Ugrás a tartalomhoz

Jogi alaptan

Szilágyi Péter (2014)

ELTE Eötvös Kiadó

A kötet nem korlátozódik a tételes jog tanulmányozásának előfeltételét képező olyan jogi alapfogalmak rövid magyarázatára, mint a jogalkotás, jogalkalmazás, jogforrás, jogszabály, jogi norma, jogtétel, jogviszony vagy alanyi jog, hanem emellett részletesen tárgyalja a jog- és állambölcseletnek azokat a kérdéseit is, amelyek megértéséhez nincs szükség előzetes tételes jogi tanulmányokra. Így többek között behatóan foglalkozik az állam- és jogtudományok tudományelméleti és módszertani kérdéseivel, az állam és a modern állam kialakulásának folyamatával és következményeivel, az állam sajátosságaival, funkcióival, szuverenitásával, az állami szervek típusaival, a normativitás mibenlétével és a jog fogalmával, a jogrendszer tagozódásával és a szupranacionális jog kérdésével. Az ELTE jogi karának nívódíját 2002-ben elnyert mű átdolgozott és jelentősen bővített kiadása az európai uniós jog sajátosságait és alapvető fogalmait a Lisszaboni Szerződés alapján tárgyalja, emellett kitér néhány, a közelmúltban nagyobb figyelmet kiváltó kérdésre, figyelembe véve az új Alaptörvény rendelkezéseit is.

Tartalomjegyzék

Letölthető anyagok
DC metaadatok
Cím:
Jogi alaptan
Szerzők:
Szilágyi Péter
Kiadó:
ELTE Eötvös Kiadó
Közreműködők:
Varga István
Dátum
2014.10.15.
Azonosító:
ISBN 978 963 312 072 9
Források:
ISSN 2060-6494; ELTE Jogi Kari Tankönyvek 6.
Nyelv
Magyar
Tárgyszavak
ELTE Jogi Kari Tankönyvek, jogtudomány, joglakotás, jogrendszer, jogalkalmazás, jogszabályok, állam, jogállam, alaptörvény
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
Elektronikus tartalomfejlesztés és szolgáltatás a kutatásban és felsőoktatásban
TÁMOP 4.2.5.B Tudományos és felsőoktatási tartalmak központi elektronikus közzétételének biztosítása