer-higiéniai kirendeltsége részére küldi meg.

Az alkalmazott vizsgálati módszereket – az akkreditálási kézikönyv előírásának megfelelően – hiteles módszertani előírással (Standard Operation Procedure SOP) és validálással kell hitelessé tenni. Továbbá részt kell venni nemzetközi módszertani körvizsgálatokban (pl. Food Analytical Performance Assessment Scheme FAPAS/UK).

A laboratóriumban a műszereket – a szervízszolgálat közreműködésével – folyamatosan karban kell tartani. A méréssorozat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni a berendezések, tehát a választott „detektálási-mód jóságáról”, a laboratóriumnak pedig rendelkezni kell a Nemzeti Akkreditálási Testület akkreditáló elismerésével és az elismerő auditjával.

A laboratóriumnak rendelkeznie kell megfelelő módon nyilvántartott és hiteles koncentrációjú standard-anyagokkal és oldatokkal. Minden mintasorozat elemzését megelőzően megfelelő koncentrációjú standard-sorozatot is analizálni kell.

Valamennyi vizsgálat és vizsgálandó toxikológiai tényezővel kapcsolatosan – szintén minden méréssorozatot megelőzően – visszanyerési vizsgálatot (recovery) kell elvégezni. A visszanyerés mértékét %-ban kell megadni és annak átlagát az eredmény kiértékelésénél figyelembe kell venni.

Rendszeresen el kell végezni mind a laboratóriumon belül (intra-laboratory), mind pedig a laboratóriumok közötti (inter-laboratory) ellenőrző, összemérő vizsgálatokat, amelyeket a vezető laboratórium irányít (Belitz és Grosch, 1985).

Az alkalmazott vizsgálati módszerek tulajdonsága kell hogy legyen a megbízható, pontos és reprodukálható minőségi (kvalitatív), valamint mennyiségi (kvantitatív) analízis. Az igénybevett módszereket jellemezni kell továbbá azok érzékenységével, tehát a kimutatható legalacsonyabb koncentrációval (lowest detectable limit) és a detektálható minimális anyagmennyiséggel (minimum proficiency level). Ezen vizsgálatok eredményei számos esetben arra hivatottak, hogy hitelt érdemlően bizonyítsák, az illető minta határérték feletti koncentrációban tartalmazott egy vagy több reziduumképző élelmiszerszennyező anyagot. Ez a feltétel úgy biztosítható, hogy egy második, módszertanilag független bizonyító erejű (konfirmatív) módszerrel is elvégzik a vizsgálatot. Az egybehangzó nemzetközi szakvélemény szerint ilyen eljárás a tömegspektroszkópia.

A laboratóriumokban a műszaki-technikai feltételek biztosításával párhuzamosan ugyanolyan súlyt kell fektetni a szakemberek megfelelő és folyamatos képzésére is.