Ugrás a tartalomhoz

A magyar büntetés-végrehajtási jog

Vókó György, Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft. (2014)

Dialóg Campus Kiadó - Nordex Kft.

A. függelék - Rövidítések

A. függelék - Rövidítések

AB – Alkotmánybíróság

ÁVH – Államvédelmi Hatóság

Be. – büntetőeljárásról szóló törvény [1998. évi XIX. törvény]

BGH (régi) – Bírósági Gazdasági Hivatal

TGH Törvényszéki Gazdasági Hivatal

BH – Bírósági Határozatok

BK – Büntető Kollégium

BM – Belügyminisztérium

Bn. – Büntető Novella

BNYH – Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala Bűnügyi Nyilvántartó Hatóság

Bp. – büntető perrendtartás:

  • 1896. évi XXXIII. tc.;

  • az 1951. évi III. törvénynek az 1954. évi V. törvénnyel módosított és egységes szerkezetbe foglalt szövege és az azzal kapcsolatos büntetőeljárási jogi szabályok

Btá. – a Büntető Törvénykönyv általános részéről szóló 1950. évi II. törvény

Btk. (régi) – Büntető Törvénykönyv [1978. évi IV. törvény]

Btk. (új) – Büntető Törvénykönyv [2012. évi C. törvény, hatályba lép: 2013. július 1-jén]

Btké. – 1979. évi 5. törvényerejű rendelet a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról

bv. – büntetés-végrehajtás

Bv. Kódex vagy Bv. tvr. – a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló többször módosított törvényerejű rendelet hatályos szövege: a büntetések és az intézkedések végrehajtásáról szóló törvényerejű rendelet [1979. évi 11. tvr.]

BVOP – Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága

Bv. Szabályzat – Büntetés-végrehajtási Szabályzat [6/1996. (VII. 12.) IM rendelet]

Bv. Sztv. – a büntetés-végrehajtás szervezetéről szóló törvény [1995. évi CVII. törvény]

CCPE – Európai Ügyészek Konzultatív Tanácsa

CPT – Kínzás Elleni Bizottság [European Committee for the Prevention of Torture]

ENSZ – Egyesült Nemzetek Szervezete [United Nations]

ENyÜBS – egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztika [12/2011. (III. 30.) BM rendelet, régebben ERÜBS]

EüM – Egészségügyi Minisztérium [jelenleg Nemzeti Erőforrás Minisztérium, NEFMI]

EVSZ – enyhébb végrehajtási szabályok alkalmazása

Fb. – Fiatalkorúak bíróságáról szóló törvény [1913. évi VII. törvénycikk a fiatalkorúak bíróságáról]

fk. – fiatalkorú

HM – Hadügy-, majd Honvédelmi Minisztérium

IK – Igazságügyi Közlöny

IKbv. Mell. – Igazságügyi Közlöny Büntetés-végrehajtási Melléklete

IM – Igazságügyi Minisztérium [jelenleg: Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium, KIM]

IMEI – Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet

KE – köztársasági elnök

Korm. – kormány

KÖMI – Közérdekű Munkák Igazgatósága

Legf. Bír. (LB) – Legfelsőbb Bíróság

Legf. Ü. (LÜ) – Legfőbb Ügyészség

ME – miniszterelnök

MK – Magyar Közlöny

MüM – Munkaügyi Minisztérium [Szociális és Munkaügyi Minisztérium, jelenleg: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, NEFMI]

NAV – Nemzeti Adó- és Vámhivatal [korábban: Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal, APEH]

NM – Művelődésügyi Minisztérium [Oktatási és Kulturális Minisztérium, jelenleg: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, NEFMI]

OGY – országgyűlés

OM – Oktatási Minisztérium [Oktatási és Kulturális Minisztérium, jelenleg: Nemzeti Erőforrás Minisztérium, NEFMI]

OP – Országos Parancsnok (büntetés-végrehajtásnál)

PM – Pénzügyminisztérium [jelenleg: Nemzetgazdasági Minisztérium]

Pp. – Polgári Perrendtartás [1952. évi III. törvény a polgári perrendtartásról]

Ptk. – Polgári Törvénykönyv [előkészületben: 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, hatályba lép: 2014. március 15-én]

Szabs. tv. – Szabálysértési Kódex [2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről]

ÜK – Ügyészségi Közlöny

Üjt. – az ügyészek jogállásáról szóló törvény [2011. évi CLXIV. törvény a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról]

Ütv. – ügyészségről szóló törvény [2011. évi CLXIII. törvény]

Vhr. – bírósági végrehajtásról szóló törvény végrehajtási rendelete [11/1994. (IX. 8.) IM rendelet]

Vht. – bírósági végrehajtásról szóló törvény [1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról]